27.12.2012 Views

OPTIKEREN - Danmarks Optikerforening

OPTIKEREN - Danmarks Optikerforening

OPTIKEREN - Danmarks Optikerforening

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Danmarks</strong> <strong>Optikerforening</strong> nr. 1<br />

O P T I K E R E N


JANUAR 2010<br />

Kradser krisen?<br />

2009 har været et år, hvor der har været talt rigtig meget om krise og manglende købelyst<br />

hos forbrugerne. Igen og igen har vi måttet høre om konkurser.<br />

I følge alle økonomer har forbrugerne aldrig haft så mange penge til rådighed, som de har<br />

for øjeblikket! Hvorfor bruger de dem så ikke?<br />

Hvis vi skal se på vores egen branche, så var vi hårdt ramt i foråret med nogle meget<br />

kedelige indekstal. Der var frygt for mange afskedigelser af optikere, men sådan er det<br />

heldigvis ikke gået. Der er i dag ca. 20 ledige optikere hos Serviceforbundet - Urmagerne<br />

og Optikerne, og alle elever på den nye uddannelse har fået praktikpladser. Nu er det spændende<br />

at se, om der er jobs til de nye optikere i januar.<br />

Der er ingen krise hos de kendte danske brilledesignere. Først var Fleye i DR programmet<br />

”Kriseknuserne”, og senest har der været en stor artikel om Ørgreen i Børsen. Begge disse<br />

firmaer viser tydeligt, at det kan lykkes at få succes, blot man tror på det, arbejder for det<br />

og har evnen.<br />

I skrivende stund er der en artikel på vej i Jyllandsposten om kvalitet og brillepriser. Louis<br />

Nielsen har fået lavet en undersøgelse med brillekøb til to personer hos de fem store danske<br />

optikerkæder, og brillerne er derefter sendt til test og undersøgelse hos Sveriges Tekniske<br />

Forskningsinstitut.<br />

Hovedkonklusionen i instituttets rapport er, at en brille købt hos Louis Nielsen er af lige så<br />

god kvalitet som hos de øvrige danske optikerkæder, og prisen er under det halve.<br />

Kan kvaliteten af et brillekøb vurderes alene ved, at et institut ser på et brillestel og to glas?<br />

I den forbindelse er det meget interessant, at <strong>Optikerforening</strong>en i samarbejde med Michael<br />

Hvalsøe-Simonsen kan tilbyde nogle spændende kurser, hvor der fokuseres på den menneskelige<br />

kontakt. ”Kunder med synsproblemer har et stort behov for at blive behandlet<br />

som hele personer med individuelle behov”, siger Michael Hvalsøe-Simonsen.<br />

Om det behov er dækket, det kan vist være svært at bedømme ved alene at se på et stel og<br />

to glas.<br />

Kunderne vil handle der, hvor de møder oprigtig interesse og bliver taget hånd om. Når optikeren<br />

evner at skabe en livslang forbindelse til kunden, kommer kriser ikke til at kradse.<br />

Godt nytår og velkommen til vores jubilæumsår - det vil I komme til at høre meget mere<br />

om.<br />

Per Michael Larsen<br />

Formand for <strong>Danmarks</strong> <strong>Optikerforening</strong><br />

L E D E R E N<br />

3


<strong>OPTIKEREN</strong> N U M M E R 1 · 2 010<br />

Indhold<br />

LEDER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3<br />

BIOKEMISK SVÆKKELSE AF HORNHINDEN<br />

ER EN BOMBE UNDER LASIK-INDUSTRIEN . . . . . . . . . . . . . 6<br />

Claus Suk Yong Jacobsen<br />

EUROPEAN ACADEMY 2010 COPENHAGEN . . . . . . . . . . . . 14<br />

Jette Møller<br />

EUROPEAN COUNCIL OF OPTOMETRY<br />

AND OPTICS ÅRSMØDE 2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16<br />

Jette Møller<br />

4 TRENDS I TIDEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18<br />

Lene Hald<br />

TEC DELTAGER I VERDENS STØRSTE<br />

OPTOMETRI KONFERENCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24<br />

Lars Bo Delkus<br />

FLEY HÆDRET MED DI-PRIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26<br />

Bjarne Hansen<br />

EFFEKTIVE MEDARBEJDERE HAR BRUG<br />

FOR OPTIMALE ARBEJDSPLADSER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28<br />

Pernille Andersen<br />

VISITERING TIL SYNSTRÆNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30<br />

Pernille Østberg og Hans Tærsbøl<br />

BRILLESTEL ER FORÆLDEDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34<br />

Claus Zuk Yong Jacobsen<br />

SYNOPTIK-FONDENS HÆDERSGAVE<br />

UDDELT TIL AMD FORSKER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38<br />

Bjarne Hansen<br />

JAPAN – BRILLEPRODUCENTERNES MEKKA . . . . . . . . . . . . . . 40<br />

Allan G. Petersen<br />

JUSTERBARE BRILLEGLAS SKAL LØSE<br />

VERDENS SYNSPROBLEMER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44<br />

Claus Zuk Yong Jacobsen<br />

NY REFRAKTIONSMETODE KAN<br />

OPTIMERE SYNET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46<br />

Bjarne Hansen<br />

KUNSTEN AT FÅ KUNDER FOR LIVET . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48<br />

Emil Norsker<br />

PRODUKT- OG BRANCHENYT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50<br />

KALENDEREN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54<br />

ADRESSER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55<br />

Forside<br />

Forside annonce:<br />

Hoya glas føres af optikere i<br />

Danmark.<br />

Hoya Lens Danmark A/S<br />

Hørskætten 28<br />

2630 Taastrup<br />

www.hoya.dk<br />

www.hoyanet.dk<br />

I N D H O L D<br />

5


F A G L I G T S T O F<br />

6<br />

Biomekanisk svækkelse af hornhinden<br />

er en bombe under LASIK-industrien<br />

Officielt er fejlprocenten lav, men når det så går galt med LASIK, kan det også gå grueligt galt. I USA<br />

er LASIK i de seneste fem år kommet i søgelyset som en dybt kontroversiel metode til at korrigere for<br />

nærsynethed, ikke mindst fordi det regner med civile søgsmål rettet mod LASIK-kirurger.<br />

Claus Suk Yong Jacobsen<br />

Tiger Woods var engang så nærsynet, at<br />

han efter eget udsagn ville være socialt<br />

blind uden briller eller kontaktlinser. Han<br />

gennemgik en LASIK-operation i oktober<br />

1999 og vandt umiddelbart efter Disney<br />

Classic. Herefter gik det ifølge sportsjournalister<br />

hæderligt, men i 2007 begyndte<br />

tigerens syn igen at forringes.<br />

Det blev blandt andet bemærket, da<br />

han i februar 2007 begik hvad pressen<br />

betegnede som en ”mental fejl” 1 ), idet<br />

han simpelt hen ikke så mærket efter<br />

golfboldens nedslag, mens han var i<br />

færd med et afgørende put. Det at han<br />

glemte at rette på greenen, kostede ham<br />

point til australieren Nick O'Hern.”<br />

I maj 2007 kom Tiger Woods øjne atter<br />

under laseren 2 ), og umiddelbart efter<br />

vandt han the Wachovia Championship.<br />

”Mit syn begyndte at forværres”, udtalte<br />

Tiger Woods i forbindelse med nyheden<br />

om hans LASIK-operation nummer<br />

to. ”Jeg fik hele tiden hovedpine af<br />

at knibe øjnene sammen.”<br />

Golfspilleren sagde også, at otte år<br />

med stabilt syn efter LASIK er ”ret godt”.<br />

Tiger Woods er verdens højest betalte<br />

sportsudøver med en samlet indkomst<br />

på 112 millioner om året fra præmier og<br />

reklameindtægter.<br />

Året efter blev Tiger Woods’ laserkirurg,<br />

Dr. Mark E Whitten, imidlertid dømt<br />

af en jury til at betale 850.000 dollar i<br />

erstatning 3 ) til en anden mand, han<br />

havde udført laserkirurgi på.<br />

Tre andre tiltalte i søgsmålet indgik<br />

frivilligt forlig, heriblandt The Laser<br />

Center, hvor operationen foregik, og to<br />

indblandede optikere. Samlet fik David<br />

N. Cantalupo mere end 1 million dollars<br />

i erstatning.<br />

Cantalupo har så også lidt permanent<br />

øjenskade på grund af LASIK-behandlingen.<br />

Hans hornhinder er usædvanligt<br />

tynde, hvilket øger risikoen ved laserbehandling<br />

af cornea. I søgsmålet blev<br />

det angivet, at lægerne kendte til Cantalupo’s<br />

tynde hornhinder, men undlod<br />

at informere ham om den øgede risiko.<br />

Juryen fandt, at Cantalupo ikke havde<br />

været klar over risikoen ved indgrebet,<br />

og at der derfor ikke var tale om informeret<br />

samtykke til kirurgisk indgreb 4 ).<br />

Dommen er skaber præcedens for tusinder<br />

af potentielle søgsmål, og samtidig<br />

er risici ved LASIK-indgrebet blevet<br />

omdrejningspunkt for en storstilet national<br />

debat.<br />

Mistanke om selvmord som følge af<br />

forfejlet LASIK<br />

I sommeren 2007 begik den kun 28årige<br />

advokat og medicin-studerende,<br />

Colin Dorrian selvmord ved at skyde sig<br />

selv i hjertet med en nylig indkøbt pistol.<br />

"Hvis jeg ikke kan få mine øjne repareret,<br />

vil jeg slå mig selv ihjel. Jeg kan<br />

ikke acceptere det faktum, at jeg skal<br />

leve videre sådan her”, skrev Colin<br />

Dorrian i et selvmordsbrev, politiet fandt<br />

i hans lomme.<br />

Ifølge Delaware County Times havde<br />

Colin Dorrian i længere tid konsulteret<br />

specialister og fulgt intenst med i den<br />

teknologiske udvikling i håb om et gennembrud,<br />

der kunne reparere nogle skader<br />

han havde fået på øjnene efter en<br />

LASIK-operation 6 ½ år tilbage.<br />

Den unge mand, der tog sit liv på<br />

USA’s Uafhængighedsdag den 4. juli<br />

2007, var uddannet på University of<br />

Michigan og havde arbejdet som advokat<br />

i en årrække, indtil han et par år før<br />

sin død besluttede sig for at skifte livsbane<br />

og læse medicin.<br />

I juli 2007 havde Colin Dorrian netop<br />

afsluttet et forberedende kursus på<br />

Drexel University og opnået høje karakterer<br />

ved en adgangsprøve til medicinstudiet.<br />

Men problemerne med blænding, dobbeltsyn,<br />

lyskranse og dårligt nattesyn og<br />

i dæmpet belysning var begyndt at blive<br />

invaliderende, og han så ingen tegn på,<br />

at den teknologiske udvikling ville frembringe<br />

en snarlig løsning på hans tilstand.<br />

Colin Dorrians familie og venner mener<br />

ikke, han kunne have nogen anden<br />

grund til at slå sig selv ihjel end desperation<br />

over at skulle leve med konsekvenserne<br />

af en fejlslagen LASIK-operation.<br />

Vennen Peter Litt beskrev Colin<br />

som ”intelligent og duelig”.<br />

Gerry Dorrian, far til den afdøde Colin<br />

Dorrian, vidnede 9 måneder senere ved<br />

en høring i USA’s Food and Drug Administration<br />

om sin søns tilstand.<br />

Faderen beskrev sin søn – før LASIKoperationen<br />

– som værende ”succesfuld,<br />

udadvendt, ambitiøs og selvsikker.”<br />

En artikel i The News and Observer<br />

konkluderede, at Colin Dorrian begik<br />

selvmord i en tilstand af dyb depression,<br />

6 ½ år efter LASIK-kirurgi førte til en<br />

tilstand med kroniske synsforstyrrelser 5 ).<br />

Colins død lagde sig til i hvert fald to<br />

andre selvmordsforsøg og en række rapporter<br />

om alvorlige depressioner som<br />

følge af fejlslagne LASIK-operationer.<br />

FDA vil undersøge sammenhæng mellem<br />

LASIK og livskvalitet<br />

Colin Dorrian søgte til LASIK, fordi han<br />

var berørt af dry eye syndrome i forbindelse<br />

med sin brug af kontaktlinser.<br />

Operationen blev udført på et LASIKcenter<br />

i Canada, der siden er blevet lukket.<br />

Før operationen fik Colin Dorrian at<br />

vide, at genskin og lyskranse ikke ville<br />

blive ”værre end med kontaktlinser” på


trods af en almindeligt anerkendt risiko<br />

på 0,5 % for at disse fænomener ville<br />

blive værre.<br />

Efter operationen oplevede Colin<br />

Dorrian store eksplosioner af lys og lyskranse<br />

om natten. Samtidig døjede han<br />

med tredobbelt syn, hvide spøgelsesagtige<br />

skygger i lav belysning og mangel<br />

på kontrastskarphed.<br />

LASIK-kirurger indrømmer, at de kommer<br />

ud for patienter, der får depressioner<br />

efter operationen, men de skylden<br />

lægges over på depressive træk hos enkelte<br />

patienter.<br />

"Der er ingen årsag og virkning”, udtalte<br />

Dr. Steven C. Schallhorn, en tidligere<br />

leder af den amerikanske flådes<br />

center for refraktiv kirurgi i San Diego.<br />

Colin Dorian’s selvmordsbrev forholder<br />

sig aktivt til denne problematik: "Jeg har<br />

andre problemer, ligesom de fleste andre.<br />

Men dette er anderledes. Da mine<br />

øjne gik i stykker, faldt jeg ind i en langt<br />

dybere depression end jeg nogensinde<br />

har oplevet, og jeg er aldrig rigtig kommet<br />

over det.”<br />

Dommen over Dr. Mark E Whitten i<br />

november 2008 demonstrerer dog, at<br />

selv med mindre alvorlige følger end depression<br />

og selvmord, så er der en sag.<br />

Der er med andre ord ”årsag og virkning”.<br />

Ifølge det amerikanske advokat-tidsskrift<br />

Lawyers and Settlements, der har<br />

udgivet en artikel 6 ) på deres hjemmeside<br />

om Colin Dorrian-sagen, er cirka hver<br />

fjerde patient, der søger øjenkirurgi, ikke<br />

en egnet til indgrebet.<br />

For de jura-kyndige hos Lawyers and<br />

Settlements er sagen klar: Colin Dorrian<br />

burde være blevet diskvalificeret fra LA-<br />

SIK af to grunde, dels på grund af hans<br />

meget store pupiller og dels fordi han<br />

netop led af ekstrem tørhed i øjnene.<br />

LASIK-hornhinde faldt fra hinanden<br />

under transplantation<br />

I 2001 var en kirurg i det sydlige<br />

Californien i færd med at udføre en<br />

hornhinde-transplantation på en patient.<br />

Patienten var bedøvet og klargjort<br />

til operationen, da lægen pludselig oplevede<br />

noget bizart:<br />

Donor-hornhinden, han havde fået leveret<br />

fra Doheny Eye Bank in Los Angeles<br />

faldt simpelt hen fra hinanden under<br />

operationen.<br />

Efter et hasteopkald lykkedes det organ-banken<br />

at fremskaffe en alternativ<br />

hornhinde, og operationen lykkedes<br />

trods vanskelighederne.<br />

Men hændelsen sendte rystelser gennem<br />

lægeverdenen, idet man pludselig<br />

opdagede, at LASIK-patienters hornhinder<br />

er for beskadigede til at bruges som<br />

hornhinde-donorer 7 ).<br />

Sagen afslørede, at millioner af LASIKoperationer<br />

kan udhule puljen af donorhornhinder.<br />

"Jeg tror, det med tiden er noget, der<br />

vil indhente os og påvirke vores udbud”,<br />

udtalte Penny A. Asbell, MD, leder af afdelingen<br />

for Hornhinder og Refraktiv<br />

Kirurgi ved Mount Sinai School of<br />

Medicine i New York. Asbell var en af<br />

fem uafhængige eksperter i et panel<br />

samlet af American Association of<br />

Ophtalmologists i august 2001 for at diskutere<br />

problemstillingen.<br />

Asbells pointe blev bakket op af kollegaen,<br />

Ronald E. Smith, MD, professor<br />

ved Doheny Eye Institute, University of<br />

Southern California – og medicinsk leder<br />

af Doheny Eye Bank i Los Angeles, hvor<br />

den defekte donor-hornhinde blev leveret<br />

fra:<br />

"Hvis tingene fortsætter som nu, vil vi<br />

miste mere end 10 millioner potentielle<br />

donorer over de næste ti år.”<br />

Der udføres i øjeblikket omkring en<br />

million LASIK-operation i USA hvert år.<br />

Det er ikke er de særligt uheldige LASIKpatienter,<br />

man regner som belastede,<br />

men samtlige LASIK-patienter.<br />

I de værste tilfælde viser den såkaldte<br />

biomekaniske svækkelse sig som invaliderende<br />

komplikationer. Hyppigere kommer<br />

de til udtryk gennem nogle bivirkninger,<br />

der opfattes som mere eller<br />

mindre tålelige.<br />

Men i alle tilfælde fører er LASIK-patienter,<br />

som i sagens natur typisk er over<br />

40 år gamle, uegnede som donorer af<br />

hornhinder.<br />

I øjeblikket er der tilstrækkeligt med<br />

donorer i USA til mængden af påkrævede<br />

hornhinde-transplantationer, men<br />

med mere end en million LASIK-operationer<br />

udført hvert år i land med 280 millioner<br />

indbyggere, ser det dystert ud,<br />

hvis bare 2-5 procent af de to kategorier<br />

– LASIK-opererede og hornhinde-donorer<br />

– overlapper hinanden.<br />

En anden konkret udfordring er at<br />

finde metoder til systematisk post mortem<br />

identifikation af hornhinder, der har<br />

været udsat for LASIK, såsom screening<br />

med spaltelampe, håndholdt keratometer<br />

8 ) eller øjen-topografi, noget øjenbankerne<br />

ikke tidligere har været udstyret<br />

til.<br />

F A G L I G T S T O F<br />

7


F A G L I G T S T O F<br />

8<br />

1 ud af 100 udsættes for et levende<br />

mareridt<br />

Omkring 1 procent af de, der kommer<br />

under laseren, vil komme til at lide alvorlige,<br />

”livsforandrende” skader og bivirkninger,<br />

siger tal fra det amerikanske<br />

forsvar, som i 2007 godkendte LASIK til<br />

brug for både flådens piloter og NASAs<br />

astronauter.<br />

Et stigende antal patienter står frem<br />

og klager over det, der blev præsenteret<br />

som et godt alternativ til briller og kontaktlinser<br />

– og endte som et mareridt i<br />

vågen tilstand.<br />

Som reaktion på massive klager fra<br />

offentligheden har Den amerikanske<br />

Food and Drug Administration (FDA)<br />

indvilliget i at udføre en stor national<br />

undersøgelse af sammenhængen mellem<br />

LASIK-komplikationer og livskvalitet,<br />

herunder psykologiske problemer som<br />

depression.<br />

Den 25. april 2008 trådte Gerry Dorrian,<br />

far til den afdøde Colin Dorrian,<br />

frem for et udvalg under FDA og beskrev<br />

sin søns forvandling fra en livsglad ung<br />

mand til en patient i dyb fortvivlelse.<br />

Gerry Dorian understregede, at sønnen<br />

ikke havde nogen forhistorie med stofmisbrug,<br />

psykiske lidelser eller overdrevent<br />

alkoholforbrug.<br />

På hjemmesiden lasikcomplications.com<br />

har pårørende til Colin Dorrian<br />

samlet en mængde medicinske dokumenter,<br />

litteratur og artikler om LASIK,<br />

samt links og video-vidnesbyrd fra andre,<br />

der har fået tilværelsen ødelagt af<br />

LASIK.<br />

Matt Kotsovolos, for eksempel, gennemgik<br />

LASIK i 2006 og blev erklæret en<br />

succes med 20/20 syn efter operationen.<br />

Bivirkningerne er imidlertid nok til at<br />

gøre ham til en bitter modstander af<br />

LASIK:<br />

"I de sidste to år har jeg lidt af invaliderende<br />

og uafhjælpelig smerte i<br />

øjnene”, udtalte han til New York Times i<br />

april 2008.<br />

Samme måned, ved den officielle<br />

FDA-høring i Washington, fortalte David<br />

Shell – en ny post-operativ LASIK-patient<br />

fra 2008 – om sine oplevelser efter<br />

operationen.<br />

"I dag ser jeg flere måner”, sagde Shell<br />

den 25. april 2008. "Hvem vil gerne have<br />

LASIK nu?”<br />

Brent Hanson, en post-LASIK patient<br />

fra Chicago, brugte før sin operation<br />

briller og kontaktlinser. Efter en fejlslagen<br />

LASIK-operation var han nødt til at<br />

få en hornhinde-transplantation i det<br />

venstre øje, mens hverken briller eller<br />

kontaktlinser kan korrigere synet på det<br />

højre øje.<br />

”Jeg har ventet i syv år på udviklingen<br />

af ny laser-teknologi til at reparere skaderne”,<br />

skriver han på sin hjemmeside 9 ).<br />

Øjenlæge Malvina Eydelman fra FDA's<br />

Center for Devices and Radiological<br />

Health, skrev ifølge The News and Observer<br />

i en e-mail til redaktionen, at der<br />

kun findes mangelfulde data på området,<br />

og at disse ”ikke peger i retning af<br />

betydelige problemer i kølvandet på<br />

LASIK-kirurgi.”<br />

Men FDA vil alligevel udføre en ”bred<br />

og systematisk” undersøgelse.<br />

"Vi bemærkede også, at spørgsmålet<br />

om livskvalitet i forbindelse med LASIK<br />

ikke er blevet sammenhængende evalueret,<br />

og at der findes meget få rapporter<br />

om veludførte undersøgelser”, fortsatte<br />

Malvina Eydelman.<br />

Keratectasia er, når kirurger giver patienten<br />

keratoconus<br />

De fleste undersøgelser peger på, at omkring<br />

fem procent er utilfredse med LA-<br />

SIK-operationen. Resten kan acceptere<br />

de mest almindeligt forekommende bivirkninger.<br />

Den relativt høje succesrate<br />

for LASIK, en omkring 10 år gammel<br />

procedure, opvejer i manges øjne ulemperne.<br />

Men succesraten er baseret på undersøgelser<br />

af den generelle patient-tilfredshed<br />

– mere stringente undersøgelser<br />

viser, at 15 % af post-LASIK patienter<br />

oplever ”værre eller betydeligt<br />

værre” nattesyn end før operationen.<br />

Omkring 20 procent oplever tørhed,<br />

der er ”værre eller betydeligt værre” end<br />

før operationen 10 ).<br />

Endelig er der den ene procent, hvor<br />

bivirkningerne er så alvorlige, at det er<br />

invaliderende. Med det voksende antal<br />

post-operative patienter, begynder<br />

mængden af potentielle søgsmål at blive<br />

kritisk.<br />

“Enhver af os kan blive sagsøgt af enhver<br />

patient på ethvert givet tidspunkt.<br />

Situationen er mere mudret til end nogensinde”,<br />

udtalte Dr. Neal A. Sher, MD,<br />

FACS, til deltagere på konferencen The<br />

Royal Hawaiian Eye Meeting tilbage i<br />

2005, ifølge OSN Supersite, et online nyhedsmagasin<br />

for øjenlæger.<br />

Samtidig er der en gryende erkendelse<br />

i befolkningen for, at LASIK med 1/100<br />

chance for at blive invalideret er en sofistikeret<br />

form for russisk roulette med<br />

helbredet.<br />

I første omgang handler indsatsen i<br />

USA om at sørge for, at udvælgelsesprocessen<br />

bliver skrappere. Videnskabelige<br />

rådgivere for FDA anbefaler, at sundhedsmyndigheden<br />

udstikker retningslinjer<br />

for klarere advarsler om risici og bivirkninger<br />

i forbindelse med LASIK.<br />

”Dette er en påmindelse om, at nogle<br />

kirurger der udfører LASIK burde gøre<br />

deres arbejde bedre”, udtalte Dr. Jane<br />

Weiss, en øjenlæge fra Kresge Eye<br />

Institution i Detroit og formand for<br />

FDAs rådgivningspanel ved høringen i<br />

Washington i april 2008.<br />

I dag viderebringer FDA’s hjemmeside<br />

den følgende information:<br />

"At udføre en refraktiv procedure på<br />

en hornhinde, der er for tynd, kan forårsage<br />

blindende komplikationer.”<br />

En af disse komplikationer er keratectasia<br />

(også ”ectasia” eller "kerectasia"),<br />

der er en form for keratoconus induceret<br />

ved LASIK. Hvis laseren fjerner for<br />

meget væv under LASIK-operationen, eller<br />

flappen bliver gjort for dyb, kan<br />

hornhindens struktur blive svækket 12 ).<br />

Svækkelsen får hornhinden til at bule<br />

ud på en uregelmæssig måde ), hvilket<br />

fører til øget astigmatisme og synsfor-


F A G L I G T S T O F<br />

10<br />

styrrelser, der ikke kan korrigeres med<br />

brilleglas eller endnu en LASIK-operation<br />

– i nogle tilfælde kan synsevnen forbedres<br />

med specielle kontaktlinser.<br />

I sin mest ekstreme form kan keratectasia<br />

kræve en hornhinde-transplantation.<br />

Ofte indtræffer komplikationen i<br />

løbet af få måneder, men den kan også<br />

vise sig efter flere år med problemfrit<br />

syn 11 ).<br />

Særligt meget tynde hornhinder er<br />

udsatte. Risikoen for at en hornhinde<br />

med en tykkelse på omkring 500 um vil<br />

udvikle ectasia efter LASIK er mellem 50<br />

og 75 procent 13 ).<br />

Der indtræffer altid en biomekanisk<br />

svækkelse<br />

I dag bruges LASIK mere konservativt,<br />

ikke mindst på grund af problemet med<br />

keratectasia 14 ). Men flere negative langtidsvirkninger<br />

ved den kun 10 år gamle<br />

behandlingsform er blevet forudset, for<br />

eksempel i en rapport fra 2005:<br />

"… langtidsvirkninger af refraktiv laser-kirurgi<br />

er endnu ikke et væsentligt<br />

problem, men det bliver de snart.” 15 ).<br />

Omkring det samme tidspunkt begyndte<br />

førende øjenlæger at hoppe af<br />

LASIK-vognen, dels på grund af frygten<br />

for civile søgsmål 16 ) og dels fordi patienterne<br />

klagede over tørre øjne og ødelagt<br />

nattesyn 17 ).<br />

”Da vi begyndte at udføre LASIK, for-<br />

stod vi egentlig ikke hvor alvorlig en sag<br />

ectesia er. Det tog tid at forstå, hvem<br />

der er i fare eller at erkende, at det virkelig<br />

er et problem. I dag, næsten 10 år<br />

efter den første sag blev rapporteret, er<br />

post-LASIK ectasia en af de mest kontroversielle<br />

spørgsmål inden for refraktiv<br />

kirurgi”, sagde William B. Trattler, MD,<br />

ifølge EyeNet Magazine 18 , der udgives af<br />

den amerikanske øjenlægeforening.<br />

Strammere retningslinjer for anvendelse<br />

af LASIK kan måske begrænse antallet<br />

af ectesia-patienter, men sagen<br />

om de defekte donor-hornhinder afslører<br />

dog en endnu mere fundamental<br />

problematik omkring LASIK, nemlig at<br />

hornhindens generelle funktion altid lider<br />

en vis skade ved laser-indgrebet.<br />

”For at sige det mere enkelt:<br />

Hornhinde-flappen efter LASIK yder ikke<br />

mere styrke til cornea end det at bære<br />

en kontaktlinse”, skrev en øjenlæge ved<br />

navn William Jory, MD, allerede i 2004.<br />

Den 1. februar 2009 udtalte Dr. John<br />

Kanellopoulos i Review of Ophthalmology:<br />

”Der blev præsenteret bevis af Emory<br />

University’s Henry Edelhauser på dette<br />

års Refractive Surgery Subspecialty Day<br />

på mødet i Academy of Ophthalmology,<br />

som viser at LASIK-flappen faktisk aldrig<br />

heles på den underliggende stroma,<br />

særlig centralt… Det var en virkelig<br />

øjenåbner for mig” 19 .<br />

Den biomekaniske integritet er især<br />

afgørende for spørgsmålet om ectasia,<br />

da det formodes at reduktionen af den<br />

biomekaniske styrke er afgørende for<br />

den kæde af hændelser, som fører til<br />

post-LASIK ectasia/keratectasia 20 ).<br />

En fremherskende teori går på, at forandringer<br />

og variationer i dybden og<br />

diameteren af flappen under refraktiv<br />

laser-kirurgi modificerer den biomekaniske<br />

stabilitet i cornea, idet fjernelse af<br />

væv gør den tilbageblevne del af cornea<br />

for svækket til at modstå det intraokulære<br />

pres (IOP).<br />

"Seks måneder efter operation udviste<br />

LASIK-øjet en 48 % reduktion i hornhindens<br />

biomekanik”, udtalte Jorge Cazal,<br />

MD 21 ) efter en sammenlignende undersøgelse<br />

af to forskellige LASIK-metoder:<br />

epi-LASIK og PRK (eller ”thin-flap LA-<br />

SIK”).<br />

Epi-LASIK viste et bedre resultat med<br />

10-14 % reduktion i hornhindens biomekanik.<br />

Epi-LASIK havde også en mindre<br />

tendens til at inducere højere ordens<br />

aberrationer end PRK. Traditionel LASIK<br />

scorede dog bedre både for gendannelse<br />

af synsevnen og smertefrihed – herefter<br />

følger epi-LASIK og PRK 22 .<br />

En anden ny undersøgelse baseret på<br />

6 måneders studier af opererede peger<br />

på, at PRK kan være mindre skadeligt,<br />

idet mængden af biomekaniske forandringer<br />

ved LASIK angiveligt er større<br />

end ved PRK ).<br />

Der er ikke noget entydigt tegn på, at<br />

nye varianter af LASIK totalt vil kunne<br />

afhjælpe negative bivirkninger.<br />

Krav om en uvildig undersøgelse<br />

af LASIK<br />

LASIK-kritikere som Gerry Dorrian kræver,<br />

at LASIK-udøvere tager ansvar for<br />

deres fejlgreb og mener, at FDA bør<br />

iværksætte tiltag til en bedre forståelse<br />

af risici og undtagelsestilfælde i stedet<br />

for at markedsføre LASIK på basis af<br />

fordelene for flertallet.<br />

Eksempelvis mangler befolkningen generelt<br />

viden om, at personer med store<br />

pupiller og alvorlig nærsynethed generelt<br />

frarådes at få LASIK-operationer, at<br />

operationen ofte må gentages for at bibeholde<br />

den optimale effekt, og at selv<br />

personer der får skarpt syn ved hjælp af<br />

LASIK er sikre på at skulle bruge læsebriller,<br />

når de blive midaldrende.<br />

“Enhver vil fortælle dig, at Tiger<br />

Woods er en tilfreds LASIK-klient, og det<br />

er takket være smart markedsføring”,<br />

skriver Gordon Gibb for Lawyers and


F A G L I G T S T O F<br />

12<br />

Settlements. ”Men få vil have nogen ide<br />

om potentialet for negative bivirkninger<br />

som øget tilbøjelighed til tørre øjne og<br />

genskin om natten, der kan få billygter<br />

til at fremstå som gigantiske eksplosioner<br />

af lys.”<br />

Det er den ene procent, der får deres<br />

tilværelse ødelagt, de kritiske røster<br />

kæmper for. Gerry Dorrian, faderen til<br />

den unge LASIK-patient, der tog sit liv,<br />

citerede for FDA en ufuldstændig undersøgelse,<br />

der peger på at personer efter<br />

LASIK har fire gange højere tilbøjelighed<br />

til at begå selvmord. Gerry Dorian hævdede<br />

ligefrem, at ”nedlæggelsen af<br />

denne undersøgelse har skabt indtryk af<br />

en mørklægning.” 23 )<br />

Gerry Dorrian rådede samtidig FDA til<br />

at tage i betragtning, at der ikke er medicinsk<br />

begrundelse for LASIK.<br />

Kritikere er begyndt at inddrage lægeløftet,<br />

og LASIK-industrien ses på grund<br />

af den kommercielle interesse – og fordi<br />

LASIK hverken er livsnødvendig eller<br />

uden alternative behandlingsmuligheder<br />

– som en korruption af lægens pligt til<br />

at redde liv og forbedre menneskers helbred.<br />

Gerry Dorrian mener ikke, det ikke er<br />

Noter<br />

1 ) “Rare mental error ends streak for<br />

Woods”, By Helen Ross,<br />

PGATOUR.com Chief of<br />

Correspondents, Feb. 23, 2007<br />

2 ) “The eyes of a Tiger are finally adjusted”,<br />

By Doug Ferguson, AP<br />

Golf Writer, May 15, 2007<br />

3 ) “Westmoreland man wins in eye<br />

surgery lawsuit”, Pittsburgh Post-<br />

Gazette, November 21, 2008<br />

4 ) “North Huntingdon man awarded<br />

$875K in eye surgery suit”, The<br />

Tribune-Review, November 21,<br />

2008<br />

5 ) “Some link depression, failed LASIK<br />

“, By Sabine Vollmer, Staff Writer,<br />

The News & Observer, February 8,<br />

2008<br />

6 ) “Perils of LASIK: Double Vision, Eye<br />

Pain and even a Suicide”, By<br />

Gordon Gibb, Lawyers and<br />

Settlements, April 28, 2008.<br />

7 ) “Cornea Donation: LASIK Shatters<br />

Assumptions”, By Laura J. Rongé,<br />

EyeNet Magazine, American<br />

Academy of Ophthalmology,<br />

August 2001.<br />

korrekt at støtte behandlingsformen, før<br />

dens indvirkning på det mentale helbred<br />

hos invaliderede patienter er fyldestgørende<br />

undersøgt og forstået.<br />

Han stillede samtidig krav om, at undersøgelsen<br />

blev foretaget af uvildige<br />

forskere og ikke var begrænset til at<br />

omfatte øjenlæger og optikere - også<br />

psykiatere, psykologer og selvmords-eksperter<br />

bør være involveret.<br />

Monumentale søgsmål, bloggere og berømtheder<br />

Et væld af hjemmesider med en stærkt<br />

kritisk vinkel på LASIK er skudt op på<br />

Internettet i de seneste år. På<br />

www.USAEyes.info kan man checke, om<br />

øjenlægen har pågående søgsmål eller<br />

dårligt ry. www.EyeFreedom.com og<br />

www.NoBlur.com er startet af øjenlæger,<br />

der advarer mod LASIK.<br />

Komiker og skuespiller Kathy Griffin<br />

har kastet sig ind i kampen med en afdeling<br />

på sin hjemmeside:<br />

http://www.kathygriffin.net/lasik.php<br />

Andre hjemmesidetitler taler for sig selv:<br />

www.LifeAfterLasik.com,<br />

www.LasikFlap.com,<br />

8 ) 1 Cornea 1994; 13:379–382.<br />

9 ) LASIKfraud.com, udgivet af Brent<br />

Hansen, Chicago, LASIK-patient<br />

with complications claiming to<br />

currently suing TLC Laser Eye<br />

Centers<br />

10 ) “Outcomes of LASIK for myopia<br />

with FDA-approved lasers”, Bailey<br />

MD, Zadnik K., Cornea. 2007 Apr;<br />

26(3):246-54.<br />

11 ) Refractivesource.com, udgivet af<br />

Dr. Brian Chou, optometrist fra UC<br />

Berkeley School of Optometry og<br />

uddannet i “refractive surgery management”<br />

på Jules Stein Eye<br />

Institute, UCLA School of<br />

Medicine.<br />

12 ) “Clin Experiment Ophthalmol”,<br />

Chen et al, 2007 Jan-Feb.<br />

13 ) Meghpara et al, 2008<br />

14 ) Karimian et al. J Refract Surg.<br />

2007 Mar;23(3):312-5.<br />

15 ) “Mantry and Shah, 2005<br />

16 ) MedPageToday.com Oktober 29,<br />

2009<br />

17 ) Cataract & Refractive Surgery<br />

Today, Johnny L. Gayton, MD.<br />

October 2006<br />

www.LasikDisaster.com,<br />

www.LasikNightmare.com,<br />

www.LasikMemorial.com,<br />

www.LaserMyEye.org,<br />

www.SurgicalEyes.org,<br />

www.DoctorMyEye.com,<br />

www.LasikLiberty.com,<br />

www.VisionSimulations.com,<br />

www.LasikFraud.com,<br />

www.LasikSucks4u.com,<br />

www.FlawedLasik.com,<br />

www.LasikSos.com,<br />

www.LasikReality.com.<br />

Med millioner af dollars på spil, både på<br />

indtægtssiden og i forhold til potentielle<br />

søgsmål, forskes der i dag på livet løs i<br />

metoder til at forbedre laser-kirurgien,<br />

så skadevirkningerne kommer under patienternes,<br />

offentlighedens og sundhedsmyndighedernes<br />

smertetærskel.<br />

Men det krævede bogstaveligt talt lig<br />

på bordet, før den moderne lægevidenskab<br />

åbnede øjnene for, at selv én procent<br />

invaliderede – titusind hvert år i<br />

USA alene – ved en invasiv metode, der<br />

ikke er livsnødvendig, peger på to alvorlige<br />

problemer. Det ene er medicinsk.<br />

Det andet er etisk.<br />

18 ) The Best of Cataract & Refractive<br />

Surgery 2008, A Supplement to<br />

EyeNet Magazine, American<br />

Academy of Ophthalmology, 2008.<br />

19 ) William Jory, MD. J Refract Surg.<br />

2004 May-Jun; 20(3):286.<br />

20 ) “Fitting Contact Lenses Post-LA-<br />

SIK”, By Jessica O. Yu, OD, Contact<br />

Lens Spectrum, November 2009<br />

21 ) "Surface ablation yielded better<br />

biomechanical stability vs. LASIK<br />

in study”, OSN SuperSite, February<br />

19, 2008<br />

22 ) Comparison of the Changes in<br />

Corneal Biomechanical Properties<br />

After Photorefractive Keratectomy<br />

and Laser In Situ Keratomileusis,<br />

Kamiya, Kazutaka MD, PhD;<br />

Shimizu, Kimiya MD, PhD;<br />

Ohmoto, Fumiko MD, udgivet af<br />

Cornea – The Journal of Cornea<br />

and External Disease, Volume 28 -<br />

Issue 7 - pp 765-769, August 2009<br />

23 ) “Colin Dorrian’s LASIK Story”,<br />

Submitted before the US Food and<br />

Drug Administration on April 25,<br />

2008, By Gerard J. Dorrian


F A G L I G T S T O F<br />

14<br />

Af Jette Rosenstand Møller,<br />

<strong>Danmarks</strong> <strong>Optikerforening</strong><br />

Det europæiske akademis årlige konference<br />

afholdes i København den 15.-16.<br />

maj.<br />

Benyt denne enestående chance for at<br />

møde internationale ledende personligheder<br />

inden for optometrien. Du vil få<br />

mulighed for at drøfte spørgsmål indenfor<br />

uddannelse og forskning, og du vil<br />

blive præsenteret for de seneste forskningsresultater<br />

indenfor optometri og<br />

synet.<br />

Konferencen foregår på engelsk.<br />

Foreløbigt program:<br />

The 2010 conference offers a combination<br />

of learning styles:<br />

Workshops - to be held at the optometry<br />

department at TEC (Technical<br />

Education Copenhagen), will support the<br />

development of practical skills, enabling<br />

you to gain valuable experience to help<br />

you in day-to-day situations and come<br />

away with essential skills to implement<br />

in practice.<br />

Poster presentations - will explore a<br />

diverse range of research areas and provide<br />

you with the opportunity to talk<br />

directly with presenters and gain a valuable<br />

insight into their work. This session<br />

will provide excellent networking and<br />

learning opportuities.<br />

Lectures - leading academics will focus<br />

on some of the key areas of concern<br />

for the profession. Keynote presentati-<br />

ons will be delivered by Professor<br />

Bernard Gilmartin and Barbara Ryan.<br />

Round table discussion groups - access<br />

to these sessions is available exclu-<br />

sively to Academy members. Members<br />

will benefit from the opportunity to explore<br />

the major issues facing optometry<br />

and optics in more depth.<br />

The European Academy of Optometry and Optics<br />

Det europæiske akademi er en ny organisation, der afløser det tidligere AUESCO<br />

(Association for European Universities and Schools of Optometry). Akademiet er<br />

grundlagt af ECOO (European Council of Optometry and Optics).<br />

Beslutningen om at etablere det Europæiske akademi betragtes som en milesten<br />

for optometrien i Europa. Akademiet vil blive optometriens talerør for en<br />

stadig udvikling af professionen. Akademiet vil opbygge videnskabelige evidens<br />

baserede viden databaser, der stilles til medlemmernes rådighed og vil gennem<br />

sit arbejde støtte og promovere life long learning, og derigennem er medvirkende<br />

til at optikerens arbejdsområder udvikles løbende.<br />

Bliv personligt medlem af The European<br />

Academy of Optometry and Optics for<br />

150 om året<br />

Et personligt medlemskab giver dig en enestående chance for at være med i et<br />

europæisk netværk af optikere, undervisere og forskere, der er dedikeret til at<br />

udvikle optometrien og optikerens arbejdsområder. Du vil blandt meget andet<br />

kunne deltage i Akademiets årlige Symposium, hvor de seneste forsknings- resultater<br />

vil blive drøftet. Du vil få adgang til et af de mest specialiserede optiske<br />

fagblade OPO og løbende modtage nyhedsbreve.<br />

Læs mere på www.eaoo.info hvor du også finder en indmeldelseblanket.


Abstract submissions<br />

now open<br />

The European Academy of Optometry and Optics will hold its annual<br />

conference in Copenhagen, Denmark, 15-16 May 2010. The<br />

Academy is now calling for the submission of abstracts for consideration<br />

for oral, poster or workshop presentations.<br />

The conference will bring together key<br />

stakeholders from across Europe to discuss<br />

and disseminate the latest research<br />

relating to optometry, optics and vision<br />

sciences. The event will appeal to delegates<br />

with a diverse range of clinical,<br />

research and educational interests.<br />

Discussion will focus on a range of issues<br />

relating to current concerns for the<br />

Academy’s stakeholders.<br />

The Academy invites you to submit an<br />

abstract for oral, poster or workshop<br />

presentation format that addresses one<br />

of more of the conference themes:<br />

1 Education: ‘revalidation for health:<br />

continued fitness to practice for eye-health<br />

professionals’ issues and challenges<br />

relating to the developing requirements<br />

for revalidation and reaccreditation of<br />

health-care professionals<br />

2 Research: ‘paediatrics to geriatrics:<br />

research for all eye-ages’, research in<br />

relation to paediatric and geriatric eye<br />

health<br />

3 General: eye care health in Europe<br />

the Academy invites a broad range of<br />

submissions that encourage debate and<br />

discussion amongst its stakeholders<br />

SUBMIT YOUR ABSTRACT NOW<br />

Guidelines for the submission of abstracts<br />

and workshop proposals can be<br />

found at www.eaoo.info/copenhagen<br />

DATES<br />

Abstracts Close: Friday 15 January 2010<br />

European Academy 2010 Copenhagen:<br />

15-16 May 2010<br />

Jane Kielb<br />

Academy Manager<br />

jane.kielb@eaoo.info<br />

SUCCES SOM SÆLGER I EN KRISETID�<br />

Butiks personale søges�<br />

VÆLG DEN HEL RIGTIGE BRILLE TIL KUNDEN�<br />

ARGUMENTERE FOR DEN RIGTIGE BRILLE�<br />

IDEER TIL MERE TRAFIK I BUTIKKEN�<br />

INDKØBSVÆRKTØJER�<br />

VIRKSOMHEDSBESØG, BESØGE NOGLE AF�<br />

DANMARKS STÆRKESTE LEVERANDØRER INDEN FOR BRILLER,�<br />

MATERIALE LÆRE, OG MØD DESIGNERNE.�<br />

BONUS : SUCCES SOM BRILLE SÆLGER �<br />

Underviser : Pia Breum<br />

Pris: 6.000,- + moms<br />

Sted: Koldkærgård, Århus N<br />

�<br />

Mandag og tirsdag den 29 & 30 marts 2010<br />

Mødetid : mandag kl. 10 00 til tirsdag kl. 17 00<br />

�<br />

TILMELDING�TIL�DANSK ERHVERVSOPTIK senest fredag d. 20. januar 2010<br />

på fax 45 76 65 76 eller e-mail: deo@danskerhvervsoptik.dk<br />

F A G L I G T S T O F<br />

15


F A G L I G T S T O F<br />

16<br />

European Council of Optometry<br />

and Optics årsmøde 2009<br />

Jette Rosenstand Møller,<br />

<strong>Danmarks</strong> <strong>Optikerforening</strong><br />

Årsmødet blev afholdt i Budapest, der<br />

både kulturelt og helt bogstaveligt er en<br />

todelt by, der består af 2 forskellige bydele.<br />

Buda på vestbreden og Pest på østbreden.<br />

Delt af floden Donau. På<br />

Budasiden ligger Gellertbjerget med<br />

mange historiske bygninger, og på<br />

Pestsiden ligger den moderne bydel med<br />

parlamentet forretninger og brede boulevarder.<br />

Det centralt beliggende hotel Sofitel,<br />

var rammen om mødet, hvor organisationerne<br />

blandt andet drøftede ECOO’s<br />

igangværende projekter.<br />

Medlemsorganisationerne har på de<br />

seneste ECOO-møder truffet en lang<br />

række afgørende beslutninger og dermed<br />

udnyttet mulighederne optimalt for<br />

at udvikle optometri og optik i hele<br />

Europa.<br />

En af de vigtigste beslutninger har<br />

været etableringen af det Europæiske<br />

Akademi. Akademiet vil blive bestemmende<br />

for optikerfagets udvikling i<br />

ECOO’s medlemslande: Østrig,<br />

Belgien, Bulgarien, Croatien,<br />

Cypern, Tjekkiet, Danmark,<br />

Estonia, England, Frankrig,<br />

Finland, Tyskland, Grækenland,<br />

Ungarn, Island, Irland, Lativa,<br />

Italien, Holland, Norge, Polen,<br />

Portugal, Rumænien, Serbien,<br />

Slovakiet, Slovenien, Spanien,<br />

Sverige, Schweiz, Tyrkiet og<br />

Ukraine.<br />

Europa, og vil blandt andetl etablere en<br />

videnskabelig videndatabase og støtte<br />

og promovere livslang læring.<br />

Medlemsorganisationerne har ved etablering<br />

af akademiet demonstreret både<br />

handlekraftighed og fremsynethed. De<br />

har skabt en videnskabelig organisation,<br />

som vil spille en afgørende rolle i udviklingen<br />

og promoveringen af forskning<br />

og uddannelse indenfor optometrien.<br />

Optometrien udvikler sig i Europa med<br />

stor hastighed. Videnskabelige undersøgelser<br />

og første klasse klinisk akademisk<br />

uddannelse definerer optikeren<br />

som den primary eye care sundhedsperson<br />

i de fleste af de europæiske lande.<br />

15 europæiske lande tilbyder en bacheloruddannelse<br />

i optometri og 4 af dem et<br />

masterprogram. Ikke alle af disse uddannelser<br />

er baseret på det europæiske diplom,<br />

som i mellemtiden er blevet den<br />

ypperste standard indenfor optikeruddannelserne<br />

i Europa. ECOO’s mål er, at<br />

optikeruddannelsen i hele Europa opnår<br />

samme høje niveau.<br />

Ud over at beskæftige sig med uddannelse<br />

havde ECOO flere mere konkrete<br />

spørgsmål på dagsordenen, som f.eks<br />

problematikken omkring salg af kontaktlinser<br />

på nettet, som er et problem i<br />

samtlige af ECOOs medlemslande.<br />

Dagsordenen på tidligere møder har<br />

været muligheden for at påvirke og motivere<br />

de nationale myndigheder til via<br />

lovgivningen at regulere salg af kontaktlinser<br />

på nettet. På mødet i<br />

Budapest var der imidlertid enighed om,<br />

at det ikke vil være muligt at lovgive sig<br />

ud af problemet. I stedet ville vejen frem<br />

være at uddanne Europas forbrugere til<br />

fx ved gennem kampagner at erkende<br />

de risici, der er forbundet med ikke at få<br />

kontaktlinser kontrolleret hos optikeren.<br />

Kampagnerne blev foreslået sponsoreret<br />

af kontaktlinseleverandørerne. ECOO<br />

havde allerede taget kontakt til en kontaktlinseleverandør,<br />

som ikke havde<br />

været afvisende overfor ideen. Næste<br />

skridt er, at ECOO kontakter EUROM<br />

med forslag om en fælles kampagne.<br />

Herudover henstillede forsamlingen til<br />

samtlige medlemsorganisationer, om at<br />

informere deres respektive landes myndigheder<br />

om de sundhedsmæssige komplikationer,<br />

der kunne opstå ved salg af<br />

både kontaktlinser og briller på nettet.<br />

Myndighederne skulle specielt stilles<br />

overfor problemstillingen om hvem, der<br />

er ansvarlig, hvis noget går galt. Der er i<br />

den forbindelse store forventninger til<br />

Clear projektet, som skal være med til at<br />

overbevise myndighederne om nødvendigheden<br />

af at tage kontrol over situationen.<br />

En anden sag er EU’s nye kørekortdirektivet,<br />

der skal implementeres i de nationale<br />

lovgivninger senest i 2013.<br />

Direktivet giver en enestående mulighed<br />

for at påvirke myndighederne til at<br />

ændre kravene til undersøgelseshyppigheden<br />

af bilisters syn. Der er allerede nu<br />

i direktivet mulighed for, at sundhedsundersøgelser<br />

af bilister, der fyldt 50 år,<br />

foretages oftere end i de nuværende<br />

regler. ECOO har siden direktivets vedtagelse<br />

arbejdet intens på at skaffe dokumentation<br />

for nødvendigheden af hyppigere<br />

og udvidet synskontrol således, at<br />

de enkelte medlemslande vil have den<br />

nødvendige dokumentation for at få<br />

reglerne ændret. Der blev appelleret til,<br />

at samtlige medlemslandes organisationer<br />

koordinerer indsatsen.<br />

ECOOs næste møde afholdes sammen<br />

med Akademiets anden konference i<br />

København. Dette giver specielt danske<br />

optikere mulighed for, at møde kollegaer<br />

fra hele Europa, og at høre de sidste<br />

nye forskningsresultater indenfor optometri.


F A G L I G T S T O F<br />

18<br />

NEW NOSTALGIA RUSTIC GLAM<br />

GEOMETRIC TRADITION ARTY PARTY<br />

4 trends i tiden<br />

Af trend researcher Lene Hald<br />

Optikeren ser her på fire modetrends og viser i fire temaer, hvordan tendenserne afspejler sig i brillemoden.<br />

NEW NOSTALGIA afspejler en ny tilgang til forbrug, som er kendetegnet ved fokus på klassisk<br />

design, underspillede looks og en higen efter autenticitet og vedvarende værdier. RUSTIC GLAM<br />

understreger via metal og glitter, at det stadig er OK at glimte lidt – også i krisetider. GEOMETRIC<br />

TRADITION henter inspiration i geometriens verden og ART-PARTY er præget af kreative eksperimenter<br />

og et optimistisk udsyn.<br />

Lene Hald er uddannet i mode og visuel kommunikation fra <strong>Danmarks</strong> Designskole og har siden 2003 arbejdet<br />

med trend research i en række kontekster. Bl.a. som skribent og fotograf for aviser og magasiner, design assistent<br />

på det franske trend bureau Peclers-Paris, trend researcher for det Hollandske trend agency Sign of the<br />

Times og UK bureau Mudpie, samt været ansat som trendredaktør på pej gruppen/Scandinavian trend institute.<br />

www.lenehald.com


New nostalgia<br />

New nostalgia intro<br />

Krisen kradser og en ny generation af<br />

forbrugere, der er vokset op med shopaholicism<br />

og et efterhånden lidt træt<br />

brug-smid-væk-mantra, søger nu<br />

sæsonløse produkter med tidsløs kvalitet.<br />

I beklædning, interiør og brillemode<br />

afspejler det sig i øget fokus på tradition,<br />

kvalitet og underspillet design.<br />

Gamle skrædderdyder får revival hos<br />

unge hippe tøjdesignere og traditionelle<br />

materialer som træ er populært hos interiørdesignerne.<br />

I brillemoden betyder<br />

tendensen, at gamle, klassiske stel og<br />

materialer tages op og fortolkes på nye<br />

måder.<br />

New nostalgia i mode og interiør<br />

Som oprør mod det stigende tempo i<br />

modebranchen og en meget outdated<br />

brug-smid-væk-kultur, kigger mange af<br />

de unge og hippe modemærker i arkiverne<br />

for at hente inspiration og tilføre<br />

merværdi til deres mærke. Danske<br />

Soulland er et af dem. Modemærket,<br />

som blev startet for ca 6 år siden af den<br />

dengang kun 17 årige Silas Adler, var<br />

oprindeligt et skater-inspireret mærke<br />

med fokus på T-shirts og prints. Nu har<br />

brandet udviklet sig til et regulært herremodemærke<br />

med forkærlighed for<br />

gamle skrædderdetaljer og klassisk herremode.<br />

Ved roret står stadig den nu 24<br />

årige designer Silas Adler, og han forklarer,<br />

at det er konstruktionen, håndværket<br />

og selve udviklingen af tøjet, som<br />

fascinerer: “Mode, tendenser og hvad<br />

det næste er, interesserer mig faktisk<br />

ikke. Mine designs er gået fra at være<br />

grafiske og simple, til nu at tage afsæt i<br />

klassisk herremode. Vi har netop samarbejdet<br />

med den danske hattefabrik<br />

Andersen & Berners om udviklingen af<br />

en hat til Soullands seneste kollektion.<br />

Det er et firma med rigtig mange år på<br />

bagen, og de fleste af de firmaer, som<br />

jeg henter inspiration hos, er over 100 år<br />

gamle. Fx er Aquascutum, som startede i<br />

1851, helt fantastisk! Brooks Brothers fra<br />

1818 er et andet firma, jeg synes er vildt<br />

interessant. Jeg tror, det er det ældste<br />

tøjfirma, der stadig eksisterer. Kvalitet<br />

og holdbarhed er vigtigt”. En ung designer<br />

med noget på hjertet, der beviser at<br />

hipness for den unge generation er lig<br />

autenticitet, nostalgi og forgangne tider.<br />

I interiørbranchen afspejler tendensen<br />

sig bl.a i materialevalget. Her har flere<br />

toneangivende designere vinket farvel til<br />

minimalistisk stål, farvet plexiglas og<br />

skinnende lak-overflader og erklæret, at<br />

træ lige nu er det foretrukne materiale i<br />

boligindretning og home wear. ”Træ har<br />

en ro i sit udtryk, som appellerer til fred<br />

og eftertænksomhed – og det passer<br />

godt til moderne menneskers længsel<br />

efter et renere og mere simpelt liv, både<br />

hvad angår det mentale og det materielle”,<br />

forklarer den spansk-schweiziske<br />

designer Helena Rohner, som står bag<br />

det danske firma Munios første home<br />

wear kollektion. Munio er et dansk designbrand,<br />

som ud over at producere interiørprodukter,<br />

helt ædelt, har til formål<br />

at købe regnskovsområder fri og<br />

beskytte dem mod udryddelse ved at<br />

drive dem bæredygtigt. Munios første<br />

kollektion i samarbejde med Helena<br />

Rohner, består af to bakker, tre skåle, tre<br />

vaser og to lysestager i træ. Et andet toneangivende<br />

designbureau, som lige nu<br />

anvender træets fortræffeligheder i udviklingen<br />

af enkelt, zeitgeist-rigtigt interiør,<br />

er bureauet Studioilse. Bag navnet<br />

står Ilse Crawford, kendt konsulent i<br />

designkredse, underviser på det anerkendte<br />

Design Academy Eindhoven og<br />

gennem 10 år redaktør på interiør-magasinet<br />

ELLE decoration UK. Studioilses<br />

seneste møbelkollektion bærer navnet<br />

”Seating-for-Eating” og består af en<br />

gruppe enkle siddemøbler i træ helt i<br />

tråd med tidens jagt på substans, ærlige<br />

materialer og klassisk formsprog.<br />

New nostalgia i brillemoden<br />

Designer Allan Rasmussen fra Pro Design<br />

sporer også en stigende interesse i nostalgiske<br />

looks og klassisk inspiration: ”Vi<br />

ser en klar bevægelse i retning af den<br />

store retrobølge, hvor det nørdede look<br />

er meget fremherskende”, forklarer han.<br />

Annette Saust fra Fleye nikker ligeledes<br />

genkendende til tendensen.<br />

”Klassiske brilledesigns som Quadro og<br />

Panto er moderne igen”, forklarer hun.<br />

”Det er to karakteristiske brilledesign,<br />

som var store i 1930erne og 1940erne,<br />

samt havde en revival i 1980erne. Og nu<br />

er de altså oppe at vende igen”. Træ-tendensen<br />

som peaker indenfor interiør,<br />

mener Annette Saust dog ikke vil vinde<br />

ind i brilleverdenen. ”Træ er simpelthen<br />

for ufleksibelt et materiale til brilledesign.<br />

Når noget skal sidde omkring ens<br />

hoved, er det vigtigt, at materialet arbejder<br />

med én og ikke imod. Vi bruger<br />

derfor gerne betatitanium, da det er<br />

ekstremt komfortabelt eller et horn-lignende<br />

plastmateriale, som har det klassiske<br />

look”.<br />

F A G L I G T S T O F<br />

19


F A G L I G T S T O F<br />

20<br />

Rustic glam<br />

Rustic glam intro<br />

En verdensomspændende økonomisk<br />

nedtur med massefyringer til følge betyder,<br />

at umådeholdent forbrug, designerlogos<br />

og Rolex ure ikke længere er tegn<br />

på succes, men nærmere dårlig situationsfornemmelse.<br />

Alligevel er der ikke<br />

lukket helt ned for de glamourøse looks.<br />

RUSTIC GLAM er tendensen, der viser, at<br />

guld, sølv og skinnende metal stadig er<br />

vigtige ingredienser i et moderigtigt<br />

look.<br />

Rustic glam i mode oog interiør<br />

Det metalliske udtryk i RUSTIC GLAM<br />

kan have mange udtryk i dette tema.<br />

Paillet-broderede jakker, kjoler og nederdele,<br />

sølvkjoler og skind-styles i metallisk<br />

look, dominerer i moden. Danske<br />

Wackerhaus A/W-09 kollektion rummer<br />

både guldjakker, skørter –og bukser i<br />

stringent glamstil, ligesom Stine Goyas<br />

A/W-09/10-kollektion har fokus på glam<br />

og glitter med et dystert twist:”Den er<br />

mørkere og mere klassisk dramatisk, end<br />

hvad jeg tidligere har arbejdet med”,<br />

forklarer Stine Goya om hendes fascination<br />

af det glittede look. I interiørbranchen<br />

er der fokus på blanke overflader.<br />

Glitter looks og metalliske effekter<br />

præger også interiørdesign og Spirit<br />

House Chair af Daniel Libeskind er et eksempel<br />

på, hvordan et kombinationen af<br />

kantede former og glimtende overflader<br />

viser nye veje for møbeldesign.<br />

Rustic glam i brillemoden<br />

Guldstel i brillemoden er kommet for at<br />

blive, og indgår som en naturlig del i et<br />

klassisk look, mener Annette Saust fra<br />

Fleye. ”Det er tydeligt, at glimmer, sten<br />

og anden pynt er på retur, mens guldbrillen<br />

er blevet en elegant klassiker, der<br />

appellerer til både unge og gamle.<br />

”Logo-manien, som har præget især solbrillemoden<br />

er yt og har i virkeligheden<br />

aldrig været et vigtigt parameter i dansk<br />

brilledesign”, forklarer hun. ”Det vigtigste,<br />

man tænker på ved et brillekøb, er<br />

ikke et designerlogo, men hvorvidt en<br />

brille klæder én. Det er derfor dansk<br />

brilledesign klarer sig så godt internationalt.<br />

Vi har virkelig fokus på design og<br />

funktion”.


Geometric tradition<br />

Geometric tradition intro<br />

Designere henter i den nuværende og de<br />

kommende sæsoner inspiration til deres<br />

kollektioner i geometriens verden.<br />

Firkanter, cirkler, striber og parabler er<br />

udgangspunkt for grafiske prints, ligesom<br />

skulpturelle silhuetter og 3-D elementer<br />

i snit og detaljer dominerer looket.<br />

Geometric tradition i mode og interiør<br />

At bruge geometriske grundformer som<br />

udgangspunkt for beklædning er ikke et<br />

nyt fænomen. Allerede i 1922 designede<br />

Bauhaus-maleren Oskar Schlemmers kostumer<br />

udført efter geometriens grundfigurer<br />

til den legendariske “Triadisk<br />

Ballet”. I 1960’erne var modeskaberne<br />

Courréges, Paco Rabanne og Pierre<br />

Cardin frontløbere for samme tendens<br />

med deres skarptskårne, futuristisk inspirerede<br />

og geometriske stil.<br />

I mode og interiør er tendensen oppe<br />

at vende på en ny og moderne måde,<br />

hvor geometriens grundformer anvendes<br />

af tidens ypperste designere i 3-D skulpturelle<br />

afsøgninger af tekstilet i beklædning<br />

og som skulpturelt udgangspunkt<br />

for møbler og interiør. Materialerne<br />

bøjes, foldes, twistes og formes for at<br />

opnå skulpturelle silhuetter med udgangspunkt<br />

i cirkler, firkanter, origami<br />

og kompliceret foldeteknik. Se blandt<br />

andet belgiske Christian Wijnants skulpturelle<br />

A/W-09/10 kollektion, der arbejder<br />

med drapering og skulpturelle silhuetter.<br />

Også det tyske mærke C-neeon (et<br />

kritikerrost mærke, som det er værd at<br />

holde øje med, hvis man er interesseret i<br />

nyskabende prints til både herrer og damer),<br />

fokuserer A/W-09/10 på geometriske<br />

prints, men her i collagestil centreret<br />

omkring grønlige og røde nuancer.<br />

Indenfor interiørbranchen er Diamond<br />

chair, et faceteret, diamantformet<br />

møbel, og Mon Kwan chair, som er domineret<br />

af iøjnefaldende firkantede ud-<br />

skæringer, to gode eksempler på designverdenens<br />

fascination af geometriens<br />

verden. Begge møbler af fra Trimode<br />

Studio.<br />

Geometric tradition i brillemoden<br />

I brillemoden fortolkes tendensen via<br />

grafiske briller i et kantet form sprog,<br />

geometrisk udsmykning på brille stangen<br />

og inspiration fra industrielle kantede<br />

former. ”Især til herrebriller henter<br />

jeg inspiration i arkitekturen og bygningsdetaljer<br />

som radiatorskjulere og<br />

ventilationsskakte”, forklarer Annette<br />

Saust fra Fleye om det geometriske look,<br />

der i Fleyes briller blandt andet er endt<br />

som små låger i siden og tre brillestænger<br />

forenet i én og samme brille.<br />

F A G L I G T S T O F<br />

21


F A G L I G T S T O F<br />

22<br />

Art-party<br />

Art-party intro<br />

Erhvervslivet er kendt for at fokusere på<br />

bundlinier og markedsandele, kunstverdenen<br />

for at sætte kompromisløs kreativitet<br />

før kroner og øre. Det lyder ikke<br />

umiddelbart som om, at alliancen kunst<br />

og commerce giver mening. Alligevel er<br />

buzzwords som kreative samarbejder og<br />

kunstnerisk autenticitet nu tilføjet perlerækken<br />

af forrige sæsoners fokus på<br />

Corporate Social Responsibility, bæredygtighed<br />

og fair trade. Samarbejde<br />

mellem kreativitet og commerce lader til<br />

at ramme noget rigtigt i tidsånden, der<br />

pirrer nysgerrighed og øger brand awareness<br />

hos en forbruger-skare, der sætter<br />

kvalitet og kunst over det at spare<br />

en krone og ikke lader sig friste af medier,<br />

marketing og bling.<br />

Art-party i mode og interiør<br />

Blandt de danske brands, der arbejder i<br />

krydsfeltet mellem kunst og brugbart<br />

modedesign, er bl.a. Vilsbøl de Arce designet<br />

af Pia Perez de Arce og Prisca<br />

Vilsbøl, som sammen kreerer fantastiske<br />

skulpturelle silhuetter. Man kommer heller<br />

ikke uden om det kreative samarbejde<br />

imellem kunstner Tal R, designer<br />

Sara Sachs og fotograf Noam Griegst i<br />

fashion meets art konceptet MoonSpoon<br />

Saloon, Henrik Vibskovs mere gøglede<br />

tilgang til beklædning, Barbara I<br />

Gonginis konceptuelle kollektioner, Vibe<br />

Harsløfs fantasifulde smykker, samt<br />

strikdesigner-turned-artist Isabel<br />

Berglunds kunstinstallationer. Alle<br />

brands, der designer produkter, som appellerer<br />

til en generation, der er vokset<br />

op med shopaholicism, brug-smid-væk<br />

og nu søger sæsonløse produkter, der<br />

kan akkumulere værdi som samlerobjekter<br />

over tid. Også børnemoden er<br />

præget af den kunstneriske tendens og<br />

bl.a. det fine børnetøjsmærke Soft<br />

Gallery har fokus på den utraditionelle<br />

fusion af børnetøj og kunst. På Soft<br />

Gallerys bodystockings, T-shirts og sweatshirts<br />

finder man unikke små kunstværker<br />

skabt af forskellige kunstnere<br />

bl.a. danske Sarah Becker og Tilde<br />

Bjerregaard, samt Fontaine fra<br />

Australien og Rafaella De Campos fra<br />

Rio. I interiørbranchen har bl.a. Fritz<br />

Hansen ladet kunstneren Tal R nyfortolke<br />

Arne Jacobsens ”Ægget” i spraglet<br />

patchwork-stil, og den danske møbelproducent<br />

Gubi har samarbejdet med<br />

kunstner Isabel Berglund om et projekt,<br />

der forener svævende stolerygge med<br />

skulpturelle objekter i en kunstnerisk installation.<br />

Art-party i brillemoden<br />

Også brilledesignerne har forstået, at<br />

kreativitet, nyskabelse og innovation er<br />

kodeord, når målet er at løfte et brand<br />

fra periferi til centrum. Det danske brillebrand<br />

Bellinger favner den kreative<br />

tendens. Bag mærket står Malene og<br />

Claus Bellinger Diederichsen, som selv<br />

står for alle detaljer i designprocessen;<br />

alt fra former på fronte til udvikling af<br />

farver og design af de iøjnefaldende udskæringer<br />

på brillestængerne.<br />

“Når vi designer briller, har jeg det<br />

som, når jeg begynder på et maleri.<br />

Bellinger er, i vores øjne, et lille stykke<br />

kunst eller arkitektur til daglig brug -<br />

placeret på næseryggen”, forklarer Claus<br />

Bellinger Diederichsen. “Vi tør bevæge<br />

os i nye retninger for at kreere noget,<br />

der virkeligt er iøjnefaldende og ekspressivt.<br />

Vores briller skal fremhæve<br />

kundens personlighed og stil, de skal<br />

ikke være usynlige.” afslutter Claus<br />

Bellinger Diederichsen.


F A G L I G T S T O F<br />

24<br />

TEC deltager i verdens største<br />

optometri konference<br />

Lars Bo Delkus, Underviser TEC,<br />

MSc Optom.<br />

I de senere år er udviklingen<br />

af det danske<br />

uddannelsessystem blevet<br />

præget af udtalelser<br />

såsom:<br />

”Internationalisering... en<br />

strategi, der gennemsyrer<br />

alle aktiviteter på de videregående<br />

uddannelser...” og<br />

”... danske uddannelser skal<br />

være blandt de bedste i<br />

verden... regeringen har<br />

fastlagt en internationaliseringsstrategi...”.<br />

Disse ”ønsker” har også sat<br />

sine spor i vores fag, bl.a.<br />

med etableringen af den<br />

nye uddannelse: proffesionsbachelor<br />

uddannelsen i<br />

optometri.<br />

Internationalisering og<br />

globalisering er blevet<br />

buzz-words, og med det in<br />

mente, trodsede studerende<br />

og undervisere fra<br />

Frederiksberg varsler om<br />

svine-influenza og krydsede<br />

Atlanten.<br />

I dagene fra den 11. til den 14. november<br />

2009 afholdtes Academy 2009 i<br />

Orlando, Florida. Dette årlige møde for<br />

American Academy of Optometry (AAO),<br />

viste sig, på trods af den verdensomspændende<br />

finanskrise, som lidt af et tilløbsstykke.<br />

Med 4513 deltagere blev<br />

dette års møde det tredje største i AAO’s<br />

87-årige historie.<br />

Deltagere fra hele verden, deriblandt<br />

8 undervisere og 26 studerende fra optikeruddanelsen<br />

på Frederiksberg, samledes<br />

på Orlando World Center Marriott.<br />

I fantastiske omgivelser blev der skabt<br />

ideel lejlighed til at stifte bekendtskab<br />

med den seneste udvikling og de varmeste<br />

nyheder indenfor optometri-relaterede<br />

emner. Mødedeltagere sammensat<br />

af optometrister, forskere, studerende og<br />

andre med faglig interesse for synet, fik<br />

mulighed for deltagelse i ikke mindre<br />

end 200 foredrag og workshops- eller<br />

ca. 300 timers uddannelse. I dette varierede<br />

miljø, blev der således rejst perfekte<br />

rammer for faglig udvikling og inspiration.<br />

Et kolossalt udvalg med begrænset tid<br />

til rådighed betød tidligt op, når der<br />

skulle nås så meget som muligt. Meget<br />

passende, når der i Florida var mulighed<br />

for at deltage i foredrag under samtidig<br />

indtagelse af morgenmad.<br />

Morgenmadsseancerne begyndte præcis<br />

kl. 07.00. Til de mest populære ”forestillinger”<br />

lukkedes dørene allerede<br />

kl. 06.50, når alle pladser var taget, og<br />

man således måtte melde ”udsolgt”.<br />

Typisk var der aktiviteter frem til kl.<br />

18, og ønskede man sig et pusterum i<br />

det tætpakkede program, var der passende<br />

lejlighed til at aflægge besøg I<br />

den tilhørende udstillingshal. Hér var der<br />

anledning til at hente faglig information<br />

og inspiration med besøg på 250 stande.<br />

På standene vistes alt hvad hjertet<br />

måtte begære fra malerier udført af<br />

Erwin Borish til det nyeste indenfor<br />

f.eks. faglitteratur, fundusfotografering<br />

og OCT-scanning.<br />

Historien om Michael G. May<br />

I et altid omfangsrigt AAO-program er<br />

det selvsagt svært, at fremhæve ét af de<br />

mange tilbud. Hårdt presset kunne man<br />

dog passende vælge det farverige indslag<br />

af Mike May.<br />

54-årige May blev blind som treårig<br />

ved et kemikalieuheld, og efter at have<br />

gennemlevet 4 årtier uden at kunne se,<br />

genvandt Michael G. May synet efter en<br />

epokegørende cornea-stamcelle transplantation.<br />

I en plenarforsamling blev der flyttet<br />

grænser i en rørende førstehåndsberetning<br />

om livet som blind. Vi præsenteredes<br />

for en tilværelse der, på trods af naturlige<br />

begrænsninger, bl.a. havde budt<br />

på lærerige ophold i Vest-Afrika, aktivt<br />

sportsliv med deltagelse i vinteroplympiaden<br />

i Sarajevo, arbejde i CIA, stiftelse af<br />

familie og egne firmaer (4 stk., deriblandt<br />

det seneste Sendero Group, der<br />

udvikler GPS-systemer til blinde) og ikke<br />

mindst talrige invitationer til Det Hvide<br />

Hus med håndtryk af 4 præsidenter.<br />

Under frokosten blev vi således præsenteret<br />

for en fortælling med en vigtig<br />

anskuelse - tankevækkende for både<br />

blinde og mennesker med synet i behold<br />

- refleksioner over hvorvidt man som<br />

livslang blind skal vælge en operation,<br />

der måske kan give en synet tilbage?<br />

Meget amerikansk, rørstrømsk men ikke<br />

mindst humoristisk fortalt af et optimi-<br />

Academy Orlando 2009: en fantastisk oplevelse<br />

for danske deltagere. Forhåbentlig<br />

lader flere, danske optometrister sig inspirere,<br />

når AAO afholder næste konference i<br />

San Francisco.


Der blev også tid til det hygge i det kompakte<br />

program. Danske konferencedeltagere samles<br />

for at fejre studerendes fødselsdag: Rasmus i<br />

første række fylder år i Orlando.<br />

stisk menneske der udbytterigt har fulgt<br />

sit eget motto: ”There is always a way!”.<br />

Mange kilder til inspiration<br />

For undervisere, der skal inspireres og<br />

følge med i den nyeste udvikling indenfor<br />

faget, er deltagelse i arrangementer<br />

som Academy 2009 et must. At kunne<br />

hente information direkte fra de personer,<br />

der har ”fingrene helt nede i” forskningen,<br />

at overvære diskussioner og selv<br />

være i stand til at få afklaret spørgsmål<br />

er uundværligt for vidensformidlere. På<br />

optikeruddannelsen i Frederiksberg har<br />

vi derfor valgt at tilbyde de studerende<br />

en chance for at opleve alt dette. Med<br />

deltagelse i Academy 2009 blev der<br />

blandt andet lejlighed til at møde forfattere<br />

kendt fra nogle af lærebøgerne.<br />

Samtidig kunne der hentes inspiration til<br />

det forestående bachelorprojekt i det<br />

righoldige udvalg af interessante foredrag<br />

og præsentationer. Og hold nu fast!<br />

På en typisk konferencedag var der anledning<br />

til at overvære op til flere foredrag<br />

eller workshops indenfor flg. emner:<br />

• Behandling og forvaltning af sygdomme<br />

i øjets anteriore segment<br />

• Behandling og forvaltning af sygdomme<br />

i øjets posteriore segment<br />

• Kontaktlinser<br />

• Binokulært syn/ Pediatri (Børn og<br />

syn)<br />

• Glaukom<br />

• Generel optometri<br />

• Jura<br />

• Svagsyn<br />

• Neurooptometry<br />

• Farmakologi<br />

• Folkesundhed<br />

• Refraktiv kirurgi<br />

• Opfølgning ved oftalmisk kirurgi<br />

• Systemiske/ okulære sygdomme<br />

• Butiksdrift<br />

• Lederkursus<br />

Derudover var der løbende mulighed for<br />

at hente inspiration blandt de udstillede<br />

”papers”.<br />

Siden 2007 har undervisere fra optikeruddannelsen<br />

på Frederiksberg deltaget<br />

i American Academy og Optometry.<br />

Spændende konferencer har hver gang<br />

været en fantastisk kilde til inspiration<br />

og faglig udvikling. Positive oplevelser<br />

fra konferencen i 2009 med aktiv deltagelse<br />

af optometriststuderende, er vores<br />

forsøg på at skabe en interesse for opnåelse<br />

af internationale kvalifikationer.<br />

Ikke blot for at imødekomme politiske<br />

ønsker men fordi globaliseringen ganske<br />

enkelt kræver det. De studerende skal<br />

have nogle kvalifikationer, så de kan<br />

klare sig i internationale virksomheder<br />

og international sammenhæng.<br />

Dels skal de have en interkulturel<br />

kompetence. De skal lære at begå sig<br />

blandt ikke-danskere, og de skal oparbejde<br />

nogle holdninger og en tolerance,<br />

som skaber åbenhed og forståelse for<br />

fremmede. En ordentlig mundfuld.<br />

Indrømmet. Men med deltagelse i<br />

Academy 2009 Orlando er der taget et<br />

skridt. En spæd start der har skabt gode<br />

erfaringer men også et brændende ønske<br />

om en årligt tilbagevendende begivenhed.<br />

Da Academy 2010 kommer til at foregå<br />

i San Francisco 17.-20. november kan<br />

man jo passende opfordre til dansk deltagelse<br />

med Scott McKenzies ord:<br />

If you're going to San Francisco<br />

Be sure to wear some flowers in your hair<br />

If you're going to San Francisco<br />

You're gonna meet some gentle people there<br />

F A G L I G T S T O F<br />

25


F A G L I G T S T O F<br />

26<br />

FLEY hædret med DI-pris<br />

Af Bjarne Hansen<br />

Filmlegenden Clint Eastwood har nu<br />

også haft indflydelse på DI Hovedstadens<br />

InitiativPris 2009. I hvert fald<br />

var det med til at bestyrke Claus Spiegelhauer,<br />

formand for DI Hovedstaden i,<br />

at udvalget gjorde rigtigt i at vælge<br />

Fleye til den fornemme pris, at filmlegende<br />

har købt en Fleye-brille.<br />

For nylig trådte Clint Eastwood nemlig<br />

ind i en brilleforretning i Californien og<br />

købte sig et smart, nyt Fleye-stel. Selvom<br />

flere kendisser går med Fleye-stel er<br />

der nok ingen, der rangerer så højt som<br />

Clint Eastwood.<br />

”Det beviser endnu engang, at der er i<br />

disse globaliserede tider ikke er så langt<br />

fra Hedehusene til Hollywood som man<br />

umiddelbart skulle tro”, sagde Claus<br />

Spiegelhauer i sin hyldesttale til Fleye.<br />

DI Hovedstadens InitiativPris uddeles<br />

en gang om året til en mindre virksomhed<br />

fra Hovedstadsområdet, som har vist<br />

særligt initiativ inden for teknologi,<br />

markedsføring og salg.<br />

Uddelingen fandt sted på Fleyes domicil<br />

i Hedehusene, og det var en meget<br />

veloplagt formand for DI Hovedstaden,<br />

Claus Spiegelhauer der begrundede valget<br />

og overrakte prisen.<br />

”Der har været mange grunde til at<br />

give DI Hovedstadens InitiativPris 2009<br />

til netop Fleye”, indledte Claus Spiegelhauer<br />

og fortsatte: ”Jeg vil her nøjes<br />

med at fremdrage en række af de vigtigste.<br />

For det første har I fra dag ét udvist<br />

stor nytænkning i design, materialevalg,<br />

produktion og salg. Selvom jeres kunder<br />

ikke er de slutbrugere, som går ud af<br />

optikerbutikken med brillerne på til slut,<br />

men optikerne, der sælger brillerne til<br />

kunden, som går ud af butikken, så besluttede<br />

I jer alligevel fra første færd for<br />

at forkæle optikerne.<br />

Det betyder blandt andet, at I udover<br />

flot indpakning og dag til dag service,<br />

også sender bolsjer med ud, så medarbejderen<br />

hos optikeren har noget at<br />

gumle på, når vedkommende pakker<br />

brillerne ud.<br />

En anden grund til, at I får Initiativ-<br />

Prisen 2009 er jeres stålsatte fokusering<br />

på kvalitet. I er aldrig gået på kompromis<br />

med kvalitet, også selvom det har<br />

kostet på bundlinjen. Jeg kender for eksempel<br />

ingen andre nystartede virksomheder,<br />

der som jer besluttede at tage en<br />

op imod 5000 brillestel tilbage, fordi<br />

brugerne i sjældne tilfælde, måske<br />

kunne få et lille rids på næseryggen på<br />

grund af problemer med en næsebøjle.<br />

En tredje grund er jeres internationale<br />

fokus. I disse globaliseringstider er hele<br />

verden et potentielt marked. Det har I<br />

forstået at udnytte indtil nu og forventer<br />

at gøre endnu mere i årerne der<br />

kommer.<br />

En fjerde grund er økonomiske snusfornuft.<br />

I startede hjemme ved Annette<br />

på hendes køkken bord og besluttede at<br />

I ikke ville udbetale løn før I havde solgt<br />

det første parti briller. Det tog halvandet<br />

år!!<br />

Effekten er heller ikke udeblevet. I har<br />

haft overskud i alle år. Og trods krisen<br />

har I også oplevet omsætningsfremgang<br />

i 2009.<br />

Alt i alt var valget derfor ikke svært,<br />

da vi skulle vælge modtageren af DI<br />

Hovedstadens InitaitivPris 2009. I skilte<br />

Jer fra starten positivt ud. Ud over æren<br />

til det dygtige team fulgte der et flot<br />

kunstværk af billedkunstneren Martin<br />

Askholm og et diplom med.<br />

Efter prisoverrækkelsen holdt Annette<br />

Saust Estø på vegne af Fleye-teamet en<br />

flot takketale. Talen var rettet både til DI<br />

Hovedstaden, fordi de havde spottet<br />

Fleyes indsats i markedet og til kunder<br />

og medarbejdere.<br />

I bedste Fleye-ånd startede Annette<br />

Saust med at rette en stor tak til alle<br />

kunderne:<br />

”Uden jer så var der intet Fleye, så<br />

stod vi simpelthen ikke her. Tak til alle I,<br />

der troede på os fra begyndelsen, tak til<br />

alle I, der er kommet til under vejs, og vi<br />

vil glæde os til, at opbygge nye kunderelationer<br />

i bestræbelserne på at styrke<br />

vores eksisterende markeder og udvidelse<br />

til helt nye markeder.”<br />

Det var en glad og stolt Annette, der<br />

delte æren ud til medarbejderne:<br />

”Basen og fundamentet i Fleye er vores<br />

helt fantastiske medarbejdere. Vi vil<br />

rette en stor tak til jer alle. Uden jer,<br />

havde det ikke været muligt for os at<br />

skabe den virksomhed vi drømte om,<br />

nemlig det Fleye vi kender i dag. Jeres<br />

kompetencer og jeres vilje, er blevet det<br />

fundament, som vi har bygget Fleye på.<br />

Vi har skabt et fantastisk produkt, vi<br />

yder en exceptionel kundeservice og vi<br />

har en gennemtænkt struktur og et<br />

stærkt set up, men uden en solid og<br />

loyal medarbejder base, så vil det ikke<br />

være muligt at agere i et stærkt konkurrencepræget<br />

og internationalt marked,<br />

sådan som vi gør i dag. Tak til jer alle<br />

for jeres indsats.”<br />

Efter talerne var der hyggeligt samvær<br />

mellem de mange fremmødte og medarbejderne.<br />

Kunderne i marken blev ikke<br />

glemt. Telefonerne blev passet under<br />

hele seancen.<br />

Det sidste må være et ekstra argument<br />

for at Fleye får lov at gå hele vejen.<br />

Udover dagens hæder så er Fleye<br />

også videre til næste års landsdækkende<br />

initiativprisfinale, hvor Prins Joachim i<br />

januar 2010 vil uddele en landsdækkende<br />

InitiativPris.<br />

Prisvinderne (fra vestre) Lars Halstrøm, Hanne Rosenvold Anderson og Annette Saust Estø<br />

samt formand for DI Hovedstaden, Claus Spiegelhauer kigger på billedet af kunstneren<br />

Martin Askholm.<br />

FOTO: Hans Sønderby


F A G L I G T S T O F<br />

28<br />

Effektive medarbejdere har brug<br />

for optimale arbejdspladser<br />

Af fysioterapeut Pernille Andersen<br />

Danske virksomheder har gennem en<br />

årrække oplevet stigende konkurrence<br />

fra udlandet i særdeleshed fra Østeuropa<br />

og fra Østen. Kravene til den enkelte<br />

medarbejders effektivitet og produktivitet<br />

er øget betragteligt i forhold til tidligere<br />

tider, hvor kontorarbejde blev betragtet<br />

som risikofrit, hvad overbelastning<br />

og arbejdsskader angik. I dag tilbringer<br />

flere og flere langt hovedparten<br />

af arbejdsdagen ved computeren.<br />

Arbejdstempoet og arbejdspresset er<br />

samtidig øget betragteligt mange steder.<br />

Samtidig med, at dagens arbejdsliv er<br />

særdeles synskrævende pga. de mange<br />

timer med skærmarbejde, er snakken om<br />

ensidigt, gentaget arbejde/repetitivt arbejde<br />

gået fra alene at omhandle arbejdspladser<br />

i industrien, til at være<br />

højaktuel på mange kontorarbejdspladser.<br />

Rigtig mange lider af musegener,<br />

nakkesmerter, hovedpine og så videre.<br />

Skavankerne kommer ofte på grund af<br />

det opskruede arbejdspres og lange arbejdsdage<br />

(på kontoret og hjemme),<br />

men de gør det også rigtig svært for<br />

medarbejderne og dermed virksomhederne<br />

at være effektive. Medarbejdere,<br />

der har spændinger og smerter arbejder,<br />

langsommere, er mere syge osv.<br />

Alle kan have svært ved at holde til at<br />

sidde foran en computer hele dagen,<br />

især hvis arbejdet er (fysisk set) ensformigt,<br />

og arbejdstempoet er relativt højt.<br />

Jeg ser både ganske unge, der allerede<br />

efter få år med computerarbejde har<br />

problemer, der ikke bare går over af sig<br />

selv.<br />

Dog må det siges, at problemernes antal<br />

og alvorlighed naturligt har en tendens<br />

til at være større i gruppen af<br />

modne medarbejdere. Jo ældre man er,<br />

jo alvorligere kan det være at få ar-<br />

bejdsrelaterede gener. Den tid, det trods<br />

relevant behandling og fornuftige forholdsregler<br />

på arbejdspladsen, tager at<br />

komme sig igen, stiger som bekendt med<br />

alderen. Og hvis medarbejderen ikke få<br />

sagt til i tide, kan det blive svært og<br />

tidskrævende for alle parter, at få medarbejderen<br />

100% smertefri og effektiv<br />

igen.<br />

Det gode budskab er, at det faktisk<br />

ikke er så svært at gøre noget virksomt<br />

ved.<br />

Meget kort og præcist kan man sige,<br />

at medarbejdere med gode møbler og<br />

godt udstyr, som passer og er indstillet<br />

korrekt til den enkelte, de kommer sig<br />

som hovedregel hurtigt over arbejdsbetingede<br />

gener.<br />

Møbler og udstyr skal ligesom evt.<br />

skærmbriller passe og hvad kvalitet og<br />

brugervenlighed angår leve op til den<br />

nuværende teknologiske udvikling.<br />

Funktionaliteten skal være i top og udstyret<br />

skal gøre det muligt at benytte<br />

hensigtsmæssige arbejdsstillinger og arbejdsbevægelser.<br />

Udstyret skal desuden i<br />

videst muligt omfang muliggøre variation<br />

af samme.<br />

Naturligvis gør udstyr det ikke alene.<br />

Væsentligt er også, at medarbejderen<br />

klædes på til i videst mulig omfang at<br />

passe på sig selv i det daglige arbejde<br />

via variation, aflastende arbejdsstillinger<br />

og hensigtsmæssig brug af computerarbejdspladsen.<br />

Kommer man som optiker ud på en<br />

kontorarbejdsplads, kan man sagtens ud<br />

over at rådgive om skærmbriller, bidrage<br />

med råd og vejledning til medarbejdere<br />

med fx ondt i nakken eller ondt i en arm<br />

pga. arbejde med mus.<br />

Nakkegener har ofte med siddestillingen<br />

at gøre. Stående arbejde er derfor<br />

ideelt (også) for medarbejdere med nakkebesvær.<br />

Så kan man motivere medarbejderen<br />

til at stå op i korte perioder<br />

fx 4-6 gange om dagen, kan det alene<br />

afhjælpe meget. Når man sidder, belastes<br />

nakken væsentlig mindre, hvis overkroppen<br />

er lodret og lændestøtten er<br />

god (læs: sidder det rigtige sted).<br />

Lændestøtten justeres ved at køre ryglænet<br />

op/ned. Høj nok siddehøjde er en<br />

anden faktor. En for lav stol, kan i sig<br />

selv give problemer med nakken.<br />

Skærmhøjden har også rigtig stor indflydelse<br />

på forekomsten af nakkegener.<br />

Læg mærke til om medarbejderen kan se


hen over skærmen (overkanten skal enten<br />

være i eller meget gerne under øjenhøjde).<br />

Ofte kan skærmhøjden indstilles,<br />

men vær opmærksom på, at især lave<br />

medarbejdere med skærmbriller kan<br />

komme til at sidde med skærmen for<br />

højt, fordi denne ikke kan komme langt<br />

nok ned. Det forhold må man selvfølgelig<br />

kommenterer, alene for at sikre, at<br />

skærmbrillen har mulighed for at aflaste<br />

medarbejderen efter hensigten.<br />

Har medarbejderen ondt i armen pga.<br />

arbejde med mus, er det vigtigt at<br />

tænke på fire ting:<br />

• Musen skal bruges så lidt som muligt.<br />

Alle bør lære et minimum af genveje/shortcuts<br />

• Musen bør være indstillet til en markørhastighed,<br />

der muliggøre flytning<br />

af pilen på tværs af hele skærmen alene<br />

med en håndledsbevægelse.<br />

Musen er generelt for langsom, hvis<br />

man skal anvende albue/skulder for at<br />

få flyttet pilen fra A til B<br />

• Tastatur og mus bør anbringes inde på<br />

bordet, så underarmene kan støttes på<br />

bordet under arbejdet. Bordhøjden bør<br />

tilpasses, så armene naturligt hviler på<br />

bordet, når man sætter sig (helt) ind<br />

til bordet. Bordhøjden bør tilpasses på<br />

samme måde ved stående arbejde<br />

• Er generne store og eller arbejdet med<br />

musen betydeligt og uundgåeligt, kan<br />

det generelt anbefales, at medarbejderen<br />

i stedet for musen tilbydes en<br />

BarMouse/PrimaMouse med tilhørende<br />

bred håndledsstøtte og lavt<br />

tastatur (se www.tlf-office.dk). Der<br />

findes alternativer til disse såkaldte<br />

”ergonomiske mus”, men de er efter<br />

min erfaring alle inferiøre mht. funktionalitet<br />

og udformning<br />

For fuldstændighedens skyld skal det<br />

nævnes, at der er andre faktorer, som fx<br />

lys og bordets udformning, der kan spille<br />

en rolle for henholdsvis nakke- og armgener.<br />

Med hensyn til skærmbriller er der<br />

også godt nyt – både for virksomheder/medarbejdere<br />

og for optikerne.<br />

Den gode nyhed for optikeren er, at<br />

der fortsat er masser af medarbejdere i<br />

danske virksomheder, som trænger til<br />

(nye) skærmbriller. Finanskrise eller ej:<br />

Behovet er det samme, og det er stort!<br />

Danmark og de øvrige skandinaviske<br />

lande er generelt meget længere<br />

fremme indenfor arbejdsmiljø end de<br />

lande, vi normalt sammenligner os med.<br />

Det gælder også indenfor skærmbriller<br />

og andre briller til arbejdsbrug. Det relativt<br />

lille marked, har igennem flere år<br />

betydet manglende fokus fra glasproducenterne<br />

på den type glas. I 2009 har<br />

næsten samtlige glasproducenter imidlertid<br />

udviklet glastyper til arbejdsbrug,<br />

glas der matcher de bedste glas til privat<br />

brug. De nye glas har en bedre synskomfort<br />

til glæde for især de modne medarbejdere.<br />

Problemet er i mange sammenhænge,<br />

at virksomhederne (og oftest også medarbejderne)<br />

ikke kender mulighederne.<br />

Det betyder, at rigtig mange fortsat tror,<br />

at alle skærmbriller er ens, hvad synskomfort<br />

angår. Medarbejderne ved fx<br />

sjældent, at der findes skærmbrilletyper,<br />

som kan bæres hele arbejdstiden.<br />

Virksomhederne har meget sjældent et<br />

klart billede af, hvor god en investering<br />

det faktisk er, at medarbejderne til enhver<br />

tid har en moderne progressiv<br />

skærmbrille, der passer til deres arbejdssituation.<br />

Fx er det tankevækkende, at<br />

trenden med storrumskontorer ikke i<br />

nævneværdig grad har ændret praksis<br />

hverken hos virksomhederne eller hos<br />

optikerne med hensyn til, hvilke glastyper,<br />

der efterspørges/anbefales.<br />

Optikerne bør efter min opfattelse<br />

gøre meget mere reklame for deres kunnen<br />

på skærmbrilleområdet. Vi skal have<br />

solgt flere skærmbriller med de bedste<br />

glas – det vil være en fordel for både<br />

medarbejderne, virksomhederne - og<br />

selvfølgelig også for optikerne.<br />

For yderligere gode råd om indretning<br />

og brug af skærmarbejdspladsen<br />

se www.jobbriller.dk<br />

(klik på ”Genvej til en god skærmarbejdsplads”),<br />

eller kontakt forfatteren<br />

på telefon 40 89 49 40.<br />

Tilmeld dig et kursus i<br />

ErhvervsOptik<br />

25 år hos<br />

HOYA<br />

Preben Paludan kan her i<br />

januar måned fejre 25 års<br />

jubilæum som direktør for<br />

HOYA Lens Danmark.<br />

Preben Paludan kom i lære<br />

som optiker i 1964 og blev<br />

udlært fra Synoptik i august<br />

1968. Herefter arbejdede<br />

han i et par år hos THIELE<br />

og derefter to år hos en<br />

optiker på Frederiksberg.<br />

I 1973 gik turen til leverandøren<br />

American Optical<br />

hvor han blev salgschef for<br />

Danmark og Sverige. Efter<br />

ca. 6,5 år hos AO etablerede<br />

han sig med en forretning<br />

på Frederiksberg. I december<br />

1984 afhændede han<br />

forretningen og januar 1985<br />

startede karrieren hos<br />

HOYA Lens Danmark. På<br />

spørgsmålet om hvornår<br />

han holder op lyder svaret:<br />

”Ingen kommentarer.”<br />

F A G L I G T S T O F<br />

29


F A G L I G T S T O F<br />

30<br />

Visitering til synstræning<br />

Formålet med denne artikel er at øge interessen for synstræning hos optikere, samt at give et indblik i<br />

de muligheder, der er for at visitere klienterne videre til kolleger, der har specialiseret sig i synstræning.<br />

Målet er at hjælpe klienterne til at få en bedre visuel komfort.<br />

Af optometrist Pernille Østberg og<br />

Hans Tærsbøl O.D, FCOVD.<br />

Vi har begge arbejdet med synstræning i<br />

mange år, og har gennem tiden oplevet<br />

at synstræning er blevet mere og mere<br />

accepteret. Den stigende eksponering i<br />

diverse medier har givet en øget opmærksomhed<br />

og dermed øget efterspørgsel.<br />

Vi må desværre erkende, at der stadigvæk<br />

er en vis form for tilbageholdenhed<br />

og måske endda direkte mistro overfor<br />

den positive effekt og værdi af synstræning.<br />

Vi må nok indrømme, at vi selv<br />

bærer en del af ansvaret, fordi vi har<br />

forsømt at dokumentere vores resultater.<br />

Den enkelte klinik har brugt ressourcerne<br />

på træning i stedet for statistik og<br />

dokumentation.<br />

For de af os, der arbejder med synstræning<br />

i det daglige, er det en naturlig<br />

forlængelse af vores arbejde som optometrist<br />

i bestræbelserne på at tilfredsstille<br />

klienternes visuelle behov. Ingen<br />

anden faggruppe beskæftiger sig med<br />

synet og synsfunktionen i samme udstrækning.<br />

Synstræningen giver mulighed<br />

for at optimere de visuelle ressourcer.<br />

Med hensyn til det videnskabelige,<br />

så opnår vi kliniske resultater, der tåler<br />

sammenligning med resultaterne i andre<br />

nært beslægtede faggrupper.<br />

Hvem har behov for synstræning?<br />

Når man påtænker at visitere en klient<br />

videre er der flere spørgsmål, der melder<br />

sig:<br />

• Hvem kan have gavn af/brug for synstræning?<br />

• Er der en øvre eller nedre aldersgrænse?<br />

• Kan jeg altid stole på mine<br />

data/målinger?<br />

• Hvilket grundlag er bedst: Grafisk eller<br />

OEP<br />

• Optisk løsning/og eller synstræning?<br />

I princippet kan alle have gavn af synstræning,<br />

det er bare ikke alle der har behov<br />

for det. Ud fra anamnesen må optometristen<br />

vurdere om en optisk løsning<br />

kan afhjælpe problemet, eller om der<br />

skal visitere videre.<br />

Der er ikke en øvre eller nedre aldersgrænse<br />

for hvem, der kan have gavn af<br />

træningen. Det er alene et spørgsmål om<br />

klientens motivation og evne til at gennemføre<br />

et træningsforløb. I henhold til<br />

autorisationen bør arbejdet med børn<br />

under 10 år foregå i samarbejde med en<br />

læge. En stor del af klientellet i vores<br />

klinik er børn i alderen 6-12 år. Uanset<br />

autorisation eller alder bør man altid<br />

udvise samvittighedsfuld adfærd i forhold<br />

til klientens visuelle behov.<br />

Som ved alle andre former for under-<br />

Pernille Østberg i en træningssituation<br />

søgelser, der involverer den menneskelige<br />

organisme, eksisterer der en vis form<br />

for usikkerhed med validiteten af vore<br />

data. En synsundersøgelse er et øjebliksbillede,<br />

og af og til må man bruge sin<br />

fornemmelse og erfaring, når de ”hårde”<br />

data ikke passer ind i vores skabelon<br />

omkring det visuelle system.<br />

Hvorvidt man bekender sig til den ene<br />

eller anden undersøgelsesmetodik er ikke<br />

så vigtig, da den jo kun er sat op som en<br />

guideline, og må ikke forveksles med eksakt<br />

viden. Ofte kan den bedste løsning<br />

være en kombination af flere metodevalg,<br />

sund fornuft og hensyntagen til<br />

det miljø klienten er i til daglig.<br />

Ofte er en optisk løsning kombineret<br />

med synstræning det mest optimale.


Typiske symptomer:<br />

• Ordene løber sammen – slør ved<br />

læsning.<br />

• Hovedpine i forbindelse med nærarbejde.<br />

• Øjnene brænder, svier eller løber i<br />

vand.<br />

• Springer ord eller linjer over.<br />

• Undgår læsning og andet nærarbejde.<br />

• Koncentrationsbesvær.<br />

• Læseforståelse falder over tid.<br />

• Diplopi – konstant eller lejlighedsvis.<br />

• Omstillingsbesvær.<br />

• Træthed.<br />

Henvisningskriterier:<br />

• Konvergensnærpunkt - > 10-12 cm.<br />

• Dårlig øjenmotorik – følgebevægelser,<br />

saccader, fiksation samt medbevægelse<br />

af hovedet.<br />

• Store phorier – reserven bør være<br />

mindst 2 x phorien.<br />

• Lave vergensmålinger - < 2/3 af det<br />

forventede.<br />

Blur - et udtryk for fleksibiliteten mellem<br />

vergenserne og akkommodationen.<br />

Break – et udtryk for kvaliteten af den<br />

binokulære funktion, ikke et udtryk for<br />

muskelstyrke, derimod et tegn på mismatch,<br />

der påvirker effektiv binokulær<br />

funktion.<br />

Recovery – en mere subtil indikator af<br />

kvaliteten. En lille forringelse af den<br />

binokulære integration kan eksempelvis<br />

give lave recoveries.<br />

• Tilstedeværelsen af en fiksationsdisparitet<br />

– endnu et udtryk for ustabil og<br />

ineffektiv binokulær funktion.<br />

• Lave PRA/NRA – positiv og negativ relativ<br />

akkommodation.<br />

Ovenstående er nogle ganske få kriterier<br />

der rimelig nemt kan udledes ved den<br />

rutinemæssige optometriske undersøgelse,<br />

og som ofte giver et godt billede<br />

af den binokulære status.<br />

Hans Tærsbøl i en træningssituation<br />

Metoder og træningsforløb<br />

Synstræningsmodeller:<br />

• VT I - samsynsproblemer<br />

• VT II Visuelle relaterede læringsproblemer<br />

– dvs. Visuomotorisk træning –<br />

syn og bevægelse, udviklingstræning i<br />

forhold til det neurologiske niveau –<br />

f.eks. integrering af de tidlige reflekser<br />

og vestibulær integration. Indeholder<br />

samtidigt kognitiv/perceptuel træning<br />

– f.eks. planlægning og udførelse af<br />

komplicerede opgaver. I de senere år<br />

har vi også inddraget computer<br />

træning til udvikling af den visuelle<br />

perception og den kognitive formåen.<br />

Endelig er der kommet et sjovt og<br />

spændende program via Nintendo Wii,<br />

hvor især Wii Fit (med balancebræt<br />

bræt) er meget anvendeligt.<br />

• VT III – Strabismus og amblyopi der i<br />

starten af forløbet indeholder overvejende<br />

monokulær træning.<br />

• TBI – Traumer/hjerneskader – erhvervede<br />

eller resultatet af manglende<br />

neurologisk udvikling.<br />

• Ofte vanskelige at adskille – derfor er<br />

der ens træningselementer i både VT I,<br />

VT II, VT III og TBI afhængig af niveauet.<br />

Motivation er en af de vigtigste faktorer<br />

for at et træningsforløb kan blive en<br />

succes. For nogle kan det være et mål at<br />

blive bedre til læsning, matematik boldspil<br />

etc.<br />

For en person med en erhvervet hjerneskade,<br />

kan motivationen være at<br />

komme tilbage på arbejdsmarkedet gennem<br />

et rehabiliteringsprogram, der også<br />

indeholder synstræning.<br />

Er der derimod ingen erkendelse af<br />

egne problemer, er der oftest lav motivation<br />

og dermed ingen interesse for en<br />

kur. Medmindre, det lykkes os at skabe<br />

en forståelse for, hvad et træningsforløb<br />

kan betyde af forbedringer i hverdagen.<br />

Træning og tidshorisont.<br />

• Et træningsforløb varierer fra 5 – 30<br />

klinikbesøg.<br />

• Tidsintervaller imellem kliniktræning –<br />

fra 1 x om ugen til 1 x om måneden.<br />

Typiske intervaller er hver 2. – 3. uge.<br />

• Kliniktræning varer 50-60 min.<br />

• Hjemmetræning – 20 til 25 min. dagligt.<br />

Paradokser:<br />

• Det opleves med jævne mellemrum, at<br />

selvom der næsten udelukkende er<br />

trænet monokulært, så forbedres den<br />

binokulære status.<br />

• Træning af den neurologiske udvikling<br />

herunder de tidlige/primitive reflekser<br />

kan ligeledes give funktionelle forbedringer.<br />

Ikke nødvendigvis i form af<br />

markante målbare ændringer.<br />

Udbytte af samsynstræning<br />

Et visuomotorisk træningsprogram forbedrer<br />

ofte andre færdigheder end de<br />

visuelle. Det kan eksempelvis være øget<br />

koncentration, bedre selvværd og større<br />

lyst til nye udfordringer.<br />

F A G L I G T S T O F<br />

31


F A G L I G T S T O F<br />

32<br />

Træningen kræver en stor daglig indsats<br />

af klienten over en måske længere<br />

periode, men belønningen i form af<br />

f.eks., at kunne læse hurtigere og med<br />

bedre forståelse, ikke opleve diplopi<br />

mere, undgå at få hovedpine, bedre koordinering<br />

og rum retnings fornemmelse,<br />

opleve 3D igen eller for første<br />

gang, bedre koncentration osv., er meget<br />

stor.<br />

Cases:<br />

De tre cases er et tilfældigt udsnit af<br />

vores klientel, og kan være med til yderligere<br />

at illustrere et træningsforløb<br />

uden at komme ind på de enkelte<br />

træningsøvelser.<br />

JULIE 7 ÅR – DOVENT ØJE<br />

Julie er henvist til øjenlæge af sundhedsplejerske<br />

på grund af nedsat visus<br />

på højre øje.<br />

Forældrene henvender sig til os, for at<br />

få en kontrol af øjenlægerecepten.<br />

Brillerecept fra øjenlæge: HØ: +4.00<br />

VØ: +1.00.<br />

Julie har ikke tidligere brugt briller, og<br />

hun har ingen klager.<br />

Ved undersøgelsen er visus uden briller<br />

HØ: 0,4 VØ: 1.0<br />

Julie har svag stereopsis (4/8), ellers er<br />

der ikke meget at bemærke i undersøgelsen.<br />

Retinoskopiresultatet hænger fint<br />

sammen med 7A, som er HØ: +2.25 -<br />

1.50 x 180 VØ: +0.75. Der er ingen<br />

umiddelbar visusforbedring med briller.<br />

Julie starter med træning og forældrene<br />

vælger at vente med at få lavet<br />

briller.<br />

Julie træner 20 min. dagligt, med klinikbesøg<br />

hver 4. uge. Hvert besøg tager<br />

ca. 50 – 60 min. Vi træner de tidlige reflekser,<br />

monokulære aktiviteter og grovmotoriske<br />

øvelser.<br />

Efter en måned, er visus på højre øje<br />

steget til 0,8.<br />

Julie fortsætter med samme type<br />

øvelser i forskellige varianter.<br />

Efter endnu en måneds træning, er<br />

visus steget til 1.0 på højre øje.<br />

Stereopsis nær 8/8.<br />

Vi fortsætter træning og Julie kommer<br />

stadig i klinikken ca. en gang pr. måned.<br />

Ved 8. Klinikbesøg, efter ca. 7 måneders<br />

træning viser en ny undersøgelse en<br />

monokulær visus u. rx. på H: 1.0 V: 1.0.<br />

Retinoskopi viser for første gang samme<br />

rx. på begge øjne (+1.50). Nu starter vi<br />

på mere binokulær træning.<br />

Julie er ved at være træt af at træne.<br />

Men hun er tæt på målet, og det motiverer<br />

hende. Hun er stadig i træning.<br />

Måske vil Julie i en periode have behov<br />

for en svag plusbrille på f. eks. +0.75<br />

OU.<br />

BODIL 62 ÅR – DOBBELTSYN<br />

Bodil er henvist fra egen optiker på<br />

grund af problemer med nye progressive<br />

glas. Bodil ser dobbelt med de nye briller.<br />

Bodil har tidligere set dobbelt ved<br />

træthed og det er væsentlig forværret<br />

med de nye briller.<br />

Bodil har, så længe hun kan huske, altid<br />

set dobbelt ved træthed, og hun troede<br />

det skulle være sådan og har derfor<br />

aldrig beskrevet dette til optiker eller<br />

øjenlæge.<br />

Brillestyrken i den nye brille er næsten<br />

identisk med den habituelle brille, der<br />

måler:<br />

HØ: +1.25 -0.50 x 135 add. 2.50<br />

VØ: +0.75 -0.50 x 65 add. 2.50<br />

Nye rx. fra egen optiker er +0.25 mere<br />

til afstand, cyl. drejet ca. 10 grader.<br />

Cylinderen på højre øje varierer ca. 25<br />

grader. Optiker har byttet glas flere<br />

gange uden forbedring.<br />

Bodil føler selv, at højre øje kobler fra.<br />

Hun ser bedre om morgenen. Når hun<br />

læser, er hun begyndt at bruge klap for<br />

at undgå dobbeltsyn.<br />

Vores undersøgelse viser en habituel<br />

visus med korrektion på HØ: 1.0 VØ: 1.0<br />

Covertest viser stor højre hyper exo<br />

fori – både på afstand og nær.<br />

Konvergensnærpunkt på ca. 30 cm.<br />

Store forier på nær og lave vergensmålinger.<br />

( både break/recovery), og<br />

stereopsis er nedsat (5/8).<br />

Vi anbefaler at give lidt prismer, der<br />

kompenserer for Bodils hyper fori.<br />

Ny brillestyrke:<br />

HØ: +1.50 -0.50 x 135 1 pd. basis ned<br />

add. 2.25


VØ: +1.25 -0.50 x 50 1 pd. basis op<br />

add. 2.25<br />

Bodil starter træning, med klinikbesøg<br />

hver 3. uge. og 20 minutters hjemmetræning<br />

dagligt.<br />

Vi starter med monokulær og grovmotorisk<br />

træning sammen med refleksøvelser.<br />

Bodil bliver hurtigt bedre, og vi<br />

starter allerede på binokulære øvelser<br />

efter 6 uger.<br />

Der er lavet nye brilleglas, som hun<br />

umiddelbart synes er gode.<br />

Ved 5. klinikbesøg (efter ca. 3 mdr.),<br />

tager vi en ny test og gør status.<br />

Ved covertest, er hendes exo og hyper<br />

fori mindre i dag, og stereopsis er steget<br />

til 8/8. Nærforien er faldet til normalt<br />

niveau, og vergensmålingerne er høje<br />

(både break/recovery). Hun får nye øvelser<br />

til at træne samsynet. Hun skal<br />

fortsætte træningen ca. en måned<br />

endnu.<br />

Autorisation uden papir<br />

Fra 1. januar 2010 får nye læger, tandlæger, sygeplejersker<br />

og andre sundhedspersoner ikke længere<br />

papir på deres autorisation. I stedet bliver bekræftelsen<br />

på autorisationen sendt på e-mail.<br />

Overgangen til elektronisk bekræftelse vil gælde autorisation,<br />

tilladelse til selvstændigt virke og speciallægeeller<br />

specialtandlægeanerkendelse.<br />

Baggrunden for den nye praksis er først og fremmest,<br />

at der ikke længere er brug for papirbeviset, da alle<br />

kan finde oplysninger om, hvem der er autoriseret i autorisationsregisteret<br />

på nettet.<br />

Se alle autorisationer på nettet i Sundhedsstyrelsens<br />

autorisationsregister<br />

Alle autoriserede sundhedspersoner bliver optaget i<br />

Sundhedsstyrelsens autorisationsregister, som er offentligt<br />

tilgængeligt på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.<br />

Her kan arbejdsgivere, patienter, medier og andre<br />

Bodil kan mærke, at hendes øjne ikke<br />

længere bremser hende i arbejdet, og<br />

brillerne fungerer fint. Hun er ikke længere<br />

generet af dobbeltsyn. Når hun har<br />

trænet en måned mere skal hun nedtrappe<br />

træningen.<br />

Herefter kommer hun til kontrol, for<br />

at se om hun bevarer de genfundne/tillærte<br />

færdigheder.<br />

KATRINE 13 ÅR - LÆSEPROBLEMER<br />

Katrine er henvist til os fra optiker på<br />

grund af læseproblemer. Hun har koncentrationsbesvær<br />

ved læsning, læser<br />

langsomt og mister orienteringen ved<br />

læsning. Katrine får ekstrahjælp i dansk.<br />

Der er ikke meget at bemærke i synsanalysen.<br />

Visus er normal, og hun har<br />

fuld stereopsis. Dog er øjenbevægelserne<br />

usikre og hakkende.<br />

Akkommodationsfleksibiliteten er lav<br />

og konvergensnærpunktet er 15 cm.<br />

Kathrine starter træning og kommer<br />

her i klinikken ca. hver 3. uge. Kathrine<br />

træner hjemme 20 min. hver dag.<br />

Vi starter med at træne reflekser sammen<br />

med monokulær og grovmotorisk<br />

træning. Hver gang hun kommer i klinikken,<br />

udskifter vi øvelserne i takt med,<br />

at hun bliver bedre.<br />

Ved 5. klinikbesøg, tager vi en test og<br />

gør status over forløbet. Katrine har nu<br />

trænet ca. 3 mdr.<br />

Væsentlige ændringer i forhold til<br />

første undersøgelse:<br />

Kathrines konvergensnærpunkt er rykket<br />

fra 15 cm til TN.<br />

#20 er rykket fra -1,75 til -3.50.<br />

Subjektivt fortæller Katrine og hendes<br />

forældre, at hun er begyndt at læse.<br />

Hendes læselyst er større og skolen har<br />

bemærket fremgang.<br />

Katrine træner stadig. Hun forventes<br />

at være færdig efter ca. 6 mdr. træning.<br />

finde oplysninger om sundhedspersoners navn, autorisationsdato,<br />

fødselsår, faggruppe samt eventuelle datoer<br />

for opnåelsen af selvstændigt virke og speciallæge-<br />

samt specialtandlægeanerkendelser.<br />

Registeret opdateres løbende. Det betyder, at sundhedspersonen<br />

senest to dage efter autorisation kan<br />

findes i registeret.<br />

Autorisationsprocessen foregår fremover udelukkende<br />

elektronisk, og der kan kun søges om autorisation på<br />

Sundhedsstyrelsens hjemmeside med angivelse af emailadresse.<br />

Ansøgningsskema, vejledning og øvrig information vedrørende<br />

den papirløse autorisationsordning findes på<br />

Sundhedsstyrelsens hjemmeside,<br />

www.sst.dk.<br />

F A G L I G T S T O F<br />

33


F A G L I G T S T O F<br />

34<br />

”David Fellah er chefdesigner for Designit Eyewear, der har sat sig det mål at fremme innovation i brillebranchen”<br />

Brillestel er forældede<br />

90 procent af brillebærere oplever gener ved at bære briller. Men brillebærernes kvaler er unødvendige,<br />

mener David Fellah, chefdesigner for Designit Eyewear. Problemet skyldes, at udviklingen indenfor brillestel<br />

næsten er gået i stå, fordi hverken store leverandører eller uafhængige producenter formår at<br />

holde fokus på innovation.<br />

Claus Suk Yong Jacobsen<br />

Biler. Mobiltelefoner. Møbler. Alt hvad vi<br />

omgiver os med til hverdag er sædvanligvis<br />

udviklet af professionelle industrielle<br />

designere på baggrund af en række<br />

innovationsmetoder.<br />

Det gælder bare ikke for briller.<br />

I brillebranchen lægger formgivningen<br />

sig tæt op af modeverdenen, mens innovation<br />

– forbedring af brillens funktionalitet<br />

– er et særsyn.<br />

Set fra en industriel designers syns-<br />

vinkel er traditionelle briller derfor nærmest<br />

et forældet produkt.<br />

”I 200 år har brillen været et produkt<br />

på markedet. Inden for det sidste 50 år<br />

har der eksisteret teknologi til at lave<br />

gigantiske innovationer på brillestel. Det<br />

sker bare ikke,” siger David Fellah, CEO<br />

og en af tre partnere bag design-giganten<br />

Designit og chefdesigner for datterselskabet<br />

Designit Eyewear.<br />

I Designit Eyewear har uddannede industrielle<br />

designere arbejdet systematisk<br />

på at analysere brillen, opspore svaghederne<br />

i den traditionelle stelkonstruktion<br />

og udvikle nye bud på, hvordan fremtidens<br />

brille skal fungere.<br />

”I alt hvad vi beskæftiger os med i<br />

Designit – hvad enten det er mobiltelefoner<br />

eller nye metrotoge, patientoplevelser<br />

på hospitaler eller høreapparater<br />

– foretager vi innovation fra et og<br />

samme udgangspunkt: Brugerens holdning<br />

til, hvad der har værdi”, siger David<br />

Fellah, som selv er uddannet designer og<br />

stadig arbejder 20 procent af tiden som<br />

designer i Designit Eyewear.<br />

Gennem brugerundersøgelser har<br />

Designit erfaret, at omkring 90 procent<br />

af brillebærere oplever gener i forbindelse<br />

med brillestellet.<br />

På basis af denne opdagelse er<br />

Designit gået ind i slaget om brillens<br />

fremtid med en metodisk analyse af brillestellets<br />

svage punkter, en række tips til<br />

branchen om hvordan den kan stimulere<br />

innovation – og nye, banebrydende brilleprodukter<br />

udviklet med den professionelle<br />

designers forståelse for brugerbehov.<br />

Brillestel skal være komfortable,<br />

fleksible og holdbare<br />

Enhver brillebærer kender problemet<br />

med briller, der trykker på næsen eller<br />

tindingerne, mister deres pasform og<br />

sidder løst, går i stykker eller på anden<br />

måde virker hæmmende for komfort og<br />

bevægelsesfrihed.


Man tager det nærmest for givet, at<br />

de problemer følger med, når man er<br />

nødt til at gå med briller.<br />

Men ifølge Designit Eyewear kan problemerne<br />

undgås. Professionelle designere<br />

kan imødegå hvert enkelt irritationsmoment,<br />

men hele den tekniske<br />

udvikling – der for eksempel er en essentiel<br />

del af linseproducentens virke –<br />

er stort set blevet skåret ud af ligningen,<br />

når det gælder briller.<br />

Designerens måde at anskue brillen<br />

kaster et helt nyt lys over, hvad en brille<br />

kan og måske bør være.<br />

”Vi har analyseret os frem til tre<br />

grundlæggende problemer med briller,<br />

og ud fra det har vi forsøgt at udvikle<br />

en brille, der løser disse problemer”, siger<br />

David Fellah.<br />

De tre problemer er:<br />

1) Brillen er ubehagelig at have på. Det<br />

er dybest set en unaturlig situation at<br />

sætte et stykke plastik eller metal på<br />

et af kroppens mest følsomme områder.<br />

Dertil kommer, at ikke enhver<br />

brille passer med enhver hovedform<br />

og størrelse.<br />

2) Brillen kan miste form, både ved almindelig<br />

brug og ved overbelastning<br />

i forbindelse med hverdagsaktiviteter.<br />

I Designits optik er det ikke godt nok,<br />

hvis der skal laves gentilpasning, fordi<br />

brillen bliver bøjet ved, at man giver<br />

en af sine kære et knus.<br />

3) Brillen er skrøbelig. De fleste kender<br />

irritationen og udgiften ved at skulle<br />

erstatte en brille, der er knækket eller<br />

bøjet så meget ud af form, den ikke<br />

kan gendannes.<br />

Brillen skal være ergonomisk og i princippet<br />

passe til enhver type ansigt og<br />

enhver hovedstørrelse. Den skal have<br />

øget fleksibilitet og evne til at bevare<br />

pasform i forhold til traditionelle brillestel.<br />

Og endelig skal brillen være slidstærk<br />

og robust overfor særlige belastninger.<br />

Designit Eyewear’s løsningsmodel retter<br />

sig mod disse nøgleproblemer ved<br />

hjælp af tilsvarende metoder.<br />

1) Udvalg af materiale ved grundig analyse<br />

af forskellige metaller og kunststoffers<br />

grundlæggende egenskaber.<br />

Titanium og nylon er foretrukne materialer,<br />

fordi de er lette og slidstærke.<br />

2) Designit Eyewears titanium-brille, det<br />

flere gange prisbelønnede flagskib,<br />

Slights OnePiece, besidder en indbygget<br />

elasticitet, der rent faktisk får<br />

brillen til at rette sig tilbage på næse<br />

og ører, hvis den får et let stød.<br />

3) OnePiece er samtidig et eksempel på<br />

øget holdbarhed, som udviklerne har<br />

opnået ved at skære begrebet<br />

”hængsel” ud af ligningen. Designit<br />

Eyewear har anvendt et bøjeligt led,<br />

et såkaldt flex-led, der i kraft af tre<br />

hærdede og specielt sammensvejsede<br />

lag gør brillen bøjelig på samme<br />

måde, som hvis der sad et hængsel.<br />

”David Fellah med den prisbelønnede brille, Slights OnePiece, der forener lethed, holdbarhed<br />

og fleksibilitet. Designerne har helt droppet hængslet og i stedet udformet et fleksibelt<br />

led ved hjælp af tre specielt sammensvejsede lag titanium.”<br />

Designits filosofi redefinerer brillen ud<br />

fra universelle principper fra industriel<br />

formgivning og sætter en højere praktisk<br />

standard for brillestellet. Kravene til,<br />

hvad en brille skal kunne er pludselig<br />

væsentlig højere end korrektion af synet<br />

plus moderigtighed.<br />

Nu omfatter regnestykket også komfort,<br />

fleksibilitet og holdbarhed.<br />

Når formen følger funktionen<br />

Slights OnePiece er på sin vis en model<br />

for Designit Eyewears design-filosofi,<br />

ligesom den er et lærestykke for branchen<br />

i innovation. Der ligger seks patentansøgninger<br />

gemt i produktet, heriblandt<br />

det allerede patenterede flexled.<br />

Som navnet antyder, er OnePiece produceret<br />

i et stykke, og det øger stellets<br />

holdbarhed. Hængslet er i princippet ethvert<br />

brillestels svageste led.<br />

”Det at have en brille med et hængsel<br />

på er fuldstændig absurd. Det er noget,<br />

der stammer helt tilbage fra 300 år siden,<br />

da brillen blev opfundet. Hængsler<br />

er en blindgyde, for der er ingen grund<br />

til at gå den vej. Det kan løses ved at<br />

studere og anvende metallers naturlige<br />

egenskaber”, siger David Fellah.<br />

Det usynlige flex-led påvirker selvfølgelig<br />

også brillens udseende ved ganske<br />

enkelt at fjerne det uundgåelige knæk<br />

og erstatte det med glat overgang.<br />

”Vores brille er mega high tech, men<br />

man kan ikke se det. Vi ville gerne lave<br />

en ergonomisk brille, som passer perfekt<br />

til det ansigt, den kommer på. Vores udgangspunkt<br />

er, at uanset hvilken form<br />

”Designit Eyewear er en afdeling af<br />

Designit, som er Nordens største designvirksomhed.<br />

Afdelingen for brilledesign<br />

har i øjeblikket fem ansatte.”<br />

F A G L I G T S T O F<br />

35


F A G L I G T S T O F<br />

36<br />

dit ansigt har, så vil brillen tilpasse sig<br />

ansigtet”, siger David Fellah.<br />

De avancerede teknologier, der er lagt<br />

ind i flex-leddet, giver leddet langt<br />

højere levedygtighed og brudstyrke end<br />

hængslet i sammensatte brillestel.<br />

Leddet kan bøjes begge veje uden at<br />

knække eller miste spændstighed.<br />

Samtidig er flex-leddet en faktor i<br />

stellets evne til at rette sig ind på ansigtet<br />

efter et stød.<br />

”Man kan godt sige, at vi er gået i<br />

gang med at lave en kyssebrille”, som<br />

David Fellah udtrykker det.<br />

Skulle stellet miste pasform – hvilket<br />

kan ske efter et mere voldsomt stød –<br />

kan brillen lægges på plads i det specialdesignede<br />

etui og vil efter kort tid have<br />

gendannet sin oprindelige form.<br />

Alt i alt er Slights OnePiece et eksempel<br />

på et stel, der er kommet til verden<br />

under helt andre omstændigheder end<br />

traditionelle brillestel – et produkt af<br />

professionelle designeres devise:<br />

”Form follows function.”<br />

I innovationens hovedstad, Japan, på<br />

International Optical Fair i Tokyo, er<br />

Slights OnePiece netop blevet kåret som<br />

årets bedste brille i 2010, hvilket er den<br />

tredje design-pris, der tilfalder Designit<br />

Eyewear.<br />

I hvor høj grad forbrugerne opdager<br />

og tillægger sig brugen af den hængselløse<br />

brille afhænger i høj grad af optikerne<br />

og deres forståelse for betydningen<br />

af forbrugerundersøgelser,<br />

materialeegenskaber i stellet og funktionsstyret<br />

udvikling generelt.<br />

Netop fordi det er så overset i brillebranchen<br />

er det kolossale behov – og<br />

marked – for innovation et emne, der<br />

skal forstås og videregives af fagets specialister.<br />

Brillebranchen snyder udenom kundens<br />

behov<br />

De fleste opfatter en brille som et par<br />

linser af glas, der korrigerer synet, omgivet<br />

af en ramme – bestående af en<br />

front, to stænger og to hængsler – som<br />

i bedste fald kan understrege bærerens<br />

personlighed og være et fashion statement.<br />

Set fra en designers perspektiv er briller<br />

et redskab, der stiller helt specielle<br />

krav til komfort, funktionalitet og holdbarhed.<br />

”Udviklingen går langsomt i brillebranchen,<br />

når det gælder innovation. I<br />

løbet af de seneste 15 år kan man tælle<br />

3-5 afgørende innovationer”, siger David<br />

Fellah, som knytter problemet til opfattelsen<br />

af brillestel som værende først og<br />

fremmest et modeprodukt:<br />

”En brille er et kraftfuldt udtryk, og<br />

derfor bliver formgivningen påvirket af<br />

de trends, der nu eksisterer på markedet.<br />

Men udtrykket er en styling-opgave. I<br />

produktdesign er styling altid det sidste,<br />

man kommer til.”<br />

Hos Designit Eyewear har tilgangen<br />

været de professionelle redskaber, der er<br />

specifikke for designere, i første omgang<br />

en analyse af såkaldte ”market pains” –<br />

de områder, hvor man kan udkonkurrere<br />

andre på markedet – og dernæst systematiske<br />

brugerobservationer og brugerundersøgelser.<br />

Den tilgang er nærmest ukendt i brillebranchen,<br />

og det skyldes først og<br />

fremmest at branchen indtil nu har kunnet<br />

slippe af sted med at producere briller<br />

uden de samme kundehensyn som<br />

behersker andre brancher.<br />

”Brillebranchen er jo en fantastisk heldig<br />

branche, fordi kunderne er tvunget<br />

til at bruge disse produkter, uanset om<br />

de er behagelige eller ej. Hvad angår udvikling,<br />

så er det et onde, for så er der<br />

ikke nogen grund til at gøre noget ekstra<br />

godt”, siger David Fellah.<br />

Udover den traditionelle modevinkel<br />

på brilleudvikling og det forhold, at brillen<br />

er en fornødenhed, nævner designeren<br />

et tredje specielt forhold ved brillebranchen,<br />

som er med til at bremse<br />

innovation:<br />

”Brillebranchen er en pudsig branche<br />

at komme ind i. Den er lille i forhold til<br />

mange andre brancher og på nogle områder<br />

umoden, fordi der er fire store<br />

spillere, som ejer 90 procent, og så 200<br />

spillere, som slås om de sidste 10 procent<br />

og dybest set prøver at forhindre<br />

hinanden i at lave udvikling”, siger<br />

David Fellah.<br />

De tre faktorer gør sammen, at brillebærere<br />

må finde sig i briller, der ligger<br />

langt under hvad en professionel designer<br />

vil kræve af en hvilken som helst<br />

brugsgenstand.<br />

Mission: At udforske nye muligheder og<br />

skubbe innovationen<br />

For Designit Eyewear er missionen at få<br />

sat innovation på dagsordenen, dels for<br />

at sætte skub i salget af deres egne produkter<br />

og dels, fordi det ganske enkelt<br />

er den professionelle designers opgave<br />

og dagsorden i forhold til ethvert produkt,<br />

man forholder sig til.<br />

Chefdesigneren i den fem mand store<br />

brilleafdeling i Skandinaviens største designvirksomhed<br />

angiver samlet set fire<br />

hovedårsager til, at det står sløjt til med<br />

innovation i brillebranchen:<br />

1) Briller opfattes som et modeprodukt,<br />

hvor størstedelen af design-indsatsen


ligger indenfor æstetisk design, mens<br />

forbedret funktionalitet er blevet<br />

skubbet til side. Æstetik er en del af<br />

en industriel designers kompetencesæt<br />

på lige fod med funktionalitet,<br />

men altså med omvendt fortegn –<br />

formgivningen bør styres af hensyn<br />

til funktionalitet.<br />

2) Brillebranchen er styret af brillefolk,<br />

der ikke har de fornødne kompetencer<br />

til at tænke nyt i forhold til forbedret<br />

funktionalitet. Alene det at<br />

designere begynder at gøre sig gældende<br />

på markedet bør i princippet<br />

ses som noget positivt, fordi det giver<br />

mulighed for at anskue brillen i et<br />

nyt lys.<br />

3) Innovationen foregår blandt de små,<br />

uafhængige brilleproducenter og<br />

kommer ikke som i andre brancher<br />

oppefra. De store brilleproducenter er<br />

låst fast i vanetænkning og føler sig<br />

ikke i tilstrækkelig grad udfordret og<br />

truet nedefra. Samtidig er de mindre<br />

brilleproducenter sjældent i stand til<br />

at bevare fokus på innovation i længden,<br />

dels fordi det er kostbart og dels<br />

fordi de har en tendens til at lade sig<br />

involvere i langtrukne og ressourcekrævende<br />

konflikter om rettigheder.<br />

4) Der er ingen eller ringe kommunikation<br />

mellem optiske linse-producenter<br />

og brilleproducenter. Det er to<br />

sfærer, der eksisterer nærmest uafhængigt<br />

af hinanden. Hvis brillebranchen<br />

havde samme medicinske tilgang<br />

til udvikling af brillestel som<br />

det gør sig gældende i kontaktlinsebranchen<br />

ville man automatisk være<br />

blevet opmærksom på, hvor dårligt<br />

tilpasset til kroppen brillestel egentlig<br />

er.<br />

Hvad brillebranchen kan lære<br />

af designfaget<br />

Som Nordens største designvirksomhed<br />

med et unikt kendskab til formgivning<br />

indenfor et utal af brancher har Designit<br />

Eyewear også en række gode tips til,<br />

hvordan man holder dampen oppe med<br />

hensyn til innovation.<br />

”Brillebranchen er styret af brillefolk<br />

og ikke designere, og derfor er der en<br />

tendens til at man som producent finder<br />

sin ide, og så holder man fast ved den<br />

og begynder at kigge indad i stedet for<br />

at se sig omkring efter nye udviklingsmuligheder”,<br />

siger David Fellah og advarer<br />

mod tendensen til at blive låst fast i<br />

slagsmål om intellectual property rights<br />

– rettighederne til et design.<br />

Designit Eyewear alene er indehaver<br />

af seks patenter og kender også fra<br />

Designits øvrige designopgaver patentlovgivningen<br />

og betingelserne for at<br />

opnå ejerskab til en opfindelse.<br />

”I forhold til, at der er tale om en så<br />

udpræget styling-baseret branche, er der<br />

utrolig meget piveri over, at man bliver<br />

inspireret af hinanden. Det gør sig gældende<br />

i alle brancher. Det handler først<br />

og fremmest om at finde noget, der har<br />

innovationshøjde – altså nyhedsværdi –<br />

og så få lavet et patent, så opfindelsen<br />

er beskyttet”, siger David Fellah og understreger,<br />

at man som udgangspunkt<br />

ikke kan kræve rettigheder på et designelement.<br />

Han mener, det ville lette situationen<br />

for mange brilledesignere, hvis de i stedet<br />

for at kæmpe for deres rettigheder<br />

ville fokusere mere på innovation og opfatte<br />

tiltag, der skubber udviklingen<br />

fremad som noget, der udvider markedet<br />

i forhold til de store producenter.<br />

”Det er sådan udviklingen drives<br />

frem,” siger David Fellah og kører endnu<br />

et par klassiske deviser fra designeres<br />

verden i stilling:<br />

”Stop whining, start innovating…”<br />

”Innovate or die…”<br />

”Hvis du ikke innoverer, så dør du. Det er<br />

det, der sker for mange af de små spillere.<br />

De finder en ide, der er rigtig god,<br />

og så går det godt en tid, men de innoverer<br />

ikke længere. Og så dør de”, siger<br />

David Fellah.<br />

Det er en del af den industrielle designers<br />

verdensopfattelse, at kopiering er<br />

både naturlig, uundgåelig og gavnlig for<br />

markedet, idet afsmitning mellem virksomheder<br />

stimulerer innovation.<br />

Designit Eyewear efterlever selv deviserne.<br />

Snart kommer en ny kollektion fra<br />

Designit på markedet, hvor fronten er<br />

aftagelig, så man kan skifte farve og udtryk<br />

uden at skulle skifte glas.<br />

”Der er ikke nogen grund til at tude<br />

over, at andre laver et produkt, de vinder<br />

på. Indenfor halvandet år er vi allerede<br />

stødt på de første fire kopier af vores<br />

brille”, siger David Fellah og<br />

fortsætter:<br />

”Vores vej til succes er ikke at slås<br />

med dem, der laver noget som minder<br />

om vores – det er hele tiden at lave noget,<br />

der er bedre end deres.”<br />

F A G L I G T S T O F<br />

37


F A G L I G T S T O F<br />

38<br />

Synoptik-Fondens hædersgave<br />

uddelt til AMD forsker<br />

Af Bjarne Hansen<br />

Første søndag i november er dagen, hvor<br />

Synoptik-Fonden afholder sit årlige seminar,<br />

hvor der hædres en person, der<br />

har gjort en særlig indsats inden for<br />

øjenfaget. Det kan være en særlig indsats<br />

inden for optik, optometri eller en<br />

særlig forsknings indsats inden for klinisk<br />

eller eksperimentel øjenforskning.<br />

I år blev hædersgaven uddelt til professor<br />

dr. med. Mogens Holst Nissen, der<br />

er professor i Okulær Immunologi ved<br />

Københavns Universitet. For Mogens<br />

Holst Nissen har det været forskningen,<br />

Mangler du<br />

en hjælpende<br />

hånd?<br />

Du kan læse om os på<br />

www.optikernesvikarservice.dk<br />

eller kontakt os på<br />

kontakt@optikernesvikarservice.dk<br />

eller<br />

tlf. 60 80 75 25<br />

og spørg efter Tina<br />

Formand for Synoptik-Fonden, Rolf Kuhberg overrækker hædersgaven til professor dr.<br />

med. Mogens Holst Nissen.<br />

der har været den store interesse og han<br />

forsvarede doktor disputats i 1992.<br />

Mogens Holst Nissen har været lektor<br />

i cellulær immunologi i en årrække og 1.<br />

august 2008 blev han udnævnt til professor<br />

i Okulær Immunologi ved<br />

Københavns Universitet.<br />

Mogens Holst Nissen har i de senere<br />

år interesseret sig meget for årsagen til<br />

at mere end 10% af alle mennesker i<br />

den civiliserede verden rammes af forkalknings<br />

pletter på nethinden, det der<br />

kommer ind under fællesbetegnelsen<br />

AMD.I 90 års alderen har mere end 50%<br />

af befolkningen sygdommen.<br />

Mogens Holst Nissen er forfatter eller<br />

medforfatter til mere end 80 artikler i<br />

internationale tidsskrifter med primær<br />

fokus på emner med cellebiologisk, immunologisk<br />

og oftalmologisk relevans.<br />

Mogens Holst Nissen og hans forsk-<br />

ningsgruppe har påvist, at menneskets<br />

immunforsvar har indflydelse på udvikling<br />

af AMD. Dette er en meget vigtig<br />

iagttagelse, der kan blive en platform til<br />

at udvikle medicin, der kan modvirke de<br />

immunologiske forandringer, der med<br />

fremskreden alder sker i øjet.<br />

Det var derfor naturligt, at temaet for<br />

dagen var: ”AMD – status og fremtid” og<br />

hædergavemodtageren holdt et udbytterigt<br />

foredrag under titlen<br />

”Immunsystemet og øjets indre”. Her fortalte<br />

Mogens Holst Nissen om fundet af<br />

signalstoffer, og hvilken betydning det<br />

kan få for den videre forskning.<br />

For de fremmødte var der flere udbytterige<br />

foredrag om blandt andet forekomst<br />

af AMD i Danmark, status for behandling<br />

og hvor vigtigt det er, at<br />

behandlingen sættes ind så tidligt som<br />

muligt.<br />

Foto: Steen Vedel


F A G L I G T S T O F<br />

40<br />

Menneskemængden i Tokyo er impornerende<br />

Japan - Brilleproducenternes mekka<br />

Japan har en lang historie som brilleproducerende land, men også deres detailhandel er et nærmere<br />

studie værd. Grundlæggerne bag det nye danske brillemærke Monoqool har samlet tidligere boet mere<br />

end 30 år i Japan og fortæller her om deres erfaringer fra Japan.<br />

Af Allan G. Petersen, Monoqool<br />

Når man besøger byen Sabae, der er<br />

hjemsted for langt størstedelen af<br />

Japans brilleproducenter, bliver man<br />

overrasket over, at alt i denne efter japansk<br />

målestok lille by på den ene eller<br />

anden måde har med briller at gøre.<br />

Byens mere end 50 brilleproducenter og<br />

et utal af underleverandører arbejder<br />

sammen på kryds og tværs. Nogle producenter<br />

kan klare de fleste af de<br />

mange produktionsprocesser internt i<br />

deres egne lokaler, men langt de fleste<br />

er specialiseret i et mere snævert felt.<br />

For en udefrakommende kan det virke<br />

uoverskueligt. Et edderkoppespind af et<br />

netværk, hvor store, mellemstore og bittesmå<br />

en- eller to-mands firmaer arbejder<br />

sammen for at producerede noget af<br />

den ypperligste kvalitet inden for brilleverdenen.<br />

Her er håndværket stadigvæk<br />

i højsædet, og at levere kvalitet er en<br />

æressag.<br />

Mere end 100 års erfaring med<br />

brilleproduktion i Japan<br />

Sabae har haft brilleproduktion i mere<br />

end 100 år. Den ældste tilbageblivende<br />

producent Matsunaga Optical blev<br />

grundlagt for 104 år siden, og med 170<br />

ansatte er virksomheden stadigvæk en<br />

vigtig aktør på markedet. Under præsidentvalget<br />

i USA fik de uventet stor omtale,<br />

da Republikanernes vice-præsident<br />

kandidat Sarah Palin førte sig frem iført<br />

et par af deres briller.<br />

Men det har også været hårde tider<br />

for de japanske producenter.<br />

Konkurrencen fra lavprisproducenter i<br />

Kina har synlig effekt på Sabae. En del<br />

producenter, der forsøgte at matche de<br />

lave priser, er nu væk. Andre har forsøgt<br />

sig med at etablere fabrikker i Kina,<br />

mens nogle har forstået, at vejen frem<br />

er at fokusere på det, de altid har været<br />

dygtige til nemlig at producere kvalitetsbriller.<br />

Da Monoqool skulle startes op, blev vi<br />

hurtigt enige om, at det skulle være japanske<br />

producenter, der skulle producere<br />

vores første kollektion. Dels pga. deres<br />

håndværksmæssige kunnen, og dels<br />

fordi min forretningspartner og jeg sammenlagt<br />

har boet mere end 30 år i<br />

Japan, og derfor kan kommunikere godt<br />

med japanerne, der ofte kun er gode til<br />

et sprog – japansk.<br />

Vi fik en japansk researcher til at interviewe<br />

samtlige brilleproducenter og<br />

besøgte herefter udvalgte mulige samarbejdspartnere,<br />

før vi valgte, hvem vi<br />

ønskede at arbejde sammen med. Derfor<br />

fik vi også et godt indblik i, hvorledes de<br />

forskellige firmaer arbejder og samarbejder<br />

med hinanden. Det, der imponerede<br />

os, var, hvor mange processer, der indgår<br />

i at lave en brille og hvor meget håndarbejde,<br />

der fortsat er i en tid, hvor der<br />

anvendes robotter og den mest moderne<br />

teknologi.<br />

Det har været en fornøjelse at arbejde<br />

med de japanske producenter, der er<br />

meget dedikerede og ansvarsbevidste.


Facial har en flot indretning, der adskiller<br />

sig klart fra discountbutikkerne<br />

Omvendt kan de være meget konservative<br />

og bliver hurtigt bekymrede, hvis de<br />

bliver udfordrede til at prøve noget nyt.<br />

F.eks. ønskede vi at arbejde med 0,6 mm<br />

tynde brillefronter, hvilket vores japanske<br />

samarbejdspartner i månedsvis nægtede<br />

at gå ind på, men en test fik dem<br />

efterhånden på andre tanker, og nu er<br />

de utroligt glade for løsningen selv. Så<br />

det kræver gode kommunikationsevner<br />

og stor vedholdenhed at komme frem til<br />

målet, hvis man vil lave noget udover<br />

det sædvanlige.<br />

Da vi så kom til dem med ideen til vores<br />

Helix brille med et patenteret spiralhængsel<br />

helt uden skruer, var de klar<br />

over, at vi ikke gav op så let. Efter en<br />

række test hos branchens testcenter og<br />

en lang række forsøg, fandt vi også en<br />

løsning til det meget unikke hængsel.<br />

Omstrukturering af detailhandelen<br />

Der er også sket store omvæltninger i de<br />

seneste 10-15 år inden for den japanske<br />

detailhandel med dens mere end 20.000<br />

Hatch tilbyder billige briller og hurtig levering<br />

brillebutikker. En af tendenserne er<br />

etableringen af en række lavpris kæder<br />

– deriblandt de såkaldte ”3-price shops”,<br />

hvor alle briller inddeles i 3 priskategorier,<br />

f.eks. priser på 300 kr., 500 kr. og<br />

700 kr. for et par briller inklusive enkeltstyrkeglas.<br />

Men forretningsmodellen er<br />

baseret på at få kunderne ind i ”nettet”<br />

og så sælge dem dyrere og bedre glas, så<br />

inden kunden kommer ud, har vedkommende<br />

alligevel betalt en del mere.<br />

En del af de gamle traditionelle kæder<br />

har etableret deres egne discountkæder<br />

under separate varemærker som f.eks.<br />

Zoff, Hatch og Alook, der har mellem<br />

40-60 forretninger per kæde. Butikkerne<br />

placeres typisk i områder med masser af<br />

gående trafik, og hvor mange unge færdes.<br />

Det er nemlig i særdeleshed de helt<br />

unge, der har taget godt imod denne<br />

type discountbutikker. Ikke altid fordi de<br />

har behov for at bruge briller, men fordi<br />

det ser smart ud. Brillerne bliver lavet på<br />

45 minutter. Flere steder reklameres med<br />

20 minutters leveringstid. Så kan man<br />

bestille brillen og købe sig en kop kaffe<br />

på Starbucks. Inden kaffen er drukket, er<br />

brillen klar. Det appellerer til de unge,<br />

der er vant til at få tingene her og nu,<br />

og de lave priser giver dem desuden<br />

mulighed for at skifte ”look” oftere.<br />

Det er let at blive imponeret over<br />

prisniveauet på stel og glas i de kæder,<br />

der sælger billigst. Det får selv det billigste<br />

skandinaviske slagtilbud til at<br />

blegne.<br />

En af grundene til, at det kan lade sig<br />

gøre, er lønningsniveauet. Japan er ikke<br />

et lavtlønsland i asiatisk forstand, men<br />

det kræver ikke nogen uddannelse at arbejde<br />

i en optikerforretning. Der findes<br />

optikerskoler, der dog ikke er autoriserede<br />

under nogen former, og der bliver<br />

kun uddannet 120 hvert år. Det er som<br />

en dråbe i havet for et land med 130<br />

millioner mennesker.<br />

Det meste af personalet i butikkerne<br />

er ikke faguddannede, men skal blot<br />

”fange” kunden, og så klarer de uddannede<br />

"optikere" resten. Budskaberne i<br />

butikkerne er enkle. Simple farvekoder<br />

indikerer de forskellige priser, og en<br />

oversigt over forskellige glasalternativer<br />

er lavet meget enkelt og overbevisende.<br />

Men den største påvirkning af marke-<br />

F A G L I G T S T O F<br />

41


F A G L I G T S T O F<br />

42<br />

Det patenterede spiralhængsel uden skruer har været en udfordring for producenten<br />

det er kommet fra den altdominerende<br />

vinder på markedet – megakæden<br />

Megane Ichiba med 550 butikker. De<br />

har, siden lanceringen af det nye forretningskoncept<br />

for 3 år siden, rystet branchen<br />

dybt i sin grundvold. Det unikke er,<br />

at de ved hjælp af massiv markedsføring<br />

sælger stel og glas til en fast pris.<br />

18.900 Yen, hvilket svarer til ca. 1.050<br />

kr., uanset om der er tale om enkeltstyrke<br />

glas, glidende overgang, bygningsfejl<br />

mv. Et meget simpelt budskab<br />

som er nemt at kommunikere. Og stellene<br />

er ikke specielt billige at se på.<br />

Udvalget er stort, og succesen skyldes<br />

klart, at man ikke blev lokket ind i butikken<br />

på grund af et tilbud på 400 kr.<br />

og endte med at købe noget, der kostede<br />

det dobbelte eller mere. Her ved<br />

man, hvad det koster på forhånd.<br />

Highend optikerforretninger fremmarch<br />

En anden tendens er, at specialbutikker<br />

med højkvalitets briller er skudt op, og<br />

flere af dem er blevet til mindre kæder<br />

med 5-10 butikker. Det er ofte meget<br />

flotte butikker placeret i de fashionable<br />

områder i storbyerne. De er ikke placeret<br />

direkte på de dyre strøg, men ned af de<br />

små sidegader, hvor huslejen er til at betale.<br />

Man bliver ind imellem overrasket<br />

over, hvor flotte butikker man kan opleve.<br />

I en storby som Tokyo er det generelle<br />

niveau i detailhandlen meget højt i<br />

de attraktive områder, og der skal efterhånden<br />

rigtigt meget til at imponere en<br />

japansk forbruger. Men en del specialbutikker<br />

og små kæder af brilleforretninger<br />

har gjort en indsats for at skille sig ud<br />

fra mængden. De har bevidst valgt at<br />

positionere sig så langt væk fra discountbutikkerne<br />

som overhovedet muligt.<br />

Det vil sige med flot butiksindretning,<br />

fokus på de bedste udenlandske brillebrands<br />

og på at give kunderne en fantastisk<br />

kundeoplevelse. Et eksempel er butikken<br />

Facial Index, der også har en<br />

butik i New York.<br />

Endeligt ser man også, at en del af de<br />

japanske brilleproducenter etablerer deres<br />

egne butikker for bedre at profilere<br />

deres brand. Det kender vi fra Alain<br />

Mikli, men japanerne er også godt med.<br />

Brilleproducenter som Fournines<br />

(www.fournines.co.jp) har f.eks. etableret<br />

5 butikker i Tokyo området. Andre producenter<br />

som f.eks. Japonism nøjes med<br />

en enkelt flagskibsbutik i et attraktivt<br />

område.<br />

Dette er en tendens, der længe har<br />

været set i f. eks. tøjbranchen, hvor<br />

mange af de kendte mærker i starten<br />

primært solgte via stormagasiner. I dag<br />

har de fleste store tøjmærker som f.eks.<br />

Louis Vuitton, Prada, Gucci, etc. deres<br />

egne flagskibsbutikker for at sikre sig<br />

den rette branding på markedet.<br />

Diskussionen har ofte været, om det tager<br />

forretning væk fra stormagasinerne,<br />

men i tøjbranchen er der masser af eksempler<br />

på, at det modsatte er tilfældet.<br />

Derfor vil der nok i fremtiden komme<br />

flere flagskibsbrillebutikker til.<br />

De forskellige trends i markedet<br />

nævnt ovenfor er et godt eksempel på,<br />

at markedet bliver mere polariseret.<br />

Enten skal man være billig, hurtig og effektiv<br />

eller gå i den modsatte retning og<br />

satse på kvalitet, design, kundeoplevelse<br />

og service. Alt herimellem er under pres.<br />

Enten fra discountkæderne, der også bliver<br />

bedre til at levere designede briller,<br />

eller fra de højtprofilerede selvstændige<br />

butikker eller små eksklusive kæde med<br />

deres fokus på brilleudvalg og service.<br />

Under IOFT messen i Tokyo i oktober,<br />

hvor Monoqool deltog sammen med en<br />

række andre danske brillemærker, fortalte<br />

den danske ambassadør i Japan,<br />

Franz-Michael Melbin, desuden om de<br />

nyeste markedsføringstendenser i Japan.<br />

Her er det naturligvis den nye teknologi<br />

bl.a. i mobiltelefoner, som giver nye<br />

marketingmuligheder. Besøger en kunde<br />

f.eks. en udstilling eller en butik og ser<br />

en såkaldt QR barcode, kan brugeren ved<br />

hjælp af af en telefon scanne denne<br />

barcode og komme direkte ind på producentens<br />

hjemmeside eller downloade<br />

information om produktet, som man så<br />

kan studere på telefonen på vejen hjem i<br />

toget eller når man kommer hjem.<br />

Det skal hertil siges, at japanerne er<br />

3-5 år foran resten af verden, når det<br />

kommer til mobilteknologi.<br />

Skulle nogen være interesseret, i hvorledes<br />

QR barcode fungerer, kan man se<br />

under ambassadens hjemmeside<br />

www.ambtokyo.um.dk under Nyheder<br />

”Danske designere indtager ambassadens<br />

facade” med link til Youtube. Ambassaden<br />

har nemlig selv anvendt den nye<br />

teknologi i forbindelse med promoveringen<br />

af danske designere på ambassadens<br />

facade.


F A G L I G T S T O F<br />

44<br />

Justerbare brilleglas skal løse<br />

verdens synsproblemer<br />

Claus Suk Yong Jacobsen<br />

En engelsk professor i fysik har videreudviklet<br />

en opfindelse fra 70’erne, der<br />

gør det muligt at korrigere visus ved<br />

hjælp af væskefyldte silikone-membraner.<br />

Prisen er 19 dollar per styk, men<br />

skal helt ned på 1 dollar for at leve op<br />

til WHOs målsætning at afskaffe unødig<br />

blindhed inden år 2020. I øjeblikket bruger<br />

30.000 Adspecs, som de justerbare<br />

briller kaldes, men op mod en milliard<br />

står stadig ”på ventelisten”<br />

En engelsk fysiker har sat sig for at<br />

løse et globalt problem med mangel på<br />

individuelt tilpassede brilleglas til især<br />

indbyggere i verdens fattigste lande.<br />

Professoren vil ved hjælp af en banebrydende<br />

ny opfindelse omdele intet mindre<br />

end en milliard briller. Og det skal<br />

ske inden år 2020 til en pris på 1 dollar<br />

per styk.<br />

Ifølge WHO findes der i verden flere<br />

end 153 millioner mennesker med nedsat<br />

syn og ingen adgang til korrektion.<br />

90 procent af dem lever i lande med<br />

lav- eller middel-indkomst. Her er optikere<br />

sværere at finde, og individuelt tilpassede<br />

brilleglas for dyre for mange.<br />

I verdens notorisk mest fattige region,<br />

sub-Saharan Africa, er fordelingen cirka<br />

1 optiker for hver million indbyggere.<br />

Opfindelsen, der skal være med til at<br />

afhjælpe dette komplekse problem, er<br />

udviklet af professor i fysik ved Oxford<br />

Universitet i England, Joshua Silver. Hans<br />

firma, Adaptive Eyecare Ltd., producerer<br />

briller med runde plastik-stel og brilleglas<br />

lavet af gennemsigtige membraner<br />

af silikone.<br />

Mellem lagene af silikone ligger omkring<br />

10 kubik-centimeter olie forbundet<br />

til et rør og en lille sprøjte, der kan<br />

justeres ved at dreje på nogle små håndtag.<br />

Ved at dreje på håndtagene ændres<br />

linsens krumning, og dermed kan man<br />

justere linsens styrke og korrigere bærerens<br />

syn.<br />

Når linsen er justeret til at give bæreren<br />

skarpest mulige visus bliver membranerne<br />

forseglet med en ventil, og justerings-mekanismen<br />

fjernes.<br />

Joshua Silver løste problemet med<br />

lækager<br />

Brillerne ligner noget fra Harry Potter,<br />

men giver faktisk bæreren mulighed for<br />

selv at justere sit syn hen ad vejen. De<br />

vejer omkring 48 gram, og hver væskefyldt<br />

linse er omkring 4 centimeter i<br />

diameter.<br />

Ideen til brillerne opstod I 1980’erne,<br />

da professor Silver blev interesseret i optometri<br />

og begyndte at lege med ideen<br />

om at lave justerbare linser.<br />

Det meste af sit professionelle liv<br />

havde Joshua Silver studeret kvantefysik<br />

og elektrodynamik på kvanteniveauet,<br />

men nu kastede professoren sig over et<br />

forsøg med at korrigere sin egen nærsynethed.<br />

En anden englænder, Martin Wright,<br />

havde forsøgt at opnå kommerciel udbredelse<br />

af en anden, lignende type justerbare<br />

væskefyldte brilleglas allerede i<br />

70’erne, men have problemer med lækager<br />

og var kun i stand til at sælge et<br />

dusin af brillerne.<br />

Silver brugte mange af de samme<br />

principper, men fik samtidig skabt en<br />

mere holdbar brille, der er anvendelig til<br />

daglig brug. Ifølge forskeren viser forsøg,<br />

at korrektionen kan blive mere<br />

nøjagtig end de færdig-slebne brilleglas,<br />

der sælges i butikkerne.<br />

"Da jeg opdagede, at jeg arbejde med<br />

en teknologi, der kan få indvirkning på<br />

halvdelen af jordens befolkning, begyndte<br />

jeg at tage det meget alvorligt”,<br />

siger den engelske forsker, der tog springet<br />

fra teoretisk fysik til praktisk nødhjælp<br />

via optometrien.<br />

Hjælpe amerikanere efter fejlslagne<br />

operationer<br />

I øjeblikket er 30.000 Adspecs i anvendelse<br />

i Afrika og i Østeuropa, og to<br />

tredjedele af dem er blevet omdelt via<br />

det amerikanske forsvars nødhjælpsprogrammer.<br />

Den første, der modtog en Adspec, var<br />

en skrædder i Ghana, hvis svigtende syn<br />

gjorde det nærmest umuligt at tråde en<br />

nål.<br />

Efter at have justeret brilleglassene<br />

var skrædderen atter i stand til at tråde<br />

nålen i sin symaskine, og han kunne<br />

straks vende tilbage til arbejdet.<br />

”Jeg vil aldrig glemme dette øjeblik,<br />

så længe jeg har hukommelse”, siger<br />

Joshua Silver ifølge National Geographic.<br />

Men det er ikke kun i udviklingslande,<br />

Adspecs bliver brugt. I USA findes der to


kvinder, der har taget brillerne i brug for<br />

at korrigere deres syn efter fejlslagne<br />

hornhinde-operationer for omkring ti år<br />

siden.<br />

Begge kvinder lider efter operationen<br />

af et syndrom, der kan skabe betydelige<br />

udslag i deres syn indenfor en time, så<br />

de bruger de væskefyldte brilleglas dynamisk<br />

– altså uden at fjerne justeringsanordningen.<br />

Joshua Silver er leder af nødhjælpsorganisationen<br />

Centre for Vision in the<br />

Developing World og hyldes af andre<br />

fremtrædende nødhjælpsarbejdere som<br />

Peter Egbert, professor i oftalmologi<br />

ved Stanford Universitet og aktiv i Unite<br />

for Sight, der distribuerer traditionelle<br />

brilleglas i Ghana.<br />

"Ingen har tidligere gjort sig den<br />

umage at udvikle en brugbar anordning”,<br />

udtaler Peter Egbert ifølge Scientific<br />

American.<br />

Ifølge en rapport fra Child Vision<br />

Conference i Oxford i 2007 har omkring<br />

180 millioner børn i verden brug for<br />

briller, så de kan gå i skole og få en uddannelse.<br />

For at det kan lade sig gøre, konklu-<br />

derede deltagerne på konferencen,<br />

kræves der ”anvendelse af tilgængelige<br />

teknikker og teknologi på en større<br />

skala.”<br />

Produktionsprisen er stadig for høj.<br />

Den store udfordring er at få prisen<br />

ned på en dollar per par. Adaptive<br />

Eyecare Ltd. Beskrives som ”et almindeligt<br />

firma, der aldrig har skabt overskud”.<br />

I øjeblikket er prisen for en Adspec 19<br />

dollars per par.<br />

Både organisationer og myndigheder<br />

– som den amerikanske regering og<br />

Ghanas Uddannelsesministerium – har<br />

købt Adspecs til denne pris.<br />

WHO anbefaler en pris på 1 dollar per<br />

par, så Joshua Silver og Adaptive Eyecare<br />

Ltd. kæmper en brav kamp for at reducere<br />

produktionsomkostningerne ved at<br />

gøre teknologien billigere og øge volumen.<br />

“Det er svært, men vi tror på at det<br />

kan lade sig gøre”, siger Joshua Silver.<br />

Øjenlægen Peter Egbert følger projektet<br />

nøje, men mener ikke at Adspecs repræsenterer<br />

en holdbar langtidsløsning<br />

på problemet med forringet syn i udviklingslande.<br />

”Jeg synes det er en fremragende ide,<br />

men det er en midlertidig løsning, indtil<br />

økonomierne løftes, og de kan få briller<br />

og glas udformet til den individuelle patient”,<br />

udtaler Peter Egbert.<br />

Egberts egne oplevelser i Ghana peger<br />

på, at bærerne faktisk bekymrer sig om,<br />

hvordan brillerne ser ud, og øjenlægen<br />

mener at det klodsede udseende kan<br />

virke som en hæmsko for udbredelsen.<br />

Joshua Silver erkender, at mode og<br />

æstetik spiller en rolle, og han har varslet<br />

en ny design-linje med et mindre<br />

nørdet, mere bredt appellerende look.<br />

Joshua Silver har også til hensigt at<br />

lade sit kolossale velgørenhedsprojekt<br />

tilgodese ældre, der rammes af presbyopi.<br />

Kilder:<br />

“The Eyes Have It” by Marc Silver,<br />

National Geographic, 30. juni 2009<br />

“Designer Focuses on Marketing<br />

Adjustable Eyeglasses at $1 a Pair” by<br />

Katherine Harmon, Scientific American,<br />

24. februar 2009<br />

“Adjustable lenses”, Centre for Vision<br />

in the Developing World, University of<br />

Oxford<br />

F A G L I G T S T O F<br />

45


F A G L I G T S T O F<br />

46<br />

Ny refraktionsmetode kan<br />

optimere synet<br />

Carl Zeiss har udviklet et nyt apparat i.Scription®, der kan forbedre kontrastsynet under alle lysforhold.<br />

Det har stor betydning i situationer hvor pupillen er udvidet. Det gælder især i svage belysninger og<br />

ved bilkørsel i mørke.<br />

Af Bjarne Hansen<br />

i.Scription® konceptet, som det kaldes,<br />

er resultatet af lang tids forskning hos<br />

ZEISS, der hermed rykker grænsen for<br />

individuel optimering af brilleglas.<br />

Bølgefrontsmålere har været på markedet<br />

i flere år, men det er første gang at<br />

resultatet af en udmåling kan indgå direkte<br />

i korrektionsberegningen sammen<br />

med målingerne af øjets refraktive<br />

styrke i simuleret mørke. Sidstnævnte<br />

data har hidtil været komplet umulige<br />

at kortlægge, fordi en synsprøve næsten<br />

altid tager udgangspunkt i dagslyssynet.<br />

Problemet her er, at pupildiameteren<br />

næsten altid kun er omkring 3 mm.<br />

Det er det første udmålingskoncept,<br />

der afgørende ændrer styrketildelingen<br />

fra alene at tage udgangspunkt i dagslyssynet<br />

til også at orientere sig mod de<br />

lysforhold, hvor almindelige menneskers<br />

synsproblemer er mest udtalt.<br />

Systemet kan anvendes til alle aldersgrupper<br />

og har sin største fordel for<br />

personer med lav kontrastsensivitet.<br />

Patienten måles med en 4-i-én maskine,<br />

en såkaldt ZEISS i.Profiler®.<br />

Maskinen er både autorefraktor, autokeratometer,<br />

Cornea topograf og bølgefrontsmåler,<br />

der analyser de såkaldte<br />

højere ordens aberrationer.<br />

En komplet udmåling tager kun ca. 30<br />

sekunder og udføres fuldautomatisk. Det<br />

nye koncept gør på ingen måde optikeren<br />

overflødig. Det er nødvendigt med<br />

en almindelig synsprøve, der indgår i<br />

den styrkeberegning, der foretages hos<br />

Carl Zeiss.<br />

i.Scription® resultatet af den normale<br />

synsprøve + refraktive data på synsstyrken<br />

under stor pupil + bølgefrontdataene.<br />

Øjets højere ordens aberrationer er de<br />

små fejl, som giver sløringscirkler omkring<br />

lyskilder, og skygger som almindelig<br />

styrketildeling ikke kan reducere.<br />

Blandt de mest kendte er Coma, Trefoil<br />

(3-akset astigmatisme) og sfærisk aberration,<br />

som alle fører til nedsat kontrastsensitivitet.<br />

Med det nye koncept ople-<br />

ver patienter op til 30 % forbedret kontrastsensitivitet,<br />

og det kan mærkes.<br />

Et større studie i Belgien har afsløret,<br />

at ca. hver anden patient har brug for<br />

optimerede brilleglas.<br />

i.Scription® konceptet giver optikeren<br />

mulighed for at hjælpe en helt ny<br />

gruppe patienter, der indtil nu med frustration<br />

har måttet opleve, at en almindelig<br />

synsprøve ikke kan få dem til at se<br />

bedre i svag belysning.<br />

Forskellige undersøgelser viser, at<br />

mere end hver 4.kunde oplever disse<br />

problemer. Derudover kan optimerede<br />

brilleglas gøre en stor forskel for katarakt-<br />

og LASIK-patienter. Disse kunder<br />

vil ofte være meget generede af haloeffekter,<br />

dvs. skygger rundt om lyskilder<br />

i dæmpet belysning.<br />

Der er udarbejdet et øjenlægekoncept,<br />

således at lokale øjenlæger kan informeres<br />

om de nye korrektionsmuligheder.<br />

Brilleglassene laves i spring med 1/100<br />

D både i sfærisk og cylinderværdi.<br />

I praksis vil cylinderen typisk være større<br />

og måske i en anden akse under udvidet<br />

pupil. Det skulle man tro ville medføre<br />

dårligere syn i dagslys, men det er ikke<br />

tilfældet netop på grund af den lille pupil.


F A G L I G T S T O F<br />

48<br />

Kunsten at få kunder for livet<br />

Nyt kursus vil med eksakte metoder vise, hvordan optikere kan øge salget, både på kort og langt sigt,<br />

og samtidigt gøre selve det faglige arbejde mere tilfredsstillende. Det handler ganske enkelt om den<br />

menneskelige kontakt.<br />

Af Emil Norsker<br />

For mange mennesker kan det være en<br />

meget intim oplevelse, at få målt øjne<br />

og vælge briller. Ligesom hos lægen eller<br />

tandlægen er det dybt personligt, at<br />

skulle have undersøgt sin fysik, og for<br />

nogle kan det oven i købet være forbundet<br />

med ubehag, over at skulle indrømme,<br />

at synet ikke er hvad det har<br />

været.<br />

Derfor bør optikeren, have et ekstra<br />

blik for vigtigheden, af en god menneskelig<br />

kontakt. Det mener hovedmanden<br />

bag et nyt kursusforløb, Michael Hvalsøe-Simonsen,<br />

der ved hjælp af et kursus<br />

på tre dage, vil vise hvordan den enkelte<br />

optiker kan blive bedre i omgangen<br />

med sine kunder, og dermed skabe<br />

en livslang forbindelse mellem patient<br />

og butik.<br />

”Kunder med synsproblemer har et<br />

stort behov for, at blive behandlet som<br />

hele personer med individuelle behov.<br />

Sundheds- og sygdomsbehandling er<br />

brancher, der lider skade hvis den udelukkende<br />

effektiviseres efter en industriel<br />

tankegang. Hvis man som optiker<br />

forstår det, og udviser entusiasme og interesse,<br />

vil det skabe utroligt loyale kunder<br />

- det betaler sig, ikke mindst i disse<br />

krisetider. ”De fleste kunder vil være trofaste<br />

overfor det sted, hvor de møder et<br />

menneskeligt ansigt, hvorimod de sorterer<br />

det upersonlige og selvbetjeningen<br />

fra” forklarer Michael Hvalsøe-Simonsen,<br />

der både er uddannet psykoterapeut og<br />

optiker, og nu holder kurser med afsæt i<br />

ny forskning inden for kommunikation<br />

og erhvervspsykologi.<br />

”Vilkårene har ændret sig, og nu sætter<br />

vi den menneskelige kontakt og de<br />

menneskelige værdier i højsædet igen.<br />

Tidligere har mange mennesker, som en<br />

del af den store forbrugsfest blot shoppet<br />

rundt, og købt deres varer hvor de<br />

droppede ind eller på nettet. Dette er<br />

ikke tilfredsstillende længere for den enkelte,<br />

folk søger igen den personlige<br />

kontakt. Den vare kan optikeren levere<br />

helt naturligt og gratis, og her har han<br />

en fordel i forhold til mange andre.”<br />

I gunstige tider er det nemt at komme<br />

af med sine produkter, og der har været<br />

andre ting, at tage sig til end den personlige<br />

betjening. Det er ærgerligt –<br />

både for kunden og branchen. Den bedste<br />

markedsføring er stadig mund til<br />

mund, og tilfredse kunder vil altid<br />

sprede sig som ringe i vandet. Omvendt<br />

bør man også have for øje, hvad en tabt<br />

kunde vil koste over et livsforløb.<br />

”Det har aldrig været så relevant, som<br />

i dag, at spørge: hvad koster en mistet<br />

kunde? Og hvad koster det at skaffe en<br />

ny kunde? Det er blevet langt dyrere de<br />

seneste år, hvor folk sammenligner leverandørerne,<br />

og har en holdning til hvor<br />

de bruger deres penge,” forklarer Michael<br />

Hvalsøe-Simonsen og fortsætter:<br />

”Det er ikke længere nok, blot at give<br />

den faglige vejledning. Folk forventer –<br />

med rette – mere af en specialbutik.<br />

Hemmeligheden i det optimale salg ligger<br />

uden for prøverummet - i den indledende<br />

og afsluttende fase. Her skal man<br />

i starten pejle sig ind på kundens personlighed<br />

og behov, og i den sidste del<br />

skal man sørge for, at lave en eventuel<br />

ny aftale, så kunden ved, at man interesser<br />

sig for det videre forløb. På den<br />

måde føler kunden sig i gode, trygge<br />

hænder, og optikeren få ny og nyttig viden<br />

om individuelle ønsker og værdier.<br />

Først og fremmest får han og kunden<br />

mulighed for, at oprette en fælles historie<br />

sammen, og på den lange bane vil<br />

han blive belønnet både personligt og<br />

økonomisk. Det handler om, at begge<br />

parter får noget godt ud af forløbet,”<br />

vurderer Michael Hvalsøe-Simonsen.<br />

Evner alle besidder<br />

Kurset, som henvender sig til optikere i<br />

alle aldre, handler ikke om at tilegne sig<br />

ny avanceret viden. I stedet drejer det<br />

sig om, at få fokus på, og trænet sine<br />

almene menneskelige færdigheder.<br />

”Evner, som alle besidder”, forklarer<br />

Michael Simonsen.”Det er ligesom at<br />

danse; nogle vil påstå at de ikke kan<br />

danse, men det er fordi de ikke har fået<br />

den rette vejledning, i bund og grund<br />

kan alle danse. Et trin af gangen til det<br />

Michael Hvalsøe-Simonsen: ”Hvad koster<br />

en mistet kunde?<br />

sidder lige i skabet - og så det næste.<br />

Det er meget enkelt.<br />

På samme måde har vi alle også en<br />

fundamental interesse og glæde ved at<br />

tale med andre mennesker, blot vi kender<br />

den overordnede koreografi og går<br />

gradvis frem”.<br />

Hver gang en ny kunde træder ind i<br />

butikken, står vi overfor en unik mulighed<br />

for, at lære et andet menneske nærmere<br />

at kende. Men ofte slår vores eksperterfaring<br />

igennem for tidligt, og afskærer<br />

os fra nyttige informationer.<br />

En af kursets pointer er, hvordan man<br />

opdager og bruger de naturlige forestillinger<br />

alle mennesker har, i en positiv<br />

sammenhæng. Her lærer man, hvordan<br />

man forhindrer, at forestillingerne kommer<br />

i vejen for det menneskelige møde,<br />

som kunden ønsker og har krav på. ”Når<br />

man stiller nogle enkle åbne spørgsmål,<br />

vil ens egne forudindtagede meninger<br />

hurtigt blive afløst af et billede, af et<br />

spændende menneske. Du får positive<br />

projektioner i stedet for negative. Og du<br />

får lettere ved at forestille dig, hvad der<br />

er betydningsfuldt og har værdi for<br />

kunden. Det er ikke meget der skal til,<br />

men det gør en stor forskel. Vores kursus<br />

giver præcise redskaber, så man bliver i<br />

stand til, at bevarer sin nysgerrighed og


en ren tavle, og samtidigt styrke båndet<br />

til kunden. Vi vil alle gerne mødes på<br />

vores egne sande præmisser,” siger Michael<br />

Hvalsøe-Simonsen.<br />

Store oplevelser<br />

Nogle af de bedste oplevelser i hans<br />

egen karriere, har netop været, hvor<br />

negative projektioner blev gjort til<br />

skamme. For få år siden blev han bedt<br />

om, at undervise i en periode på Statens<br />

Teaterskole, men i første omgang afviste<br />

han tanken. Da det var en tjeneste for<br />

en god ven, valgte han at gøre det trods<br />

sine store skepsis, som dog hurtigt blev<br />

gjort til skamme. ”Det var livsbekræftende<br />

og fyldt med energi. Det er noget<br />

af det sjoveste, jeg nogensinde har lavet.<br />

Der var en spirit på holdet, som jeg<br />

kunne forestille mig også er på et fodboldhold,<br />

det var som at bliver yngre for<br />

hver arbejdsdag. Hvis jeg havde valgt at<br />

følge mine negative forestillinger, havde<br />

jeg snydt mig selv for en stor oplevelse.<br />

På samme måde vil de fleste nok have<br />

mange personlige eksempler på, at deres<br />

fordomme ikke holdt stik i virkeligheden,”<br />

fortæller Michael Simonsen og<br />

fortsætter:<br />

”Vi har alle smukke øjeblikke, hvor vi<br />

opdager at en ny holdning og handlemåde<br />

til en bestemt opgave, ender med<br />

at berige os. Det er sådanne situationer<br />

der er værd at samle på, her findes<br />

væksten og energien”.<br />

Bedre forståelse for kunden<br />

På kurset vil deltagerne få en forståelsesramme<br />

for kundekontakten, der gør<br />

det muligt at bevarer overblikket, uden<br />

at give køb på fleksibiliteten. Her vil de<br />

lære at afkode deres kunder ud fra deres<br />

behov og personlighed, og omsætte det<br />

til et værdifuldt produkt. Og at tage teten<br />

i prøverummet og eksponerer deres<br />

faglige ekspertise, som en kerneydelse i<br />

hele salgsforløbet.<br />

Det vil smitte positivt af hele vejen<br />

rundt, fordi gode medmenneskelige relationer,<br />

hvor vi end møder dem, har stor<br />

betydning for vores identitet og velvære,<br />

mener Michael Hvalsøe-Simonsen.<br />

”Optikeren er ekspert i, at stille de rigtige<br />

spørgsmål til patientens sygdomshistorie.<br />

Han kan spørge til alle de relevante<br />

faglige ting i anamnesen, uden for<br />

prøverummet er det en helt anden sag.<br />

Dialogen skifter 180 grader rundt, og<br />

det vi vil lære fra os på kurset, er hvordan<br />

man spørger ind til og afkoder kundens<br />

profil. For det er ude i butikken at<br />

vores kunder beslutter, hvor mange<br />

penge de vil handle for, og om vi får<br />

dem at se igen og igen. Samme intense<br />

interesse som vi udfolder i prøverummet,<br />

skal med andre ord og handlinger<br />

blomstre videre i butikken”, slutter Michael<br />

Hvalsøe-Simonsen.<br />

Den første del af kursusrækken starter<br />

allerede i marts 2010. Undervisere er<br />

Bjarne Hansen fra <strong>Danmarks</strong> <strong>Optikerforening</strong><br />

og Michael Hvalsøe-Simonsen<br />

fra Butiksforum.<br />

Kurserne bliver gennemført i to udgaver;<br />

enten tre enkelte undervisningsdage<br />

fordelt over et kvartal på Byggecentrum<br />

i Middelfart, eller som forlænget weekend<br />

med overnatning på Herregård i<br />

Skåne.<br />

F A G L I G T S T O F<br />

49


P R O D U K T N Y T<br />

50<br />

Produkt-/Branchenyt<br />

Nye kunstneriske synsprøvetavler<br />

i Slagelse<br />

Slagelse Kommune har som beskrevet i <strong>OPTIKEREN</strong> nr. 6 2009<br />

fokus på de ældres syn, og der er ophængt over 60 synsprøvetavler<br />

på pleje- og aktivitetscentre, så borgere nu selv kan<br />

prøve deres synsstyrke.<br />

”Tavlerne bliver brugt af mange mennesker og mange bliver<br />

opmærksomme på, at det er vigtigt, at komme til optiker og<br />

øjenlæge. Men hvorfor skal synsprøve-tavlerne ikke være lidt<br />

flottere?” siger øjenlæge Jørgen Bruun-Jensen. Så han henvendte<br />

sig til den kendte kunstmaler Jens Kantsø, som nu har<br />

givet synsprøve-tavler en meget smuk indfatning. Så kunst og<br />

synspleje passer fint sammen.<br />

Færdigbrille med progressive glas<br />

fra Eschenbach<br />

Med den nye ”miniframe2” færdigbrille med progressive glas tilbyder<br />

Eschenbach et attraktivt tilbud til den forbruger, der klarer<br />

sit synsbehov med flere forskellige enkeltstyrke færdigbriller.<br />

Samtidig kan det være en ekstrabrille til mange traditionelle<br />

brillebrugere, der ønsker at skåne sine eksklusive private briller i<br />

situationer, hvor der er risiko for at brillen lider overlast.<br />

I modsætning til de fleste færdigbriller kræver ”minifrane2” en<br />

optiker for at finde den optimale styrke.<br />

Brillen fås i et klassisk design i farverne stålgrå og guld.<br />

Ny salgs- og marketingdirektør for<br />

Rodenstock Danmark A/S<br />

Thomas Grouleff, 36 år, er ansat som<br />

ny salgs- og marketingdirektør for<br />

Rodenstock Danmark A/S. Thomas er<br />

uddannet Cand. Merc og har en bred<br />

erfaring fra salg og marketing i dagligvarebranchen<br />

hos Arla Foods og<br />

Tulip Food Company. De seneste år har<br />

Thomas været adm. direktør for firmaet<br />

Tican Foods Scandinavia A/S.<br />

Thomas vil i tæt samarbejde med konsulenterne<br />

i Rodenstock Danmark<br />

fortsætte den positive kontakt til landets<br />

optikere samt servicere markedet<br />

med både kendte og nye produkter.<br />

Thomas Grouleff<br />

TrainYourEyes styrker sin position<br />

i Norge<br />

TrainYourEyes, der er nordens største<br />

synstræningskoncept, har ansat optiker<br />

Eva Nøland til at servicere nuværende<br />

TrainYourEyes-medlemmer i<br />

Norge. Det er samtidig Evas opgave at<br />

udbrede kendskaben til synstræning i<br />

almindelighed og TrainYourEyes i særdeleshed.<br />

Eva Nøland vil fungere som bindeled<br />

mellem Norge og Danmark<br />

Eva Nøland, der har gennemgået OEP- Eva Nøland<br />

kurserne hos Paul Harris arbejder selv<br />

med TrainYourEyes-konseptet i klinisk praksis i Asker.<br />

Train Your Eyes tilbyder konceptet til alle optikere i Norge.


Besøg den 6. Internationale Kongres<br />

i Behavioral Optometry i Californien<br />

<strong>Danmarks</strong> <strong>Optikerforening</strong> er medsponsor for kongressen<br />

og sikrer lave priser for deltagelse.<br />

For tyve år siden var Optometric Extension Program<br />

Foundation (OEP) og European Society of Optometry<br />

(SOE) vært for den 1.kongres for Behavioral<br />

Optometry i Monte Carlo. Dette internationale samarbejde<br />

har udviklet sig til at være det største forum indenfor<br />

adfærdsmæssige aspekter ved synspleje.<br />

OEP kan i år byde to nye partnere velkomne til den<br />

6. Internationale Kongres i Behavioral Optometry<br />

(ICBO). Den er The Neuro Optometric Rehabilitation<br />

Association, International (NORA) og The Western<br />

University of Health Sciences College of Optomtry,<br />

der samtidig er vært for kongressen.<br />

NORA blev etableret i 1990 med det formål at skulle<br />

kunne opfylde det behov som neurologi- og hjerneskadepatienter<br />

havde for særlig synspleje.<br />

Den 6. ICBO fungerer samtidig som NORA’s 19. årlige<br />

multidisciplinære konference.<br />

Ud over de tre organiserende partnere, bliver den<br />

6. ICBO støttet af fem internationale organisationer:<br />

Australasian College of Behavioural Optometists,<br />

British Association of Behavioural Optometrists,<br />

Congresso Mexicano de Optometria Functional,<br />

European Society of Optometry og <strong>Danmarks</strong><br />

<strong>Optikerforening</strong>.<br />

Essilor, USA er økonomisk sponsor for kongressen.<br />

<strong>Danmarks</strong> <strong>Optikerforening</strong>ssponsorat er givet i form<br />

af gratis omtale i <strong>OPTIKEREN</strong> og på hjemmesiden,<br />

og giver medlemmerne en fordel i form af reduceret<br />

pris for deltagelse i kongressen.<br />

En stor del af kongressens uddannelsesprogram er<br />

designet til at imødekomme både interessen fra<br />

NORAs medlemmer, såvel som OEPs medlemmer og<br />

medlemmerne hos de andre store medsponsorer.<br />

Der bliver rig lejlighed til at besøge universitetet under<br />

kongressen, og ved selvsyn se de fine faciliteter,<br />

som skolen råder over i Pomona.<br />

Panoma ligger i den sydlige del af Californien med de<br />

fordele, det i giver i form af et behageligt klima og<br />

godt vejr. Samtidig ligger både Los Angeles og<br />

Disneyland kun en biltur derfra.<br />

Kongressen afholdes fra den 6.-11. april 2010 på<br />

Doubletree Hotel i Ontario, California.<br />

For tilmelding og yderligere information gå til: www.2010icbo.org eller kontakt Steen Saust,<br />

<strong>Danmarks</strong> <strong>Optikerforening</strong>, hvis der er spørgsmål.


P R O D U K T N Y T<br />

52<br />

Branchenyt<br />

opti ’10 ekspanderer<br />

Med over 400 udstiller, hvoraf mere end 40 firmaer er nye, tilbyder<br />

opti ’10 gæsterne et stort udbud indenfor alle sektorer i<br />

den optiske branche.<br />

I hal C1 vil ”The Walk of Frame” give gæsterne et godt overblik<br />

over stilen I 2010. I samme hal viser14 franske haute couture.<br />

Alle tre dage er der foredrag og mulighed for at førstehåndsviden<br />

fra eksperter. Der er tre gennemgående temaer, og det er<br />

kontaktlinser, markedsføring og sports optik. Der vil være simultanoversættelse<br />

på engelsk.<br />

Danskere centralt placeret i opti-boxen<br />

Opti-boxen, der er helt specielt for opti, tilbyder 8 nye firmaer<br />

en central placering i ”YES! Hallen (hal C4). Her har nye firmaer<br />

mulighed for at vise produkterne på et lille areal, hvor<br />

firmaet kan koncentrere sig om produktet og ikke skal bruge<br />

hverken penge eller kræfter på udstillingsmateriale.<br />

Boxen er stedet, hvor de besøgende har mulighed at møde designere<br />

og firmaer på vej ind i branchen. Her er mulighed for<br />

at komme først med det nye og uprøvede. Hele to danske firmaer<br />

er sluppet gennem nåleøjet i år. Det er Monoqool og<br />

Carlottas Village, der hermed får chancen for at blande sig<br />

med de mange succesrige danske brillefirmaer.<br />

www.opti-munich.com<br />

Pressemeddelelse fra Sveriges Kontaktlinseforening<br />

Kista – Sveriges Kontaktlinslinsförening informerar om att<br />

Kontaktlinskongressen 2010 som vanligt kommer att äga rum<br />

den tredje helgen i mars, vilket år 2010 innebär den 19-21<br />

mars. Platsen är Djurönäset utanför Stockholm.<br />

SKLF har engagerat föreläsare från Australien, USA, Storbritannien<br />

och Norden som kommer att ta upp sådana ämnen<br />

som aberrationers påverkan och hur man korrigerar dessa,<br />

kontaktlinser och barn, offensiv bildhantering, ögats syrebehov,<br />

kund¬kommunikation med mera. Bland de inbjudna<br />

föreläsarna finns namn som Noel Brennan, Earl Smith, Jan<br />

Bergmanson, Bill Miller, Ian Cox, Caroline Christie, Tony Pansell,<br />

Linda Lundström, Anna Lindskoog Pettersson, Peter Karvik och<br />

Kenneth Clausen.<br />

Vi kommer också få lyssna till Marie-Louise Danielsson Tham,<br />

som är professor i livsmedelshygien vid Örebro Universitet. Hon<br />

har arbetat mycket med karaktärisering av bakterier i livsmedel<br />

för att öka kunskapen om smittkällor och spridningsvägar och<br />

Drømmesyn er på banen igen<br />

Efter talrige opfordringer fra både optikere og udstillere er<br />

Drømmesyn klar til at slå dørene op igen i Øksnehallen. Hallen<br />

er med sine smukke og historiske rum et af de bedste udstillingssteder<br />

i København, og har i tilgift en perfekt beliggenhed<br />

midt i byen.<br />

Det er messens ambition, at Drømmesyn 2010 skal være den<br />

mest inspirerende fagmesse i Nordeuropa med en hel række<br />

faciliteter for både udstiller og besøgende, herunder arrangementer<br />

og events af både oplysende og underholdende karakter<br />

samt en lækker DJ-lounge og bar.<br />

Målet er at Drømmesyn 2010 skal være den ultimative skandinaviske<br />

og nordiske optikmesse, der præsenterer de nyeste og<br />

mest innovative designs, trends og produkter.<br />

Messearrangørerne har igen i år kombineret de nye unge og de<br />

kendte etablerede mærker for at præsentere både det eksperimenterende<br />

og det klassiske design indenfor stel, detaljer, materialer<br />

og sammensætninger i branchen.<br />

Messen afholdes 13. og 14. marts 2010.<br />

Der vil igen blive afholdt den store traditionsrige festmiddag<br />

lørdag aften, hvor udstillere og besøgende kan samles under<br />

eksklusive rammer.<br />

Der vil løbende komme opdateringer om tiltag og events på<br />

hjemmesiden: www.drommesyn.dk<br />

hon har säkert något att förmedla till oss som kommer i kontakt<br />

med bakterier i andra former.<br />

Men vad är Kontaktlinskongressen utan social samvaro, god<br />

mat och mingel? På fredagskvällen samlas vi därför runt grillen<br />

och avnjuter en god barbeque, och vid lördagens festmiddag<br />

står den svenska a capella-gruppen Riltons Vänner för under¬hållningen.<br />

Du kan räkna med att de kommer göra sitt<br />

bästa för att få stämningen på topp!<br />

Gå inte miste om denna fortbildande och underhållande helg i<br />

Stockholms skärgård, 19-21 mars 2010. Anmälan görs på<br />

www.sklf.se med start i januari.<br />

Mediakontakt:<br />

Johan Östlund, Sveriges Kontaktlinsförening<br />

info@sklf.se<br />

+46 8 35 05 00


Branchenyt B<br />

International succes for danske brilledesignere<br />

Der er stor respekt for dansk design i almindelighed<br />

og dansk brilledesign i særdeleshed. I<br />

trendområderne på de store internationale<br />

brillemesser udgør de danske brilleproducenter<br />

en stor andel blandt de mest innovative<br />

mærker Det ses også på antallet af international<br />

priser. Her er de sidste tre priser, to i<br />

Tyskland og en i Japan.<br />

Lindberg vinder sin 46. designpris i firmaets historie<br />

Lindbergs nye Lindberg Strip brille har modtaget den international<br />

anerkendte tyske iF Product Design Award i Life<br />

Style kategorien. Strip er Lindbergs bud på en moderne<br />

fashion orienteret brille. Den har allerede gået sin sejrsgang<br />

verden over og var således et stort hit på årets store<br />

brillemesser i Milano og Paris.<br />

Denne design-anerkendelse gør den succesfulde Århusvirksomhed<br />

til en af de mest designpris-præmierede i verden.<br />

Kilsgaard Eyewear vinder sin første pris<br />

Samme tyske iF Product Design Award har tildelt aluminiumskollektionen<br />

fra Kilsgaard Eyewear prisen for årets produktdesign.<br />

”Det er fantastisk at modtage sådan en pris blot et år efter,<br />

at vores stel er kommet på hylderne”, siger ejer en af Kilsgaard<br />

Eyewear, Jacob Kilsgaard.<br />

Prodesign vinder pris på Tokio Messen<br />

Model Zense med det unikke drejelige stanghænsel vandt<br />

Grand Prix 2010 på Den Internationale Optikmesse i Tokio i<br />

kategorien funktion og teknologi. Senze vækker opsigt<br />

overalt, hvor den bliver vist. Den var således nomineret på<br />

Silmo d’Or og vand en pris på brillemessen i Birmingham.<br />

R A N C H E N Y T<br />

53


K A L E N D E R<br />

54<br />

K a l e n d e r<br />

17. - 19. januar 2010<br />

OPTI ‘10<br />

International Trade Show for Trends<br />

in Optics<br />

New Munich Trade Fair Centre, Munich<br />

www.opti-munich.com<br />

29. januar– 30. januar 2010<br />

Udenlandske Konferencer<br />

Optometridagarna, Stockholm<br />

Tilmelding: www.optikerforbundet.se<br />

30. januar -1.februar 2010<br />

Stockholm Optical Show 2010<br />

- en helt ny optikmesse<br />

Arrangør: SOLF<br />

www.sthlmopticalshow.com<br />

5. - 7. marts 2010<br />

Mido 2008 International messe for<br />

briller og optik.<br />

Rho-Pero, Milano<br />

www.mido.it<br />

13. - 14. marts 2010<br />

Drømmesyn<br />

Øksnehallen I København<br />

www.drommesyn.dk<br />

19. - 21. marts 2010<br />

Kontaktlinskongressen 2010<br />

Djurönäset udenfor Stockholm<br />

www.sklf.se<br />

19. - 21. marts 2010<br />

International Vision EXPO East 2009<br />

New York<br />

www.visionexpoeast.com<br />

15. - 16. maj 2010<br />

Europen Academy 2010 Copenhagen<br />

Program følger<br />

København<br />

27. - 30. maj 2010<br />

BCLA Birmingham, U.K.<br />

www.bcla.org.uk<br />

Sæt X i kalenderen<br />

15.–16. maj 2010<br />

European Academy 2010<br />

Copenhagen<br />

Benyt denne enestående chance<br />

for at møde internationale<br />

ledende personligheder inden<br />

for optometrien.<br />

Du vil blive præsenteret for de<br />

seneste forskningsresultater indenfor<br />

optometri og synet.<br />

Konferencen foregår på engelsk.<br />

Program kommer senere.<br />

Følg med her:<br />

www.eaoo.info/copenhagen<br />

K u r s u s k a l e n d e r<br />

Tilmelding til DO-kurser (markeret med stjerne):<br />

Maj-Britt Frigast<br />

Tlf.: 45 86 15 33, fax: 45 76 65 76<br />

E-mail: mbf@optikerforeningen.dk<br />

Eller se e-mail under kurset<br />

12. januar 2010 - Heldagskursus<br />

* CL - basis tilpasning af hårde linser ved Hans Bleshøy<br />

Con-Lens, Horsens<br />

9. februar 2010 – Aftenmøde<br />

* Diabetes - Okulære forandringer. TEC-Frederiksberg<br />

10. februar 2010 – Aftenmøde<br />

* Diabetes - Okulære forandringer ved Heidi Buchholt,<br />

Optikerhøjskolen i Randers<br />

16. februar – Heldagskursus 1 del<br />

* Synets udvikling fra fosterstadie til teenagealderen ved<br />

Steen Aalberg. 2-dags kursus afholdes i Middelfart<br />

24. – 28. februar 2010<br />

OEP-Art ans Science of optometric Vision Care<br />

– modul 1 København<br />

11. marts 2010 - Heldagskursus<br />

* Basisforståelse for synstræning / Torben Helstrup<br />

Byggecentrum i Middelfart<br />

16. marts 2010 – Heldagskursus 2. del<br />

* Synets udvikling fra fosterstadie til teenagealderen ved<br />

Steen Aalberg. Middelfart<br />

23. marts 2010 - Aftenmøde<br />

* Bløde kontaktlinser - problemløsning - case præsentationer<br />

ved Annette Slyngborg. TEC på Frederiksberg<br />

24. marts 2010 - Aftenmøde<br />

* Bløde kontaktlinser - problemløsning - case præsentationer<br />

ved Annette Slyngborg, Optikerhøjskolen i Randers<br />

24. – 28. marts 2010<br />

OEP – VT 1- Binocular dysfunktion – modul 2. København<br />

29. – 30. marts 2010<br />

Salgskursus (internat):<br />

Succes som sælger i en krisetid<br />

Sted: Koldkærgård, Århus N<br />

Arr. Dansk ErhvervsOptik<br />

deo@danskerhvervsoptik.dk<br />

20. april 2010 - Aftenmøde<br />

Retina, your Biological Interface ved Hans Richter<br />

TEC på Frederiksberg<br />

21. april 2010 - Aftenmøde<br />

* Retina, your Biological Interface ved Hans Richter,<br />

Optikerhøjskolen i Randers<br />

26.- 31. Maj 2010<br />

OEP – VT2 – Learning Related Vision Problemes- module 3<br />

København<br />

2. og 3. juni 2010 – To dages kursus<br />

* Formfaste kontaktlinser - Orthokeratologi Overnight ved<br />

Hans Bleshøy, Con-Lens, Horsens<br />

Uddannelsesinstitutioners Kontaktlinsekurser:<br />

Optikerskolen på Frederiksberg<br />

Hold 1: Uge 3, uge 6 og uge 10<br />

Hold 2: Uge 4, uge 8 og uge 11<br />

Hold 3: Uge 5, uge 9 og uge 12<br />

Hold 4: Uge 15, d 10. 25, 26. 27. og 28. maj samt uge 23<br />

Hold 5: Uge 16, uge 20 og uge 24<br />

Hold 6: Uge 18, uge 22 og uge 25<br />

Ansøgningsskema fås på e-mail aan@tec.dk<br />

Optikerhøjskolen i Randers<br />

1. kursus: uge 4, uge 6 og uge 8<br />

2. kursus: uge 10, uge 12 og uge 15<br />

3. kursus: uge 18, uge 20 og uge 22<br />

Yderligere information og tilmelding:<br />

OPTIKERHØJSKOLEN, Vester Allé 26, 8900 Randers C.<br />

Tlf.: 87 10 04 74 (Helle Jensen), mail: dcovs@dcovs.dk


A d r e s s e r o g t e l e f o n n u m r e O P T I K E R E N<br />

DANMARKS OPTIKERFORENING<br />

Sekretariatet, Vester Voldgade 96, 3. th., 1552 København V<br />

Tlf. 45 86 15 33 - Fax 45 76 65 76 - Telefontid: 9-16, fredag 9-15<br />

E-mail: do@optikerforeningen.dk. Web: www.optikerforeningen.dk<br />

Arbejdende formand Per Michael Larsen, kontorchef Jette R. Møller<br />

Bestyrelsen:<br />

Formand: Per Michael Larsen, tlf. 62 20 12 37 / 20 28 82 37<br />

Næstformand: Steen Saust tlf. 70 20 99 98<br />

Erik Sewerin, tlf. 44 97 05 06<br />

Jarl Riise, tlf. 70 26 09 08<br />

Jeanet Lembeck, tlf. 76 50 01 50<br />

Rasmus Planch, tlf. 38 78 58 22<br />

Søren Broberg, tlf. 36 88 86 86<br />

DANSK ERHVERVSOPTIK<br />

Sekretariatet, Vester Voldgade 96, 3. th., 1552 København V.<br />

Tlf. 45 16 26 80 - Fax 45 76 65 76 - Telefontid 9-15, fredag 9-12<br />

E-mail: deo@danskerhvervsoptik.dk. Web: www.danskerhvervsoptik.dk<br />

Bestyrelsen:<br />

Formand: Michael Bruun, tlf. 48 79 66 30<br />

Næstformand: Gert Larsen, tlf. 47 77 12 13<br />

Hans Jacobsen, tlf. 20 64 46 00<br />

Jens Malmborg, tlf. 48 24 72 70<br />

OPTIKERFAGETS FÆLLESUDVALG<br />

Sekretariatet, Vester Voldgade 96, 3. th., 1552 København V.<br />

Tlf. 45 86 15 33. Fax 45 76 65 76. Telefontid 9-16, fredag 9-15<br />

E-mail: mbf@optikerforeningen.dk<br />

Formand: Steen Saust, tlf. 45 86 15 33<br />

Næstformand: Anette Pedersen, tlf. 35 47 34 00<br />

OPTIKBRANCHENS LEVERANDØRFORENING<br />

Formand: Jesper Jensen<br />

Sekretariatet: Advokat Christiane<br />

Schaumburg, Klampenborgvej 27, 2930 Klampenborg<br />

Tlf. 33 13 33 31 - Fax 44 91 00 81<br />

SERVICEFORBUNDET - URMAGERNE OG OPTIKERNE<br />

Formand: Anette Pedersen<br />

Upsalagade 20, 4. 2100 København Ø<br />

Tlf. 35 47 34 00 - Fax 35 47 34 90<br />

www.uol.dk<br />

TEC – TEKNISK ERHVERVSSKOLE CENTER<br />

Optometriafdelingen, Nordre Fasanvej 27, 2000 Frederiksberg<br />

Tlf. 38 17 73 51 - Fax 38 17 73 55<br />

OPTIKERHØJSKOLEN<br />

Vester Allé 26, 8900 Randers C<br />

Tlf. 87 10 04 74 - Fax 87 10 04 33<br />

www.optikerskolen.dk<br />

ØJENFORENINGEN VÆRN OM SYNET<br />

Ny Kongensgade 20, 1., 1557 København V<br />

Tlf. 33 69 11 00 - Fax 33 69 11 01<br />

DET DANSKE OPTIKMUSEUM<br />

Formand Pia Nygaard, Bilstrupvej 73, 7800 Skive<br />

Tlf. 97 52 32 05. Bankkontonummer: 9260 265-57-32945<br />

REDAKTION:<br />

<strong>Danmarks</strong> <strong>Optikerforening</strong><br />

Vester Voldgade 96, 3. th.<br />

1552 København V<br />

Tlf. 45 86 15 33<br />

Fax 45 76 65 76<br />

E-mail: optikeren@optikerforeningen.dk<br />

Redaktør: Bjarne Hansen<br />

Kontor: Tlf. 45 16 26 99<br />

E-mail: bjh@optikerforeningen.dk<br />

ANNONCEBESTILLING:<br />

DG Media as<br />

Gammel Torv 18<br />

DK-1457 København K<br />

Telefon (+45) 70 27 11 55<br />

Fax (+45) 70 27 11 56<br />

e-mail: epost@dgmedia.dk<br />

ANNONCEMATERIALE SENDES TIL:<br />

DG Media as<br />

Gammel Torv 18<br />

DK-1457 København K<br />

Telefon (+45) 70 27 11 55<br />

Fax (+45) 70 27 11 56<br />

e-mail: epost@dgmedia.dk<br />

ANSVARLIG OVERFOR PRESSELOVEN:<br />

Per Michael Larsen, formand for<br />

<strong>Danmarks</strong> <strong>Optikerforening</strong><br />

ÅRSABONNEMENT:<br />

6 numre, kr. 350,- excl. moms + porto.<br />

LAYOUT, PRODUKTION OG TRYK:<br />

LARSEN + LARSEN<br />

Box 37<br />

Birketoften 22<br />

3500 Værløse<br />

Tlf. 44 44 19 95<br />

E-mail: dtp@larsen-larsen.dk<br />

Eftertryk af bladets artikelstof er kun<br />

tilladt med skriftlig tilladelse.<br />

Næste nummer af <strong>OPTIKEREN</strong> (nr. 2, 2010)<br />

udkommer 25.02.2010.<br />

Stof til dette nummer skal være redaktionen<br />

i hænde senest den 21.01.2010.<br />

Annoncer til dette nummer skal være<br />

29.01.2010.<br />

A D R E S S E R<br />

55

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!