05.10.2013 Views

Prisliste ÅUH 2011.endelig.pdf - e-Dok

Prisliste ÅUH 2011.endelig.pdf - e-Dok

Prisliste ÅUH 2011.endelig.pdf - e-Dok

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Prisliste</strong><br />

2011<br />

<strong>Prisliste</strong>2011<br />

Århus Universitetshospital<br />

Århus Sygehus<br />

1<br />

Skejby


<strong>Prisliste</strong>2011<br />

risliste2011


Forord<br />

<strong>Prisliste</strong>n for 2011 for Århus Universitetshospitals somatiske hospitaler på Århus Sygehus og<br />

Skejby omfatter taksterne for højt specialiseret behandling.<br />

Taksterne for sengedage, dagbehandlinger og ambulante besøg på de kliniske afdelinger for<br />

2011 er beregnet på grundlag af de faktiske udgifter i fordelingsregnskabet 2009.<br />

Ekstraydelser er særligt omkostningstunge ydelser, som ikke er dækket af en generel takst for<br />

sengedage eller ambulante besøg. De bliver opkrævet særskilt for hver enkelt patient til en<br />

fast eller variabel takst.<br />

Visse ikke-indlagte patientgrupper i fortsat sygehusbehandling kan få udleveret bestemte<br />

lægemidler fra hospitalerne. Disse patienter skal vederlagsfrit have udleveret lægemidler til<br />

behandling af den pågældende lidelse samt til direkte følgesygdomme og virkninger af behandlingen.<br />

Listen over sygdomme og lægemidler, der er omfattet af ordningen er besluttet af<br />

Danske Regioner med virkning fra 15. juli 2008. Århus Universitetshospital kan opkræve beløb<br />

til dækning af udgiften til disse lægemidler.<br />

Principper og liste over sygdomme med tilhørende lægemidler kan ses på www.apoteket.<br />

aarhussygehus.dk under ”Patienten” eller på www.regioner.dk ved at søge på ”vederlagsfri<br />

medicin”. Der er en forventning om, at en revideret liste kommer i begyndelsen af 2011, hvorefter<br />

den vil erstatte listen fra 2008.<br />

Udover lægemidler på den ovenfor nævnte liste skal hospitalerne udlevere de lægemidler, som<br />

Lægemiddelstyrelsen har besluttet kun må udleveres fra et sygehus og/eller fra en speciallæge.<br />

Århus Universitetshospital bruger Sundhedsstyrelsens DRG-takster, DAGS-takster og særydelsestakster<br />

ved opkrævning for basispatienter.<br />

Hvis der er spørgsmål til <strong>Prisliste</strong> 2011, kontakt da:<br />

Århus Sygehus<br />

Fuldmægtig Bernhard Hansen<br />

Tlf. 89 49 45 05<br />

Skejby<br />

Fuldmægtig Annette Have<br />

Tlf. 89 49 50 12<br />

3


Århus Universitetshospital<br />

Århus Sygehus<br />

4<br />

Indlæggelse på kliniske afdelinger<br />

Medicinsk Kardiologisk Afdeling A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.936 kr.<br />

Lungemedicinsk Afdeling B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.682 kr.<br />

Tillæg for ophold på lungetranspl. afsnit (LUTR), Lungemedicinsk Afdeling B . . . . . 2.229 kr.<br />

Onkologisk Afdeling D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.221 kr.<br />

Ortopædkirurgisk Afdeling E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.046 kr.<br />

Neurologisk Afdeling F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.983 kr.<br />

Geriatrisk Afdeling G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.665 kr.<br />

Øre-, Næse- og Halsafdeling H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.601 kr.<br />

Øjenafdeling J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.204 kr.<br />

Kirurgisk Gastroenterologisk Afdeling L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.902 kr.<br />

Medicinsk Endokrinologisk Afdeling MEA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.792 kr.<br />

Anæstesiologisk Afdeling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.492 kr.<br />

Respirationscenter Vest. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.492 kr.<br />

Neurokirurgisk Afdeling NK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.472 kr.<br />

Tillæg for ophold på NK-Intensiv Afsnit (NIA), Neurokirurgisk Afdeling NK. . . . . . . . . 12.183 kr.<br />

Tand-, Mund- og Kæbekirurgisk Afdeling O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.105 kr.<br />

Kirurgisk Afdeling P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.998 kr.<br />

Hæmatologisk Afdeling R. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.514 kr.<br />

Hæmatologisk Afdeling R, autolog knoglemarvstransplantation. . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.484 kr.<br />

Hæmatologisk Afdeling R, allogen knoglemarvstransplantation . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.945 kr.<br />

Dermato-Venerologisk Afdeling S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.989 kr.<br />

Reumatologisk Afdeling U . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.487 kr.<br />

Medicinsk Hepato-Gastroenterologisk Afdeling V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.052 kr.<br />

Tillæg for ophold på levertranspl. Afsnit (VTX), Medicinsk Afdeling V. . . . . . . . . . . . . . 5.430 kr.<br />

Plastikkirurgisk Afdeling Z. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.437 kr.<br />

Ophold på Patienthotellet: Reduktion i sengedagstakst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 kr.<br />

Ambulant behandling på kliniske afdelinger<br />

Afd. A og Afd. R, tromboseklinik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.664 kr.<br />

Afd. B, dagbehandling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.682 kr.<br />

Afd. B, dagbehandling, lungetransplantationspatienter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.911 kr.<br />

Afd. D, ambulant kemoterapi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.186 kr.<br />

Afd. D, ambulant strålebehandling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.024 kr.<br />

Afd. D, ambulant intensitetsmoduleret strålebehandling (IMRT). . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.051 kr.<br />

Afd. D, dagbehandling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.221 kr.<br />

Afd. F, stor forundersøgelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.983 kr.<br />

Afd. F, ambulant besøg, Baclofen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.983 kr.<br />

Afd. F, ambulant besøg, Botox . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.983 kr.<br />

Afd. F, ambulant besøg, Tysabri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.636 kr.<br />

Afd. H, ambulant efterkontrol, cochlar implantat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.534 kr.<br />

Afd. J, ambulant besøg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.053 kr.<br />

Afd. MEA, ambulant besøg, adipositaspatienter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.261 kr.<br />

Afd. MEA, ambulant besøg, påsætning af insulinpumpe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.729 kr.<br />

Afd. MEA, dagbehandling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.701 kr.


Afd. NK, stor forambulant undersøgelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.477 kr.<br />

Afd. O, stor forambulant undersøgelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.074 kr.<br />

Afd. O, ambulant kontrol. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.396 kr.<br />

Afd. P, ambulant besøg (analfysiologi og pouch-kontroller) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.653 kr.<br />

Afd. P, ambulant besøg (analfysiologi og dagkirurgi). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.998 kr.<br />

Afd. R, ambulant besøg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.664 kr.<br />

Afd. R, dagsafsnit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.514 kr.<br />

Afd. R, ambulant besøg, allogen knoglemarvstransplantation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.514 kr.<br />

Afd. S, dagbehandling i sengeafsnit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.989 kr.<br />

Afd. S (Hudklinikken), kategori 1, eks. fjernelse af røde modersmærker,<br />

embrasio af ar i ansigt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.150 kr.<br />

Afd. S (Hudklinikken), kategori 2, eks. behandling af karsprængninger og<br />

sequale efter sygdom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.363 kr.<br />

Afd. S (Hudklinikken), kategori 3, eks. fjernelse af hånd - og fodvorter,<br />

hårvækst og tatoveringer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.576 kr.<br />

Afd. S (Hudklinikken), kategori 4, eks. forundersøgelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 788 kr.<br />

Afd. U, dagbehandling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.487 kr.<br />

Afd. V, ambulant undersøgelse og kontrol ved levertransplantation. . . . . . . . . . . . . . . 2.245 kr.<br />

Afd. V, dagbehandling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.052 kr.<br />

Afd. V, analfysiologisk undersøgelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.998 kr.<br />

Stor ambulant undersøgelse på Respirationscentret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.486 kr.<br />

Lille ambulant undersøgelse på Respirationscentret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.295 kr.<br />

Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser - ambulant kontrol . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.280 kr.<br />

Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser- individuel terapi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.827 kr.<br />

Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser - gruppeterapi (3 timer) . . . . . . . . . . . . 3.944 kr.<br />

Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser - individuel behandling +<br />

gruppeterapi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.771 kr.<br />

Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser- forambulant undersøgelse,<br />

helbredsangst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.650 kr.<br />

Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser- forundersøgelse og diagnostik . . . . 12.109 kr.<br />

<strong>Prisliste</strong><br />

2011<br />

5


Århus Universitetshospital<br />

Århus Sygehus<br />

6<br />

Ekstraydelser<br />

Medicin – Hæmatologisk Afdeling R<br />

Indholdsstof eller<br />

ATC<br />

Eks. på Lægemiddelnavn<br />

terapeutisk gruppe<br />

terapeutisk kode (Handelsnavn)<br />

Antiemetika af<br />

A 04 AA Aloxi, Granisetron, Ondansetron,<br />

serotoninantagonistgruppen<br />

Zofran<br />

Antithrombin B 01 AB 02 Antitrombin III ”Baxter”, Atenativ<br />

Drotrecogin alfa (aktiveret) B 01 AD 10 Xigris<br />

Blodkoagulationsfaktor B 02 BD 08 Novoseven<br />

Erytopoetin B 03 XA 01 Eprex, NeoRecormon<br />

Total paranteral ernæring B 05 BA TPN, Kabiven, Mixamin Glucos,<br />

Smofkabiven, Structokabiven<br />

Andre hæmatologiske midler B 06 AB Normosang<br />

Meropenem J 01 DH 02 Meronem<br />

Ciprofloxacin J 01 MA 02 Ciprofloxacin, Ciproxin<br />

Antimycotica til systemisk brug J 02 AA,<br />

AmBisome, Cancidas, Diflucan,<br />

J 02 AC,<br />

J 02 AX<br />

Fluconazol, Fungizone, Noxafil, Vfend<br />

Ganciclovir J 05 AB 06 Cymevene<br />

Foscarnet J 05 AD 01 Foscavir<br />

Immunglobuliner J 06 BA Beriglobin, Gammanorm, Kiovig,<br />

Privigen, Subcuvia<br />

Antineoplastiske stoffer,<br />

L 01 BB Atriance, Evoltra, Fludara, Lanvis<br />

Antimetabolitter<br />

Litak, Puri-nethol<br />

Cytarabin L 01 BC 01 Arabine, Cytarabine “Pfizer”, DepoCyte<br />

Antineoplastiske stoffer L 01 AX Dacarbazine ”Medac”, Temodal<br />

Monoklonale antistoffer incl. L 01 XC Avastin, Herceptin, MabCampath<br />

radiokonjugerede<br />

Mabthera, Mylotarg Rituximab<br />

Andre antineoplastiske stoffer L 01 XE<br />

Glivec, Hydroxyurea ”Medac”,<br />

L 01 XX<br />

Sprycel,Tarceva, Velcade, Xagrid<br />

Immunstimulerende stoffer L 03 AA<br />

Granocyte, IntronA, Neulasta,<br />

L 03 AB<br />

Neupogen, Neupogen Novum, Pegasys,<br />

L 04 AA 10<br />

PegIntron, Rapamune, Rebif<br />

Immunsuppresive stoffer L 04 AA<br />

Atgam, Cellcept, Enbrel, Humira,<br />

L 04 AB<br />

Prograf, Remicade, Sandimmun,<br />

L 04 AC<br />

Sandimmun Neoral, Simulect, Soliris,<br />

L 04 AD<br />

Thymoglobuline, Tysabri<br />

Thalidomid L 04 AX 02 Thalidomide ”Celgene”<br />

Lenalidomid L 04 AX 04 Revlimid<br />

Midler til behandling af<br />

M 05 BA Aclasta, Alendronat ”Arrow”,<br />

knoglesygdomme<br />

Optinate Septimum, Pamifos<br />

Zometa<br />

Jern-chelaterede midler V 03 AC Desferal, Desferin, Exjade, Ferriprox<br />

Afgiftningsmidler ved<br />

V 03 AF 07<br />

Fasturtec, Kepivance, Voraxaze<br />

cytostatikabehandling<br />

V 03 AF 08<br />

V 03 AF 09


Medicin – Dermatologisk-Venerologisk Afdeling S<br />

Indholdsstof eller<br />

ATC<br />

Eks. på Lægemiddelnavn<br />

terapeutisk gruppe<br />

terapeutisk kode (Handelsnavn)<br />

Antifibrinolytica B 02 AB 03 Berinert p (C1-inaktivator)<br />

Albumin B 05 AA 01 Human Albumin ”CSL Behring”<br />

Calcipotriol, kombinationer D 05 AX 52 Daivobet, Xamiol<br />

Imiquimod D 06 BB 10 Aldara<br />

Andre dermatologiske midler D 11 AH<br />

D 11 AX<br />

Elidel, Protopic, Toctino<br />

Antivirale kemoterapeutika J 05 AB Aciclovir, Aciclodan, Zelitrex, Zovir<br />

Immunglobuliner, normal J 06 BA 01<br />

Gammanorm, Privigen, Subcuvia,<br />

human<br />

J 06 BA 02<br />

Vivaglobin<br />

Alkyleringsmidler L 01 A,<br />

L 01 AA 05<br />

Mustargen<br />

Antineoplastiske stoffer L 01 BA 01,<br />

Adriamycin, Caelyx, Ebetrex,<br />

L 01 DB 01,<br />

L 01 XX 05<br />

Hydroxyurea “Medac”, Metex<br />

Rituximab L 01 XC 02 Mabthera<br />

Methylaminolevulinat L 01 XD 03 Metvix<br />

Bexaroten L 01 XX 25 Targretin<br />

Immunostimulerende stoffer L 03 AB IntronA, Pegasys, PegIntron<br />

Selektive immunsuppressive L 04 A Arava, Atgam, Cellcept, Enbrel, Humira,<br />

midler<br />

Imurel, Methotrexat, Remicade,<br />

Sandimmun, Sandimmun Neoral, Stelara<br />

Abatacept L 04 AA 24 Orencia<br />

Golimumab L 04 AB 06 Simponi<br />

Botulinum toxin M 03 AX 01 Botox, Dysport, Xeomin<br />

Omalizumab R 03 DX 05 Xolair<br />

<strong>Prisliste</strong><br />

2011<br />

7


Århus Universitetshospital<br />

Århus Sygehus<br />

8<br />

Medicin – øvrige kliniske afdelinger<br />

Indholdsstof eller<br />

terapeutisk gruppe<br />

Antiemetika af<br />

serotoninantagonistgruppen<br />

ATC terapeutisk kode Eks. på Lægemiddelnavn<br />

(Handelsnavn)<br />

A 04 Aloxi, Granisetron, Ondansetron,<br />

Zofran<br />

Metopimazine A 04 AD 05 Vogalene<br />

Antithrombin B 01 AB 02 Antitrombin III ”Baxter”, Atenativ<br />

Iloprost B 01 AC 11 Ilomedin, Ventavis<br />

Alteplase B 01 AD 02 Actilyse<br />

Eptacog alfa (aktiveret) B 02 BD 08 Novoseven<br />

Albumin B 05 AA 01 Human Albumin “CSL Behring”<br />

Bosentan C 02 KX 01 Tracleer<br />

Thyrotropin H 01 AB 01 Thyrogen<br />

Terlipressin H 01 BA 04 Glypressin, Variquel<br />

Anti-parathyroide midler H 05 BX 01 Mimpara<br />

Meropenem J 01 DH 02 Meronem<br />

Ciprofloxacin J 01 MA 02 Ciprofloxacin, Ciproxin<br />

Amphotericin B J 02 AA 01 AmBisome, Fungizone<br />

Voriconazol J 02 AC 03 Vfend<br />

Andre antimycotica til<br />

systemisk brug<br />

J 02 AX 04<br />

J 02 AX 06<br />

Antivirale midler J 05 AB<br />

J 05 AD 01<br />

Immunglobuliner, normal<br />

human<br />

J 06 BA 01<br />

J 06 BA 02<br />

Cancidas, Ecalta<br />

Aciclodan, Aciclovir, Copegus,<br />

Cymevene, Famvir, Foscavir, Geavir,<br />

Valcyte, Vistide, Zelitrex, Zovir<br />

Kiovig, Privigen, Subcuvia<br />

Cytostatika L Blandinger fra Hospitalsapoteket Århus<br />

Temozolomid L 01 AX 03 Temodal<br />

Gemcitabin L 01 BC 05 Gemzar, Gemcitabin ”Hospira”<br />

Capecitabin L 01 BC 06 Xeloda<br />

Vinorelbin L 01 CA 04 Navelbine, Vinorelbin ”BMM Pharma”<br />

Paclitaxel L 01 CD 01 Paclitaxel,<br />

Docetaxel L 01 CD 02 Taxotere<br />

Trabectedin L 01 CX 01 Yondelis<br />

Doxorubicin (liposomalt) L 01 DB 01 Adriamycin, Caelyx<br />

Epirubicin L 01 DB 03 Farmorubicin<br />

Mitoxantron L 01 DB 07 Mitoxantron ”Ebewe”


Indholdsstof eller<br />

terapeutisk gruppe<br />

ATC terapeutisk kode Eks. på Lægemiddelnavn<br />

(Handelsnavn)<br />

Andre antineoplastiske stoffer L 01 X Avastin, Glivec, Irinotecan<br />

”Fresenius Kabi”, Mabthera,<br />

Oxaliplatin “Fresenius Kabi”,<br />

Nexavar, Sutent, Tarceva<br />

Immunstimulerende stoffer L 03 AA<br />

L 03 AB<br />

L 03 AC<br />

L 03 AX<br />

Interferon Beta L 03 AB 07<br />

L 03 AB 08<br />

Copaxone, Granocyte, IntronA,<br />

Leukine, Neulasta, Neupogen,<br />

Neupogen Novum, Pegasys,<br />

PegIntron, Proleukin<br />

Avonex, Betaferon, Extavia, Rebif<br />

Immunsuppresive stoffer L 04 A Arava, Cellcept, Enbrel, Humira,<br />

Imurel, Prograf, Remicade,<br />

Sandimmun Neoral, Sandimmun,<br />

Simulect, Thymoglobuline<br />

Selektive Immunsuppresive<br />

midler<br />

Tumor necrosis factor alpha<br />

(tnf-alfa) hæmmere<br />

L 04 AA 03<br />

L 04 AA 18<br />

L 04 AA 23<br />

L 04 AA 24<br />

L 04 AB 05<br />

L 04 AB 06<br />

Interleukinhæmmere L 04 AC 03<br />

L 04 AC 07<br />

Atgam, Certican, Orencia, Tysabri<br />

Cimzia, Simponi<br />

Kineret, RoActemra<br />

Botulinum toxin M 03 AX 01 Botox, Dysport<br />

Baclofen M 03 BX 01 Baclofen, Lioresal<br />

Midler til behandling af<br />

knoglesygdomme<br />

Antiparkinson midler N 04 BA 02<br />

N 04 BC<br />

N 04 BX<br />

Medicin til cystisk fibrose<br />

patienter<br />

M 05 BA Aclasta, Bondronat, Zometa<br />

J<br />

R 05 CB 13<br />

Pemetrexed S 01 LA 04 Lucentis<br />

Omalizumab R 03 DX 05 Xolair<br />

Comtess, Duodopa, Madopar,<br />

ReQuip, Sifrol, Sinemet<br />

Antibiotikablandinger fra<br />

Hospitalsapoteket Århus<br />

Pulmozyme<br />

<strong>Prisliste</strong><br />

2011<br />

9


Århus Universitetshospital<br />

Århus Sygehus<br />

10<br />

Øvrige ekstraydelser<br />

AML 16 Protokol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55.030 kr.<br />

Apomorfinpumpe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kostpris<br />

Baclofenpumper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kostpris<br />

BAHA, materiale v. benforankring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kostpris<br />

BAHA, høreapparater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kostpris<br />

Bonefit og 3I implantater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kostpris<br />

Brachyterapi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47.393 kr.<br />

CD-34 oprensning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kostpris<br />

Cerebral iltmåling (herunder Licox-kateter) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kostpris<br />

Cochlear implantat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kostpris<br />

Cochlear implantat, processor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kostpris<br />

Cough assist, engangsudstyr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kostpris<br />

Cyberonics NCP Model 101 stimulator ifbm. Nervus Vagus stimulation. . . . . . . . . . . . Kostpris<br />

Danis Procedure Pack - stent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kostpris<br />

Deltaprotese (revisionsalloplastik i skulder/albue) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kostpris<br />

Dobbeltballon enteroskopi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.727 kr.<br />

Dropfodsstimulator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kostpris<br />

Ekstrakraniel stereotaktisk strålebehandling under indlæggelse eller som<br />

ambulant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59.883 kr.<br />

Elektrode v. dyb hjernestimulationsbeh. for behandlingsrefraktær depression . . . Kostpris<br />

Elektroder inkl. pacemaker og moduleringsudstyr v. diabetisk gastroparese . . . . . . 91.350 kr.<br />

Engangstillæg ved allogen knoglemarvstransplantation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.002 kr.<br />

Filterforbrug i forbindelse med leverdialyse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kostpris<br />

Forlængerledning ved dyb hjernestimulationsbehandling for<br />

behandlingsrefraktær depression . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kostpris<br />

Forlængerledning v. etablering af bagstrengsstimulation for fantomsmerte . . . . . Kostpris<br />

Fotodynamisk terapi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kostpris<br />

Hornhinder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kostpris<br />

Implantater til det ydre øre og proteser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kostpris<br />

Injektion af silikone. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kostpris<br />

Insulinpumper + utensilier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kostpris<br />

Intravenøs ernæring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.826 kr.<br />

IPG v. dyb hjernestimulationsbehandling for behandlingsrefraktær depression . . . Kostpris<br />

IPG v. etablering af bagstrengsstimulation for fantomsmerte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kostpris<br />

Kapsel i forbindelse med kapselendoskopi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kostpris<br />

Kemoembolisering af kræft i leveren inkl. DC-beads . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.399 kr.<br />

Korsetter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kostpris<br />

Kraniel stereotaktisk strålebehandling - Takst for 1. fraktion enten under indlæggelse<br />

eller som ambulant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46.160 kr.<br />

Kraniel stereotaktisk strålebehandling - Takst for efterfølgende fraktioner enten<br />

under indlæggelse eller som ambulant. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.081 kr.<br />

Kæbeledsprotese, pr. led . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86.039 kr.<br />

Laparoskopisk bakke ved diabetisk gastroparese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.820 kr.<br />

LDL-aferese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.442 kr.<br />

Levervenekateterisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.895 kr.<br />

Ligasure og Floseal ved lever- og pancreaskirurgi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.411 kr.


Lucentisbehandling, pr. gang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.583 kr.<br />

Lysbehandling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kostpris<br />

Markørbaseret strålebehandling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.244 kr.<br />

Marvsøm til benforlængelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kostpris<br />

Materiale i forbindelse med gipskirurgi/operationssimulering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.990 kr.<br />

Materiale i forbindelse med iltmåling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kostpris<br />

Materiale i forbindelse med interkraniel trykmåling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kostpris<br />

Materiale til protesefremstilling/proteser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kostpris<br />

Metalstents, Afd. H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kostpris<br />

Motilitetsundersøgelser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.199 kr.<br />

MRI-skanning - funktionel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.300 kr.<br />

MR-skanning med anæstesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.300kr.<br />

MR-skanning, pr. skanning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.900 kr.<br />

Octreotid-skanning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.167 kr.<br />

Ocular linser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kostpris<br />

Oesteosyntesematerialer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kostpris<br />

Opdatering af pumpe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.207 kr.<br />

Pacemakerudgift i forbindelse med sakralrodsstimulation, PNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kostpris<br />

Pacemakerudgift i forbindelse med sakralrodsstimulation, Trin 1. . . . . . . . . . . . . . . . . Kostpris<br />

Pacemakerudgift i forbindelse med sakralrodsstimulation, Trin 1 og 2 . . . . . . . . . . . . Kostpris<br />

Parykker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kostpris<br />

Permanent elektrode ved etablering af bagstrengsstimulation<br />

for fantomsmerte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kostpris<br />

Prop til analfistler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.503 kr.<br />

Protokol, klinisk eksperimentel kræftbehandling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.334 kr.<br />

Provoxventiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kostpris<br />

Prøver i forbindelse med neuroendokrin tumor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.957 kr.<br />

Pumpe til duodopabehandling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kostpris<br />

Pusteprøver til diagnostik af mavesår, pr. analyse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 kr.<br />

Refraktiv kirurgi med intraokulær linse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kostpris<br />

Reoperation af Parkinson - elektroder, pacemaker og kanal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kostpris<br />

RF-behandling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.508 kr.<br />

Rygimplantater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kostpris<br />

Seneallografter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kostpris<br />

Specialmadrasser til flapopererede. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.826 kr.<br />

Specielle knogle/led-proteser i forbindelse med knoglekræftskirurgi . . . . . . . . . . . . . Kostpris<br />

Stenknusningskurve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kostpris<br />

Sygeplejevagttimer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324 kr.<br />

Sæddeponering, Afd. R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kostpris<br />

TBI-bestråling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106.241 kr.<br />

Testelektrode ved etablering af bagstrengsstimulation for fantomsmerte. . . . . . . . Kostpris<br />

Tillæg for ophold på Anæstesiologisk Afd.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.492 kr.<br />

TIPS (Transjungulær Intrahepatitisk Portosystemisk Shunt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kostpris<br />

TIPS-anlæggelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49.753 kr.<br />

<strong>Prisliste</strong><br />

2011<br />

11


Århus Universitetshospital<br />

Århus Sygehus<br />

12<br />

Transanal irrigation, utensilier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kostpris<br />

Tryktanksbehandling, pr. gang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.927 kr.<br />

Undersøgelse for familiær hyperkoloesterolæmi<br />

- Konsultation Lipidklinik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.017 kr.<br />

- Konsultation og molekylær genetiske analyser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.108 kr.<br />

Undersøgelse for familiær hypokalciurisk hyperkalkæmi<br />

og autosomal dominant hypokalkæmi<br />

- Konsultation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.664 kr.<br />

- Konsultation og molekylær genetiske analyser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.039 kr.<br />

VAC-behandling af specielle sår. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kostpris<br />

Ventiler til hydrocephalus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kostpris<br />

Voldtægtscenter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.864 kr.<br />

Yttrium-90-DOTATOC v. behandling af neuroendokrin tumor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kostpris<br />

Zevalinbehandling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120.604 kr.<br />

Operationer<br />

Ortopædkirurgisk Afdeling E<br />

Kat. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71.630 kr.<br />

Kat. 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.087 kr.<br />

Kat. 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.311 kr.<br />

Kat. 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.609 kr.<br />

Neurokirurgisk Afdeling NK<br />

Kat. 0 - Parkinson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69.807 kr.<br />

Kat. 00 - Coil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55.267 kr.<br />

Kat. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47.652 kr.<br />

Kat. 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47.652 kr.<br />

Kat. 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.320 kr.<br />

Kat. 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.320 kr.<br />

Kat. 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.350 kr.<br />

Øre-, Næse- og Halsafdeling H<br />

Kat. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.111 kr.<br />

Kat. 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.924 kr.<br />

Kat. 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.691 kr.<br />

Øjenafdeling J<br />

Kat. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.288 kr.<br />

Kat. 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.143 kr.<br />

Kat. 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.072 kr.<br />

Kat. 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.539 kr.


Kirurgisk Afdeling P<br />

Kat. 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61.508 kr.<br />

Kat. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48.113 kr.<br />

Kat. 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.214 kr.<br />

Kat. 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.990 kr.<br />

Kat. 4 og 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.750 kr.<br />

Kirurgisk Gastroenterologisk Afdeling L<br />

Kat. 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90.543 kr.<br />

Kat. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45.283 kr.<br />

Kat. 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.837 kr.<br />

Kat. 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.686 kr.<br />

Kat. 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.877 kr.<br />

Tand-, Mund- og Kæbekirurgisk Afdeling O<br />

Kat. 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36.364 kr.<br />

Kat. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.507 kr.<br />

Kat. 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.034 kr.<br />

Kat. 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.338 kr.<br />

Plastikkirurgisk Afdeling Z<br />

Kat. 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137.981 kr.<br />

Kat. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69.927 kr.<br />

Kat. 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42.025 kr.<br />

Kat. 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.979 kr.<br />

Kat. 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.993 kr.<br />

Kat. 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.799 kr.<br />

Diagnostiske undersøgelser<br />

Ergoterapi- og Fysioterapiafdelingen<br />

Pr. behandling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 kr.<br />

Klinisk Biokemisk Afdeling<br />

Særskilt prisliste, se: www.kba.aarhussygehus.dk – klik på ”for fagfolk” i menuen til venstre<br />

Neurofysiologisk Afdeling<br />

EEG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.167 kr.<br />

Almen EMG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.751 kr.<br />

Speciel EMG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.252 kr.<br />

EP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.918 kr.<br />

EEG-langtidsmonitorering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.903 kr.<br />

<strong>Prisliste</strong><br />

2011<br />

13


Århus Universitetshospital<br />

Århus Sygehus<br />

14<br />

Neuroradiologisk Afdeling<br />

Angiografisk kontrol, pr. kontrol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.180 kr.<br />

Anlæggelse af carotis-stent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54.000 kr.<br />

Anlæggelse af carotis-stent, utensilier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kostpris<br />

Anlæggelse af stent på de intrakranielle arterier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54.000 kr.<br />

Anlæggelse af stent på de intrakranielle arterier, utensilier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kostpris<br />

Brainmapping (funktionel MRI-skanning + MR-skanning) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.171 kr.<br />

Cerebral intravaskulær udredning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.208 kr.<br />

Coilbehandling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54.000 kr.<br />

Coilbehandling, utensilier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kostpris<br />

Embolisering af ekstrakranielle kar, pr. embolisering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.563 kr.<br />

Embolisering af ekstrakranielle kar, utensilier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kostpris<br />

Embolisering af intrakranielle kar, pr. embolisering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54.000 kr.<br />

Embolisering af intrakranielle kar, utensilier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kostpris<br />

Mekanisk fjernelse af tromben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54.000 kr.<br />

Mekanisk fjernelse af tromben, utensilier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kostpris.<br />

Perkutan sklerosering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.371 kr.<br />

Perkutan vertebroplastik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.056 kr.<br />

Nuklearmedicinsk Afdeling<br />

Pointpris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,09 kr.<br />

DAT-scanning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.444 kr.<br />

Lungemedicinsk Afdeling B<br />

T-spot.TB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 806 kr.<br />

Patologisk Institut<br />

Cytologisk undersøgelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 kr.<br />

Finnålsaspirat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 609 kr.<br />

Histologisk undersøgelse, sygehus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 609 kr.<br />

Histologisk undersøgelse, praktiserende læge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 406 kr.<br />

Frysesnit, tillæg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 609 kr.<br />

Immunfluorescens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 609 kr.<br />

Elektronmikroskopi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.030 kr.<br />

Revision . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 609 kr.<br />

Obduktion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.060 kr.<br />

Immunhistologisk undersøgelse, tillæg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 609 kr.<br />

Diagnostisk knoglebiopsi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.702 kr.<br />

Neuropatologisk Laboratorium<br />

Abort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 406 kr.<br />

Muskelbiopsi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.030 kr.<br />

Undersøgelse af hjernen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.060 kr.<br />

Operationspræparat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 609 kr.<br />

Frysesnit, tillæg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 609 kr.<br />

Immunhistologisk undersøgelse, tillæg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 609 kr.


Immunhistologisk Laboratorium<br />

Immunhistologisk laboratorium I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.578 kr.<br />

Immunhistologisk laboratorium II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.155 kr.<br />

Immunhistologisk laboratorium III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.735 kr.<br />

PET-Centret<br />

Kategori 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.350 kr.<br />

For eksempel:<br />

*Helkropsscanning med FDG eller FDOPA<br />

Kategori 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.675 kr.<br />

For eksempel:<br />

* Delkrop PET scanning<br />

* DOPA-stofskifteundersøgelse med FDOPA<br />

* Dynamisk blodprøvetagning FDG eller FDOPA<br />

* Dynamisk blodprøvetagning kulstof-11<br />

* Glykosestofskifteundersøgelse med FDG<br />

* Kulstof 11 + scanning<br />

* Kvantitativ analyse<br />

Kategori 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.337 kr.<br />

For eksempel:<br />

* CO-registrering<br />

* Dynamisk blodprøvetagning NH3<br />

* Genemblødningsundersøgelse med NH3<br />

* Diagnostisk CT inkl. IV og PO<br />

Kategori 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.170 kr.<br />

For eksempel:<br />

* Arteriekateter<br />

* Dynamisk blodprøvetagning H2O eller O2<br />

* Gennemblødningsundersøgelse H2O<br />

* Iltstofskifteundersøgelse med O2<br />

* Transmissionsscanning<br />

Cancercytogenetisk Laboratorium, Hæmatologisk Afdeling R<br />

Kromosom-undersøgelse (G-bånd) på knoglemarv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.529 kr.<br />

Kromosom-undersøgelse (G-bånd) på solide tumorer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.661 kr.<br />

iFISH-undersøgelse på dyrkede celler/udstrygning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.866 kr.<br />

iFISH-undersøgelse på væv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.195 kr.<br />

24-color karyotypering – supplement til G-båndsus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.866 kr.<br />

ArrayCGH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.326 kr.<br />

Lymfom cytogenetik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.991 kr.<br />

DNA oprensning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550 kr.<br />

<strong>Prisliste</strong><br />

2011<br />

15


Århus Universitetshospital<br />

Århus Sygehus<br />

16<br />

Immunhæmatologisk Laboratorium, Hæmatologisk Afdeling R<br />

ABL - mutation sekvensanalyse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.862 kr.<br />

ABL - mutation kvantitering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.311 kr.<br />

ALL/ALL PCR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.165 kr.<br />

AML mutationspakke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.150 kr.<br />

FLT-3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.311 kr.<br />

JAK2-analyse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.311 kr.<br />

Kvantitativ PCR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.311 kr.<br />

Leukocytantigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.363 kr.<br />

Patienthotellet<br />

Ved patienters overnatning på patienthotellet afregnes efter taksten på den<br />

afdeling, hvor patienten er under behandling, fratrukket hotelrabat på 500 kr.<br />

Takster for pårørende*<br />

Overnatning eksl. 25% moms*<br />

Pårørende i samme værelse som patienten, inkl. morgenmad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 kr.<br />

Pårørende i eget værelse med bad, inkl. morgenmad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 456 kr.<br />

Pårørende i eget værelse uden bad, inkl. morgenmad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340 kr.<br />

Ekstra opredning til pårørende, inkl. morgenmad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 kr.<br />

Pårørende til børn under 18 år, indlagt på hotel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gratis<br />

Pårørende til børn under 18 år, indlagt på andre afd.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 kr.<br />

Barn/søskende 1-12 år, inkl. morgenmad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 kr.<br />

Barn/søskende 0-1 år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 kr.<br />

Pårørende dagrum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 kr.<br />

*Priser for overnatning, hvor den pårørendes ophold på hotellet efter sundhedsfagligt<br />

skøn vil fremme det terapeutiske formål med behandlingen<br />

Overnatning inkl. 25% moms**<br />

Pårørende i samme værelse som patienten, inkl. morgenmad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 kr.<br />

Pårørende i eget værelse med bad, inkl. morgenmad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 570 kr.<br />

Pårørende i eget værelse uden bad, inkl. morgenmad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 425 kr.<br />

Ekstra opredning til pårørende, inkl. morgenmad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 kr.<br />

Pårørende til børn under 18 år, indlagt på hotel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gratis<br />

Pårørende til børn under 18 år, indlagt på andre afd.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 kr.<br />

Barn/søskende 1-12 år, inkl. morgenmad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 kr.<br />

Barn/søskende 0-1 år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 kr.<br />

Pårørende dagrum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 kr.<br />

**Øvrige pårørende og andre


___________________________________________________________________________________________________<br />

___________________________________________________________________________________________________<br />

___________________________________________________________________________________________________<br />

___________________________________________________________________________________________________<br />

___________________________________________________________________________________________________<br />

___________________________________________________________________________________________________<br />

___________________________________________________________________________________________________<br />

___________________________________________________________________________________________________<br />

___________________________________________________________________________________________________<br />

___________________________________________________________________________________________________<br />

___________________________________________________________________________________________________<br />

___________________________________________________________________________________________________<br />

___________________________________________________________________________________________________<br />

___________________________________________________________________________________________________<br />

___________________________________________________________________________________________________<br />

___________________________________________________________________________________________________<br />

___________________________________________________________________________________________________<br />

<strong>Prisliste</strong><br />

2011<br />

17


Århus Universitetshospital<br />

Skejby<br />

18<br />

Indlæggelse på kliniske afdelinger<br />

Børneafd. A1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.001 kr.<br />

Børneafd. A2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.001 kr.<br />

Børneafd. A4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.502 kr.<br />

Børneafd. A5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.503 kr.<br />

Børneafd. A6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.001 kr.<br />

Børneafd. A7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.001 kr.<br />

Børneafd. A8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.001 kr.<br />

Hjertemedicinsk Afd. B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.912 kr.<br />

Nyremedicinsk Afd. C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.189 kr.<br />

Urinvejskirurgisk Afd. K. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.143 kr.<br />

Hjerte- Lunge- Karkirurgisk Afd. T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.277 kr.<br />

Gynækologisk Obstetrisk Afd. Y. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.106 kr.<br />

Infektionsmedicinsk Afd. Q . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.646 kr.<br />

Ophold på patienthotel: Reduktion i sengedagstakst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 kr.<br />

Ambulante behandlinger på kliniske afdelinger<br />

Ambulant besøg, Børneafd. A, Cystisk fibrose patient . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.501 kr.<br />

Ambulant besøg, Børneafd. A, Gastroenterologi patient . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.501 kr.<br />

Ambulant besøg, Børneafd. A, Hæmofili patient . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.501 kr.<br />

Ambulant besøg, Børneafd. A, Immunologi patient . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.501 kr.<br />

Ambulant besøg, Børneafd. A, Nefrologi patient. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.501 kr.<br />

Ambulant besøg, Børneafd. A, Onkologi patient . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.751 kr.<br />

Ambulant besøg, Børneafd. A, Rheumatologi patient . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.501 kr.<br />

Ambulant besøg, Børneafd. A, Urologi patient. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.501 kr.<br />

Dagbehandling, Børneafd. A, Cystisk fibrose patient. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.751 kr.<br />

Dagbehandling, Børneafd. A, Gastroenterologi patient . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.751 kr.<br />

Dagbehandling, Børneafd. A, Hæmofili patient . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.751 kr.<br />

Dagbehandling, Børneafd. A, Immunologi patient . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.751 kr.<br />

Dagbehandling, Børneafd. A, Nefrologi patient . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.751 kr.<br />

Dagbehandling, Børneafd. A, Onkologi patient . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.126 kr.<br />

Dagbehandling, Børneafd. A, Rheumatologi patient . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.751 kr.<br />

Dagbehandling, Børneafd. A, Urologi patient . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.751 kr.<br />

Center for Sjældne Sygdomme, Børneafd. A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.001 kr.<br />

Hjertemedicinsk ambulatorium B, pr. point. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 kr.<br />

Nyremedicinsk ambulatorium C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.095 kr.<br />

Dagbehandling, Nyremedicinsk amb. C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.189 kr.<br />

Urodynamisk laboratorium K . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.072 kr.<br />

Infektionsmedicinsk ambulatorium Q . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.097 kr.<br />

Konsultation i Center for Hæmofili & Trombose, hæmofilipt.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.283 kr.<br />

Konsultation i Center for Hæmofili & Trombose, trombosept. + øvr. . . . . . . . . . . . . . . . 1.185 kr.


Medicin<br />

Indholdsstof eller<br />

terapeutisk gruppe<br />

ATC terapeutisk kode Eks. på Lægemiddelnavn<br />

(Handelsnavn)<br />

Vitamin D og analoger A 11 CC Etalpha<br />

Blodplade-aggregationshæmmere<br />

excl. Heparin, direkte<br />

virkende thrombininhibitorer og<br />

andre thrombosemidler<br />

Plasmakoagulations- og<br />

antihæmofilifaktorer<br />

B 01 AC<br />

B 01 AE<br />

B 01 AX<br />

B 02 BB<br />

B 02 BD<br />

Angiox, Clopidogrel, Efient, Ilomedin,<br />

Integrilin, Novastan, Plavix, Pradaxa,<br />

Remodulin, ReoPro, Ventavis, Xarelto<br />

Advate, Benefix, Faktor IX koncentrat<br />

”SSI”, Fibrogammin XIII konc, Haemate,<br />

Haemocomplettan, Helixate NexGen,<br />

Kogenate “Bayer” BIO-SET, Novoseven,<br />

ReFacto, Wilnativ<br />

Erythropoietin B 03 XA 01 Eprex, Neorecormon<br />

Albumin B 05 AA 01 Human Albumin “CSL Behring”<br />

Vernakalant C 01 BG 11 Brinavess<br />

Midodrin C 01 CA 17 Gutron<br />

Levosimendan C 01 CX 08 Simdax<br />

Andre antihypertensiva C 02 KX Thelin, Tracleer, Volibris<br />

Andre anti-parathyroide midler H 05 BX 01<br />

H 05 BX 02<br />

Mimpara, Zemplar<br />

Piperazillin og enzym-hæmmer J 01 CR 05 Piperacillin/tazobactam, Tazocin<br />

Meropenem J 01 DH 02 Meronem<br />

Amphotericin B J 02 AA 01 AmBisome, Fungizone<br />

Voriconazol J 02 AC 03 Vfend<br />

Caspofungin J 02 AX 04 Cancidas<br />

Rifabutin J 04 AB 04 Rifabutin<br />

Direkte virkende antivirale midler J 05 A<br />

J 05 AB<br />

Medicin til hepatitis patienter J 05 AB<br />

J 05 AF<br />

J 05 AR<br />

L 03 AB<br />

Aciclodan, Aciclovir, Copegus, Cymevene,<br />

Famvir, Foscavir, Geavir, Kaletra, Valcyte,<br />

Vistide, Zelitrex, Zovir<br />

Baraclude, Combivir, Copegus, Epivir,<br />

Hepsera, Kivexa, Pegasys, Trizivir,<br />

Truvada, Virazole, Zeffix<br />

<strong>Prisliste</strong><br />

2011<br />

19


Århus Universitetshospital<br />

Skejby<br />

20<br />

Indholdsstof eller<br />

terapeutisk gruppe<br />

Medicin til kombinationsbehandling<br />

af HIV+AIDS<br />

ATC terapeutisk kode Eks. på Lægemiddelnavn<br />

(Handelsnavn)<br />

J 01 EE<br />

J 01 XX<br />

J 02 AX<br />

J 05 AA<br />

J 05 AB<br />

J 05 AD<br />

J 05 AE<br />

J 05 AF<br />

J 05 AG<br />

J 05 AR<br />

J 05 AX<br />

M 05 BA<br />

Neuraminidase-inhibitorer J 05 AH Relenza, Tamiflu<br />

Aclasta, Aciclodan, Aciclovir, Alendronat<br />

“Stada”, Aptivus, Atripla, Bactrim,<br />

Baraclude, Bondronat, Bonviva, Celsetri,<br />

Combivir, Crixivan, Cubicin, Didronate,<br />

Ecalta, Emtriva, Epivir, Foscavir, Fuzeon,<br />

Invirase, Intelence, Isentress, Kaletra,<br />

Norvir, Optinate Septimum, Pamifos,<br />

Prezista, Retrovir, Reyataz, Stocrin,<br />

Sulfametoxazol med trimetoprim, Telzir,<br />

Trizivir, Truvada, Viread, Vistide, Videx,<br />

Viracept, Viramune, Zeffix, Zerit, Ziagen,<br />

Zometa<br />

Immunglobuliner J 06 B Beriglobin, Gammanorm, Kiovig, Privigen,<br />

Subcuvia, Synagis, Vivaglobin<br />

Medicin til:<br />

Cancerpatienter<br />

Knoglemarvstransplanterede<br />

Nyretransplanterede<br />

Immunstimulerende stoffer L 03 AA<br />

L 03 AB<br />

L 03 AC<br />

L Cytostatikablandinger fra<br />

Hospitalsapoteket Århus<br />

Pegademase L 03 AX 04 Adagen<br />

Avonex, Extavia Granocyte, IntronA,<br />

Neulasta,Neupogen, Neupogen Novum,<br />

Pegasys, Pegintron, Proleukin, Rebif<br />

Immunstimulerende stoffer L 04 A Advagraf, Arava, Atgam, Certican,<br />

Cellcept, Enbrel, Humira, Kineret,<br />

Methotrexate, Myfortic, Orencia, Prograf,<br />

Rapamune, Remicade, RoActemra,<br />

Sandimmun, Sandimmun Neoral, Simulect,<br />

Thalidomid ”Celgene”, Thymoglobuline,<br />

Tysabri<br />

Medicin til<br />

cystisk fibrose patienter<br />

Omalizumab R 03 DX 05 Xolair<br />

Lunge-surfactanter R 07 AA 02 Curosurf<br />

Afgiftningsmidler ved<br />

cytostatika-Behandling<br />

J Antibiotikablandinger fra Hospitalsapoteket<br />

Århus<br />

V 03 AF 07<br />

V 03 AF 08<br />

V 03 AF 09<br />

Fasturtec<br />

Kepivance<br />

Voraxaze


Øvrige ekstraydelser<br />

Børneafdeling A<br />

Neonataltransport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.200 kr.<br />

Hjertemedicinsk Afd. B<br />

Anden ballondilatation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.950 kr.<br />

Børnehjertekateterisation i anæstesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.350 kr.<br />

DMR direkte myokardie revaskularisation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39.600 kr.<br />

Elektrodeekstraktion med Cook-system . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.900 kr.<br />

Elektrodeekstraktion med laser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39.600 kr.<br />

Elektrofysiologisk undersøgelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.750 kr.<br />

Genetisk screening for arvelig hjertesygdom: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

Genetisk risikovurdering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1.550 kr.<br />

Genetisk risikovurdering og rådgivning grad I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 6.150 kr.<br />

Genetisk risikovurdering og rådgivning grad II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 7.450 kr.<br />

Genetisk risikovurdering og rådgivning grad III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 8.750 kr.<br />

Genetisk opfølgningssamtale m. patient . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 6.150 kr.<br />

Genetisk opfølgningssamtale, anden instans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 6.150 kr.<br />

Undersøgelse for genetisk defekt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 7.450 kr.<br />

Stamtræsoptegnelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4.850 kr.<br />

Klinisk genetiske analyser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kostpris<br />

Hjertepumpebehandling (Ballonpumpe) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.300 kr.<br />

Hjertestentklap transfemoral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202.950 kr.<br />

Højresidig kateterisation med termodilution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.750 kr.<br />

Højresidig kateterisation med vasodilatationstest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.650 kr.<br />

ICD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kostpris<br />

ICD-elektroder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kostpris<br />

Implantation af Loop-recorder (+betaling for Loop-recorder). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.850 kr.<br />

Implantation eller skift af ICD (+betaling for ICD og elektroder) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.150 kr.<br />

Implantation eller skift af pacemaker (+betaling for PM og elektroder) . . . . . . . . . . . 7.750 kr.<br />

Implantation eller skift af ICD m. Multi-site, hhv. opgradering (+betaling for<br />

ICD+elektroder) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.850 kr.<br />

Implantation af pacemaker m. Multi-site elektroder (+betaling for PM+elektroder) 15.150 kr.<br />

Indlæggelse af Cava-filter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.150 kr.<br />

Intrakoronar optisk kohærenstomografi (OCT) af kranspulsårer . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.200 kr.<br />

Intrakoronar UL-undersøgelse - IVUS-beh. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.150 kr.<br />

Invasiv hæmodynamisk monitorering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.912 kr.<br />

KAG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.750 kr.<br />

Kateterbaseret indsættelse af kunstig hjerteklap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.400 kr.<br />

Kateterfremført betabestråling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.700 kr.<br />

Loop-recorder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kostpris<br />

Lungeangio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.750 kr.<br />

Myokardiebiopsi (ikke postoperativt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.750 kr.<br />

NOGA procedure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33.450 kr.<br />

<strong>Prisliste</strong><br />

2011<br />

21


Århus Universitetshospital<br />

Skejby<br />

22<br />

Pacemaker. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kostpris<br />

Pacemaker-elektroder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kostpris<br />

Plaato Device . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kostpris<br />

PTCA/PCI behandling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.600 kr.<br />

+ Angiox (glykoprotein receptor antagonist) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.600 kr.<br />

+ Integrelin (glykoprotein receptor antagonist) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.500 kr.<br />

+ ReoPro (glykoprotein receptor antagonist). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.550 kr.<br />

Revision/replacering/fjernelse af PM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.750 kr.<br />

RFA behandling, enkel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.900 kr.<br />

- tillæg for kompleks RFA behandling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.150 kr.<br />

- tillæg for Carto-teknik v. RFA behandling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.150 kr.<br />

- tillæg for anv. af robotnavigation (Stereotaxis) v. RFA-behandling . . . . . . . . . . . . . . . 5.050 kr.<br />

Stent, alm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.550 kr.<br />

Stent, coated . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.000 kr.<br />

Stentklap i pulmonal position. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228.750 kr.<br />

TASH/PTSMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.950 kr.<br />

Tillæg for device (Amplatz Occluder, Raskind Umbrella m.v.) v. ASD behandling og<br />

ductus-lukning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45.900 kr.<br />

Nyremedicinsk Afd. C<br />

Dialyse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.062 kr.<br />

Anæstesiologisk/Intensiv Afd. I<br />

Intensiv, alm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.831 kr.<br />

Intensiv, barn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.247 kr.<br />

Intensiv, hjertetransplanteret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33.662 kr.<br />

Intensiv, ecmo patient . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42.078 kr.<br />

Urinvejskirurgisk Afd. K<br />

Penisproteser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44.400 kr.<br />

Hjerte-, Lunge,- Karkirurgisk Afd. T<br />

Hjerteklapper og homografter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kostpris<br />

Intensiv observationsafsnit T. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.193 kr.<br />

Koagulometer til selvmonitoreret antikoagulationsbehandling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.670 kr.<br />

Kvartalsbetaling ved selvmonitoreret antikoagulationsbehandling . . . . . . . . . . . . . . . 2.020 kr.<br />

LVAD (Left Ventricle Assist Device) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kostpris<br />

Gynækologisk Obstetrisk Afd. Y (Fertilitetsklinikken)<br />

Præimplantationsdiagnostik, incl. IVF-behandling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53.000 kr.<br />

Præimplantationsdiagnostik, incl. IVF-behandling, afbrudt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41.050 kr.<br />

Infektionsmedicinsk Afd. Q<br />

Inseminationskontrol. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.200 kr.


Klinisk Biokemisk Afdeling – Center for Hæmofili og Trombose<br />

Hæmofiliundersøgelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Særskilt prisliste<br />

Klinisk Genetisk Afdeling<br />

Alfa-føtoproteinbestemmelse i fostervand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351 kr.<br />

AM med efterfølgende nedfrysning af væv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.660 kr.<br />

Aneuploidiscreening, FISH-us. (postnatalt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.907 kr.<br />

Aneuploidiscreening, FISH-us. (prænatalt). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.894 kr.<br />

Array-CGH analyse (180K) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.245 kr.<br />

Array-CGH 1.000-000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.132 kr.<br />

Blodprøve (manglende vækst) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 688 kr.<br />

CVS med efterfølgende nedfrysning af væv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.660 kr.<br />

DNA-oprensning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 918 kr.<br />

DNA-sekventering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.761 kr.<br />

EBV-transformering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.170 kr.<br />

FISH-undersøgelse på metafasekromosomer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.894 kr.<br />

FISH-undersøgelse, suppl. til kromosomundersøgelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.448 kr.<br />

Flowcytometri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.986 kr.<br />

Forbehandling til Array . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 756 kr.<br />

Genetisk slægtsudredning, sats 1 (H2-sag) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.421 kr.<br />

Genetisk slægtsudredning, sats 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.421 kr.<br />

Genetisk slægtsudredning, sats 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.010 kr.<br />

Genetisk slægtsudredning, sats 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.235 kr.<br />

HER-2 neu (FISH) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.417 kr.<br />

Hudbiopsi med efterfølgende nedfrysning af væv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.552 kr.<br />

Infertilitetsudredning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.039 kr.<br />

Kromosomsuspension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 768 kr.<br />

Kromosomundersøgelse for Fanconis anæmi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.393 kr.<br />

Kromosomundersøgelse i fostervand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.281 kr.<br />

Kromosomundersøgelse i placentabiopsi (dyrket). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.281 kr.<br />

Kromosomundersøgelse i placentabiopsi (inkuberet og dyrket). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.116 kr.<br />

Kromosomundersøgelse i placentabiopsi (inkuberet) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.448 kr.<br />

Kromosomundersøgelse i vævsbiopsi (standard). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.173 kr.<br />

Kromosomundersøgelse på metafaser i perifert blod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.564 kr.<br />

m/BAND / mFISH (inkl. dyrkning) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.485 kr.<br />

m/BAND / mFISH (suppl. til kromosomundersøgelse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.417kr.<br />

Molapakke 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.862 kr.<br />

Molapakke 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.470 kr.<br />

Molapakke 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 503 kr.<br />

Nedfrysning af væv efter kromosomundersøgelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.379 kr.<br />

Opdyrkning af væv til nedfrysning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.082 kr.<br />

PCR-undersøgelse, sats 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.989 kr.<br />

PCR-undersøgelse, sats 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.193kr.<br />

PCR-undersøgelse, sats 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.934kr.<br />

PCR-undersøgelse, sats 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.280 kr.<br />

<strong>Prisliste</strong><br />

2011<br />

23


Århus Universitetshospital<br />

Skejby<br />

24<br />

PCR-undersøgelse, sats 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.840 kr.<br />

PCR-undersøgelse, sats 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.374 kr.<br />

PCR-undersøgelse, sats 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 905 kr.<br />

PCR-undersøgelse, sats 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.017 kr.<br />

PCR-undersøgelse, sats 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.651 kr.<br />

Placentabiopsi (inkuberet og dyrket) med nedfrysning af væv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.495 kr.<br />

Southern Blot undersøgelse, sats 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.115 kr.<br />

Southern Blot undersøgelse, sats 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.545 kr.<br />

Southern Blot undersøgelse, sats 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.308 kr.<br />

Southern Blot undersøgelse, sats 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.176 kr.<br />

Subtelomérundersøgelse (inkl. dyrkning) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.423 kr.<br />

Subtelomérundersøgelse (suppl. til kromosomundersøgelse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.653 kr.<br />

Verificering af aCGH. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.246 kr.<br />

Vævsbiopsi (manglende vækst) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.055 kr.<br />

Klinisk Immunologisk Afdeling - Blodbanken<br />

Fotoferesebehandling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.800 kr.<br />

Plasmaferese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.450 kr.<br />

Stamcelleopsamling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.250 kr.<br />

Klinisk Immunologisk Afdeling - Knoglemarvsregistret - Vævstypelab.<br />

Knoglemarvssøgning ubeslægtet donor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Særskilt prisliste<br />

Vævstypebestemmelser i.f.m. ”allogen minitransplantation” - . . . . . . . . . . . . . . Særskilt prisliste<br />

MR-Centret<br />

MR-scanning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.900 kr.<br />

MR-scanning med anæstesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.300 kr.<br />

Nuklearmedicinsk Afdeling<br />

PET-scanning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.150 kr.<br />

Operationstakster<br />

Hjerte- Lunge - Karkirurgisk Afd. T<br />

Thorax<br />

Kategori 1 (herunder hjertetransplantationer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248.100 kr.<br />

Kategori 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133.200 kr.<br />

Kategori 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122.850 kr.<br />

Kategori 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92.900 kr.<br />

Kategori 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80.600 kr.<br />

Kategori 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42.050 kr.<br />

Kategori 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.850 kr.


Klassisk<br />

Kategori 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124.400 kr.<br />

Kategori 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118.200 kr.<br />

Kategori 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79.800 kr.<br />

Kategori 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62.800 kr.<br />

Kategori 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.950 kr.<br />

Kategori 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.050 kr.<br />

Kar<br />

Kategori 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122.850 kr.<br />

Kategori 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42.650 kr.<br />

Kategori 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.000 kr.<br />

Kategori 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.050 kr.<br />

Urinvejskirurgisk Afd. K<br />

Kategori 1 (herunder nyretransplantationer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113.350 kr.<br />

Kategori 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60.450 kr.<br />

Kategori 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.000 kr.<br />

Kategori 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.450 kr.<br />

Kategori 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.300 kr.<br />

Diagnostiske undersøgelser/analyser<br />

(Afregning sker med rekvirenten hhv. særskilt betalingsaftale)<br />

Vurdering af fremmed billedmateriale (fjerndiagnosticering) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.049 kr.<br />

Klinisk Biokemisk Afdeling<br />

Anti-Müllersk Hormon (AMH) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 438 kr.<br />

Dobbelttest: (både PAPP-A og frit Beta-HCG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290 kr.<br />

Fraktionerede bilirubiner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 kr.<br />

Homocystein (HCY). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 kr.<br />

Methylmalonat (MMA). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 kr.<br />

PSA Ratio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325 kr.<br />

Urin-Cystin/Cystein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 kr.<br />

Klinisk Biokemisk Afdeling - Center for Hæmofili og Trombose<br />

Tromboseundersøgelser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Særskilt prisliste<br />

Klinisk Immunologisk Afdeling<br />

Blodtypeundersøgelser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Særskilt prisliste<br />

Vævstypeundersøgelser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Særskilt prisliste<br />

<strong>Prisliste</strong><br />

2011<br />

25


Århus Universitetshospital<br />

Skejby<br />

26<br />

Klinisk Mikrobiologisk Afd.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Priser Statens Serum Institut<br />

Infektionsmedicinsk Laboratorium Q. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Priser Statens Serum Institut<br />

Molekylær Medicinsk Afdeling (MOMA)<br />

Identifikation af mutationer associeret med forhøjet homocystein:<br />

Screening for mutationer: Cystationin-Beta-synthase, CBS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.951 kr.<br />

Undersøgelse for kendt mutation: Cystationin-Beta-synthase, CBS . . . . . . . . . . . . . . 2.313 kr.<br />

Cystationin-Beta-synthase, CBS (833T>C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268 kr.<br />

Methylentetrahydrofolat, MTHFR (677>T) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 765 kr.<br />

Identifikation af mutationer associeret med thromboserisiko:<br />

Prothrombin/koagulationsfaktor II (20210G>A) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268 kr.<br />

Koagulationsfaktor V Leiden (1691>A) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268 kr.<br />

Identifikation af mutationer associeret med Multipel Endokrin Neoplasi:<br />

Screening for mutationer Type 1: MEN 1 *. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.060 kr.<br />

Undersøgelse for kendt mutation: MEN 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.313 kr.<br />

Screening for mutationer Type 2: RET-protooncogen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.903 kr.<br />

Undersøgelse for kendt mutation: RET-protooncogen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.313 kr.<br />

Screening for mutationer: HRPT2 (CDC 73) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.366 kr.<br />

Undersøgelse for kendt mutation: HRPT2 (CDC 73). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.313 kr.<br />

Identifikation af mutationer associeret med arvelig colorectal cancer:<br />

Screening for mutationer: MLH1, MSH2, MSH6, MYH eller STK11 * . . . . . . . . . . . . . . . 4.060 kr.<br />

MLH1, MSH2, MSH6 samlet * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.580 kr.<br />

PMS2* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.636 kr.<br />

APC * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.951 kr.<br />

Undersøgelse for kendt mutation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.313 kr.<br />

EPCAM – undersøgelse for kendt mutation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.313 kr.<br />

Identifikation af mutationer associeret med Juvenil Polypose:<br />

Screening for mutationer: BMPR1A*. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.284 kr.<br />

Undersøgelse for kendt mutation: BMPR1A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.313 kr.<br />

Screening for mutationer: SMAD 4*. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.509 kr.<br />

Undersøgelse for kendt mutation: SMAD 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.313 kr.<br />

Screening for mutationer: PTEN* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.836 kr.<br />

Undersøgelse for kendt mutation: PTEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.313 kr.<br />

Identifikation af mutationer associeret med Gorlin syndrom:<br />

Screening for mutationer: PTCH1*. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.977 kr.<br />

Undersøgelse for kendt mutation: PTCH1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.313 kr.<br />

Identifikation af mutationer associeret med arvelige arytmisygdomme:<br />

ARVC:<br />

Screening for mutationer: PKP2, DSP, DSG2, JUP, DSC2 * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.525 kr.


TMEM 43. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.754 kr.<br />

Undersøgelse for kendt mutation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.203 kr.<br />

LQTS:<br />

Screening for mutationer: KCNQ1, KCNH2, SCN5A, KCNE1, KCNE2 * . . . . . . . . . . . . . . . 8.466 kr.<br />

Brugada syndrom, screening for mutationer: SCN5A *. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.259 kr.<br />

Undersøgelse for kendt mutation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.203 kr.<br />

Øvrige analyser:<br />

Screening for mutationer i TP53-genet *. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.516 kr.<br />

Analyse af tumorvæv: Screening for mutationer i KRAS-genet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.785 kr.<br />

FLG (Filaggrin) mutationsanalyse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 537 kr.<br />

Laktoseintolerans LCT 13910C>T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268 kr.<br />

IdentiCell STR analyse, 1 stk. (EUR 120 er aftalt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 895 kr.<br />

IdentiCell STR analyse ved > 8 analyser gives 10% discount. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 822 kr.<br />

Cytogenetics Whole Genome 2.7M array pr. stk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.100 kr.<br />

Cytogenetics Whole Genome 2.7M array ved > 4 stk.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.590 kr.<br />

* Priserne er inkl. undersøgelse for større genomiske deletioner<br />

Molekylær Medicinsk Forskningsenhed<br />

Genotypering af kendt mutation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.500 kr.<br />

Screening for mutationer op til 20 regioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.490 kr.<br />

<strong>Prisliste</strong><br />

2011<br />

27


Århus Universitetshospital<br />

Skejby<br />

28<br />

Øvrige ydelser<br />

Klinisk Immunologisk Afdeling - Blodbanken<br />

Fuldblod, blodprodukter, ekskl. forlig. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Særskilt prisliste<br />

Takster for pårørende:<br />

Fædreovernatning på Y1/Y2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 kr.<br />

Patienthotel:<br />

Èn forældre, medindlagt på hotel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gratis<br />

Priser excl. 25% moms*:<br />

Pårørende i samme værelse som patienten, incl. morgenmad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 kr.<br />

Pårørende i eget værelse, inkl. morgenmad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 456 kr.<br />

Ekstra opredning til pårørende, inkl. morgenmad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 kr.<br />

Barn/søskende 3-12 år, inkl. morgenmad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 kr.<br />

Ordinært barselsophold for mor og nyfødt barn:<br />

For pårørende i samme værelse som mor og nyfødt og barn, inkl. morgenmad . . . . 200 kr.<br />

Barn/søskende 3 - 12 år, inkl. morgenmad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 kr.<br />

* Priser for overnatning, hvor den pårørendes ophold på hotellet efter sundhedsfagligt skøn vil<br />

fremme det terapeutiske formål med behandlingen<br />

Priser incl. moms**:<br />

Pårørende i samme værelse som patienten, incl. morgenmad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 kr.<br />

Pårørende i eget værelse, inkl. morgenmad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 570 kr.<br />

Ekstra opredning til pårørende, inkl. morgenmad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 kr.<br />

Barn/søskende 3-12 år, inkl. morgenmad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 kr.<br />

Ordinært barselsophold for mor og nyfødt barn:<br />

For pårørende i samme værelse som mor og nyfødt og barn, inkl. morgenmad . . . . 250 kr.<br />

Barn/søskende 3 - 12 år, inkl. morgenmad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 kr.<br />

**Øvrige pårørende og andre


___________________________________________________________________________________________________<br />

___________________________________________________________________________________________________<br />

___________________________________________________________________________________________________<br />

___________________________________________________________________________________________________<br />

___________________________________________________________________________________________________<br />

___________________________________________________________________________________________________<br />

___________________________________________________________________________________________________<br />

___________________________________________________________________________________________________<br />

___________________________________________________________________________________________________<br />

___________________________________________________________________________________________________<br />

___________________________________________________________________________________________________<br />

___________________________________________________________________________________________________<br />

___________________________________________________________________________________________________<br />

___________________________________________________________________________________________________<br />

___________________________________________________________________________________________________<br />

___________________________________________________________________________________________________<br />

___________________________________________________________________________________________________<br />

29


___________________________________________________________________________________________________<br />

___________________________________________________________________________________________________<br />

___________________________________________________________________________________________________<br />

___________________________________________________________________________________________________<br />

___________________________________________________________________________________________________<br />

___________________________________________________________________________________________________<br />

___________________________________________________________________________________________________<br />

___________________________________________________________________________________________________<br />

___________________________________________________________________________________________________<br />

___________________________________________________________________________________________________<br />

___________________________________________________________________________________________________<br />

___________________________________________________________________________________________________<br />

___________________________________________________________________________________________________<br />

___________________________________________________________________________________________________<br />

___________________________________________________________________________________________________<br />

___________________________________________________________________________________________________<br />

___________________________________________________________________________________________________


<strong>Prisliste</strong>2011


isliste2011<br />

Århus Universitetshospital<br />

Århus Sygehus<br />

Nørrebrogade 44<br />

8000 Aarhus C<br />

www.aarhussygehus.dk<br />

Århus Universitetshospital<br />

Skejby<br />

Brendstrupgårdsvej 100<br />

8200 Aarhus N<br />

www.skejbysygehus.dk<br />

Layout: Kommunikationsafdelingen, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, 2011, ABA/HMN

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!