vvm – redegørelse for jysk miljørens a/s oliehavnsvej 18 8000 århus c

friedrich.sophia43

vvm – redegørelse for jysk miljørens a/s oliehavnsvej 18 8000 århus c

Oversigtskort over området med anførelse af Jysk Miljørens A/S anlæg.

Jysk Miljørens

6.3 Luftforurening

I dette afsnit beregnes de miljøpåvirkninger, der kommer ved forbrænding af dieselolie og

renset diesel- og fuelolie.

De stoffer, der bliver udledt til atmosfæren, er primært gasser fra forbrænding af olie som CO2,

SO2, NOx og CO samt tungmetaller, dioxin, støv og organiske stoffer.

Miljøpåvirkningerne fra anlægget er beregnet og vurderet på baggrund af tidligere målinger af

røggas fra virksomheden i Galten.

Der beregnes dels koncentrationen af de stoffer, der kommer op via skorsten (emissioner), og

dels virksomhedens bidrag til koncentrationen af de stoffer, som befinder sig i luften i

omgivelserne (immissioner).

VVM - redegørelse Side 30 af 56 Jysk Miljørens A/S

More magazines by this user
Similar magazines