Views
5 years ago

PET-CENTRETS ÅRSRAPPORT 2008 - Aarhus Universitetshospital

PET-CENTRETS ÅRSRAPPORT 2008 - Aarhus Universitetshospital

projekter og bidrag til

projekter og bidrag til andre, mere klinisk orienterede forskningsprojekter. Radiokemiske forskningsprojekter fokuserede lige som tidligere i udviklingen af nye sporstoffer specielt til hjernen, leveren og kræft. Udvikling i 200 Medio 2009 installeres PET-centrets nye cyklotron og etableres ligeledes nye laboratorier. Dette spændende projekt kommer til at medføre en del yderlige opgaver for radiokemi gruppen ved PET-centret: laboratorier og udstyr skal kvalificeres og processer valideres og revalideres. Samtidig opretholdes sporstoffremstilling i de gamle lokaler indtil de nye lokaler er klar til brug. For at klare denne opgave er det besluttet at udvide kemipersonale fra medio 2009. PET-centret i Århus | Årsrapport 2008

PET/CT-skanneren med IV-kontrastsprøjten i forgrunden. PET-centret i Århus | Årsrapport 2008

CT, MR, PET, SPECT... Røntgen, ultralyd, - Aarhus Universitetshospital
Fusion: - Aarhus Universitetshospital
Der forskes ...og dilemmaer opstår - Aarhus Universitetshospital
tilgængelighed - Aarhus Universitetshospital
Studenterhåndbog 7. udgave - Aarhus Universitetshospital
Pulsen september 2011 som PDF - Aarhus Universitetshospital
Årsberetning 2012 - Aarhus Universitetshospital
Pulsen december 2011 som PDF - Aarhus Universitetshospital
Pulsen januar 2013 som PDF - Aarhus Universitetshospital
Dansk Medicinhistorisk Årbog 2011 - Aarhus Universitetshospital
Forskere krydser lande - Aarhus Universitetshospital
Fokus på ernæring Side 4 – 5 - Aarhus Universitetshospital
Universitetshospitalernes - Aarhus Universitet
Fokus på ernæring Side 4 – 5 - Aarhus Universitetshospital
der bliver skåret dybt side 4 - Aarhus Universitetshospital
Mikkel og Line får stråler - Aarhus Universitetshospital
Internt survey – spot på kvaliteten Side 6 - Aarhus Universitetshospital
Årsrapport 2005 - Arkitektskolen Aarhus
4000 gravide gør verden klogere på influenza A - Aarhus ...
Download Gratis e-bog (PDF) - Aarhus Universitetsforlag
Download Gratis e-bog (PDF) - Aarhus Universitetsforlag
Planstrategi 2008 og Agenda 21-redegørelse - Aarhus Kommune ...
Danmark som informationssamfund - Aarhus Universitetsforlag
Miljoefarlige stoffer - Info - Aarhus Universitet
PET-CENTRETS ÅRSBERETNING 2007 - Aarhus Universitetshospital
2005-2006 - Aarhus Universitetshospital
Download årsrapport her - Aarhus Universitetshospital
Indkaldelse til FDG PET/CT skanning - Aarhus Universitetshospital
Knæprotese - Aarhus Universitetshospital
Hospitalsapoteket Aarhus - Aarhus Universitetshospital