Elektronikindustri - Industriens Branchearbejdsmiljøråd

i.bar.dk

Elektronikindustri - Industriens Branchearbejdsmiljøråd

7.3 ByrdenByrdens udformning kan være en forværrende faktor. Det kan være at byrden erså stor, at udsynet er begrænset, eller man kommer til at indtage en akavet stillingfor at holde på den. Byrden kan også være svær at gribe, fordi den manglerhåndtag, eller den kan være skrøbelig, så man er bange for at tabe den.Når byrden er virksomhedens egne produkter eller emballager, er de bedste mulighederfor at påvirke udformningen allerede i designfasen med hensyn til størrelse,vægt, håndtag mv.7.4 LøftemådenLøftemåden kan ligeledes være en forværrende faktor. Det gælder især løft fralave eller store højder, løft med bøjet eller vredet ryg, asymmetriske løft og løftmed én hånd. Endelig kan højt arbejdstempo være en yderligere risikofaktor.Arbejdsstillinger ved løft kan ofte forbedres ved bedre indretning og brug af tekniskehjælpemidler, fx en palleløfter, så man undgår løft fra lave højder.7.5 ArbejdsstedetArbejdsstedet, fx dårlige pladsforhold, ujævnt underlag, trin og trapper samtkulde og træk og dårlig belysning, er også med til at forøge risikoen for at kommetil skade.Det er vigtigt allerede i projekteringsfasen at tage højde for, at der er tilstrækkeligplads og en indretning, som gør det muligt at løfte forsvarligt.7.6 Risiko for uventede belastningerRisiko for uventede belastninger er en betydelig forværrende faktor og årsag tilmange akutte skader. Det handler om risiko for snublen pga. uorden, løse måtter,niveauforskelle eller glatte gulve samt ved voldsomme belastninger, når byrdener lettere/tungere end forventet.At holde produktionslokalerne ordentlige og ryddelige samt udbedre skader pågulve er med til at nedsætte risikoen for uventede belastninger.7.7 Samlet daglig løftemængdeUdover vurdering af belastningen ved et enkelt løft er det også vigtigt at se påden daglige løftemængde. Stor daglig løftemængde betyder muskeltræthed ogdermed større risiko for skader. Den højeste tilladte daglige løftemængde er:●●●ca. 10 ton ved løft tæt på kroppenca. 6 ton ved løft i underarmsafstandca. 3 ton ved løft i 3/4-armsafstandPå Grundfos er den maksimale løftemængde ved løft tæt til kroppen 6 ton.Den daglige løftemængde skal nedsættes ved brug af tekniske hjælpemidler.Hvis der ikke findes tekniske løsninger, skal der varieres med andre typer afarbejde, så den daglige mængde løft nedsættes for den enkelte medarbejder.38

More magazines by this user
Similar magazines