Elektronikindustri - Industriens Branchearbejdsmiljøråd

i.bar.dk

Elektronikindustri - Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Mikroskoper skal være indstillelige, så højde og okularvinkel kan tilpasses denenkelte ansatte. Okularvinklen holdes på max. 20 0 for at undgå foroverbøjning afnakken. Mikroskoper kan ydermere forsynes med XY-plade, så man er fri for athåndtere det print, der skal kontrolleres, men i stedet kan forskyde pladen.Se IBAR vejledning om arbejde med mikroskop og lup.Justerbar okularvinkel forebygger fastlåst arbejdsstilling med foroverbøjet nakke.1.7 BelysningDet er meget vigtigt, at elektronikarbejdspladsen er forsynet med korrekt belysning,idet arbejdet ofte stiller store krav til synet. Mangelfuld belysning er ofteårsag til hovedpine og nakke/skulderbesvær.Belysning består af en almen rumbelysning samt en særbelysning af arbejdspladsen.Rumbelysning skal være på min. 200 lux og være udformet og placeret, så derikke opstår generende reflekser.Arbejdspladsbelysningen skal være på min. 500 lux. Hvor der er særligt storesynskrav, kan det være nødvendigt at gå helt op til 1000 lux. Der er udviklet enform for belysning specielt til elektronikarbejdspladser, som bygger på, at lysetkommer fra begge sider for at undgå skyggevirkning. Arbejdslamper på arbejdsbordskal belyse hele arbejdsfeltet, gerne asymmetrisk. Hvor der anvendesluplamper, kan disse normalt ikke bruges som arbejdslampe ved arbejde udenlup, idet de kun belyser et meget lille felt.Man skal være opmærksom på, at lyskilder, som reflekteres i metal, skærme ogandre blanke overflader, eller direkte blænding, fx af kollegers arbejdslamper, ermeget generende.Rengøring og periodisk udskiftning af armaturer er nødvendigt, idet snavsedeog/eller slidte armaturer giver nedsat lysstyrke og ”flimren”.10

More magazines by this user
Similar magazines