Anden etnisk baggrund - Socialstyrelsen

socialstyrelsen.dk

Anden etnisk baggrund - Socialstyrelsen

egreber kan man lære nødvendigheden af at understøtte en dynamisk udvikling

inden for begge de områder begreberne dækker - hvis man ønsker at

støtte udviklingen og øge handlingsmulighederne hos målgruppen.

I relation til Green’s udgangspunkt om Cultural awareness i socialfaglig

interaktion kan man med Bourdieus begreber skabe et overblik over

handlemulighederne. Green påpeger at interventioner skal være kulturelt

følsomme over for målgruppen som skal kunne internalisere dem og handle

på dem - inden for deres egne forståelses- og forklaringsmodeller.

Socialfaglige input, som er kulturelt følsomme over for borgerens livssituation,

vil tage hensyn til borgerens materielle og immaterielle livsbetingelser

og -vilkår.

Et kulturgram kan inddrages i den model man bruger til at skabe en forståelse

for kapital og habitus hos en borger fra et etnisk mindretal. Kulturgrammet

skal ses som et supplement til en helhedsforståelse og har fokus på elementer

med særlig relevans for etniske og kulturspecifi kke sammenhænge.

42 Anden etnisk baggrund

More magazines by this user
Similar magazines