KATALOG

kunstbib.dk

KATALOG

10

152 Spiseske af Selv af samme Type, med graverede Navnebogstaver

O S S. L. 13 cm. Ustemplet.

153 To ens Spiseskeer af Sølv, med lige, noget profilerede

Skafter, hvert endende i en kerubformet Knop, og pæreformede

Blade. Bomærkestempler. L. 14,7 cm. Almueagtig

Renaissance, vistnok af norsk Oprindelse.

154 Spiseske af Sølv. Skaftet er ved Roden trindt og profileret,

længere ude fladt, skraat afskaaret i Sving yderst ude.

Paa Skaftets Forside er graveret en fra to Acanthusblade

udgaaende Ranke, paa dets Bagside Aarstallet 1652.

Bomærkestempel. Pæreformet Blad. Norsk (eller dansk)

Renaissancetype. L. 18 cm.

155 Spiseske af Sølv. Det spinkle Skaft er ved Roden trindt,

længere ude fladt med svejfet og tunget skraa Afslutning.

Paa Skaftets Overside er graveret en barok Blomst.

Utydeligt Stempel. Almueagtig Renaissancetype, vistnok

af norsk Oprindelse. L. 15 cm.

156 Spiseske af Sølv. Sammentrykt Skaft, endende i en Knop

i Form af en Drueklase. Pæreformet Blad med graveret

barok Blomst. Bag paa Bladet graveret M E H. Bomærkestempel.

L. 15,8 cm. Almueagtig Renaissancetype,

vistnok af norsk Oprindelse.

157 Ottekantet Øreskaal af Sølv i Renaissancebarok af nordisk

Præg. To svejfede Øren med Kvindehoveder. Under

Kanten graverede Arabesker samt Ejerparrets Forbogstaver

C A S — M I D. H. 5,3 cm. Tværmaal 11,5 cm.

Nyere Forgyldning indvendig. Utydeligt Stempel.

158 Drikkekande af Sølv, forgyldt. Svejfet barok Hank med

Kvindefigur. Tvedelt bladformet Laagaabner. Laaget har

seks drevne muslingeformede Bukler; Fodranden 6 do.

og Korpus 2 x 6 do. Paa Sidernes seks glatte Flader

ses graverede Ornamenter i Bruskbarok. H. 15 cm.

Stempler: 1) Skjold med Halvmaane og to Stjærner, O:

Bymærke for Halle a. S.; 2) P R , 3: Peter Rockenthin,,

Mester 1619—62.

11

159 Spiseske af Sølv. Bredt Blad; kantet Skaft m. Reliefornamenter

endende i en Apostelfigur (St. Peder). Indvendig

graveret en stor Barokblomst, udvendig Forbogstaverne

ADL og en oprejst Drage. Stempler: 1) Bymærke med

tre Taarne, der kan minde noget om Marienburgs Mærke;

2) utydeligt Guldsmedemærke (begyndende med C). L.

20,5 cm.

160 Spiseske af Sølv; bredt Blad; fladt Skaft endende i en

Roset i Relief. Bag paa Bladet er graveret Forbogstaverne

IH S i en Bladkrans; paa begge Sider af Skaftet

er graveret en barok Bladranke. L. 17 cm. Stempler:

1) Københavns Bymærke 1671; 2) N E i Monogram, o:

Niels Enevoldsen, Mester 1648.

161 Sølvbæger, svagt afsmalnende nedefter. Paa Siderne ses

drevne barokke Blomster, naturalistiske, staaende ufor-

gyldte paa forgyldt Grund. Forneden Rudebort i Relief.

Stempler: 1) T i Rundkreds, Thorn Bys Mærke; 2)

HCB i Monogram, Guldsmedens Mærke (Rosenberg, 2.

Udg. Nr. 3643), vistnok Hans (eller Johan) Christian

Bierpfaf, Mester 1653, d. 1709. H. 13,5 cm. Paa Kanten

flere yngre Stempler, bl. a. det østrigske Fritagelsesstempel

fra 1809— 10 og et yngre østrigsk Indførselsstempel.

162 Spiseske af Sølv; bredt Blad; fladt Skaft med graveret

barok Acanthusranke. Stempler: 1) utydeligt; 2) B C.

L. 18 cm. Norsk Baroktype.

163 Spiseske af Sølv. Pæreformet Blad; profileret Skaft med

graveret barok Blomst øverst. Bag paa Skaftet graveret

J O S. L. 15 cm. Norsk Baroktype.

164 Spiseske af Sølv. Skaftet er fladt, lidt profileret, med afrundet

Ende; paa dets Overside er yderst graveret en

barok Blomst. Pæreformet Blad, paa hvis Bagside er

graveret en Acanthusblomst og et tomt Skriftbaand. Bag

paa Skaftet er senere graveret: J E Silde. Utydeligt

Stempel. Norsk Baroktype. L. 17,5 cm.

More magazines by this user
Similar magazines