Projekt Regnbuen - Regnbuen/De Frie Fugle

regnbuen.defriefugle.dk

Projekt Regnbuen - Regnbuen/De Frie Fugle

- Evaluering af projekt “Regnbuen” -

Evaluator er opmærksom på at der arbejdes med etableringen af en inspirations- og

samarbejdsgruppe bestående af ledere og praktikere, repræsenterende projektets vigtigste

offentlige og private samarbejdspartnere.

Gruppen vil naturligvis have et hvis sammenfald med Regnbuens bestyrelse, men opgaven er

en anden og vurderes hensigtsmæssig. Dels ud fra den betragtning at enkelte

samarbejdspartnere efterlyser information fra Regnbuen og dels fordi der er brug for at pleje

den mere uformelle ideudveksling og gensidige forståelse og rollefordeling omkring “den

fælles opgave i arbejdet med stofmisbrugere i Kolding”.

Initiativer der kan støtte klarhed over de lokale samarbejdsrelationer, for derved at sikre

brugerne det bedste tilbud og for at sikre en optimal udnyttelse af de eksisterende ressourcer

på rusmiddelområdet 23 nyder i øvrigt stor opmærksomhed i Vejle Amts Sundhedsplan for

1998-2001 24 .

5.5 Regnbuekulturen - adelsmærker og skampletter

I dette afsnit er det hensigten at give et signalement af Regnbuens kultur på godt og mindre

godt.

Vinklerne på dette signalement er:

• At blive accepteret som social kultur

Regnbuens adelsmærker og skampletter

• Stemningen og ånden i huset

5.5.1 At opleve sig som en accepteret social kultur kræver accept indefra og udefra!

Det er først og fremmest vigtigt at beskrive hvad etableringen af Regnbuen har betydet for

målgruppen.

Brugerne oplever at de har fået et sted som er deres og hvor de hører til. De oplever sig - mere

end nogensinde før - accepteret som gruppe, som en social kultur.

De oplever på den ene side at samfundet har udstrakt en hjælpende og accepterende hånd ved

at etablere Regnbuen - og - på den anden side udtrykker nogle brugere at de først med

Regnbuen er begyndt at betragte sig som en social kultur med nogen grad af samhørighed.

Følgende udtalelser fra brugerinterviewene understøtter dette:

• “Det bedste ved stedet er at det eksisterer - det er et sted for os - narkomanerne”.

• “Jeg vil sige det på den måde. Før havde vi kun et rent “forretningsmæssigt”og

konkurrencepræget forhold til hinanden der handlede om stofferne. Nu oplever jeg at vi for

første gang begynder at lære hinanden at kende”.

• “Det er en fantastisk oplevelse, at jeg kan komme et sted, hvor det er OK at være

stofmisbruger og stadigvæk blive regnet for noget, i alle andre sammenhænge føler jeg mig

som en spedalsk”.

• “For mig har det betydet at jeg har kunnet bryde min isolation omkring mit stofmisbrug,

hernede har de andre det jo ligesom mig”.

23 I sundhedsplanen for Vejle Amt er udgangspunktet samarbejdslinjer der går på tværs ikke alene af institution

og fag, men også på tværs af alkohol- og narkoindsatsen.

24 Kilde, Sundhedsplan 1998-2001, Temaplan Alkohol, Vejle Amt , 20.juni 1997

- Ekstern evaluator Ole Thisgaard - Borrehusvej 7 - 6000 Kolding - tlf.: 75 53 12 06 - fax: 75 53 11 06 -

34.

More magazines by this user
Similar magazines