Referenceprogram for unipolar depression hos voksne

dpsnet.dk

Referenceprogram for unipolar depression hos voksne

8.8 Bivirkninger

Bivirkninger ved den medicinske behandling kan forveksles med persisterende depressive symptomer.

Bivirkningerne er forskellige for antidepressive lægemidler med forskellige farmakodynamiske

virkningsmekanismer; fx bliver behandlingen afbrudt pga. bivirkninger i 10 % færre tilfælde, hvis

patienten behandles med SSRI, end hvis patienten behandles med TCA (evidensstyrke A).

Der henvises til Medicin.dk (http://www.medicin.dk), hvor bivirkningsprofiler og interaktioner for de

enkelte antidepressiva er beskrevet.

8.9 Suicidalrisiko ved anvendelse af antidepressiv medicin

Det har i de senere år været debatteret, om antidepressiv medicin øger risikoen for selvmord eller

selvskadende adfærd. Ifølge NICE-rapporten er evidensen herfor meget svag. Et par meget store og

velgennemførte undersøgelser tyder på, at opstart af antidepressiv behandling ikke øger risikoen for

selvmord eller selvskadende adfærd hos voksne 166, 167 . I en nyere engelsk undersøgelse fandt man

imidlertid venlafaxin associeret med en højere selvmordsrisiko, sammenlignet med bl.a. citalopram

og fluoxetin 168 , hvorfor venlafaxin indtil videre bør være forbeholdt patienter med svær depression

og indlagte patienter med behov for højdosisbehandling. Hos børn og unge er forskningsresultaterne

mindre entydige, idet 2 studier ikke finder forøget risiko 166, 167 , og 1 studie viser en lille overrisiko 169 .

Under alle omstændigheder anbefales det som minimum at følge patienten med ugentlige samtaler i

starten af behandlingen for bl.a at vurdere effekt af behandlingen, bivirkninger og adhærens 3 .

8.10 Andre former for medicinsk behandling (fiskeolie, folinsyre og perikon)

Omega-3-fedtsyre (fiskeolie) i kombination med antidepressive lægemidler kan muligvis forstærke

den antidepressive effekt, men behandlingsvarighed og optimal dosis er ikke fastlagt. Behandling af

depression med omega-3-fedtsyre i monoterapi synes ikke bedre end placebo 4 .

Folinsyre tilhører gruppen af B-vitaminer og har bl.a. betydning ved celledelingen og omsætningen af

aminosyrer. Folsyre, folat og folacin er navne på de naturligt forekommende former; folinsyre er den

syntetiske form. Der er et vist belæg for, at folinsyre i kombination med antidepressive lægemidler

kan forstærke den antidepressive effekt, men behandlingsvarighed og optimal dosis er ikke fastlagt

(evidenstyrke B) 4 . Behandling af depression med folinsyre i monoterapi er utilstrækkeligt belyst.

Prikbladet perikon (Hypericum perforatum, hyperikum, Skt. Johns urt, ”grønne lykkepiller”) hører til

de klassiske lægeplanter. Der er evidens for, at perikon har en vis effekt ved let og moderat depression

(evidensstyrke C) 3 . Trods dette kan behandling med perikon ikke anbefales, da den optimale dosis

ikke er fastlagt, og de enkelte præparater indeholder forskellige mængder af det aktive stof hypericin.

Desuden er der klinisk betydelige interaktioner med andre lægemidler, fx p-piller, antikoagulanter og

antiepileptika.

Forsøg med s-adenosylmethionin (SAM) i monoterapi giver et vist belæg for effekt, men

behandlingsvarighed og optimal dosis er endnu ikke fastlagt (evidensstyrke B) 4 .

Referenceprogram for unipolar depression hos voksne 49

More magazines by this user
Similar magazines