Sundhedsvæsenet - værdier og udfordringer - Danske Regioner

regionmidtjylland.dk

Sundhedsvæsenet - værdier og udfordringer - Danske Regioner

Vi har også pligterFrivilligt arbejde skal redde velfærdsstaten, mener socialchefKnud Aarup fra Randers Kommune.Men på en lidt anden måde end man lige skulle forestillesig:” Når jeg taler om at redde velfærdsstaten, så drejer detsig om at skabe en bedre balance mellem krav og pligt.Som det ser ud i dag, er der alt for mange krav til ydelserog alt for få pligter. Og i mine øjne er det middelklassen,som er ansvarlige for det. De har formået at tilegne sigvelfærdsstatens goder på bekostning af alle de svage,som velfærdsstaten var lavet for. Derfor bliver middelklassennødt til at genfinde sit moralske ansvar. ””Min pointe er, at vi ikke får et godt velfærdssamfund, sålænge vi betaler os fra det hele. Samfundet er et fællesskab,og hvis man skal føle et fællesskab, skal man ogsågøre noget for andre. Først og fremmest i det daglige.For naboer, venner og bekendte. Men også på institutioner– som plejehjem, hospitaler, skoler.Jane Gry Poulsen der er afdelingschef for det nationalearbejde i Dansk Røde Kors, er på linje;Når frivillige er bedre endansattePersonlige erfaringer og det, at de ikkerepræsenterer systemet, gør den storeforskelPå sundhedsområdet er der flere områder, hvorde frivillige især bidrager positivt, mener formandenfor Foreningen af Socialchefer, Ole Pass. F.eks.i forhold til den voksende gruppe af patienter medkroniske sygdomme.”På kroniker-området spiller de frivillige fra patientforeningerneen kæmpe rolle for både pårørendeog patienter. Eksperter kan komme med kostrådog anbefalinger til livsstil. Men det har større vægt,hvis det sættes i forhold til personlige erfaringermed for eksempel diabetes, KOL, kræft. For ikke attale om psykiatriområdet. Her slår den teoretiskeviden ikke til. Den kan aldrig erstatte den personligeerfaring med tabuer, dagligdagens problemerog med, hvordan man lægger livsstilen om.””Der er ingen tvivl om, at frivilligt arbejde skaber etbedre samfund. Det er vigtigt for sammenhængskraften.Det har betydning for, hvordan vi møder hinanden. At viogså får øje på naboens problemer – som modvægt tilforbrugskulturen, hvor det altid drejer sig om, at jeg harret til ditten, dutten, datten. Vi skal tale om, at vi også harpligter.”Knud Aarup, socialchefRanders Kommune.Ole Pass, formand forForeningen afSocialcheferTEMA 002 17

More magazines by this user
Similar magazines