Revija Lipov list

videopccenter
  • No tags were found...

Revija Lipov list

36

TZS

Mladi na sklepnem tekmovanju v Novem mestu

Mladi turistični vodnik – šesto leto zapored

Izjemne predstavitve v

Novem mestu

Turistična Zveza Slovenije (TZS) že vrsto let pripravlja natečaj in tekmovanje Mladi turistični vodnik, s katerim

želi mlade navdušiti, naučiti, pripraviti in spodbuditi k opravljanju tega poklica. Letos je bilo tekmovanje šesto

leto zapored, njegov sklepni del pa je bil v začetku oktobra v Novem mestu.

Tekmovanje je namenjeno mladim do 29. leta starosti in je

sestavljeno iz treh delov. Kandidati morajo najprej pripraviti

seminarsko nalogo o poljubno izbranem kraju, ki mora vključevati

vse vidike dela turističnega vodnika pred začetkom vodenja. V

drugem delu tekmovanja dobijo vnaprej izbrani kraj, ki ga morajo

raziskati in pripraviti načrt vodenja po njem. Sklepni del pa je tudi

vodenje po tem kraju.

Letos so mladi vodili po Novem mestu. Že pred vodenjem so dobili

smernice za vsebine na različnih odsekih, tako da so se lahko nanj

temeljito pripravili. Odseke, na katerih so vodili, pa so izžrebali.

Najboljša trojica

Vodenje na prvem odseku je začela letošnja tretjeuvrščenka in s tem

dobitnica bronaste značke za mladega turističnega vodnika Klara

Veronika Leonard. Kandidatka je strokovno komisijo prepričala s

svojim nastopom: takoj je – ob odličnem uvodu – prevzela skupino,

z njo vzpostavila stik in ga ves čas uspešno ohranjala; njen nastop je

bil samozavesten in na vodenje je bila dobro pripravljena. Poleg

značke je kandidatka dobila tudi bon za udeležbo na tečaju za

turističnega vodnika Turistično gostinske zbornice Slovenije (TGZS).

Z dobro opravljeno nalogo si je prislužila tudi hospitacijo na izletu v

okviru agencije CMT.

Na drugo mesto (srebrna značka) se je uvrstila Maša Grmovšek, ki je

poleg odličnega nastopa v svoje vodenje vključila tudi elemente

trajnostnega razvoja – lokalna priporočila, pa tudi na splošno je

informacije podajala zanimivo in prepričljivo. Maša si je prislužila

udeležbo na tečaju za turističnega vodnika v okviru TGZS in

hospitacijo v okviru agencije CMT.

Prvo mesto in s tem zlato značko Mladi turistični vodnik 2019 pa si je

prislužil Job Stopar, ki je s svojo predstavitvijo navdušil tako komisijo

kot tudi druge udeležence tekmovanja. Prejel je nagrado TGZS:

udeležbo na tečaju za turističnega vodnika in prvo opravljanje izpita,

s tem pa možnost nadgraditi svoje znanje tudi s pridobitvijo uradne

licence za turističnega vodnika.

Letos tudi četrto mesto

Na letošnjem tekmovanju smo imeli priložnost slišati kar nekaj

odličnih predstavitev in splošen vtis tekmovanja je bil, da so

kandidati svojo udeležbo na njem vzeli resno in se temu primerno

nanj tudi pripravili. Odločitev o nagrajencih je bila zahtevna, saj so

bili nekateri kandidati precej izenačeni. Zato smo letos podelili tudi

nagrado za četrto mesto – Alenu Golobiču. Njegova predstavitev je

bila izjemno aktualna in zanimiva, obenem pa lepo povezana s

preteklostjo. Alen si je tako prislužil nagrado agencije CMT za

hospitacijo na njenem izletu.

Turistični vodnik je v destinaciji pogosto edini stik obiskovalcev z

lokalno kulturo. Veseli me, ko opazujem mlade – bodoče turistične

vodnike, ki bodo temu izjemno pomembnemu poklicu v ponos.

Tina Hudnik, turistična vodnica in članica strokovne komisije

Nagrajenci (od leve prosti desni): Job Stopar (zlata značka),

Klara Veronika Leonard (bronasta značka), Maša Grmovšek

(srebrna značka) in Alen Golobič (četrto mesto)

Lipov list - Oktober 2019

More magazines by this user
Similar magazines