09.08.2013 Views

Velkomstpjece A220.pdf - e-Dok

Velkomstpjece A220.pdf - e-Dok

Velkomstpjece A220.pdf - e-Dok

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Velkommen til Hjerte-medicinsk afdeling,<br />

afsnit A220 <br />

Hvem er vi:<br />

Afsnit A220 er et almen medicinsk afsnit med speciale funktion<br />

indenfor medicinsk behandling af hjertesygdomme.<br />

Vi er repræsenteret af en bred faggruppe, bestående af<br />

sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, sygehjælpere, social-<br />

og sundhedsassistentelever samt sygeplejestuderende.<br />

Medicin:<br />

Den daglige medicindosering er sygeplejerskernes opgave, og denne<br />

er ligeledes ansvarlige for, at du modtager din ordinerede<br />

behandling.<br />

Da vi ikke har alle typer medicin i afsnittet, kan du blive bedt om at<br />

få din egen specielle medicin fremskaffet.<br />

Påklædning:<br />

Vi ser gerne at hvis du kan, er oppegående og i aktivitet samt<br />

påklædt i dit eget tøj.Vi beder om at du benytter morgenkåbe eller<br />

lange bukser når du går på gangen<br />

Stuegang:<br />

På afsnit A220 vil stuegang traditionelt foreligge i tidsrummet<br />

mellem kl.10 og kl.13. Her vil det være muligt for pårørende,<br />

efter aftale med den stuegangsgående læge, sygeplejerske og dig, at<br />

deltage.<br />

Besøgstider:<br />

På grund af middagshvil ønskes der IKKE besøg af venner og<br />

pårørende på de enkelte stuer mellem kl. 12:00 og kl.14. Eventuelle<br />

besøg i dette tidspunkt, skal foregå i vores dagligstue<br />

Desuden bedes det respekteres, at pårørende ved behov vil blive<br />

bedt om at forlade stuen.<br />

Måltider:<br />

Der serveres:<br />

Morgenmad kl. 7:45 – 8:30<br />

Frokost kl. 11:45 – 12:30<br />

Eftermiddagskaffe kl. 14:15 – 14:45<br />

Aftensmad kl. 17:15 – 18:00<br />

Aftenkaffe kl. 20:00 – 20:30<br />

Er du oppegående forventer vi at du selv henter mad ved madvognen<br />

til måltiderne, og indtager denne i vores dagligstue.<br />

I dagligstuen vil der stå drikkevare til fri afbenyttelse.<br />

Kontakt til afsnit A220:<br />

Ved indlæggelse får du udleveret et kontaktkort. Dette skal anvendes<br />

ved henvendelse til afsnittet vedrørende spørgsmål som er relateret<br />

til din sidste indlæggelse i A 220.<br />

Under indlæggelsen er det den sygeplejerske der varetager plejen i<br />

den enkelte vagt, der er din kontaktperson.<br />

Telefon/TV/Internet:<br />

Det direkte telefonnummer til afsnittet er 8949 7640<br />

Vi opfordrer venligst pårørende til, at henvendelse til personalet<br />

fortrinsvis sker i tidsrummet kl.13 til kl.15.


Patient telefon: 86198432<br />

Patienttelefonen er en mobil mønttelefon, der primært passes af<br />

oppegående patienter.<br />

Der er mulighed for at købe høretelefoner til radio/fjernsyn hos<br />

personalet for kr. 30,00<br />

Der er forbud mod brug af mobil telefoner i afsnittet.<br />

Ved henvendelse til personalet er det muligt få opkobling til<br />

internettet.<br />

Rygning:<br />

Det er ikke tilladt at ryge i afsnittet. Vi kan tilbyde dig<br />

nicotinpræparater og hjælp til rygestop<br />

Blomster;<br />

Der frabedes liljer, da mange er allergiske overfor disse.<br />

Værdigenstande:<br />

Der anbefales ikke at medtage værdigenstande eller større kontante<br />

beløb under indlæggelsen, da sygehuset ikke tager ansvar for disse<br />

værdier. Er du blevet indlagt akut, kan eventuelle værdigenstand<br />

afleveres til personalet som kan låse disse inde.<br />

Med venlig hilsen Personalet på A220 <br />

VELKOMMEN TIL AFDELING<br />

A 220

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!