Elektronikindustri - Industriens Branchearbejdsmiljøråd

i.bar.dk

Elektronikindustri - Industriens Branchearbejdsmiljøråd

7. LøftTunge løft er løft, som kan indebære risiko for helbredsskader. Løft i elektronikindustrienforekommer både i forbindelse med løft af tunge produkter, fx størreapparater eller store kabler, og i forbindelse med løft af mindre produkter pakketi kasser.Løft af byrder under 3 kg anses normalt ikke for at være sundhedsskadelige løft.7.1 Helbredsskader ved løftTunge løft indebærer risiko for erhvervsbetingede sygdomme efter udsættelseover længere tid og for arbejdsulykker opstået ved en pludselig hændelse.Typiske skader er slidgigt, hold i ryggen, overbelastning af muskler og sener, forstuvningersamt diskusprolaps.De fleste skader opstået pga. tunge løft er rygskader. Men også andre dele afkroppen, især nakke, skuldre, arme og knæ, er udsatte områder.7.2 Vurdering af løftDet er sikkerhedsorganisationens opgave at vurdere de løft, der er på virksomheden,for at afgøre, om de indebærer en risiko for skader eller ej. Til denne vurderinganvendes Arbejdstilsynets vurderingsskema til vurdering af løft. I skemaetsammenholdes byrdens vægt med rækkeafstanden, dvs. afstand fra byrde tillænderyg.Skemaet inddeler løftene i et forsvarligt område (grønt), et uforsvarligt område(rødt) samt et område for nærmere vurdering (gult). Hvorvidt løft i det gule områdeer sundhedsskadelige, afhænger af de øvrige faktorer af betydning for løft.Ud over byrdens vægt og rækkeafstanden er der en lang række andre forhold,som har betydning for, om et løft er sundhedsskadeligt. De vigtigste er byrden,løftemåden, arbejdsstedet og risikoen for uventede belastninger.37

More magazines by this user
Similar magazines