26.07.2013 Views

6 - Aarhus.dk

6 - Aarhus.dk

6 - Aarhus.dk

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Nr. 5 · Marts 2010<br />

Ekspolitiker,<br />

sognepræst<br />

og ghter<br />

Portræt af Lone Hindø Side: Læs også:<br />

Infomagasinet fra<br />

Århus<br />

Kommune<br />

15<br />

Ingen modvind<br />

på cykelstierne<br />

26 Natteravne<br />

bygger bro<br />

28 Bernhardt<br />

og Balling


2<br />

// Leder<br />

En mand<br />

med en cykel<br />

Lyset falder ind skråt ovenfra og fra siden. Det<br />

tynde ståltrådsskelet tegner en silhuet af en<br />

mand. I nærheden står en cykel – også i ståltråd.<br />

Det er nogle af de første studier til ”Manden,<br />

tiden og byen”. En skulptur der hylder ”alle tiders<br />

største århusianer” den tidligere borgmester<br />

Bernhardt Jensen.<br />

En politiker der fremsynet kæmpede for at<br />

bevare midtbyen og reddede store dele af Århus’<br />

gamle centrum fra at blive ofret på bilismens<br />

alter.<br />

Bernhardt Jensen hædres nu for sin indsats<br />

med en skulptur, der til april opstilles ved Vadestedet.<br />

Vital kiggede kunstneren Jan Balling<br />

over skulderen under processen med at skabe sit<br />

værk, der består af – en mand med en cykel.<br />

Vi slipper ikke cyklen her. Vital tester en model<br />

der ligger meget langt fra Bernhardt Jensens<br />

jernhest – nemlig den moderne elcykel, der er i<br />

stand til at give cyklisten medvind på cykelstien.<br />

Du kan også møde en anden tidligere politiker<br />

i dette nummer af Vital. Lone Hindø, tidligere<br />

byrådsmedlem og rådmand – nu sognepræst. Hun<br />

fortæller om sit liv som fi ghter, og om den lange<br />

rejse fra Ringkøbing til Tåstrup ved Harlev og fra<br />

socialistisk politiker til sognepræst i Trige-Spørring-Ølsted<br />

Pastorat.<br />

God læselyst<br />

Redaktionen<br />

Vital udsendes til alle borgere over<br />

60 år og til førtidspensionister i Århus<br />

Kommune.<br />

Hyppighed: Fire gange årligt<br />

Oplag: 58.000<br />

Udgivet af: Århus Kommune,<br />

Afdelingen for Sundhed og Omsorg<br />

Redaktion:<br />

Allan Witte<br />

Thune Korsager (Ansvarshavende)<br />

Arne Christiansen<br />

Kirsten Lykke Hansen<br />

Anne Graarup<br />

Janne Als Johnsen<br />

Grafi sk Produktion: Århusmedia<br />

Tryk: Scanprint A/S<br />

Henvendelse om redaktionelt stof:<br />

Afdelingen for Sundhed og Omsorg,<br />

Vital, Rådhuset, 8100 Århus C,<br />

tlf. 89 40 65 16, e-mail: alw@aarhus.<strong>dk</strong><br />

Henvendelse om annoncer:<br />

Århusmedia, tlf. 87 69 69 69,<br />

e-mail: lsp@aarhusmedia.<strong>dk</strong><br />

Næste nr. u<strong>dk</strong>ommer<br />

den 11. juni 2010<br />

Deadline 10. maj 2010.


Indhold:<br />

4 Hans Krulls kulturoplevelser<br />

6 Lone Hindø - portræt af en fighter<br />

12 Hans Petersen om at holde sig sund<br />

15 TEST Ingen modvind på cykelstierne<br />

20 Flest mænd svarer på sundhedsspørgsmål<br />

24 TEMA Det er sikrere end vi tror<br />

26 Natteravne bygger bro<br />

28 BILLEDSERIE Bernhardt og Balling<br />

36 Midtbyens rejsehold på Kreta<br />

36<br />

Faste sider:<br />

20 Nyt fra Århus Kommune<br />

24 Frit valg<br />

46 Bogomtaler<br />

48 Førtidspensionist<br />

50 Ældrerådet mener<br />

4<br />

6


4<br />

// Kultur<br />

Tekst: Janne Als Johnsen<br />

Foto: Allan Witte<br />

Bille<strong>dk</strong>unstner Hans Oldau Krull<br />

lader sig guide af sin nysgerrighed,<br />

når han skal ud og opleve<br />

Min nysgerrighed fører<br />

mig til oplevelserne<br />

Når jeg skal ud og opleve, sker det meget spontant.<br />

Jeg går sjældent efter noget bestemt. Faktisk<br />

er det ligesom forelskelse. Man ved aldrig,<br />

hvad man møder om næste hjørne. Jeg elsker<br />

overraskelsen, og lader min nysgerrighed guide<br />

mig. Jeg går efter noget nyt eller noget, som jeg<br />

har oplevet før og kunne lide. F.eks. er Palle<br />

Granhøjs forestillinger altid en sikker træffer<br />

for mig. Så en forestilling, jeg ved, jeg skal ind<br />

og se er hans nye forestilling ”Dance me to the<br />

end on/off love”.<br />

Jeg prøver at være åben over for nyt, og jeg<br />

har af den grund ikke noget koncept for, hvad<br />

jeg vil opleve. Jeg går efter aha-oplevelser, og<br />

det ved jeg jo ikke, om, jeg får, før jeg er der,<br />

så jeg prøver en masse nyt. Jeg kan godt lide,<br />

at der spilles på mange tangenter og modsætninger<br />

mødes. Det sker f.eks. i Odin Teatrets og<br />

Palle Granhøjs forestillinger.<br />

For mig er kultur samværet med mennesker.<br />

Lige nu oplever jeg noget magisk i mit værksted,<br />

hvor jeg holder kurser for mennesker<br />

mellem 16 og 70 år. De kommer og tegner og<br />

maler, og sammen laver vi kultur.<br />

Kultur kan også ske derhjemme. Jeg går f.eks.<br />

på gallerier over hele verden via nettet. Jeg<br />

hopper rundt og pludselig fi nder jeg en spændende<br />

kunstner og kan se hans eller hendes<br />

fantastiske billeder på nettet. Det er sgu smart.


Hjemmeplejen<br />

Århus Kommune<br />

ALTID I NÆRHEDEN<br />

HJEMMEPLEJEN ÅRHUS KOMMUNE tilbyder<br />

dig kompetent og omsorgsfuld hjælp. På dine<br />

præmisser. Vi holder til på dit lokalcenter og<br />

er altid i nærheden.<br />

Menneskeligt nærvær betyder meget for os<br />

ansatte. Vi har valgt at arbejde for HJEMME-<br />

PLEJEN ÅRHUS KOMMUNE, fordi her er gode<br />

og trygge rammer. Det kommer dig til gode.<br />

Lægger du vægt på personlig og tryg hjemmehjælp,<br />

er du i gode hænder hos os.<br />

Vi arbejder i teams. Når din hjemmehjælper<br />

har fri, er der altid en kollega, der kender din<br />

situation, til at tage over.<br />

I HJEMMEPLEJEN ÅRHUS KOMMUNE er vi<br />

mange faggrupper, som samarbejder for<br />

at give dig den bedste hjælp. Din hjemmehjælper<br />

kan altid spørge vore sygeplejersker,<br />

terapeuter og øvrige ansatte til råds på dine<br />

vegne. Vi kender dit lokalcenter og kommunens<br />

tilbud og fortæller gerne om dine<br />

muligheder.<br />

MED VENLIG HILSEN<br />

PERSONALET PÅ LOKALCENTRENE<br />

5


6<br />

// Portræt<br />

Sognepræst Lone Hindø – ekspolitiker, fi ghter og livslysten:<br />

Grib livet og<br />

slip nysgerrigheden<br />

løs<br />

Tekst Kirsten Lykke Hansen<br />

Foto Kaare Viemose<br />

Hun er en stille og lun Vestjyde med stort V.<br />

Bliver aldrig andet. Hjertet rykkede ikke helt<br />

med, da hun som ung vendte ryggen til sin barndomsby<br />

for at studere længere inde i det jyske<br />

fastland. Tanken om engang at vende hjem er dog<br />

for længst opgivet. Gemalen siger nej. Århus er<br />

et kompromis, når en vestjyde og sønderjyde skal<br />

fl ette rødder.<br />

Men blikket søger dagligt mod vest, for længslen<br />

mod barndommens by Ringkøbing vil ikke slippe<br />

taget. Hun savner at bo i den by, hvor hendes slægt<br />

har levet gennem mange generationer. At gå gennem<br />

byens gader og vide, at her gik også bedsteforældrene<br />

og oldeforældrene. Savner at kunne se<br />

langt, at udsynet ikke spærres af skove og bakker.<br />

Hun længes efter at høre mågerne og bølgernes<br />

brus.<br />

- Men jeg har et godt liv sammen med min familie<br />

og venner og jeg bor det dejligste sted. Så jeg ønsker<br />

det ikke anderledes. Grundlæggende er jeg jo et<br />

glad menneske, der lever i nuet, fortæller sognepræst<br />

Lone Hindø.<br />

Vital er på besøg i det lille idylliske husmandssted<br />

”Enghave” i Tåstrup ved Harlev uden for Århus.<br />

Rødt bindingsværk med sjæl, sunket lidt i knæ og<br />

hvor de lave almuemalede døre forbinder de få<br />

og små rum, der i mere end et halvt årtusinde har<br />

været rammen om familieliv. Et hus man hele tiden<br />

skal være over, som nutidens ejere udtrykker det.<br />

Derfor har præsten øjnet chancen for at udnytte sit<br />

talent for at organisere.<br />

- Jeg er en utrolig dygtig planlægger, og jeg er<br />

vedholdende. Så Vagn og jeg er blevet enige om en<br />

kontrakt. Vi har skrevet en liste over alle de ting, der<br />

skal laves ved huset. Vagn mener, han selv kan klare<br />

det meste. Men overholder han ikke tidsrammen,<br />

bestiller jeg en håndværker. Det ved Vagn, og det


8<br />

// Portræt<br />

kan sætte skub i tingene, smiler Lone og viser sprækkerne<br />

frem i de gamle sprossede vinduer. Endnu et projekt<br />

venter forude…<br />

Lone og Vagn har boet i ”Enghave” i snart 25 år. Omgivet<br />

af enge, hvor familiens 5 travheste samler kræfter<br />

til løbene på bl.a. Århus Travbane. Vagn har en særlig<br />

passion for trav og er en habil amatørkusk, men det er<br />

familiens professionelle travtræner Kaj Jensen og hans<br />

søn Casper, der kører de fl este løb.<br />

Glæden ved at deles<br />

Sognepræsten bakker op om sin mands interesse for<br />

heste. Så meget, at de fl este af parrets mange ferier plottes<br />

ind efter de store travbaner rundt om i Europa. I det<br />

hele taget er parret bidt af sport og følger med i alle store<br />

mesterskaber. Da Lone og Vagn i februar var på to ugers<br />

ferie i Cannes, fulgte de levende med i vinter-OL på tv<br />

hver eneste nat.<br />

Det er kendetegnende for parret, at det er fælles om<br />

tingene. Det er en af grundpillerne, når Lone skal defi -<br />

nere ”Det gode liv”. Ægteskabet, familien og glæden ved<br />

at dele livet med dem, man holder af.<br />

- Men det er også rent bogstaveligt., at vi deles om tingene.<br />

Jeg er en gammel rødstrømpe! Så da vores datter<br />

Majken boede hjemme, skiftedes vi til at lave mad. Men<br />

det stoppede, da Majken fl yttede. Vi må erkende, at jeg<br />

laver bedre mad end Vagn, og han er heller ikke god til<br />

at udnytte resterne! Så nu har vi den ordning, at jeg hver<br />

aften stiller hele opvasken til venstre for vasken. Derefter<br />

tager Vagn over. Så jeg vasker aldrig op og det passer<br />

mig udmærket! Engang delte vi også opgaven med at slå<br />

den store græsplæne, men så fi k jeg græsallergi. Så slap<br />

jeg, he…<br />

At turde bruge livet<br />

Lone erkender, at hun har det godt med at organisere og<br />

planlægge. Hun vidste allerede som barn, at hun ville gå<br />

sine egne veje. Som den første i familien tog hun studentereksamen<br />

med den dagsorden at blive præst. Den unge<br />

vestjyde interesserede sig for sine medmennesker og<br />

følte, at hun via teologien og kristendommen kunne gøre<br />

en forskel.<br />

Men det faldt ikke i god jord i det socialdemokratiske<br />

hjem. Godt nok var Lone kendt som familiens ”fromme”<br />

datter, men moderen reagerede prompte og mente, at<br />

det nu var nok med Lones griller. Man skulle læse alt for<br />

mange år på et universitet. Hendes datter kunne blive<br />

lærer, bibliotekar eller sygeplejerske! Lones kampånd og<br />

vedholdenhed var endnu umoden, så den fl inke datter<br />

rettede sig ind, tog en læreruddannelse og arbejdede i<br />

mange år som folkeskolelærer i Århus.<br />

- Jeg var faktisk glad for at være lærer, men har aldrig<br />

opgivet drømmen om at læse teologi. Så da det passede<br />

ind i mit liv, besluttede jeg at gøre noget ved det. Jeg prøver<br />

i det hele taget at gøre det, jeg har lyst til og som jeg<br />

formår. Lever efter begrebet ”Carpe diem!” - ”grib livet”.


Det synes jeg, man skal gøre. Jeg forsøger selv at leve i<br />

nuet og gøre de ting, jeg har lyst til. Jeg vil ikke engang<br />

stå foran Vorherre og sige: ” Værsgo. Her er mit liv. Jeg<br />

turde ikke bruge det.”, fortæller sognepræsten og tilføjer,<br />

at hun føler sig meget privilegeret.<br />

- Jeg er utrolig godt gift og har et udmærket helbred.<br />

Det er jo ikke en selvfølge. Jeg har set, hvad sygdom og et<br />

dårligt helbred kan gøre ved livet. Jeg kommer lige fra et<br />

dødsleje, og det sætter gang i tankerne. Om at forsøge at<br />

se mulighederne og glæden i det, vi magter. Om at bevare<br />

livslysten og nysgerrigheden. Gå på opdagelse i livet.<br />

Det sunde liv<br />

Hvad gør du selv for at leve sundt?<br />

- Vagn og jeg lever enkelt i hverdagen, spiser sundt og<br />

går ture, gerne hver eneste dag. I weekenden elsker vi at<br />

gå lange ture i skovene ved Ry og Silkeborg. Vi sørger<br />

for at opleve ting sammen, og det giver næring til<br />

livet. Jeg går selv til fitness og får motion ved<br />

at spille lidt hyggegolf. Normalt er jeg et<br />

konkurrencemenneske, der vil vinde. Men<br />

det gælder ikke golf. Det kræver tid at blive<br />

en habil golfspiller, og den har jeg ikke. Til<br />

gengæld spiller Vagn og jeg whist med et<br />

par venner, og der kæmper jeg for at vinde.<br />

Det gælder også, når Vagn og jeg spiller<br />

Scrabble. Der kommer fighteren op i mig!<br />

- Jeg kan også lide at udfordre min nysgerrighed<br />

og fordybe mig. Det er grunden til, at<br />

jeg i dag er i gang med en ph.d. og forsker i dåben<br />

som en kulturhistorisk begivenhed, uddyber<br />

sognepræsten.<br />

9


10<br />

// Portræt<br />

(Ph.d. er en akademisk grad, der i Danmark tildeles<br />

efter et forskningsforløb med afsluttende afhandling<br />

som en slags overbygning til en akademisk grunduddannelse.)<br />

Benhård fi ghter<br />

Det var også viljen til at nå sine mål, der karakteriserede<br />

politikeren Lone Hindø. Den voksende politiske interesse<br />

sikrede den unge SF’er en plads i Århus Byråd i 1986.<br />

Det blev til en lang politisk karriere, hvor den markante<br />

politiker undervejs skiftede parti og blev socialdemokrat.<br />

Hun blev kendt som en benhård forhandler. Nogle<br />

betegnede hende som en ræverød, stædig og for vedholdende<br />

socialist. Men hun var respekteret for sin vilje og<br />

kampånd.<br />

- Jeg er en fi ghter. Nogle synes nok, at jeg fi ghter for<br />

meget… At jeg er for vedholdende. Men jeg har svært<br />

ved ikke at stå fast, når jeg oplever uretfærdighed i<br />

samfundet. Der er meget, der piner mig. For eksempel<br />

at der er ventelister til hospice og at hjemmehjælperne<br />

er pressede, så der ikke er tid til omsorg, understreger<br />

sognepræsten, der netop på grund af sit sociale engagement<br />

valgte at gå ind i politik med det formål at ændre<br />

på uretfærdighederne.<br />

Mens Lone kæmpede fra sin plads i Århus Byråd, og<br />

senere i Amtsrådet, fandt hun samtidig overskud til at<br />

realisere sin egen personlige drøm. Med års forsinkelse<br />

fulgte hun sit kald og påbegyndte teologi-studiet.<br />

- Teologien trak i mig. Jeg skulle være præst. Og tiden<br />

på universitetet var drømmeår! Jeg var virkelig i gang<br />

med noget, der betød meget for mig og som gav stor<br />

mening og tilfredsstillelse, fortæller Lone Hindø, der blev<br />

indsat i sit første præsteembede som 50-årig.<br />

Et rummeligt menneske<br />

På trods af en travl hverdag får Lone Hindø tid til både<br />

at tage sig af sin 88-årige gamle far, der bor på plejehjem<br />

i Ringkøbing, og til at være bedstemor for datterens to<br />

små sønner på 5 og 6 år.<br />

- Det er en gave at høre min fars stemme i telefonen<br />

hver aften, og det er en stor glæde at opleve mine bør-


nebørn. Vagn og jeg har fra starten fået afstemt vore<br />

forventninger til bedsteforældre-rollen med vores<br />

datter og svigersøn. Vi har følt, at det var vigtigt at<br />

være enige om, hvordan og hvor meget, vi er der for<br />

hinanden. Mange får ikke taget den snak, og nogle<br />

bedsteforældre føler måske, at der trækkes for hårdt<br />

på dem, og de har svært ved at få sagt fra i tide. Men<br />

mange af os bedsteforældre står stadig midt i et<br />

aktivt arbejdsliv og har nok at se til, forklarer Lone<br />

Hindø.<br />

At det lykkes præsten at dele sol og vind lige i den<br />

travle hverdag viser de ord, som datteren valgte til<br />

Lones 60 års fødselsdag.<br />

- Majken sagde, at hun havde en rummelig mor!<br />

Jeg har aldrig tænkt på ordet om mig selv, men jeg<br />

blev utrolig glad for at høre det, smiler Lone Hindø,<br />

det slutter af med at understrege, at hun ikke har<br />

noget til gode i dette liv. Hun har haft – og har stadig<br />

– et rigt liv fuld af gode oplevelser.<br />

Lone Hindø<br />

• Lone Hindø er 61 år. Født og opvokset i Ringkøbing.<br />

Er uddannet skolelærer og arbejdede som sådan i<br />

Århus, da hun blev valgt ind i Århus Byråd. Her sad<br />

hun fra 1982-1994 og igen fra 1998-2001. I årene fra<br />

1994-1998 var hun medlem af Århus Amtsråd.<br />

• Frem til 1995 repræsenterede hun SF, men brød med<br />

partiet og meldte sig efter en periode som løsgænger<br />

ind i Socialdemokraterne.<br />

• I 1986 blev hun byens første kvindelige rådmand.<br />

Først i magistraten for el, vand og varme samt kollektiv<br />

trafik. Senere var hun rådmand for skole- og<br />

kulturområdet.<br />

• Lone Hindø valgte ikke at genopstille i 2001.<br />

• Samtidig med det politiske arbejde havde Lone Hindø<br />

kastet sig over teologistudiet. Siden 1998 har hun<br />

været sognepræst og siden 1999 har hun været sognepræst<br />

i Trige-Ølsted-Spørring Pastorat.<br />

• Hun har siden 2002 forsket i dåben set fra en kulturhistorisk<br />

synsvinkel, og dette arbejde optager hende<br />

fortsat som ph.d-studerende ved Det teologiske Fakultet<br />

på <strong>Aarhus</strong> Universitet.<br />

• Lone Hindø er gift med biolog, lic.scient. Vagn Juhl-<br />

Larsen. Ægteparret bor på en mindre gård i Tåstrup<br />

vest for Århus, hvor de bl.a. opdrætter travheste. Parret<br />

har desuden et forlag, hvor også datteren Majken<br />

hjælper til. De er endvidere bedsteforældre til to<br />

drenge på fem og seks år.<br />

11


12<br />

// Sundhed<br />

Hvad er sundhed for dig?<br />

Det er at have et godt liv på alle måder: At holde<br />

sig i form, at kunne gøre det, man har lyst til<br />

uden begrænsninger, at føle sig i en god fysisk<br />

og mental tilstand. Men det er også at have styr<br />

på økonomi og hverdag og at have noget at se<br />

frem til, for eksempel ferier eller besøg hos<br />

eller af mine børn og børnebørn.<br />

Hvordan holder du dig fysisk<br />

og mentalt i gang?<br />

Jeg følger med i det, der sker omkring mig i<br />

de nærmeste omgivelser og i samfundet og<br />

engagerer mig i det. Skriver om det og kommenterer<br />

det oven i købet i Urban og Århus<br />

Stiftstidende. Spiller fodbold to gange om ugen.<br />

Det sker året rundt, fordi vi i AGF har en fremragende<br />

bane af kunstgræs. Den kan bruges,<br />

uanset om det er sne, frost eller regn.<br />

Hvad<br />

mener<br />

****<br />

E<br />

redaktionschef på Urban Århus,<br />

Hans Petersen om at holde sig sund<br />

Hvornår har du sidst fået mere<br />

end fem genstande på en aften?<br />

Det er så længe siden, at jeg ikke husker det.<br />

Jeg drikker stort set aldrig så meget. Men jeg<br />

kan godt tage et par glas vin. Jeg er ikke asket.<br />

Hvem ville du tage med dig på en løbetur?<br />

Jeg ville løbe alene. Min kone løber ikke meget,<br />

men med hende går jeg gerne en tur.<br />

Hvad er god mad for dig?<br />

Det er sund og slank mad uden fedt. Med<br />

grøntsager og salat. Dertil gerne frugt. Her er<br />

jeg heller ikke asket.<br />

Hvilken bog har gjort størst<br />

indtryk på dig? Hvorfor?<br />

Mr. Vertigo af Paul Auster. Fantasifuld, vanvittig<br />

og tankevækkende. Jeg læser også gerne<br />

Bjarne Reuter, senest Den iranske gartner. Og<br />

så læser jeg en masse aviser. Uden dem ville<br />

jeg føle mig nøgen.


Store oplevelser til små priser<br />

6 dage på hotel<br />

i Korsør – inkl. 3 middage<br />

<br />

<br />

<br />

5 overnatninger med morgenbuffet<br />

3 middage/buffeter*<br />

Mulighed for at spille på 18-huls golfbane<br />

Grand Park ligger perfekt, når I vil opleve, hvad Sjælland har at byde<br />

på af skøn natur og seværdigheder. Tag på udflugt til Korsør Fæstning, rejs<br />

tilbage i tiden på Vikingeborgen Trelleborg eller besøg det smukke Egeskov<br />

Slot på Fyn. I kan også vælge shopping og sightseeing i København. 18-hullers<br />

golfbane.<br />

Ankomst: Feb.: 15. 20. 22./ Marts: 31./ Juni: 26. 28./ Juli: 3. 5. 10. 12. 17. 19.<br />

24. 26. 31./ Aug.: 2.<br />

*Hvis middag spises fredag eller lørdag, kan den ombyttes med Grill og levende musik.<br />

Merpris kr. 150,- pr. person som afregnes direkte til hotellet.<br />

KUN HOS DTF TRAVEL! Fortrydelsesforsikring<br />

Ring og afbestil uden grund indtil kl. 12 dagen før.<br />

Fra 69,- pr. person<br />

4 dage<br />

1.399,-<br />

pr. person i dobbeltvær.<br />

Inkl. 3 to-retters<br />

middage/buffet<br />

1.799,-<br />

4 dage på hotel i tysk<br />

hansestad hansestad inkl. halvpension<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

3 overnatninger med morgenbuffet<br />

3 to-retters middage/buffet<br />

Cykeludlejning<br />

Biograf, moderne bowlingcenter, amerikansk restaurant<br />

og bistro på hotellets område<br />

Gratis parkering så længe plads haves<br />

Ramada Hotel Stade ligger i Stade, 70 km fra Hamborg. Hotellet<br />

ligger ved Elben og i gåafstand til byens centrum. Stade er en smuk hansestad<br />

med bindingsværkshuse og romantiske gader. Gå også på opdagelse i området<br />

omkring Stade, der er præget af flotte bygningsværker, historiske borge og slotte.<br />

Skal ferien være aktiv, er naturen perfekt til vandre- og cykelture.<br />

Ankomst: Valgfri i perioden frem til 27.05.10<br />

Også mulighed for 6 dage med halvpension – kun 2.199,- pr. person i db.vær.<br />

6 dage<br />

6 dage 1.899,-<br />

pr. person i dobbeltvær.<br />

Gode golfmuligheder<br />

Ved bestilling oplys annoncekoden VITAL<br />

6 dage på hotel ved Limfjorden<br />

inkl. halvpension<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

5 overnatninger med morgenbuffet<br />

5 tre-retters middage/buffet<br />

Gratis avis i receptionen<br />

Swimmingpool og sauna på hotellet<br />

Hotel Limfjorden ligger ved fjorden i Thisted. Her i området kan I<br />

opleve noget af Danmarks mest uspolerede natur, bl.a. i Danmarks første<br />

nationalpark, Nationalpark Thy, med øde hede, søer og skov. Tag på udflugt<br />

til surferparadiset Klitmøller og til Hanstholms kanonstillinger, og besøg de<br />

gamle fiskerlejer på kysten og Jesperhus Blomsterpark.<br />

Ankomst: Juni: 28./ Juli: 5. 12. 19. 26./ Aug.: 2. 9.<br />

Miljøtillæg på kr. 35,- pr. voksen pr. døgn er ikke inkl. i prisen<br />

og betales direkte på hotellet.<br />

TRANSPORT INDGÅR IKKE I PRISEN. Besparelsen er i forhold til hotellets vejledende normalpris – med<br />

forbehold for specialtilbud. Opholdene kan bestilles t.o.m 10.06.2010. Inkl. slutrengøring. Ekspeditionsgebyr maks. kr.<br />

79,-. Ved bestilling på www.dtf-travel.<strong>dk</strong> sparer du kr. 20,- på gebyret. Med forbehold for udsolgte datoer og trykfejl.<br />

Husk miljømærkat på biler er påkrævet i Tyskland. Medlem af Rejsegarantifonden nr. 1061.<br />

Få fl ere tilbud på www.dtf-travel.<strong>dk</strong> eller 70 23 14 10<br />

Spar op til 2338,-<br />

pr. person i dobbeltvær.<br />

Inkl.<br />

Before-Dinner-Drink<br />

og eftermiddagskaffe<br />

med hjemmebag!<br />

HUSK OGSÅ VORES<br />

LAST MINUTE TILBUD<br />

F.eks. 3 dages hotelophold<br />

inkl. morgenmad<br />

Før op til 1.200,- NU 199,-<br />

Se www.dtf-travel.<strong>dk</strong>/club


14<br />

// Test af cykler<br />

Cykelhandler Michael Mortensen<br />

glæder sig over den voksende efterspørgsel<br />

efter elcykler.


... ingen modvind<br />

på cykelstierne<br />

Rugbrødsmotoren får ekstra styrke,<br />

når man træder i pedalerne<br />

Af Arne Christiansen<br />

Fotos: Søren Holm, Chili Foto<br />

Cyklen er populær som aldrig før. Til og fra arbejdet.<br />

Til fritid og ferie. Cyklen er ”politisk korrekt” – det<br />

er sundt at cykle og øget brug af cykler er godt for miljøet.<br />

Slidt bentøj, hvidt hår på toppen, modvind på Silkeborgvej<br />

eller turen fra Ringgadebroen til Universitet<br />

behøver ikke længere at være nogen hindring.<br />

Den moderne elcykel afskaffer i modsætning til entertaineren<br />

Jakob Haugaard modvinden på cykelstierne.<br />

Elcykler er i dag et reelt alternativ til den almindelige<br />

trædecykel. Man cykler stadig, men får netop hjælp til<br />

det seje tramp, som mange har brug for – for ikke at<br />

fravælge cyklen.<br />

Danske cykelhandlerne melder om et pænt voksende<br />

salg af elcykler. I Holland er rundt regnet hver 10. ny<br />

cykel en elcykel. Priserne for en god elcykel til hverdagsbrug<br />

ligger på omkring 10.000 – 12.000 kroner.<br />

Kører hurtigere<br />

Typiske el-cyklister er mennesker, der er afhængige af<br />

cyklen. Blandt brugerne er der også mange med knæ- eller<br />

hofteproblemer, som gerne vil færdes – og motionere<br />

- uden unødigt at belaste bevægeapparatet.<br />

Elcyklen er for nogle et sundt alternativ – eller supplement<br />

– til bil-, bus-, nærbane eller knallert-befordring<br />

mellem f.eks. hjem og arbejde. Det giver motion og<br />

frisk luft. Det giver frihed. Man når frem frisk og uden<br />

synderligt sved på panden – på arbejde eller på besøg<br />

hos familie og venner. Og mange sparer tid og penge på<br />

parkering i city.<br />

Det er erfaringen, at overgangen til brug af elcykel i<br />

gennemsnit betyder at hastigheden øges med op til 40<br />

procent. Man når altså hurtigere frem – og hjem.<br />

”Elcykler har en aktionsradius på omkring 50 kilometer<br />

på en enkelt opladning. Det rækker til de flestes behov<br />

i hverdagen”, siger cykelhandler Michael Mortensen,<br />

der er indehaver af en af de ældste cykelforretninger i<br />

Århus – Hermansen Cykler i Nørre Allé.<br />

Hurtigt fra start…<br />

Vores udsendte medarbejder prøvekørte på den allerførste<br />

næsten-forårs-dag i marts en elcykel af mærket<br />

Raleigh. Den har det dansk designede PAS system (Pedal<br />

Assist System). Det betyder, at elmotoren aktiveres i samme<br />

øjeblik, man træder på pedalerne. Den har desuden<br />

”softstart”, så man får man lige netop den hjælp, man har<br />

brug for, når man drejer på ”gashåndtaget”.<br />

Prøvekørslen viste, at man hurtigt vænner sig til<br />

”medvinden”. Og man kommer hurtigt fra start, når lyset<br />

skifter til grønt. Ved start kan man uden besvær følge<br />

med de toptrimmede cyklister med de mange gear og de<br />

stærke muskler. Men træerne vokser ikke ind i himlen.<br />

”Gashåndtaget” og el-motorens indbyggede planetgear regulerer<br />

farten trinløst og meget præcist op til 25 kilometer<br />

timen, hvor motoren slår fra. Når fodbremsen aktiveres,<br />

frakobles motoren også. El-motoren er indbygget i fornavet<br />

og fungerer samtidig som dynamo til diodebaglygten.<br />

Hvis man trænger til lidt mere sved på panden fungerer<br />

elcyklen som en god traditionel cykel, når man ikke<br />

aktiverer el-systemet.<br />

»<br />

15


»<br />

16<br />

// Test af cykler<br />

Det aftagelige batteri, hvis<br />

kapacitet typisk rækker til<br />

50 kilometers kørsel, er forsvarligt<br />

og sikkert placeret<br />

under cyklens bagebærer.<br />

Den 250 Watt stærke<br />

elmotor med indbygget<br />

gear er diskret anbragt i<br />

cyklens forhjulsnav.<br />

FAKTA<br />

• Den moderne elcykel ligner til forveksling<br />

en god klassisk hverdagscykel – forskellen er<br />

elmotoren, batteriet og ”gashåndtaget”.<br />

• Elcykler fås også som citybikes.<br />

• En indikator viser, hvor meget strøm, der er<br />

tilbage i batteriet.<br />

• Motoren har en effekt på 250 Watt.<br />

• Batteriet, der nemt kan tages med til indendørs<br />

opladning, vejer knap tre kilo.<br />

Med det trinløse ”gashåndtag” bestemmer<br />

man selv, hvor meget ”medvind”, der skal<br />

være på cykelstien.


Lettere at være<br />

vinterbader<br />

I en alder af 72 år er tidligere skibstømrer<br />

Frits Falbe-Hansen, Risskov,<br />

blevet en endnu mere trofast medlem<br />

af vinterbaderklubben Jomsborg, der<br />

som bekendt har sin base på badeanstalten<br />

Den Permanente lige neden<br />

for Restaurant Sjette Frederiks i Ris<br />

Skov.<br />

Og bakken fra Den Permanente og<br />

op til Vandrehjemmet er ganske stejl.<br />

Og her kommer Frits Falbe-Hansens<br />

elcykel til sin ret efter den daglige<br />

dukkert i Århusbugten.<br />

”Kun fi re år gammel fi k jeg polio,<br />

så mit ene ben er nogen svagere end<br />

det andet. Det har dog ikke afholdt<br />

mig fra at cykle. Men nu hvor kræfterne<br />

er lidt vigende er det rart med<br />

ekstra pedalkraft når det går opad”,<br />

siger Frits Falbe-Hansen, der siden<br />

sidste efterår har været den lykkelige<br />

ejer af en elcykel.<br />

Selv en tur på Langelandsgade er en<br />

god oplevelse, demonstrerer 72-årige<br />

Frits Falbe-Hansen, der har haft<br />

polio siden han var fi re år – og derfor<br />

har betydelig mindre styrke i det ene<br />

ben. Siden efteråret har Frits Falbe-<br />

Hansen været en tilfreds ejer og stort<br />

set daglig bruger af en elcykel.<br />

17


18<br />

// På hjerte<br />

På hjerte…<br />

Lokalcentercafeen<br />

lokalcentrenes<br />

omdrejningspunkt<br />

I et hjørne af cafeen sad en gruppe damer, som jeg<br />

kunne forstå, mødtes i cafeen hver formiddag. Snakken<br />

gik, og alle havde meget at berette.<br />

Ved et bord lidt derfra sad et par mænd og diskuterede<br />

om lidt af hvert. Det gik ikke helt så stille af som snakken<br />

ved damebordet, men de to mænd havde tydeligvis også<br />

et hyggeligt fællesskab omkring deres cafe.<br />

Indimellem kiggede man op og udvekslede et par<br />

hurtige bemærkninger med nyankomne cafegæster.<br />

Der var en jævn tilstrømning af nye gæster. Nogle<br />

kom fra et besøg i sundhedsklinikken, andre havde<br />

været til træning, men de fl este var folk der lige smuttede<br />

forbi for at indtage deres formiddagskaffe eller<br />

frokost.<br />

Har man besøgt en lokalcentercafe, er man ikke i<br />

tvivl om, at cafeen er ethvert lokalcenters omdrejningspunkt.<br />

Uden cafeen ville meget gå i stå og uden<br />

cafeen, ville lokalcentret mangle sin sjæl.<br />

Lokalcentercafeerne byder ud over den gode stemning<br />

på et bredt sortiment af mad og drikkevarer til<br />

rimelige priser.<br />

Af Knud Kammer, medlem af ældrerådet og formand<br />

for brugerrådet ved Kultur- og Sundhedscenter Havkær<br />

Lokalcentrenes 31 cafeerne er spredt ud over kommunen.<br />

Cafeerne er åbne for alle, så der er fri adgang<br />

fra gaden.<br />

Visse lokalcentercafeer har en unik beliggenhed, der<br />

gør det attraktivt at benytte dem. Tæt på byens strøg<br />

støder man på cafeen på Møllestien. Når man vender<br />

træt tilbage fra en hyggelig skovtur dukker cafeen på<br />

Lokalcenter Dalgas frem.<br />

Hvad vil være mere naturligt at slutte in<strong>dk</strong>øbsturen<br />

eller skovturen af på en af disse cafeer, og hvad<br />

ville være mere naturligt end at invitere en ven eller<br />

bekendt på middag i hvilken som helst af byens lokalcentercafeer.<br />

Cafeen – lokalcentrenes omdrejningspunkt – skal<br />

styrkes, så tilbuddet fortsat står til vor rådighed, når<br />

vi skal på besøg i sundhedsklinikken, træningsaktiviteterne,<br />

ved arrangementer, eller når vejen tilfældigt<br />

falder forbi.<br />

Lokalcentercafeerne er værdifulde for seniorgenerationen.<br />

Værn om cafeerne.


»


20<br />

// Nyt fra Århus Kommune<br />

Tekst: Janne Als Johnsen<br />

Flere mænd end kvinder svarer på<br />

sundhedsspørgsmål<br />

De ældre mænd har været hurtigere til<br />

at svare på spørgsmålene i den nationale<br />

undersøgelse ”Hvordan har du det?<br />

2010” end de ældre kvinder.<br />

Et omfattende spørgeskema med 109 sundhedsspørgsmål<br />

dumpede ind ad brevsprækken hos 8.200 århusianere<br />

i begyndelse af februar. Målet med undersøgelsen<br />

”Hvordan har du det? 2010” er at få et overblik over<br />

danskernes danskernes sundhed og sygdom.<br />

Ældre deltager<br />

Som noget nyt deltager ældre over 79 år også i undersøgelsen.søgelsen.<br />

En lignende lignende undersøgelse blev blev gennemført i<br />

2006, 2006, hvor ældre 80+ ikke deltog.<br />

”Vi har valgt at tage de ældre med i den nye undersøgelse,gelse,<br />

fordi servicen i i forhold til de ældre fylder rigtig rigtig<br />

meget hos kommunerne. Det er f.eks. f.eks. vigtigt vigtigt at vide, hvor<br />

mange ældre ældre der har brug for for hjælp til dagligdagens<br />

gøremål, hvad hvad de har brug for hjælp til, men også hvem,<br />

der hjælper dem,” siger Finn Breinholt Breinholt Larsen. Han<br />

kommer fra Center for Folkesundhed i i Region Midtjylland<br />

der står bag den del af undersøgelsen, der omhandler<br />

kommunerne i Region Midtjylland.<br />

Midtjylland.<br />

Indtil nu har 31 procent af de ældre kvinder, som er<br />

blevet spurgt, svaret på spørgeskemaet, mens 45 procent<br />

af de ældre mand, der har modtaget et et spørgeskema, har<br />

svaret.<br />

”Det er lidt interessant, at de ældre mænd overhaler<br />

de ældre kvinder i i forhold til svarprocenten. Er det mon<br />

fordi, at mænd først begynder at interessere interessere sig for deres deres<br />

helbred, når de de har fået en en eller eller fl ere kroniske sygdomme?,”<br />

spørger Finn Breinholt Larsen. Larsen.<br />

Hvis man ser på alle de nuværende besvarelser, så har<br />

de voksne kvinder den højeste svarprocent på 58, efterfulgt<br />

af de unge danske kvinder (54 (54 procent), og på tredjepladsen<br />

kommer kommer voksne danske mænd (49 procent).<br />

”Alle, der har har modtaget modtaget et skema, kan nå at at deltage endendnu. Jeg håber meget, at borgerne vil bruge tid på skemaet<br />

og få det udfyldt, for det betyder meget meget for undersøgelsens<br />

troværdighed, at vi får får en høj svarprocent,” siger<br />

Finn Breinholt Larsen.


Nederste række fra venstre: Kirsten Hedegaard, Lea Grubbe, Birthe Skov Ryberg, Bente Kjeldsen, Aase Klitte Holmgren.<br />

Midterste række: John Dybdal, Carl Aksel Kragh Sørensen, Knud-Erik Sabroe, Knud Kammer, Johannes Abildgaard.<br />

Bagerste række: Inge Lise Johansen, Flemming Vestergaard, Bjarne Friis Sørensen, Per Hovgaard Hansen.<br />

Leo Arlund blev også valgt, men kunne ikke være med da ældrerådet blev præsenteret ved en reception på rådhuset.<br />

Her er det nye ældreråd<br />

Borgerne i Århus har fået et nyt ældreråd. I begyndelsen<br />

af december i fjor kunne alle borgere over 60 vælge et nyt<br />

ældreråd. Der var 55.537 stemmeberettigede til ældre-<br />

Dorte Lausten<br />

rådmand<br />

rådsvalget. Stemmeprocenten blev på 33,23, hvilket er et<br />

par procent højere end for fire år siden. Det nye ældreråd<br />

tiltrådte den 1. januar 2010 og sider i en fireårig periode.<br />

Åben træffetid hos rådmand Dorthe Laustsen<br />

Sundheds- og omsorgsrådmand Dorthe Laustsen har åben træffetid for alle<br />

borgere en gang om måneden.<br />

Har du gode ideer til, hvordan vi kan gøre det bedre at være pensionist i Århus<br />

Kommune, eller har du en konkret sag, som du gerne vil drøfte med rådmanden,<br />

så kom og få en snak med hende.<br />

Træffetider for 2010:<br />

Mandag den 12. april<br />

Onsdag den 19. maj<br />

Onsdag den 16. juni Alle dage kl. 13.00 - 15.00<br />

Træffetiderne finder sted på Dorthe Laustsens kontor på rådhuset, 4. sal, værelse 467,<br />

Rådhuspladsen 1, 8000 Århus C. For at undgå, at nogen går forgæves, bedes interesserede<br />

ringe god tid i forvejen og aftale tidspunkt på tlf. 8940 6501.<br />

21


22<br />

// Nyt fra Århus Kommune<br />

Positive tilsynsrapporter i 2009 fører til færre besøg i år<br />

Embedslægen<br />

– en sjældnere gæst<br />

Embedslægen bliver i år en mere sjælden gæst i de århusianske<br />

plejeboliger end i 2009. Det skyldes, at årsrapporten<br />

for embedslægens tilsyn i 2009 rummer en række<br />

forbedringer i forhold til tidligere år. På den baggrund<br />

har embedslægen valgt i år at undlade tilsynet på de<br />

lokalcentre, der har levet op til de sundhedsfaglige krav,<br />

som tilsynet stiller.<br />

Saxild Strand<br />

Er et tilbud om døgnophold til ældre der i en periode har behov for at komme hjemmefra<br />

og træne, motionere og arbejde aktivt med egen sundhed i et trygt miljø, hvor<br />

der er sundhedsuddannet personale til stede.<br />

STÅR DU I EN SITUATION, HVOR DU:<br />

• Har en kronisk lidelse eller et handicap<br />

• Har behov for at træne og motionere<br />

i trygge rammer<br />

• Har mistet din ægtefælle/samlever<br />

eller nærtstående<br />

- Så kan et ophold på Saxild Strand<br />

være noget for dig.<br />

Under et ophold gives viden,<br />

vejledning og støtte i forhold til:<br />

• At leve med en kronisk lidelse/et<br />

handicap<br />

• Motion, bevægelse og træning<br />

• En sundere levevis og gode vaner<br />

• At fi nde fornyet energi og overskud<br />

i de rekreative omgivelser.<br />

På Saxild Strand planlægges der hele<br />

året ophold med fokus på osteoporose,<br />

nedsat lungefunktion, depression,<br />

kredsløbslidelser, incontinens,<br />

diabetes o.a.<br />

Kontakt os for oplysning om opholdstidspunkt<br />

i forhold til dit behov. Saxild<br />

Strand er indrettet med moderne<br />

undervisnings- og trænings- faciliteter<br />

samt handicapvenlige forhold<br />

både ude og inde.<br />

Konkret betyder det, at 11 ud af i alt 48 lokalcentre og<br />

plejeboligenheder i Århus Kommune ikke skal have<br />

besøg af embedslægen i år. Det svarer til, at 23 procent af<br />

kommunens plejeboliger ikke får besøg, mens gennemsnittet<br />

for hele Region Midtjylland ligger på 11 procent.<br />

Kort og godt: Århus markerer sig dobbelt så stærkt som<br />

regionen set under ét.<br />

Som udgangspunkt varer et ophold<br />

12 døgn, men længere ophold kan<br />

aftales. Yderligere oplysninger, pjece<br />

og ansøgningsskema kan du få ved<br />

henvendelse til Saxild Strand på tlf.<br />

86 55 81 11 (hverdage mellem kl. 8.00-<br />

15.00)<br />

Saxild Strand, Chr. Petersensvej 1,<br />

8300 Odder holder Åbent Hus den 1.<br />

lørdag i hver måned, kl. 13.00-15.00.<br />

Besøg også vores hjemmeside:<br />

www.saxild-strand.<strong>dk</strong>


Pensionade for 23. gang<br />

Selv om vinteren og det tidlige forår vejrmæssigt ikke<br />

har lagt op til det, er det tid til at træne til den næste<br />

Pensionade. Den 16. juni holdes Pensionaden i Hjortshøj<br />

for 23. gang. Som navnet antyder, er det en kappedyst for<br />

seniorer – oftest fra lokalcentrene. Der dystes i forskellige<br />

discipliner med fem deltagere på hvert hold.<br />

Op mod 80 frivillige hjælpere skal der til for at få<br />

afviklet en Pensionade, og der medvirker omkring 500<br />

– 600 pensioner, når både deltagere, dommere, heppere<br />

og personale tælles med.<br />

Samværet er det bærende element i Pensionaden,<br />

men der er også hård konkurrence mellem holdene om<br />

at vinde de eftertragtede præmier.<br />

Pensionaden arrangeres i et samarbejde mellem<br />

Hjortshøj Lokalcenter og Todbjerg, Mejlby og Hjortshøj<br />

Pensionistforening.<br />

Nærmere oplysninger om årets Pensionade<br />

den 16. juni hos Villy Jensen, tlf. 8622 3197<br />

eller på mail: ingevilly@fi ber.<strong>dk</strong><br />

Når hjemmepleje er en privatsag...<br />

Svane Service tilbyder både personlig<br />

pleje og praktisk hjælp. Firmaet blev<br />

grundlagt i 1999 af Sygeplejerske Mai<br />

Seiersen, der har over 20 års erfaring<br />

indenfor det sygeplejefaglige område.<br />

Grundideen i virksomheden er et ønske<br />

om »at gøre en forskel for den enkelte<br />

borger«.<br />

Svane Service har 50 engagerede og<br />

fagligt kvalificerede medarbejdere der er<br />

omsorgsfulde og har hjertet på rette sted.<br />

Grundlægger<br />

Mai Seiersen,<br />

sygeplejerske<br />

Hos Svane Service tilbyder vi:<br />

Hjemmepleje med sjæl og personlighed<br />

En fast hjælper tilknyttet<br />

Omsorgsfulde hjælpere<br />

Praktisk hjælp<br />

Kvalitet og nærvær<br />

Pleje i forbindelse med kritisk sygdom<br />

Ledelsen i Århus består af Karin Højrup og Lene<br />

Mortensen, der begge har mange års erfaring<br />

indenfor hjemmepleje<br />

Svane Service<br />

Hvis De vil vide mere:<br />

Hvis De ønsker rådgivning<br />

før De vælger Svane<br />

Service står Karin og Lene<br />

gerne til rådighed. De<br />

svarer på spørgsmål via<br />

telefonen eller besøger<br />

Dem før De vælger »frit<br />

valg« leverandør.<br />

Svane Service<br />

ÅRHUS<br />

Haslevej 8b · 8230 Åbyhøj<br />

aarhus@svaneservice.<strong>dk</strong><br />

www.svaneservice.<strong>dk</strong><br />

☎ 87 20 08 99<br />

Telefontid 8.00-15.00<br />

23


24<br />

// Krimalitet og ældre<br />

Tekst: Anne Graarup<br />

Mange ældre er bekymrede for at blive udsat for vold.<br />

Det er der ikke noget at sige til, hvis man kigger på nogle<br />

af de overskrifter, medierne præsenterer os for:<br />

”89-årig udsat for røveri på åben gade”, ”84-årig fi k<br />

hjerneblødning efter overfald”, ”Hjemmerøveri mod<br />

74-årig kvinde i Risskov” er blot et lille udpluk af de<br />

overskrifter, der kan bringe bekymringerne frem hos<br />

Vidste du,<br />

at det omvendte er næsten<br />

lige så usandsynligt?<br />

Det er mere sikkert,<br />

end vi tror!<br />

Slå Slå angsten angsten ud ud af af hovedet hovedet<br />

Det Kriminalpræventive Råd har<br />

tidligere behandler emnet ældre og<br />

deres frygt for kriminalitet. Ill. Det<br />

Kriminalpræventive Råd<br />

ældre. Men statistikken maner til ro: Ældre bliver i<br />

mindre grad end den resterende befolkning udsat for<br />

vold.<br />

”Man skal overveje, om man vil mure sig inde for at føle<br />

sig sikker, eller om man vil tage den lille bitte risiko det<br />

er at gå ud,” siger Allan Aarslev, som er politikommissær<br />

og leder af den kriminalpræventive sektion i Østjyllands<br />

Politi. Statistikken støtter politikommissærens udtalelse.<br />

Risikoen for, at man som ældre bliver udsat for vold, er<br />

Det Det Kriminalpræventive<br />

Kriminalpræventive


Råd Råd<br />

meget lille. I følge Danmarks Statistik var der på landsplan<br />

258 ældre mellem 60 til 69 år i 2008 der anmeldte, at<br />

de var blevet udsat for det der i fagsproget kaldes simpel<br />

vold. Antallet af ofre for simpel vold faldt til 63 i gruppen<br />

af de 70 til 79-årige, mens der i gruppen af ældre på 80<br />

år og derover var 16 ofre for simpel vold i 2008. Til sammenligning<br />

var der 2563 anmeldelser af simpel vold mod<br />

de 15 til 19-årige og 1645 anmeldelser af simpel vold mod<br />

gruppen af 30 til 39-årige. Også når det gælder alvorligere<br />

vold, er den ældre del af befolkningen mindre udsat end<br />

den yngre del. I 2008 blev anmeldt 33 tilfælde af alvorligere<br />

vold mod borgere i alderen 60 til 69 år og seks anmeldelser<br />

i aldersgruppen af de 70 til 79-årige, mens anmeldelserne<br />

om vold mod unge i alderen 20 til 24 år og 30 til 39 år var på<br />

henholdsvis 387 og 310.<br />

Sund fornuft<br />

Selvom politikommissær Allan Aarslev lægger vægt på, at<br />

ældre har en meget lille risiko for at blive udsat for vold og<br />

ikke skal lade frygten hindre dem i at leve et udadvendt<br />

liv, vil han alligevel gerne opfordre folk til at bruge deres<br />

sunde fornuft.<br />

”Hvis man tænker sig om, så falder risikoen for at blive<br />

udsat for vold også,” forklarer politikommissæren og giver<br />

som eksempel, at det er en god ide at følges med andre<br />

og at færdes, hvor der er andre mennesker. Derudover<br />

anbefaler han, at man har vinduer og døre, som lever op til<br />

sikkerhedsstandarden og holder sin dør låst og benytter sig<br />

af en dørspion, så man ikke kommer til at lukke de forkerte<br />

mennesker ind i sit hjem.<br />

Tricktyverier<br />

Især politikommissærens råd om hvordan man sikrer sig<br />

i hjemmet kan være fornuftige at følge, når det drejer sig<br />

om tricktyverier. Ældre befi nder sig nemlig på en tvivlsom<br />

førsteplads som ofre for tricktyverier i hjemmet. I 2008 blev<br />

der i hele landet anmeldt 83 tricktyverier i hjemmet hos de<br />

GODE RÅD<br />

• Personale fra Århus Kommune, som kommer i borgernes<br />

hjem har et synligt Id-kort med billedlegitimation. Ved<br />

besøg i borgernes hjem skal personalet præsentere sig og<br />

vise id-kortet. Skulle personalet ved en fejl glemme dette,<br />

bør borgeren bede om at se id-kortet.<br />

• Penge, nøgler og dankort bør bæres i sikre lommer i en<br />

jakke eller pengekat.<br />

• Undgå at have tegnepungen i baglommen.<br />

60 til 69-årige, 215 tricktyverier hos de 70 til 79-årige og 451<br />

tricktyverier hos de 80-årige og derover. Til sammenligning<br />

blev der samme år kun anmeldt syv tilfælde af tricktyverier<br />

i hjemmet blandt de 20 til 24-årige, fi re hos de 25 til<br />

29-årige og ti hos de 30 til 39-årige.<br />

Men tallene skal ses i et større perspektiv. Selvom 451<br />

tricktyverier hos dem der var 80 år og ældre i 2008 lyder af<br />

mange, udgør de 451 under to promille af gruppen af mennesker<br />

i alderen 80 år og derover.<br />

Kvit kontanterne<br />

Heller ikke når det gælder tasketyverier er ældre mere<br />

udsatte end yngre. I gruppen af de 60 til 69-årige anmeldte<br />

731, at de var blevet udsat for tasketyveri, mens antallet var<br />

579 i gruppen af 70 til 79-årige og 520 i alderen 80 år og<br />

opefter. Den gruppe af befolkningen, som oftest blev udsat<br />

for tasketyveri i 2008 var gruppen fra 30 til 39 år, hvor 1049<br />

blev udsat for tasketyveri.<br />

”Gå på in<strong>dk</strong>øb med en plasticpose eller in<strong>dk</strong>øbsnet i stedet<br />

for taske”, lyder et råd fra det Det Kriminalpræventive<br />

Råd, som foreslår, at man opbevarer sine penge i en lille<br />

taske under frakken eller i en pengekat.<br />

”Man kan ikke gøre så meget ved, at man som ældre<br />

ser sårbar ud, men man kan sørge for, at gerningsmanden<br />

ikke får så meget ud af det, hvis han kaster sig over en,”<br />

rådgiver politikommissær Allan Aarslev og henviser til, at<br />

ældre, som ofte har mange kontanter på sig, i stedet burde<br />

benytte et dankort.<br />

Politikommissær Allan Aarslev slutter af med et andet<br />

godt råd, som dog ikke forebygger kriminalitet, men kan<br />

forhindre brækkede lemmer.<br />

”Man skal ikke vikle sig ind i håndtasken. Man kan<br />

komme slemt til skade, hvis der kommer en og hiver i den.<br />

Man skal hellere give slip på den,” forklarer Allan Aarslev,<br />

som ikke mener, man skal have noget i sin taske, som er<br />

mere værd end ens helbred.<br />

• Hav ikke store pengebeløb på dig, men benyt dankort,<br />

andre hævekort eller check.<br />

• Man skal ikke gøre modstand, hvis man møder en tasketyv,<br />

men råb op.<br />

• Opbevar ikke større pengebeløb i hjemmet.<br />

• Få monteret en dørspion og en sikkerhedskæde på døren.<br />

• Luk ikke mennesker, du ikke kender, ind i dit hjem.<br />

25


26<br />

// Krimalitet og ældre<br />

Natteravne bygger bro<br />

mellem generationer<br />

Tekst: Anne Graarup<br />

Foto: Lars Aarø<br />

”Hey, Natteravnene! Gir’ I et bolche,” siger en dreng, som<br />

ved, at natteravne har bolcher i lommen. Drengen får et<br />

bolche, og Ældre Sagens Natteravnene får en snak med<br />

drengen og et par andre skoleelever, som er kommet til.<br />

”Bolcherne er en god måde at komme i kontakt med<br />

børnene på,” forklarer Vinnie Nielsen, og indrømmer<br />

med et grin, at man skal passe på ikke at selv at blive<br />

afhængig af bolcherne.<br />

Vital er taget med Vinnie Nielsen, Peter S. Jakobsen og<br />

Kjeld Nielsen på deres første tur som natteravne. Ældre<br />

Sagen i Århus har i samarbejde med Natteravnene i<br />

Århus dannet Ældre Sagens Natteravne, som i disse dage<br />

går deres første ture i Møllevangen og Frydenlund.<br />

Før de starter på turen ringer de til politiet og fortæller<br />

at nu starter deres tur i Møllevangen.


Ældre Sagens Natteravne har et samarbejde med poli-<br />

tiet, og en del af dette samarbejde består i, at politiet ved,<br />

hvor natteravnene er, hvis nogle borgere skulle kontakte<br />

politiet om natteravnene.<br />

Kendte gule jakker<br />

”Natteravnene kan være budbringere, der viser, at her er<br />

trygt og roligt. Tit hænger utrygheden ikke sammen med<br />

virkeligheden,” forklarer Katrine Callesen, som er projektkoordinator<br />

hos natteravnene og i fællesskab med<br />

Ældre Sagen har været med til at starte Ældre Sagens<br />

Natteravne op i Århus. Katrine Callesen er sammen med<br />

formand for Ældre Sagen i Århus, Tove Jørvang taget<br />

med de tre novicer ud i natteravneriet for at sende dem<br />

godt af sted på deres første tur.<br />

Vejret er sjappet og koldt, og der er ikke mange mennesker<br />

på gaden. Ikke desto mindre går der ikke mange<br />

minutter, inden natteravnene bliver kontaktet af en<br />

mand, som sidder i kørestol. Manden er godt og grundigt<br />

træt af vejret, som gør det meget besværligt for ham at<br />

komme frem.<br />

Efter snakken med manden går gruppen hen på Møllevangsskolen,<br />

hvor deres skrig-gule jakker vækker<br />

genkendelsens glæde blandt en flok skoleelever. Eleverne<br />

kender de ”originale” natteravne, som går i området<br />

om aftenen. At der nu er dukket ældre natteravne op i<br />

dagtimerne, øger bare muligheden for at få snakket sig<br />

til et bolche.<br />

Efter besøget på skolen går gruppen mod den pædagogisk<br />

ledede legeplads på<br />

Peter Fabers Vej. Legepladsen er ikke sådan lige at finde<br />

for de tre natteravne, som selv kommer fra forstæderne<br />

og endnu ikke kender Møllevangen. Efter nogle omveje<br />

finder de dog legepladsen, som skal være fast pitstop på<br />

ruten. I fælleshuset på legepladsen, hvor der er dejligt<br />

varmt, sidder tre 7.klasses piger og spiller Hurtig Marie.<br />

Pigerne er nysgerrige efter at vide mere om natteravnene.<br />

De unge og de ældre snakker om Ældre Sagens<br />

Natteravne og pigernes hverdag.<br />

Motion, frisk luft og unge mennesker<br />

Efter endt tur nyder Vinnie Nielsen, Peter S. Jakobsen og<br />

Kjeld Nielsen en kop kaffe på Lokalcenter Fuglebakken.<br />

Selv om ingen af de tre har erfaring med socialt arbejde,<br />

hverken med unge eller gamle fra deres tidligere arbejdsliv,<br />

har det ikke været noget problem. Turen er gået<br />

godt, og de har fået nogle gode snakke med de mennesker,<br />

de har mødt på deres tur.<br />

Hvorfor bruger I Jeres tid på at gå tur<br />

og tale med fremmede mennesker?<br />

”Det vi får ud af det, er motion og frisk luft,” forklarer<br />

Vinnie Nielsen og Peter S. Jakobsen supplerer hende:<br />

”Det også er meget interessant at se, hvad de unge laver.”<br />

Kjeld Nielsen og Vinnie Nielsen nikker. De holder også<br />

af at tale med den unge generation.<br />

Fakta om Ældre Sagens Natteravne<br />

Natteravnene i Århus og Ældre Sagen i Århus har i<br />

samarbejde dannet Ældre Sagens Natteravne, som i<br />

grupper på mindst tre ældre frivillige går tur i dagtimerne<br />

i Frydenlund og Møllevangen.<br />

Hensigten er, at Ældre Sagens Natteravne, som<br />

alle er frivillige seniorer, skal bygge bro mellem<br />

generationer og etniske forskelle og samtidig vise<br />

ældre i områderne, at det er trygt at gå på gaden.<br />

Trods navnet går Ældre Sagens Natteravne i dagtimerne<br />

tre gange om ugen i hverdagene.<br />

Ældre Sagens Natteravne og de unge<br />

fra legepladsen på Peter Fabers Vej<br />

mødes over et korttrick.<br />

27


28<br />

// Billedserie<br />

Bernhardt<br />

og Balling<br />

Af Arne Christiansen<br />

Foto: Søren Holm, Chili Foto


”Bernhardt Jensen-statuen skal fortælle historie.<br />

Den skal ikke bare vise, hvordan den tidligere<br />

journalist, borgmester og æresdoktor så ud”.<br />

Det siger kunstneren Jan Balling, der er manden<br />

bag statuen af Bernhardt Jensen, tidligere borgmester<br />

i Århus.<br />

”Gennem artikler, bøger, fotos og samtale har jeg<br />

fået et billede af personen Bernhardt Jensen. En<br />

person, der evnede at se både fremad og bagud.<br />

Som evnede at forny og bevare. En person, der<br />

havde sjælen med og med sans for kvalitet”, fremhæver<br />

Jan Balling, der nu gennem mange måneder<br />

har haft daglig og tæt ”omgang” med Bernhardt<br />

Jensen.<br />

Jan Balling er dybt fascineret af Bernhard Jensens<br />

stærke mavefornemmelse for, hvad der tjente<br />

bysamfundet Århus bedst – også set i det lange<br />

perspektiv.<br />

Kunstneren har med sin udformning af Bernhard<br />

Jensen-skulpturen fokuseret meget på begrebet<br />

tiden. Og naturligvis er Bernhardt Jensen<br />

ledsaget af den legendariske cykel.<br />

Vital har sammen med fotograf Søren Holm haft<br />

mulighed for at visualisere nogle af de mellemfaser,<br />

der fører frem til det endelige resultat af Jan<br />

Ballings arbejde. Vi ser dele af processen, men må<br />

vente med at se ”Manden, Tiden og Byen” til 13.<br />

april 2010 kl. 10.00 – ved ”Vadestedet”.<br />

»<br />

29


30<br />

// Billedserie


»<br />

» 31


32<br />

// Billedserie


Bernhardt Jensen<br />

(1910 -1978) – kort fortalt:<br />

• Socialdemokratisk borgmester i Århus 1958-71. Var optaget<br />

af bymiljøet. Modstander af bilismen. Kendt for altid<br />

at bevæge sig rundt på cykel. Afviste et stort gadegennembrud<br />

i midtbyen. Arbejdede for restaurering af dele af<br />

det historiske Århus.<br />

• Som skribent blev Bernhardt Jensen kendt både for sit<br />

journalistiske virke og sine lokalhistoriske bøger. Som<br />

lokalhistoriker blev han i 1978 belønnet med en æresdoktorgrad<br />

ved <strong>Aarhus</strong> Universitet.<br />

• I forlængelse af at JP Århus kårede Bernhardt Jensen som<br />

”alle tiders århusianer”, har en tværpolitisk komité indsamlet<br />

midler til en skulptur af Bernhardt Jensen – udført<br />

af kunstneren Jan Balling.<br />

Jan Balling (1953 - ) – kort fortalt:<br />

• Født i København. Uddannet på Århus Kunstakademi,<br />

hos billedhugger Johan Galster og hos grafiker Egon Bjerg<br />

Nielsen. Adskillige udstillinger, udsmykningsarbejder og<br />

skulpturopgaver over alt i Danmark siden 1978 – i Århus<br />

bl.a.:<br />

•<br />

•<br />

•<br />

To havefontæner, Viby Lokalcenteropgaver.<br />

Homo Sedens, Skulptur i bronze, Ole Rømers Gade.<br />

Manden, Tiden og Byen, Skulptur af Bernhardt Jensen,<br />

ved ”Vadestedet” - afsløres 13. april 2010 kl. 10.00.<br />

33


34<br />

// Frit valg af leverandører<br />

Visitationens<br />

samarbejde<br />

med borgeren<br />

Hvis du som borger i Århus Kommune får behov for<br />

træning, hjælpemidler, hjælp til hverdagen i form<br />

af pleje eller praktisk støtte til rengøring eller andre ydelser,<br />

gives hjælpen efter lovgivningen og kommunens serviceniveau.<br />

Som borger i Århus Kommune kan du derfor<br />

have tillid til, at en god sagsbehandling danner grundlaget<br />

for de muligheder der er for hjælp.<br />

Visitatorerne er betegnelsen for de medarbejdere, som<br />

indgår samarbejdet med borgeren om at se på hvilke muligheder<br />

der er for at få hjælp, når man ikke selv kan klare<br />

sig i hverdagen. Det sker gennem vejledning og rådgivning<br />

eller bevilling af den nødvendige hjælp.<br />

Rammen er sat via serviceniveauet<br />

De enkelte kommuner skal hvert år beskrive serviceniveauet,<br />

så borgerne ved, hvad de kan forvente, hvis de får<br />

brug for hjælp fra kommunen.<br />

Århus Kommunes serviceniveau er beskrevet i pjecen<br />

”Et bedre liv”.<br />

Serviceniveauet er dannet med udgangspunkt i en økonomisk<br />

ramme, som byrådet har vedtaget. Kort sagt: Hvad<br />

har byrådet besluttet vi har råd til i Århus Kommune!<br />

Visitationens brug af rammen<br />

Tildeling af hjælp sker på baggrund af den enkelte borgers<br />

funktionsniveau.<br />

Som mennesker har vi alle et forskelligt syn på hvor<br />

hårdt vi føler os ramt af sygdom og efterfølgende belastninger.<br />

Selv om vi føler os lige så frisk eller dårlig som<br />

naboen, kan vi opleve, at der er forskel i tildelingen af<br />

hjælpen<br />

Lovgivningen siger, at kommunen skal hjælpe borgerne<br />

med at løse de opgaver, man ikke selv kan. Visitators vurdering<br />

af den enkelte borgers funktionsniveau vil således<br />

spænde fra ”at være i stand til med støtte” til ”at være ude<br />

af stand til” at varetage opgaver i hverdagslivet.<br />

Hvorfor tager sagsbehandlingen tid?<br />

Et visistationsbesøg er et samarbejde mellem borgeren og<br />

visitator.<br />

Borgeren har i følge loven pligt til at medvirke til at<br />

oplyse sagen. Derfor er det vigtigt at borgeren bl.a. inden<br />

besøget tager stilling til, hvordan man klarer sig i hverdagen.<br />

Det kan være i forhold til personlig pleje, rengøring,<br />

in<strong>dk</strong>øb, tøjvask, og hvordan man i øvrigt klarer sig i<br />

boligen.<br />

Der foretages i alle sager en konkret individuel vurdering,<br />

som tager sit afsæt i den enkelte borgers situation.<br />

Alle borgere har et ønske om at kunne klare sig selvstændigt<br />

i hverdagen – helt eller delvist. Sagsbehandlingen<br />

vil også tage afsæt i at hjælpe borgere, inden behovet<br />

for hjælp stiger yderligere. Det kan f.eks. være den<br />

situation, at visitator tilbyder træning inden det vurderes,<br />

om der kan/skal gives anden og mere vedvarende hjælp<br />

til f.eks. rengøring.<br />

Visitator har efter loven pligt til at prioritere sagsbehandlingen<br />

til udvalgte diagnosegrupper. Det vil sige, at<br />

hjælpen skal opprioriteres, hvis borgeren har en hastigt<br />

fremadskridende lidelse.<br />

Herudover har byrådet fastsat sagsbehandlingstider<br />

for de enkelte områder, som det ligeledes er visitationens<br />

opgave at overholde. Der er således bl.a. forskellig sagsbehandlingstid<br />

på personlig pleje, praktisk hjælp, boligændringer<br />

osv. Ud fra de prioriteringer, som visitator må tage<br />

i sin planlægning af arbejdet, kan der derfor forekomme<br />

ventetider inden sagen afsluttes.<br />

Du kan se sagsbehandlingstiderne i pjecen ”Et bedre liv”.<br />

Pjecen deles ud af visitatorerne og kan fås på lokalcentre og i<br />

Borgerservice. Har du i øvrigt spørgsmål, er du velkommen til at<br />

kontakte en visitator på tlf. 89 40 97 00 mellem kl. 8 – 15


Frit valg<br />

Hvem er go<strong>dk</strong>endt til hvad og hvor?<br />

Pleje og praktisk hjælp<br />

<br />

<br />

<br />

Praktisk hjælp<br />

<br />

Hørgården/Vejlby, Skåde/Holme, Trøjborg/Abildgården,<br />

Lokalcenter Nord (dvs. Skæring/Rosenbakken, Hjorts-<br />

<br />

Bjerggården/Åbygård, Viby/Rosenvang, Søholm/Koltgården/Sønderskovhus<br />

<br />

<br />

Kommune<br />

<br />

<br />

Viby/Rosenvang, Søholm/Bøgeskovhus/Koltgården,<br />

<br />

<br />

Leverandører af praktisk hjælp<br />

A-plejen.<strong>dk</strong><br />

Telefon: Tlf. 70 20 36 65.<br />

Hjemmeside: www.a-plejen.<strong>dk</strong><br />

BR HjemmePleje<br />

Tlf.: 86 57 12 59<br />

(træffes bedst 8.00 – 15.00)<br />

Bruger-Hjælper Formidlingen<br />

Telefon: 86 21 27 03.<br />

Hjemmeside: www.formidlingen.<strong>dk</strong><br />

Elite Miljø A/S<br />

Telefon: 70 12 34 65.<br />

Hjemmeside: www.elitemiljoe.<strong>dk</strong><br />

Ren Nu<br />

Telefon: 60 88 90 44 (mellem 8-16)<br />

Lokalcentrene i<br />

Århus Kommune<br />

Kontakt nærmeste lokalcenter<br />

Hjemmeside: www.aarhus.<strong>dk</strong>.<br />

Privatplejen<br />

Telefon: 70 20 58 44<br />

(mellem 8.30 og 15.00)<br />

Svane Service<br />

Telefon 87 20 08 98<br />

Hjemmeside: www.svaneservice.<strong>dk</strong><br />

Århus Private Hjemmehjælp<br />

Telefon: 86 18 19 11.<br />

af leverandør til pleje,<br />

praktisk hjælp og madservice<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Åbygård, Viby/Rosenvang<br />

Madservice<br />

<br />

er go<strong>dk</strong>endt i hele Århus Kommune<br />

<br />

er go<strong>dk</strong>endt i hele Århus kommune<br />

<br />

er go<strong>dk</strong>endt i hele Århus kommune<br />

Leverandører af pleje<br />

og praktisk hjælp<br />

Lokalcentrene i Århus Kommune:<br />

Kontakt nærmeste lokalcenter.<br />

Hjemmeside: www.aarhus.<strong>dk</strong>.<br />

Privatplejen<br />

Telefon: 70 20 58 44<br />

(mellem 8.30 og 15.00)<br />

Svane Service<br />

Telefon 87 20 08 98<br />

Hjemmeside: www.svaneservice.<strong>dk</strong><br />

Leverandører<br />

af madservice<br />

Byens Mad<br />

Telefon: 87 13 54 00<br />

Hjemmeside: www.byens-mad.<strong>dk</strong><br />

Det Danske Madhus<br />

Telefon: 96 13 33 01. Hjemmeside:<br />

www.detdanskemadhus.<strong>dk</strong>.<br />

Kokken og Konditoren<br />

Telefon: 86 87 28 10. Hjemmeside:<br />

www.kokken-konditoren.<strong>dk</strong><br />

35


36<br />

// Rejser<br />

Alder ingen hindring<br />

for rejseholdet på Kreta<br />

Tekst og fotos: Sygehjælper Asger Christiansen, Lokalcenter Møllestien<br />

En torsdag i september 2009 kører en bus fra Århus til<br />

Billund. Regnen siler ned, men det bekymrer ikke de 18<br />

pensionister og fi re hjælpere i bussen, for snart er vi efter<br />

få timers fl yvning fra Billund fremme ved den græske<br />

ø Kreta. For to af turdeltagerne var det trods en høj alder<br />

deres første fl yvetur nogensinde.<br />

På Kreta skal Midtbyens<br />

Rejsehold tilbringe en uge i sol<br />

og varme, mens der arrangeres<br />

udfl ugter til de nærmeste attraktioner.<br />

Vort hotel ligger blot 100 meter fra sandstranden i havnebyen<br />

Rethymnon på Kretas nor<strong>dk</strong>yst. Byens fæstning<br />

skulle sikre mod angreb fra bl.a. piraten Barbarossa,<br />

der hærgede Middelhavet i 1500-tallet. I middagsheden<br />

går vi en tur langs en del af borgmuren, hvorfra der er<br />

fi n udsigt over havet og byen samt bjergene i det fjerne.<br />

Borgområdets store, kantede og glatte brosten samt høje<br />

trappetrin kan være forhindringer i sig selv. Her kan det<br />

være nødvendigt at få en hånd fra turens hjælpere, og<br />

Også fl yveturen<br />

er en oplevelse<br />

netop denne hjælp er hele pointen i turene med Midtbyens<br />

Rejsehold. Det gør det muligt fortsat at rejse ud i<br />

verden, selvom kræfterne måske ikke er som tidligere.<br />

Rethymnons gamle bydel er præget af smalle gader<br />

og stræder. Børnene leger på fortovet, gamle sortklædte<br />

koner med tørklæde om<br />

hovedet kigger ud fra vinduerne,<br />

og på de små caféer sidder<br />

kæderygende mænd og<br />

ordner verdenssituationen.<br />

Bageren har lukket vinduerne<br />

op på butiksfacaden, så den friske duft af nybagt brød<br />

og sirupssøde Baklava-kager rammer os.<br />

»Rejseselskaberne vil ikke<br />

have mig med alene fordi jeg<br />

er døv og bruger rollator «<br />

Hver dag sin udfl ugt<br />

Rejseholdets deltagere daser ikke tiden væk på stranden.<br />

Næh, vi skal dagligt på udfl ugt for at se andet end<br />

byen Rethymnon. En dag arrangerer vi bustur gennem<br />

Armáni-dalen mellem de lave bjerge mod syd. Vi gør<br />

stop ved en bjergside, hvorfra der er udsigt til Kretas


Med en stok og en hjælpende<br />

kan man stadig gå i<br />

swimmingpool’en, selvom<br />

man er 93 år gammel.<br />

Midtbyens Rejsehold drager mod syd<br />

Hvert år forlader en gruppe der godt og vel har nået<br />

pensionsalderen Århus midtby sammen med fire<br />

hjælpere og drager mod varmere himmelstrøg. Det<br />

er Midtbyens Rejsehold, der tager på den årlige tur<br />

- indtil nu er 4 ture gået til Tyrkiet, en tur til Cypern<br />

og en tur til Kreta.<br />

Deltagerne er hovedsageligt pensionister, der<br />

stadig bor i egen lejlighed men benytter tilbuddene<br />

på lokalcenter Møllestien. Gennemsnitsalderen er<br />

ca. 80 år - den ældste deltager har været 93 år. En<br />

enkelt var kørestolsbruger - andre dårligt gående<br />

og derfor med behov for en hånd under armen ved<br />

trapper osv.<br />

De 4 hjælpere er ansatte på Midtbyens Lokalcentre,<br />

og det er også disse fire, der arrangerer rejserne<br />

samt de udflugter, der arrangeres på rejsemålene.<br />

Fotos og citater er fra den seneste tur til Kreta og<br />

fra tidligere ture.<br />

»<br />

37


38<br />

// Rejser<br />

På rejser kan man møde nye venner<br />

højeste bjerg Psiloritis, der er 2.450 m højt. I gamle dage<br />

troede man, at guden Zeus blev født på bjerget, for et så<br />

imponerende landskab måtte da have tilknytning til guderne.<br />

Ved udsigtspunktet viser vores<br />

guide, at vegetationen i vejsiden<br />

blandt andet indeholder oregano.<br />

Duften er ganske umiskendelig.<br />

Efter knapt en times kørsel stiger<br />

vi af bussen for at spadsere en tur mellem de høje klippevægge<br />

i San Antonius kløften. Den smalle og ujævne<br />

sti går op og ned, og er vist ikke beregnet for mennesker<br />

over 80 år. Ved at få en hånd under armen og holde et<br />

par pauser, går det alligevel. Oppe på bjergsiden blev<br />

der for 500 år siden bygget en meget lille kirke, som er<br />

mål for mange pilgrimme. De tænder vokslys under et<br />

klippefremspring og beder om helbredelse for lidelser og<br />

skavanker. Det virker muligvis, for udenfor kirken står<br />

et større antal krykker, der er forladt af deres ejermænd.<br />

Andre besøgende har skrevet<br />

deres bøn på et stykke papir, rullet<br />

det sammen og stukket det ind i<br />

revner i klippen.<br />

Ved denne kirke er der en særlig<br />

ceremoni hvert år i januar måned. Fra hele Grækenland<br />

kan der komme helt op til 1000 kirkegængere, der efter<br />

en gudstjeneste har fællesspining og dans her i kløften.<br />

Tæt ved kirken springer såkaldt helbredende kildevand<br />

ud af klippen. Vi tager en tår, og håber på det bedste.<br />

Vores græske guide Manoulis har medbragt en fl aske<br />

kretensisk raki-brændevin, som minder om en blan-<br />

»Jeg har set meget<br />

og fået nye venner «


ding mellem grappa og ouzo. Vi nyder en lille én, mens<br />

Manoulis charmerer damerne, inden vi forcerer stien<br />

tilbage til bussen.<br />

På tilbagevejen gør vi holdt ved en beskeden restaurant,<br />

hvor vi udendørs nyder frokosten under vinplanter,<br />

der skygger for solen. Menuen står på grillet svinekød og<br />

lammekød. Dertil serveres brød og græsk salat med fetaost,<br />

bønner og saltede kartofler i olivenolie, tzatziki med<br />

agurkeskiver og tydelig smag af hvidløg. Det hele nydes<br />

sammen med Mythos øl og den lokale vin, mens vi nyder<br />

udsigten til bjergene. Mere græsk bliver det nok ikke, er<br />

der enighed om ved bordet.<br />

»Jeg glemte ind imellem at<br />

jeg egentlig bruger rollator.«<br />

En aften ved spisetid drager vi på en kort udflugt,<br />

der fører os gennem et par landsbyer blot få kilometer<br />

sydøst for de mange turisthoteller i Rethymnon. Det er<br />

som at blive ført mange år tilbage i tiden, på trods af, at<br />

vi kun er en halv times kørsel fra turistlivet ved strandene.<br />

Flere steder står der halvrustne traktorer. En hund<br />

står ved en gårdsplads og gøer af alle, der kommer forbi.<br />

Bagved gården løber gederne rundt under træerne.<br />

Længere fremme mellem marker og stendiger står en<br />

gammel morlille med tørklæde om hovedet. Hun venter<br />

tilsyneladende på, at hendes mand bliver færdig med<br />

dagens arbejde i marken. Ved den næste gård fægter to<br />

knægte drabeligt med hjemmelavede træsværd – ganske<br />

upåvirket af, at vi råber til dem.<br />

Næste dag får vi at se, hvordan man tidligere pressede<br />

olivenolie. Efter 10 kilometers kørsel mod syd ad<br />

snoede bjergveje kommer vi til landsbyen Chromonastri,<br />

hvor der er indrettet et museum kaldet Prinari’s Mølle.<br />

Her kan man se, hvorledes de plukkede oliven blev lagt<br />

på en stencirkel. Hen over denne cirkel blev tre store<br />

møllesten trukket rundt af et æsel, således at olien blev<br />

presset ud. Et anstrengede arbejde for både mandskabet<br />

og æslet. Metoden blev på dette sted benyttet helt frem<br />

til 1960’erne.<br />

En sejltur på havet er altid en fornøjelse. Vi arrangerer<br />

derfor en eftermiddag til søs. I en motorbåd sejler vi 15<br />

km mod øst langs kysten. I heldigste fald kan man se<br />

delfiner her – men vi ser nu ikke nogen. Vi lægger til ved<br />

den lille by Panormo, og spadserer hen til en restaurant.<br />

Med udsigt over havnen og havet spiser vi sen frokost<br />

med bl.a. den græske ret mousakás, der er en ovnret med<br />

auberginer, kartofler og hakket lammekød. På sejlturen<br />

tilbage til Rethymnon sejler båden tæt ved klippekysten,<br />

der her præges af naturlige grotter – der kaldes Piratgrotterne<br />

- i højde med havoverfladen.<br />

En uge fyldt med oplevelser og udflugter går hurtigt.<br />

Det er der enighed om, da vi sidder i flyet med kurs<br />

tilbage mod Danmark. En af deltagerne sætter ord på en<br />

rammende beskrivelse: ”Det var dejligt at være ude at<br />

rejse og komme væk fra de daglige bekymringer. Ja, jeg<br />

glemte endda indimellem, at jeg egentlig plejer at bruge<br />

rollator”.<br />

Et tørklæde tager de værste solstråler<br />

39


KULTURGUIDEN:<br />

præsenteret i samarbejde med<br />

Fremtidens historie<br />

31/3 – 1/5/2010<br />

Man. – fre. kl. 19.30, lør kl. 16<br />

Et sted i Europa faldt en mur. Et<br />

sted i verden rejser vi en ny<br />

<strong>Aarhus</strong> Teaters husdramatiker<br />

Christian Lollike, tager i Fremtidens<br />

Historie temperaturen på den<br />

globale tilstand.<br />

En kvindelig taxachauffør stiller sin<br />

vogn til rådighed for en svingtur<br />

i demokratiets karrusel. Usynlige<br />

asylansøgere, desillusionerede<br />

politikere og en kunstner, der er<br />

sygeligt besat af det almindelige,<br />

besætter bagsædet, mens turen går<br />

til verdens brændpunkter - nu<br />

iscenesat som interaktive<br />

forlystelsesparker for privilegerede<br />

vesterlændinge.<br />

Instruktør Tue Biering stod også<br />

bag Kosmisk frygt eller den dag<br />

Brad Pitt fik paranoia, og er nomineret<br />

til en Reumert for Bedste<br />

iscenesættelse. Spilles i Studio.<br />

Påske med myldrende liv<br />

overalt<br />

Nu begynder sæsonen i Den<br />

Gamle By, og der kommer for alvor<br />

liv i huse og gader.<br />

Nyd en gåtur, drik en kop kaffe og<br />

mærk foråret. Kig indenfor hos<br />

bageren, isenkræmmeren eller<br />

købmanden.<br />

Gratis dramatiserede<br />

rundvisninger i<br />

Møntmestergården<br />

10. – 11. april og 17. – 18.<br />

april<br />

Mød dansemesteren og husets<br />

tjenestepige og få et indblik i det<br />

selskabsliv, der udspandt sig i en<br />

højborgerlig bolig i 1760ernes<br />

København. Se herrens parykkammer,<br />

fruens kabinet og alle de<br />

smukke sale og dekorationer.<br />

24. – 25. april: Kagedage<br />

30. april – 2. maj: Legedage<br />

14. – 16 maj: Soldaterdage<br />

BESÆTTELSE<br />

26/3 – 29/4/2010<br />

Tirs. – fre. kl. 20, lør. kl. 16<br />

Et moderne karakterdrama om<br />

ideologiernes og erotikkens magt<br />

og vores forhold til “det onde”. En<br />

nyskrevet forestilling, baseret på<br />

retssagen mod den århusianske<br />

Gestapo-stikker, Grethe Bartram.<br />

Under besættelsen var hun kommunist<br />

og aktivt medlem af modstandsbevægelsen<br />

og samtidig en af<br />

Gestapos mest effektive stikkere i<br />

Danmark…<br />

EN KØN HISTORIE - ELLER 2<br />

12/4/2010 kl. 20.00<br />

Fortællercafé - af og med Karin<br />

Flensborg & Kirsten Thonsgaard<br />

Flensborg & Thonsgaard går på<br />

jagt efter en køn historie i fortid<br />

og nutid. Om kvinder og mænd og<br />

deres knap så kønne samliv, om<br />

moder, der går og kommer, og det er<br />

ikke altid særlig kønt.<br />

Svalegangens Dukketeater:<br />

EHRENGARD<br />

10. - 12. og 24/4/2010 kl.14<br />

Karen Blixens underfundige<br />

historie om en prinsesse, der<br />

bliver gravid i utide, og en hofmaler,<br />

der vil forføre en hofdame ved at<br />

male hende, da hun tager bad i en<br />

skovsø.<br />

NB: Dukketeatret befinder sig på<br />

4. Sal. Ingen lift eller elevator.<br />

OBS! Kun for voksne.<br />

Særudstilling: I LOVE YOU<br />

27/3 – 12/9/2010<br />

Kærlighed i parforhold er romantik.<br />

Det er samhørighed, forelskelse og<br />

lyserøde skyer i al uendelighed...<br />

Men bag kærlighedens facade luer<br />

følelser som frustration, hævn,<br />

ligegyldighed, vrede, sorg og afmagt.<br />

Flere end 45 stjernekunstnere fra<br />

hele verden visualiserer<br />

parforholdets facetter og sætter<br />

spot på kærlighedsbegrebet fra<br />

slutningen af 1800-tallet og frem til<br />

den nyeste samtidskunst.<br />

Corpus Culturae – fra<br />

træben til piercing<br />

Kropsidealer har ændret sig<br />

markant gennem tiderne;<br />

ligeledes er der sket et vældigt<br />

ryk i menneskets opfattelse af,<br />

hvad der er etisk muligt med<br />

hensyn til hjælpemidler.<br />

Er det i orden at veje 120 kg eller<br />

skal man veje 50 kg?<br />

Hvorfor sidder kærligheden i<br />

hjertet, og er der en forbindelse<br />

mellem krop og sjæl?<br />

Det er blandt andet de spørgsmål<br />

udstillingen behandler.<br />

ALLE TIDERS<br />

ÅRHUSIANER –<br />

BERNHARDT JENSEN<br />

(1910-1978)<br />

Bymuseet fejrer 100 året for den<br />

populære socialdemokratiske<br />

borgmester Bernhardt Jensen<br />

med særudstillingen:<br />

”Alle tiders århusianer”.<br />

Udstillingen fortæller om<br />

Bernhardt Jensens liv, fra de<br />

tidlige år som journalist på<br />

Demokraten til hans politiske<br />

bedrifter og hans omfattende<br />

byhistoriske forfatterskab.<br />

Hver mandag har Bymuseet et<br />

specielt tilbud til pensionister i<br />

museets cafe, kaffe og kage for<br />

kun 25 kr.<br />

...få mere kultur på www.kulturguiden.net


Nyhed - Nyhed - Nyhed<br />

Privatplejen er nu også go<strong>dk</strong>endt til plejen<br />

Er du visiteret til pleje og/eller praktisk<br />

hjælp, har du nu mulighed for selv at vælge<br />

hvem der skal udfører hjælpen.<br />

Hos Privatplejen arbejder vi ud fra respekt for<br />

den enkelte. Vi mener at du som borger har<br />

krav på vilkår, der er tilrettelagt på den bedst<br />

mulige måde sammen med dig, således at du<br />

kan leve dit liv med den hjælp, der passer dig.<br />

Nøgleord som tryghed, omsorg og stabilitet er<br />

ord som alle Privatplejens medarbejder kender<br />

og arbejder efter.<br />

Privatplejen har stor erfaring med pleje og<br />

praktisk hjælp, da vi har været go<strong>dk</strong>endt siden<br />

fritvalgsordningen startede.<br />

Privatplejen er den største leverandør på fritvalgsområdet.<br />

Udover de visiterede ydelser,<br />

har du hos os mulighed for at købe ekstraydelser<br />

som for eksempel:<br />

• Ekstra rengøring<br />

• Gardinvask, strygning, og pudsning af sølvtøj<br />

• Gåture<br />

• In<strong>dk</strong>øb m.m.<br />

Fakta om din kommende medarbejder:<br />

- uddannet medarbejder over 25 år<br />

- har forståelse, indlevelse og respekt for dig<br />

- er samarbejdsvillig og ærlig<br />

- medbringer rengøringsmidler<br />

- har ren straffeattest og bærer ID-kort<br />

‘‘ - Ring til os for<br />

at høre nærmere<br />

om ordningen!<br />

Hvorfor vælge Privatplejen til at udføre<br />

opgaverne ?<br />

- Vi vil foretage et indledende hjemmebesøg<br />

hvis du får pleje<br />

- Har stor erfaring i hjemmehjælpsydelser<br />

- Vi har som mål at sende samme<br />

medarbejder til dig<br />

- Du får fast dag og tidspunkt<br />

- Du får fast kontaktperson på kontoret<br />

Ingen problemer med at skifte<br />

For at lette overgangen til os, kan vi også<br />

sørge for alt det praktiske i forbindelse med<br />

skiftet – du behøver bare at ringe til os.<br />

Når vi i Privatplejen har modtaget din bevilling<br />

fra visitator, vil vi kontakte dig og sammen<br />

med dig tilrettelægge, hvornår hjælpen skal<br />

udføres. Det er vores mål at kunne opfylde<br />

dine ønsker med hensyn til dag og tidspunkt.<br />

I Privatplejen håber vi, at dette har givet<br />

dig lyst til at vælge os som samarbejdspartner.<br />

Hvis der er noget, du gerne vil have<br />

uddybet inden du beslutter dig, er du<br />

velkommen til at ringe til os på 70 20 58 44.<br />

Linda Kusk, direktør<br />

Tlf. 70 20 58 44<br />

www.videbaek-bogtrykkeri.<strong>dk</strong>


42<br />

Støtte-bandager<br />

til<br />

HÅND - ARM<br />

KNÆ - RYG<br />

Vi har viljen til at gøre<br />

en forskel<br />

også i<br />

Støtte-bandager<br />

M.P.BRUUNS GADE 30<br />

8000 ÅRHUS C<br />

TLF. 86 20 60 30<br />

Åbningstider:<br />

Mandag-Fredag 10-17.30<br />

Lørdag 10-14<br />

For annoncering kontakt<br />

Lissa S. Pedersen tlf.: 8769 6913<br />

eller lsp@aarhusmedia.<strong>dk</strong><br />

Vil du ha’ hjælp<br />

du kan ha’ tillid til?<br />

Hos BR-service er nøgleordene tillid, omsorg og<br />

tryghed. Det arbejder vi alle med. Derfor tilstræber<br />

vi, at det er den samme person, der kommer i dit<br />

hjem hver gang. Jeg har nogle loyale medarbejdere<br />

og en stor del af dem er uddannet hjemme hjælpere.<br />

Mine medarbejdere arbejder med omtanke for dig<br />

– uanset om dit behov er rengøring,vask eller in<strong>dk</strong>øb.<br />

Ring til mig på tlf.: 86 57 12 59 så kommer jeg forbi på<br />

et ufor pligtende besøg, hvor vi sammen kan snakke<br />

om netop dine behov.<br />

Venlig hilsen<br />

Birtha Rasmussen<br />

BR


M<br />

God mad skaber velvære<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Prøvemiag - helt gratis<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

– God mad skaber velvære<br />

BRUG DIT FRIE VALG<br />

– få en pålidelig privat leverandør af hjemmehjælp<br />

og tilskudsberettigede hjemmeserviceydelser<br />

VI ER GODKENDT AF DIN KOMMUNE<br />

Bruger - Hjælper Formidlingen har siden 1996 formidlet hjælpere til<br />

handicappede brugere og er i dag en af Danmarks største leverandører<br />

af personlig pleje og praktisk hjælp.<br />

Med fritvalgsordningen kan du vælge os som din hjemmehjælp.<br />

Vi er naturligvis go<strong>dk</strong>endt af din kommune. Hos os får du pligtopfyldende<br />

og eksibel hjemmehjælp – oftest af samme person og<br />

altid med respekt for dig og din ret til selv at bestemme.<br />

VI TILBYDER DIG …<br />

<br />

<br />

hjemmebesøget<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Ring til os på 86 21 27 03 – vi er klar til at hjælpe dig<br />

Århus <br />

43


44<br />

“Tak for dejlig mad”<br />

Demens<br />

på pårørende... rørende...<br />

Ring til fælleskoordinatoren på<br />

86 13 09 26 / 86 28 32 06<br />

eller til én af organisationerne for de frivillige samarbejdende foreninger.<br />

Vi er 4 hjælpeorganisationer, der står bag initiativet i Århus-området<br />

- 100% bakket op af Århus kommune.<br />

ALZHEIMER<br />

FORENINGEN<br />

- det hører vi mange gange dagligt fra vores kunder<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

kræver meget af de<br />

Gi’ dem en håndsrækning<br />

Demente personer kræver ofte pleje/opmærksomhed 24 timer i døgnet.<br />

Derfor er en aflastning i det krævende job en stor hjælp for de pårørende.<br />

Vi har brug for en håndsrækning fra mennesker, der har mulighed for at aflaste<br />

og glæde en dement-ramt familie et par timer om ugen eller efter behov.<br />

Husk! Det gør godt at hjælpe andre...<br />

ÅRHUS<br />

PENSIONISTSAMRÅD<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Klagerådet<br />

<br />

Skal sikre at Århus Byråds<br />

målsætning for pleje og<br />

praktisk hjælp efterleves.<br />

Hvis du fi nder, der er urimeligheder i forhold til den<br />

tildelte hjælp, kan du henvende dig til Klagerådet.<br />

Det sker ved at kontakte Klagerådet med en kort<br />

fremstilling af problemet, og det gælder uanset, om<br />

det er Århus Kommune eller et privat fi rma der leverer<br />

hjælpen.<br />

På alle vore lokalcentre ligger der foldere om<br />

Klagerådet med en formular, der kan sendes som<br />

klage. Der kan også klages mundtligt og telefonisk.<br />

Adressen er: Klagerådet<br />

Århus Rådhus<br />

8100 Århus C.<br />

Klagerådet er uafhængigt af den daglige forvaltning<br />

på ældreområdet.<br />

Hvis du indsender en klage, får du i løbet af 3 hverdage<br />

brev om at klagen er modtaget, og hvornår det næste<br />

møde i Klagerådet er.<br />

John Dybdal Kirsten Hedegaard<br />

næstformand formand


Få gratis<br />

besøg af<br />

stolebussen<br />

Ring og rekvirer<br />

brochure eller<br />

bestil gratis besøg<br />

af stolebussen og<br />

få demonstreret<br />

stole i eget hjem.<br />

Den sunde måde at sidde på<br />

Den sunde måde at sidde på<br />

Livskvalitet gennem uafhængighed<br />

Ring og<br />

rekvirer<br />

brochure<br />

Den sunde måde at sidde på ®<br />

Vi tilpasser hvilestolene efter Deres behov...<br />

Priser fra kr. 4995,-<br />

(Model Solo ikke illustreret)<br />

Lux Casa Jupiter<br />

Hos farstrup comfort kan du<br />

vælge mellem 9 modeller og<br />

mere end 300 varianter.<br />

Alle hvilestole kan individuelt<br />

tilpasses, så du får en perfekt<br />

siddekomfort.<br />

Kom ind og se det store<br />

udvalg og de mange<br />

muligheder eller bestil gratis<br />

besøg af stolebussen.<br />

10 års<br />

stelgaranti<br />

Silkeborgvej 39 (Hjørnearkaden) • Århus C • 86 13 35 88<br />

Man.-Fre. kl. 10.30-17.30 • Lør. kl.10-14 • 1. Søn. i md. kl. 11-15 • www.farstrup-comfort.<strong>dk</strong><br />

Egne parkeringspladser Flg. buslinjer holder v/Hjørnearkaden: 10-16-8-17-113-5-52<br />

Plus<br />

Deres tredje tænder: I dag sidder de endnu...<br />

- men hvad med i morgen?<br />

Vi sender gerne<br />

GRATIS PRØVE<br />

og hæfte med råd og vejledning.<br />

Kontakt os på 86 29 29 55<br />

Ekstra-stærk<br />

Fastholdelses Creme<br />

Klæber på våd protese. Virker omgående<br />

og i lang tid. Klinisk testet. Nem at bruge og<br />

uundværlig hvis man vil være sikker...<br />

PROTEFIX fås også som:<br />

Protefix Pulver ekstra stærk i 20 og 50g æsker.<br />

Protefix Protese Puder - gode ved ømme gummer.<br />

Brug altid Protefix aktive rense tabletter.<br />

Fås på Apoteket og hos Matas.<br />

holder fast...<br />

Info: Tlf. 86 29 29 55 · www.maxipharma.<strong>dk</strong><br />

Fri for parabener<br />

45


46


47


48<br />

Hans Halvorsen<br />

om førtidspensionister i Århus Kommune<br />

”Det er mennesker med reelle behov for en førtidspension. Mennesker der desværre ikke kan arbejde,<br />

selvom de gerne vil – og dem skal vi altså hjælpe som kommune”, siger Århus Kommunes nye rådmand<br />

for Sociale Forhold og Beskæftigelse Hans Halvorsen til Vital.<br />

Godt 14.000 århusianere modtager førtidspension, og<br />

en del af dem er unge. Som nytiltrådt rådmand vil Hans<br />

Halvorsen gerne skabe gode muligheder for at få fl ere<br />

unge førtidspensionister i arbejde. ”Ingen unge mennesker<br />

kan være tjent med at sidde derhjemme. Det<br />

giver et stærkere indhold i tilværelsen at være i<br />

arbejde. Men man må ikke være bange<br />

for at miste sin pension”, siger rådmanden.<br />

”Når man én gang er<br />

tildelt førtidspension skal man<br />

ikke søge igen, hvis man har<br />

været i job i en periode. Forbedres<br />

førtidspensionistens<br />

livssituation, skal pensionen<br />

kunne sættes på stand by,<br />

og skal automatisk kunne<br />

aktiveres igen, hvis det<br />

skulle blive nødvendigt.<br />

Det er en sikkerhed man<br />

slet og ret skal have som<br />

førtidspensionist i Århus<br />

Kommune. Man må bestemt<br />

ikke være bange for<br />

at henvende sig til jobcenteret<br />

som førtidspensionist, hvis<br />

man eksempelvis ønsker sig et<br />

deltidsjob”, understreger rådmanden.<br />

Hans Halvorsen peger i samme<br />

åndedrag på, at man både gør<br />

kommunen, men i høj grad<br />

også den unge førtidspensionist en tjeneste ved jævnligt<br />

at tage fat i den unge, og overveje om situationen har<br />

ændret sig. I Århus Kommune har man været særdeles<br />

god til at skabe skåne- og deltidsjob til de unge førtidspensionister,<br />

og det bifalder Hans Halvorsen: ”Vi skal<br />

fortsætte den gode dialog med det private erhvervsliv,<br />

og samtidig internt i Århus Kommune være<br />

opmærksomme på eventuelle jobåbninger.<br />

Århus Kommune har en stor jobpalet,<br />

og vi bør udnytte de steder, hvor der er<br />

mulighed for at skabe deltidsjobs til<br />

førtidspensionisterne”.<br />

Selvom antallet af førtidspensionister<br />

ofte er et emne for medierne, understreger<br />

Hans Halvorsen, at det ikke<br />

er nemt at få tilkendt en førtidspension.<br />

”Det er altså mennesker<br />

med reelle behov for en pension.<br />

Mennesker der desværre ikke<br />

kan arbejde, selvom de gerne<br />

ville – og dem skal vi altså hjælpe<br />

som kommune”, siger rådmanden<br />

afslutningsvist.<br />

Skrevet af kommunikations medarbejder<br />

Solvej Juhl,<br />

Sociale Forhold<br />

og Beskæftigelse<br />

O<br />

Hv<br />

De<br />

Pr<br />

Fir<br />

Od<br />

År<br />

at<br />

rin<br />

he<br />

for<br />

ko<br />

År<br />

De<br />

job<br />

ka<br />

se<br />

I Å<br />

N<br />

t<br />

So<br />

in<br />

Fle<br />

at<br />

en<br />

• D<br />

u<br />

e<br />

i<br />

j<br />

s<br />

M<br />

• P<br />

u<br />

a<br />

• S<br />

t<br />

k<br />

Al


,<br />

d Fire kommuner var med – Århus,<br />

Odense, Ballerup og Gentofte. Og<br />

Århus Kommune markerer sig ved<br />

-<br />

r<br />

s<br />

-<br />

l<br />

-<br />

e<br />

r.<br />

t,<br />

r<br />

il<br />

r<br />

-<br />

e<br />

-<br />

r<br />

.<br />

e<br />

e<br />

e<br />

n<br />

r<br />

l,<br />

d<br />

e<br />

Opskriften på succes: Århusmodellen<br />

Hvordan får man fl ere unge førtidspensionister i job?<br />

Det spørgsmål var udgangspunktet for projektet ’Flere førtidspensionister i job – 4 kommuneprojekt’.<br />

Projektet er afsluttet, og resultaterne er yderst tilfredsstillende for Århus Kommune.<br />

at have en markant højere registrering<br />

af førtidspensionister, der har<br />

henvendt sig til kommunens jobformidling<br />

og som efterfølgende er<br />

kommet i job.<br />

Århusmodellen<br />

Der er altså tale om en succesfuld<br />

jobmodel, man passende kunne<br />

kalde ’Århusmodellen’. Og hvordan<br />

ser en sådan jobmodel så ud?<br />

I Århus Kommune har man for det<br />

Flere undersøgelser og forsøg viser,<br />

at mange førtidspensionister ønsker<br />

en tilknytning til arbejdsmarkedet.<br />

• Derfor vil alle førtidspensionister<br />

under 50 år i foråret 2010 modtage<br />

et personligt brev med målrettet<br />

information om muligheden for<br />

job og tilbud. Jobcenter Århus udsender<br />

brevene.<br />

Målgruppen for projektet er:<br />

• Primært unge førtidspensionister<br />

under 40 år, der er interesserede i<br />

at komme i job.<br />

• Sekundært førtidspensionister op<br />

til 50 år, der er interesserede i at<br />

komme i job.<br />

Alle dem, der ønsker at deltage i<br />

første haft et stort politisk og ledelsesmæssigt<br />

fokus på førtidspensionist-området.<br />

Med en fl erårig<br />

socialpolitisk tradition om prioritering<br />

af området betragter man<br />

jobindsatsen overfor førtidspensionisterne<br />

som en langtidsinvestering<br />

frem for en udgift her og nu.<br />

Desuden har man haft fokus på anden<br />

aktør i oprettelsen af skånejobs<br />

til specifi kke grupper af førtidspensionister,<br />

ligesom man har været god<br />

til at få formidlet jobmulighederne<br />

ud til førtidspensionisterne via fl ere<br />

forskellige informationskanaler.<br />

Ny indsats for job<br />

til førtidspensionister under 50<br />

projektet, får tilbudt en afklartingssamtale,<br />

som for eksempel kan omfatte:<br />

• Afklaring af ønsker og muligheder<br />

for job<br />

• Støtte egen jobsøgning<br />

• Matche med det rette job<br />

• Kontakt til relevante virksomheder<br />

• Følge op på jobbet og justere om<br />

nødvendigt.<br />

Du kan læse mere om projektet på<br />

hjemmesiden www.foertidspensionister-i-job.<strong>dk</strong>.<br />

Eller du kan kontakte<br />

projektkoordinator Vitta Schmidt,<br />

Virksomhedskonsulenterne i Jobcenter<br />

Århus, på tlf. 8940 6892 eller<br />

e-post visc@aarhus.<strong>dk</strong>.<br />

Ikke mindst har kommunen på det<br />

praktiske niveau ansat en såkaldt<br />

’ildsjæl’ – en jobkonsulent med<br />

særlige kompetencer på området,<br />

som har formået at få fl ere førtidspensionister<br />

i job.<br />

I løbet af projektperioden har<br />

Århus Kommune udviklet 40 ekstra<br />

skånejob – en stigning på 11%.<br />

En succes man kan tilskrive den<br />

ekstra indsats på området.<br />

Skrevet af kommunikationsmedarbejder<br />

Solvej Juhl,<br />

Sociale Forhold og Beskæftigelse<br />

Som led i Arbejdsmarkedsstyrelsen ’Initiativ for førtidspensionister, der ønsker at arbejde’<br />

indgår Århus Kommune i projektet som modelkommune sammen med Ballerup Kommune.<br />

Overvejer du et job<br />

med løntilskud?<br />

Gallojob hjælper førtidspensionister<br />

med en psykisk sår barhed<br />

i job med løntilskud.<br />

Så har du haft psykiske problemer<br />

og er du førtidspensionist, så<br />

er du velkommen til at kontakte<br />

os for at høre nærmere om et<br />

jobsøgningsforløb hos os.<br />

Med venlig hilsen<br />

Bjørn Stensvold<br />

Gallojob · Nørre Allé 31, 3.<br />

8000 Århus C<br />

Telefon 8618 8609<br />

E-post gallojob@gallojob.<strong>dk</strong><br />

49


50<br />

// Ældrerådet<br />

Der er valgt nyt ældreråd og af de 15<br />

medlemmer er 5 nyvalgte. Det giver<br />

mulighed for nye tanker og ideer,<br />

der kan sammenholdes med erfaringerne<br />

fra tidligere perioder. Det giver<br />

et godt grundlag for arbejdet.<br />

Nyt ældreråd og nyt byråd<br />

Der er også valgt nyt byråd og det<br />

betyder ny besætning i Udvalget for<br />

Sundhed og Omsorg. Det består af<br />

7 byrådsmedlemmer fra 5 partier,<br />

sidste periode var det 2 partier. Den<br />

nye sammensætning giver en større<br />

politisk mangfoldighed, som skal<br />

være til gavn for borgerne. Af de 7<br />

udvalgsmedlemmer er de 6 nyvalgte<br />

både i udvalget og i byrådet, så der<br />

bliver nok at sætte sig ind i, ikke<br />

mindst hvordan der kan fi ndes fl ere<br />

penge til området. Ældrerådet vil<br />

gerne bidrage til et godt og konstruktivt<br />

samarbejde til gavn for de ældre.<br />

Dog forbeholder vi os retten til kritik<br />

og til uenighed.<br />

Den gode udskrivning<br />

Jeg vil her nævne nogle områder,<br />

som ældrerådet mener, der skal fokus<br />

på de næste 4 år.<br />

Den gode udskrivning fra sygehus<br />

skal være en selvfølge i et godt samspil<br />

mellem sygehus, udskrivningskoordinator,<br />

visitation og lokalcenter.<br />

Alle der har et træningsbehov skal<br />

Ældrerådet<br />

mener<br />

Nyt ældreråd – nyt byråd<br />

– og hvad så ???<br />

Af ældrerådets formand John Dybdal<br />

være sikker på at få udleveret en<br />

genoptræningsplan. Hjælpemiddelområdet<br />

er underfi nansieret og presset<br />

er meget stort. Det skal der fi ndes<br />

en løsning på.<br />

Der arbejdes med en ny tanke med<br />

omsorgshoteller. De kan bruges til<br />

borgere der udskrives fra sygehus<br />

uden at være helt klar til eget hjem.<br />

Det kan også være til selvindskrivning<br />

til et kortere ophold, hvis man<br />

er på vej ned i et sort hul. Et sådant<br />

initiativ støtter ældrerådet.<br />

Lange sagsbehandlinger<br />

Der er store opgaver med at få<br />

nedbragt ventetiden for sagsbehandling<br />

i pension og boligstøtte samt i<br />

visitationen. En ventetid på 4 uger i<br />

visitationen betyder at Århus Kommunes<br />

kvalitetsstandarder ikke kan<br />

overholdes.<br />

Forebyggende hjemmebesøg<br />

De forbyggende hjemmebesøg er<br />

fra 1. januar 2010 ført tilbage til<br />

lokalcentrene. Det hilser ældrerådet<br />

velkomment. Vi advarede, da man for<br />

3 år siden fl yttede dem til visitationen.<br />

Vi ser hen til, at det nu kommer<br />

til at fungere.<br />

Mad til pensionister<br />

Århus Kommune er nødt til at nytænke<br />

mad til pensionister. Vi har et<br />

godt og velfungerende køkken og et<br />

godt produkt i Byens Mad. Kapaciteten<br />

bør udnyttes fuldt ud, så der ud<br />

over middagsmad kan leveres morgenmad<br />

og frokostpakke med brød<br />

smør og pålæg samt andet tilbehør.<br />

Det bør også være muligt at tilmelde<br />

sig en madordning uden at<br />

være visiteret til det. Det er uhensigtsmæssigt<br />

at bygge et godt køkken<br />

og så lægge hindringer i vejen for et<br />

godt købmandsskab.<br />

Fremtiden<br />

Som det fremgår, er der udfordringer<br />

og opgaver nok - også med visioner<br />

i. Ældrerådet vil også gerne efterlyse<br />

en samlet politik for ældreområdet<br />

i de næste 4 år; her har rådmanden<br />

chancen for at fremkomme med sine<br />

visioner.<br />

Ældrerådet deltager gerne i arbejdet,<br />

men fremtiden er allerede<br />

begyndt.<br />

Nyt ældreråd<br />

Nyt udvalg for Sundhed og Omsorg<br />

Udskrivning fra sygehus<br />

Sagsbehandlingstider<br />

Forebyggende hjemmebesøg<br />

Mad til pensionister<br />

Fremtiden<br />

Tlf. 86 14 07 47<br />

email:aeldreraadet@post.tele.<strong>dk</strong><br />

www.aeldreraadaarhus.<strong>dk</strong>


50<br />

// Ældrerådet<br />

Der er valgt nyt ældreråd og af de 15<br />

medlemmer er 5 nyvalgte. Det giver<br />

mulighed for nye tanker og ideer,<br />

der kan sammenholdes med erfaringerne<br />

fra tidligere perioder. Det giver<br />

et godt grundlag for arbejdet.<br />

Nyt ældreråd og nyt byråd<br />

Der er også valgt nyt byråd og det<br />

betyder ny besætning i Udvalget for<br />

Sundhed og Omsorg. Det består af<br />

7 byrådsmedlemmer fra 5 partier,<br />

sidste periode var det 2 partier. Den<br />

nye sammensætning giver en større<br />

politisk mangfoldighed, som skal<br />

være til gavn for borgerne. Af de 7<br />

udvalgsmedlemmer er de 6 nyvalgte<br />

både i udvalget og i byrådet, så der<br />

bliver nok at sætte sig ind i, ikke<br />

mindst hvordan der kan fi ndes fl ere<br />

penge til området. Ældrerådet vil<br />

gerne bidrage til et godt og konstruktivt<br />

samarbejde til gavn for de ældre.<br />

Dog forbeholder vi os retten til kritik<br />

og til uenighed.<br />

Den gode udskrivning<br />

Jeg vil her nævne nogle områder,<br />

som ældrerådet mener, der skal fokus<br />

på de næste 4 år.<br />

Den gode udskrivning fra sygehus<br />

skal være en selvfølge i et godt samspil<br />

mellem sygehus, udskrivningskoordinator,<br />

visitation og lokalcenter.<br />

Alle der har et træningsbehov skal<br />

Ældrerådet<br />

mener<br />

Nyt ældreråd – nyt byråd<br />

– og hvad så ???<br />

Af ældrerådets formand John Dybdal<br />

være sikker på at få udleveret en<br />

genoptræningsplan. Hjælpemiddelområdet<br />

er underfi nansieret og presset<br />

er meget stort. Det skal der fi ndes<br />

en løsning på.<br />

Der arbejdes med en ny tanke med<br />

omsorgshoteller. De kan bruges til<br />

borgere der udskrives fra sygehus<br />

uden at være helt klar til eget hjem.<br />

Det kan også være til selvindskrivning<br />

til et kortere ophold, hvis man<br />

er på vej ned i et sort hul. Et sådant<br />

initiativ støtter ældrerådet.<br />

Lange sagsbehandlinger<br />

Der er store opgaver med at få<br />

nedbragt ventetiden for sagsbehandling<br />

i pension og boligstøtte samt i<br />

visitationen. En ventetid på 4 uger i<br />

visitationen betyder at Århus Kommunes<br />

kvalitetsstandarder ikke kan<br />

overholdes.<br />

Forebyggende hjemmebesøg<br />

De forbyggende hjemmebesøg er<br />

fra 1. januar 2010 ført tilbage til<br />

lokalcentrene. Det hilser ældrerådet<br />

velkomment. Vi advarede, da man for<br />

3 år siden fl yttede dem til visitationen.<br />

Vi ser hen til, at det nu kommer<br />

til at fungere.<br />

Mad til pensionister<br />

Århus Kommune er nødt til at nytænke<br />

mad til pensionister. Vi har et<br />

godt og velfungerende køkken og et<br />

godt produkt i Byens Mad. Kapaciteten<br />

bør udnyttes fuldt ud, så der ud<br />

over middagsmad kan leveres morgenmad<br />

og frokostpakke med brød<br />

smør og pålæg samt andet tilbehør.<br />

Det bør også være muligt at tilmelde<br />

sig en madordning uden at<br />

være visiteret til det. Det er uhensigtsmæssigt<br />

at bygge et godt køkken<br />

og så lægge hindringer i vejen for et<br />

godt købmandsskab.<br />

Fremtiden<br />

Som det fremgår, er der udfordringer<br />

og opgaver nok - også med visioner<br />

i. Ældrerådet vil også gerne efterlyse<br />

en samlet politik for ældreområdet<br />

i de næste 4 år; her har rådmanden<br />

chancen for at fremkomme med sine<br />

visioner.<br />

Ældrerådet deltager gerne i arbejdet,<br />

men fremtiden er allerede<br />

begyndt.<br />

Nyt ældreråd<br />

Nyt udvalg for Sundhed og Omsorg<br />

Udskrivning fra sygehus<br />

Sagsbehandlingstider<br />

Forebyggende hjemmebesøg<br />

Mad til pensionister<br />

Fremtiden<br />

Tlf. 86 14 07 47<br />

email:aeldreraadet@post.tele.<strong>dk</strong><br />

www.aeldreraadaarhus.<strong>dk</strong>


GODT REJSESELSKAB<br />

BUSREJSER<br />

Rundrejser med fi restjernet bus og rejseleder.<br />

F.eks. Nor<strong>dk</strong>ap og Lofoten,<br />

15 dage. . . . . . . . . . . . . . . . . .13995,-<br />

Afg. 5/6, 12/6, 19/6, 26/6 og 10/7.<br />

HUSK. Med Riis Rejser får du 2 nætter på<br />

Nor<strong>dk</strong>ap og 2 nætter på Lofoten.<br />

FLYREJSER<br />

FRA BILLUND/KØBENHAVN<br />

Flyrejser til spændende rundrejser eller storbyer<br />

med rejseleder.<br />

F.eks. Toscana, 8 dage fra Billund,<br />

dejligt hotel med halvpension<br />

og spændende udfl ugter . . . . 6495,-<br />

Afg. 12/6, 19/6, 26/6, 3/7, 10/7, 24/7, 31/7, 7/8,<br />

21/8, 28/8, 4/9, 18/9, 25/9, 9/10.<br />

OVERSØISKE<br />

REJSER<br />

MUSIKREJSER<br />

Oversøiske Rundrejser med rejseleder.<br />

F.eks. USA - Best of the West,<br />

14 dage . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18475,-<br />

Afg. 1/4, 11/5, 31/8, 7/9.<br />

Musikrejser til store koncerter med gode billetter.<br />

F.eks. Forårsfest med<br />

HANSI HINTERSEER i<br />

Zell am See, 6 dage. . . . . . . . . . .4795,-<br />

Afg. 2/6.<br />

FLODKRYDS-<br />

TOGTER<br />

Flo<strong>dk</strong>rydstogter på fl otte skibe med helpension<br />

inkl. drikkevarer, rejseleder og spændende<br />

udfl ugter langs fl oderne.<br />

F.eks. Rhinen, 5 dage . . . . . . . . 4995,-<br />

Afg. 11/7, 15/7, 25/7, 2/8, 15/8, 31/8, 10/9, 4/10.<br />

OPERAREJSER<br />

Operarejser med rejseleder og gode billetter.<br />

F.eks. New York, 7 dage, La Traviata, Tosca,<br />

Tryllefl øjten og Armida.<br />

STJERNEBESÆTNING. . . . .22795,-<br />

Afg. 12/4<br />

Tlf. 96 64 00 46 • www.riisrejser.<strong>dk</strong>

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!