Projekt Regnbuen - Regnbuen/De Frie Fugle

regnbuen.defriefugle.dk

Projekt Regnbuen - Regnbuen/De Frie Fugle

- Evaluering af projekt “Regnbuen” -

en frustration at man ikke har oplevet sig hørt for sine synspunkter. Et af

synspunkterne har været, hvor vidt VASU havde det rette tilbud til stofmisbrugeren.

Morten Thestrup udtrykker det selv således: “Jamen vores skamplet er absolut det

dårlige samarbejde med VASU. Jeg har nok været lidt aggressiv i mine udmeldinger

til VASU og jeg har nok også trådt ud over min kompetence. Da jeg kunne se at det

havde konsekvenser for brugerne trak vi os som bisiddere”. Man er dog opmærksom

på, at det at trække sig fra konflikten ikke løser problemet, men nærmere fastlåser

situationen. Regnbuen ved sig afhængig af den hjælp som VASU kan tilbyde og har

intentioner om at tage initiativ til en fælles møderække, hvor der skal drøftes opgave-

og ansvarsplacering i forholdet mellem VASU og Regnbuen.

Det er Regnbuens vision for det fremtidige samarbejde at kunne have en meget aktiv

rolle i forhold til motivationsarbejdet.

Regnbuen som samarbejdspartner:

Det er hensigten med afsnit 5.4 at vurdere Regnbuens evne til at skabe klarhed omkring

samarbejdslinjerne i forhold til øvrige interessenter i Kolding.

Det er evaluators vurdering at Regnbuen er god til at tage samarbejdsinitiativer. Det har drejet

sig om at introducere Regnbuens tilbud til relevante samarbejdspartnere.

Der er hos de interviewede samarbejdspartnere en altovervejende oplevelse af klarhed over

Regnbuens placering i arbejdet med stofmisbrugere og man oplever Regnbuen som et

væsentligt supplement til det samlede tilbud til ældre stofmisbrugere i Kolding.

Regnbuen har måske svigtet når det drejer sig om at holde samarbejdet “varmt” igennem

løbende information omkring Regnbuens arbejde.

Endelig er det evaluators vurdering at samarbejdsforholdet mellem Regnbuen og VASU må

siges at være uhensigtsmæssigt alene set ud fra et bruger-synspunkt. Der er tale om en så

udstrakt grad af fælles klientel og to sæt opgaveløsninger (motivationsarbejdet og

behandlingsopgaven) der er meget snævert forbundet og gensidigt afhængige. Det er

evaluators vurdering at behandlingssucces for den enkelte stofmisbruger afhænger af

hvorledes Regnbuen og VASU spiller sammen. Der er brug for en afklaring af opgave- og

ansvarsfordelingen, samt den daglige koordinering af indsatsen. I et sådant “samspilsprojekt”

mellem Regnbuen og VASU kan man ønske at det formås, udover at etablere klare

samarbejdslinjer, at skabe en gensidig forståelse og respekt for hinandens arbejde.

Imidlertid er der et forhold der ikke ændres ved et “samspilsprojekt” og det er at Regnbuen er

placeret “udenpå” det offentlige behandlingssystem, tæt på brugerne og deres miljø.

Sådan har styregruppen valgt det og det er evaluators vurdering at man har set rigtigt med

denne placering. Placeringen indebærer dog et strukturelt vilkår, som ikke alene projektet skal

lære at leve med og forholde sig til. Det skal omgivelserne også!

At være placeret “udenpå” systemet i nærhed til brugerne indebærer at medarbejderne på

Regnbuen til stadighed vil være de der i tid og tillid er tættest på brugerne og når man har

valgt dette, så må man også leve med at medarbejderne får rollen som brugernes talerør og i

mange sammenhænge bliver den “eksterne kritiker”.

- Ekstern evaluator Ole Thisgaard - Borrehusvej 7 - 6000 Kolding - tlf.: 75 53 12 06 - fax: 75 53 11 06 -

33.

More magazines by this user
Similar magazines