Gladsaxe Kommunes Spildevandsplan 2011-2014

planer.gladsaxe.dk

Gladsaxe Kommunes Spildevandsplan 2011-2014

Nr.

Navn

Opland

System (F=fælles,

S=separat)

Reduceret areal (ha)

Status Plan

Regnvandsbetingede udløb til Bagsværd Sø

U24 Bassin ved Søvej Bagsværd Sø F 105 0,3 1.300 0,3 1.300 2

U24A Ellestien Bagsværd Sø F - 2 35 2 35 2

U24B Bassin ved Kurstien Bagsværd Sø F - 2 1.000 2 1.000 2

Regnvandsudløb til Bagsværd Sø

U24D Nybrovej Bagsværd Sø S - - - - -

U24E Nybrovej Bagsværd Sø S - - - - -

Regnvandsbetingede udløb til Nydam

U24C Skråvej bassin Bagsværd Sø F - 0,1 0 0,1 0 2

Regnvandsudløb til Smørmose

U25 Smørmosen Nord Bagsværd Sø S 27 - - - -

U26 Smørmosevej Bagsværd Sø S - - - -

U27 Smørmosen Syd Bagsværd Sø S - - - -

Regnvandsudløb til Fedtmose

U21 Bassin Højland Sø Værebro Å S 22 - - - -

U22A Brøndkarsevej Værebro Å S - - - -

U22B Rødpilevænget Værebro Å S - - - -

U23A Værebrovej vest Værebro Å S - - - -

U23B Værebroparken Værebro Å S - - - -

U23C Værebrovej øst Værebro Å S - - - -

U23D Gråpilevej Værebro Å S - - - -

Regnvandsudløb til Vandløb i Værløse

U20 Bassin ved Skovdiget

225

Værebro Å S 12 - - - -

Regnvandsudløb til mindre søer

U36 Skovsøen Værebro Å S - - - - -

U37 Skovtoften Værebro Å S - - - - -

U38 Mosekæret Værebro Å S - - - - -

Regnvandsbetingede udløb til Lyngby Sø

U28 Bassin ved Chr. Bagsværd- F 53 1,6 8.000 1,3 5.300 2 X

Winthers Vej

renden

1 De aflastede mængder fra overløbsbygværket U11 til Fæstningskanalen er taget fra Spildevandsplan 2006. Det skyldes, at det ikke har

været muligt at kalibrere modellen for Gyngemosens opland efter målinger i tunnelledningen, i afløbet fra Gyngemosen til tunnelledningen

samt i afløbet fra U11. Det planlægges derfor, at der placeres flere målere i oplandet, så der kan udføres en nærmere kalibrering

baseret på sammenligning af målt flow og niveau med beregnet flow og niveau.

2 Det befæstede areal er reelt set nok højere for disse bygværker end angivet, idet overløbsbygværkerne er koblet til den afskærende

ledning løbende langs Kagsåen.

Overløbshyppighed

(antal/år)

Årlig aflastning (m 3 /år)

Overløbshyppighed

(antal/år)

Årlig aflastning (m 3 /år)

Forventet maksimal

tilladte overløb

Bilag

Indsatskrav jf. forslag

til vandplaner

65

More magazines by this user
Similar magazines