Vejledning i manuelle trafiktællinger - Cykelviden

arkiv.cykelviden.dk

Vejledning i manuelle trafiktællinger - Cykelviden

Opregningsskema-kryds

I opregningsprocessen skal der bruges et opregningsskema pr. ben tilsvarende det, der er vist for

ben nr 1 (Nørre Allé). I opregningsskemaet er der under felterne med oplysninger om tællemyndighed,

sted og tid, indsat to afkrydsningsskemaer. Disse skemaer indeholder oplysninger, som skal

bruges i arbejdet med at opregne den talte trafik. I det første afkrydsningsskema, som vedrører trafiktyper,

er køretøjsarterne inddelt i fire grupper. For hver af disse grupper vælges den af de tre til

syv mulige trafiktyper, som tællemyndigheden mener passer bedst til forholdene ved tællestedet.

For køretøjsgruppen kaldet Person- og varebiler under 2 tons, samt motorcykler er det eksempelvis

trafiktypen: Udpræget ferie.

Det næste afkrydsningsskema vedrører stigningsforholdene i den nærmeste omegn af tællestedet.

Af tabellen fremgår det, at der er tale om en vandret vej. Hvis man er i tvivl om hvordan stigningsforholdene

skal vurderes, kan man læse mere om dette emne i afsnit 5.7 i denne vejledning, hvor de

tre kategorier er defineret.

Under de to afkrydsningsskemaer finder man det egentlige skema til opregningsarbejdet. Tallene i

opregningsskemaets første række, som kaldes Talt trafik ialt T, er direkte overført fra samleskemaerne.

Tallene dækker over den samlede tælleperiode (yderste højre kolonne) og er fundet under felterne

Ialt til og fra ben nr. De 5.561 Person- og varebiler under 2 tons er således fundet i yderste

højre kolonne under felterne Ialt til og fra ben nr. 1 i det samleskema, som vedrører denne køretøjsart.

49

More magazines by this user
Similar magazines