Laboratoriekursus i geografi C og naturgeografi C - KVUC

kvuc.dk

Laboratoriekursus i geografi C og naturgeografi C - KVUC

Laboratorie- og feltkursus i geografi C og naturgeografi C:

- På jagt efter naturens processer i Køge Bugtområdet

Hvorledes er området skabt og præget af naturens processer? Vi kan registrere nogle af de

aktuelle processer, som foregår, men vi kan også kortlægge og fortolke sporene af naturens

processer tilbage i tiden. Det er dette – hvordan studere naturens processer historisk og aktuelt i

området - som vi er på jagt efter.

Kun meget kort skal vi beskæftige os med mennesket påvirkning og perspektiv i forhold til

udviklingen.

Vejledning: Om feltlokaliteterne og weekendens opgaver

Oversigt og indholdsfortegnelse:

I. Kort med markering af de 2 lokaliteter s. 3

II. Introduktion til Køge Bugtområdet s. 4

III. Weekendens program og opgaver s. 9

- Fredagen (på skolen) …

- Lørdagen (i Køge bugt) …

- Søndagen (på skolen) …

IV. Oversigt over kursets 10 opgaver og slutprodukter: s. 9

V. Vejledende model for rapporters opbygning s. 10

OPGAVERNE 1- 9: se side 11-28

Opgave 1. Kortbladsanalyse af Køge Bugt området (fredag) [journal] s. 11

Opgave 2: Laboratorieøvelse: Bestemmelse af bjergarters densitet (fredag) [journal] s. 12

Opgave 3: Vejrobservationer og tolkning af vejrdata fra lokalitet 1, 2 og lokal

borgervejstation (fredag til søndag) [journal] s. 14

Opgave 4: Kalkgravens fortælling (lokalitet 1 - A) [rapport] s. 15

Opgave 5: Spor af istiden – morænelaget (lokalitet 1 B) [rapport] s. 16

Opgave 6: Fremstilling af kort over udsnit af Stavning Ø vha. gps (lokalitet 2) [rap.] s. 20

Opgave 7: Opmåling og tegning af profil fra hav til lagune (lokalitet 2) [rapport] s. 24

Opgave 8: Jordbundsudvikling på Stavning Ø (lokalitet 2) [rapport] s. 26

Opgave 9: Stavning Ø – BarriereØ og lagunedannelse (lokalitet 2) [rapport] s. 27

VI. Supplerende bilag med teori i forhold til lokaliteter og opgaver s. 29

- Bilag 1: Bjergarternes kredsløb, sedimenter og fossiler (jf. lokalitet 1) s. 29

- Bilag 2: Kystzonen og dets processer (jf. lokalitet 2) s. 32

- Bilag 3: Vinddata for området (jf. lokalitet 2) s. 35

Felt- og laboratoriekursus i geografi C og naturgeografi C ; KVUC april 2012

2

More magazines by this user
Similar magazines