04.11.2020 Aufrufe

De lesmethode Engels voor het VMBO

De enige methode die het lezen, uitspraak en tekstbegrip meetbaar maakt binnen het ERK niveau. Door de hybride vorm van lesgeven, zowel thuis en in de klas (groep en individueel), sluit de methode naadloos aan op de wensen van het hedendaagse onderwijs en de optimale wijze van lesgeven. Volledig online beschikbaar, maar indien gewenst ook met aantrekkelijke en overzichtelijke werkboeken (Basis, Kader en TL/Mavo). Iedere leerling krijgt op zijn eigen (ERK) niveau lesstof aangeboden om zo optimale groei te realiseren. De methode stimuleert zowel zelfstandig werken alsook het samenwerken door groepsopdrachten. De wetenschappelijk onderbouwde software wordt wereldwijd gebruikt in 50 landen met meer dan 3 miljoen gebruikers. Kijk voor alle mogelijkheden op www.sterkengels.nl Deze methode is geschikt voor het Vmbo Aansluiting met SLO doelen/eindtermen.

De enige methode die het lezen, uitspraak en tekstbegrip meetbaar maakt binnen het ERK niveau.

Door de hybride vorm van lesgeven, zowel thuis en in de klas (groep en individueel), sluit de methode naadloos aan op de wensen van het hedendaagse onderwijs en de optimale wijze van lesgeven.
Volledig online beschikbaar, maar indien gewenst ook met aantrekkelijke en overzichtelijke werkboeken (Basis, Kader en TL/Mavo).
Iedere leerling krijgt op zijn eigen (ERK) niveau lesstof aangeboden om zo optimale groei te realiseren.
De methode stimuleert zowel zelfstandig werken alsook het samenwerken door groepsopdrachten.
De wetenschappelijk onderbouwde software wordt wereldwijd gebruikt in 50 landen met meer dan 3 miljoen gebruikers.

Kijk voor alle mogelijkheden op www.sterkengels.nl

Deze methode is geschikt voor het Vmbo
Aansluiting met SLO doelen/eindtermen.

MEHR ANZEIGEN
WENIGER ANZEIGEN

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

STERK ENGELS<br />

Methode <strong>VMBO</strong><br />

FD A1 A2 B1 B2 C1 C2


STERK <strong>Engels</strong> <strong>VMBO</strong><br />

<strong>De</strong>ze gedifferentieerde methode <strong>Engels</strong><br />

<strong>VMBO</strong> is een combinatie van gepersonaliseerd<br />

leren en klassikale activiteiten. <strong>De</strong> niveaus zijn<br />

gelieerd aan <strong>het</strong> Europees Referentie Kader (ERK).<br />

<strong>De</strong> <strong>lesmethode</strong> omvat de niveaus Pre-A1 tot en<br />

met C1, hierdoor kunnen alle leerlingen binnen<br />

<strong>het</strong> <strong>VMBO</strong> BBL, KBL, en GTL op individueel niveau<br />

werken binnen <strong>het</strong> ERK.<br />

Met <strong>het</strong> uitgebreide Learning Management System<br />

(LMS) kun je lessen eenvoudig plannen, opdrachten<br />

en toetsen klaarzetten, nakijken en feedback geven.<br />

Werk flexibel on-/offline door naast ons digitale werkboek (LMS)<br />

waar gewenst te werken met <strong>het</strong> fysieke werkboek.<br />

Kerndoelen & eindtermen<br />

Alle leerdoelen <strong>voor</strong> de onderbouw en de eindtermen <strong>voor</strong> de bovenbouw van <strong>het</strong><br />

<strong>VMBO</strong> zijn op elkaar afgestemd. <strong>De</strong> methode schenkt veel aandacht aan lees, luisteren<br />

kijkvaardigheid. Daarnaast komen gespreks- en schrijfvaardigheid uitgebreid aan<br />

bod. Met de toetsen en examentraining worden de leerlingen goed <strong>voor</strong>bereidt op<br />

<strong>het</strong> eindexamen.<br />

KERNDOELEN BOVENBOUW:<br />

KERNDOELEN ONDERBOUW:<br />

1 Oriëntatie op leren en werken 18 <strong>De</strong> leerling leert welke rol <strong>het</strong> <strong>Engels</strong> speelt in<br />

verschillende soorten internationale contacten.<br />

2 Basisvaardigheden 13 <strong>De</strong> leerling leert strategieën te gebruiken bij <strong>het</strong><br />

verwerven van informatie uit gesproken en geschreven<br />

<strong>Engels</strong>talige teksten.<br />

3 Leervaardigheden MVT 12 <strong>De</strong> leerling leert strategieën te gebruiken <strong>voor</strong> <strong>het</strong><br />

uitbreiden van zijn <strong>Engels</strong>e woordenschat.<br />

4 Leesvaardigheid 14 <strong>De</strong> leerling leert in <strong>Engels</strong>talige schriftelijke en digitale<br />

bronnen informatie te zoeken, te ordenen en te<br />

beoordelen op waarde <strong>voor</strong> hemzelf en anderen.<br />

5 Luister- en kijkvaardigheid 11 <strong>De</strong> leerling leert verder vertrouwd te raken met de<br />

6 Gespreksvaardigheid 15<br />

16<br />

klank van <strong>het</strong> <strong>Engels</strong> door veel te luisteren naar<br />

gesproken en gezongen teksten.<br />

<strong>De</strong> leerling leert in spreektaal anderen een beeld te<br />

geven van zijn dagelijks leven. <strong>De</strong> leerling leert<br />

standaardgesprekken te voeren om iets te kopen,<br />

inlichtingen te vragen en om hulp te vragen<br />

7 Schrijfvaardigheid 17 <strong>De</strong> leerling leert informeel contact in <strong>het</strong> <strong>Engels</strong> te<br />

onderhouden via e-mail, brief en chatten.


Inhoud van de methode<br />

✔ Werkboek<br />

✔ Digitaal werkboek (LMS)<br />

✔ Ondersteunende software <strong>voor</strong><br />

extra oefeningen<br />

✔ Docentenmateriaal (hand-outs – toetsen<br />

✔– antwoordmodellen – teacher manuals)<br />

✔ Examentraining<br />

Werkboek<br />

Elk leerjaar bestaat uit 4 inspirerende thema’s en elk thema kent 4 hoofdstukken.<br />

Aan <strong>het</strong> einde van elk thema staat per hoofdstuk de aangeboden woordenschat en<br />

de behandelde grammatica.<br />

STERK ENGELS<br />

1 ANIMAL WORLD<br />

- All about animals<br />

- Wildlife<br />

- The love of pets<br />

- Animals in danger<br />

WORKBOOK<br />

- Online & hardcopy<br />

- Voor maximale<br />

- flexibiliteit<br />

STERK ENGELS<br />

Workbook 2-KGT<br />

FD A1 A2 B1 B2 C1 C2<br />

2 ALL ABOUT THE WEATHER<br />

- Come rain or shine<br />

- Seasons<br />

- Climate change<br />

- Extreme weather<br />

4 THE WORLD OF ART<br />

- Visual art<br />

- The art of literature<br />

- Performing arts<br />

- Street art<br />

Workbook 2-KGT<br />

3 DIGITAL LIFE<br />

- The internet<br />

- Social media<br />

- Smart living<br />

- Games & fun


Opbouw thema-hoofdstuk<br />

Elk hoofdstuk heeft een heldere structuur<br />

waarin alle vaardigheden behandeld worden<br />

en samenhangen. Daarmee is de focus op<br />

de te behalen einddoelen altijd duidelijk <strong>voor</strong><br />

zowel de student als de docent.<br />

Er zijn verschillende mogelijkheden om<br />

een leerlijn samen te stellen die past bij de<br />

school en de doelgroep. Ook <strong>voor</strong> de docent<br />

zijn er volop opties om de leerstof aan te passen<br />

aan de klas en individuele leerlingen.<br />

WHAT<br />

Listening<br />

Vocabulary<br />

Classroom activity<br />

Quizlet<br />

Fast ForWord<br />

Reading<br />

ClearFluency<br />

Grammar<br />

D-test<br />

Writing<br />

Speaking<br />

Intruction video<br />

World wide web<br />

HOW<br />

Introductie van <strong>het</strong> thema middels video of<br />

audio.<br />

Met behulp van verschillende oefeningen de<br />

woordenschat van <strong>het</strong> thema oefenen.<br />

Klassikale activiteit waarmee de<br />

woordenschat geoefend kan worden.<br />

Zelfstandig woordenschat oefenen van <strong>het</strong><br />

betreffende hoofdstuk via Quizlet.<br />

Het vergroten van de woordenschat en<br />

grammatica op individueel niveau.<br />

Instructie video’s en bijbehorende<br />

oefeningen.<br />

Zelfstandig hardop en begrijpend lezen.<br />

Instructie video’s en bijbehorende<br />

oefeningen.<br />

Diagnostische opgaven om<br />

gedifferentieerde instructie en verwerking<br />

aan te bieden.<br />

Oefeningen zoals <strong>het</strong> schrijven van een<br />

e-mail.<br />

Thema gerelateerde oefeningen gericht op<br />

spreken en presenteren.<br />

Het video icoon is aanklikbaar in de digitale<br />

omgeving.<br />

Verwijzing naar <strong>het</strong> internet ter<br />

ondersteuning van de oefening in de digitale<br />

omgeving.


Digitaal werkboek (LMS)<br />

<strong>De</strong> docent kan lessen <strong>voor</strong>bereiden, plannen en<br />

opdrachten klaarzetten <strong>voor</strong> de leerling. <strong>De</strong> open<br />

vragen kunnen eenvoudig worden nagekeken en<br />

van feedback worden <strong>voor</strong>zien. <strong>De</strong> gesloten<br />

vragen worden automatisch nagekeken en<br />

meegenomen in de beoordeling.<br />

Met <strong>het</strong> LMS kun je zelf de opdrachten uit de<br />

thema’s bepalen <strong>voor</strong> één leerling, groep leerlingen<br />

of een hele klas. Dit maakt <strong>het</strong> heel eenvoudig<br />

om gedifferentieerd te werken met aansprekende<br />

thema’s. Je kunt op deze manier ook bij<strong>voor</strong>beeld<br />

grammatica onderdelen toevoegen of juist<br />

weglaten <strong>voor</strong> extra verdieping of herhaling.<br />

Stel zelf je leerroutes samen en zet herhaling of<br />

extra uitdaging klaar mocht dit nodig zijn.<br />

Ook kun je als docent aangeven hoeveel tijd een<br />

leerling heeft om de opdrachten te maken en in te<br />

leveren. Werk kan eenvoudig worden ingeleverd,<br />

waarna de docent <strong>het</strong> werk kan beoordelen.<br />

Alles is online overzichtelijk te monitoren.<br />

<strong>De</strong> docent kan tijdens <strong>het</strong> maken van <strong>het</strong><br />

huiswerk/opdrachten instructies en feedback<br />

geven via de chat.<br />

Extra mogelijkheden zoals:<br />

✔ Toevoegen URL’s en documenten bij<br />

✔ klaarzetten opdrachten;<br />

✔ Vertragen en versnellen van video’s;<br />

✔ Vergroten en verkleinen van beeldmateriaal<br />

✔ en leesteksten;<br />

✔ Auditieve ondersteuning bij leesteksten;<br />

✔ Audio van native speakers.


Opdrachten digitaal werkboek (LMS)<br />

<strong>De</strong> opbouw van de opdrachten in <strong>het</strong> digitale<br />

werkboek (LMS) is <strong>het</strong>zelfde als <strong>het</strong> fysieke<br />

werkboek. <strong>De</strong> docent plant de lessen en de<br />

leerling ziet direct na <strong>het</strong> inloggen welke<br />

opdrachten of huiswerk gedaan moet worden.<br />

<strong>De</strong> leerling kan tijdens <strong>het</strong> maken van <strong>het</strong><br />

huiswerk/opdrachten eenvoudig via de<br />

chat vragen stellen aan de docent.<br />

<strong>De</strong> opbouw van de opdrachten in <strong>het</strong> digitale<br />

werkboek (LMS) is dus <strong>het</strong>zelfde. Het platform<br />

zorgt <strong>voor</strong> andere type opdrachten, bij<strong>voor</strong>beeld<br />

digitale sleepopdrachten maar ook automatische<br />

nakijkfuncties. Dit maakt <strong>het</strong> <strong>voor</strong> de leerling en<br />

docent nog eenvoudiger en gebruiksvriendelijker<br />

om met onze <strong>lesmethode</strong> te werken.<br />

Extra visuele en auditieve ondersteuning<br />

Een leerling kan tijdens <strong>het</strong> werken aan<br />

opdrachten de schermgrootte aanpassen.<br />

<strong>De</strong> videofragmenten kunnen ook in volledige<br />

schermweergave worden afgespeeld. Dit zorgt<br />

er<strong>voor</strong> dat ook minder visuele leerlingen prettig<br />

kunnen werken aan de opdrachten. Daarnaast<br />

kunnen leerlingen bij video- en audiofragmenten<br />

eenvoudig de afspeelsnelheid vertragen of<br />

versnellen. Kun je minder goed horen en<br />

hierdoor minder snel de opdracht begrijpen,<br />

dan speel je de audio en video’s gewoon wat<br />

trager af.<br />

<strong>De</strong> “check” en “key” functies<br />

Op <strong>het</strong> moment dat leerlingen de opdrachten af<br />

hebben, kunnen zij via de “check” button de<br />

antwoorden controleren. <strong>De</strong> leerlingen zien dan<br />

direct wat ze goed of fout hebben gedaan.


Als de leerlingen op de “key” button klikken dan<br />

worden alle juiste antwoorden zichtbaar.<br />

<strong>De</strong> gesloten vragen worden automatisch door <strong>het</strong><br />

systeem nagekeken, handig <strong>voor</strong> de docent en<br />

leerling.<br />

Nadat een leerling <strong>het</strong> werk af heeft kan er<strong>voor</strong><br />

worden gekozen <strong>het</strong> werk nogmaals te maken<br />

of om door te gaan naar de volgende opdracht.<br />

Op <strong>het</strong> moment dat een leerling wil stoppen<br />

met <strong>het</strong> werk omdat bij<strong>voor</strong>beeld een les<br />

afgelopen is, dan klikt de leerling op “save & exit”.<br />

Ook na afronding van <strong>het</strong> werk klikt de leerling<br />

op “save & exit”. Alle gesloten opdrachten zijn dan<br />

automatisch nagekeken en de docent kan<br />

eenvoudig de open vragen beoordelen en de<br />

leerling van feedback <strong>voor</strong>zien.<br />

Er wordt een grote variëteit aan type opdrachten<br />

aangeboden. <strong>De</strong> docent kan zelf bepalen<br />

welke type opdrachten aan een leerling of `<br />

groep leerlingen worden toegewezen. Dit kan<br />

eenvoudig worden gedaan per opdracht,<br />

hoofdstuk of thema.<br />

Een kort overzicht van <strong>het</strong> type opdrachten:<br />

✔ Sleepopdrachten;<br />

✔ Vocab opdrachten met Word search,<br />

Crossword, Quizlet, quizzen en Blooket;<br />

✔ True / False opdrachten;<br />

✔ Invul / dropdown / gap oefeningen;<br />

✔ Mix & Match opdrachten;<br />

✔ Volgorde- en verbindingsopdrachten;<br />

✔ Leesoefeningen met ClearFluency;<br />

✔ Trainen van taalvaardigheden met<br />

Fast ForWord.


Ondersteunende software ClearFluency<br />

<strong>De</strong> beste manier om vloeiend lezen te ontwikkelen is één-op-één begeleiding bij<br />

(<strong>voor</strong>)lezen. ClearFluency is een digitaal leeshulpmiddel. In tegenstelling tot andere<br />

leesoefenprogramma’s gebruikt ClearFluency geavanceerde spraakherkenning.<br />

ClearFluency geeft corrigerende feedback op <strong>het</strong> moment dat een leerling moeite<br />

heeft met een woord of een woord niet correct uitspreekt tijdens <strong>het</strong> (hardop)<br />

<strong>voor</strong>lezen.<br />

1<br />

Word Wall<br />

Oefenen van de belangrijkste<br />

woorden uit <strong>het</strong> verhaal.<br />

Elk woord wordt ondersteund<br />

met een uitleg.<br />

2<br />

Voorgelezen krijgen<br />

<strong>De</strong> leerling krijgt <strong>het</strong> boek<br />

<strong>voor</strong>gelezen en kan woorden<br />

en zinnen aanklikken <strong>voor</strong><br />

ondersteuning.<br />

3<br />

Zelf (hardop) <strong>voor</strong>lezen<br />

<strong>De</strong> leerling leest <strong>het</strong> boek <strong>voor</strong> aan de computer.<br />

Door de geavanceerde spraaktechnologie wordt<br />

de leerling in zijn uitspraak gecoacht waar nodig.<br />

<strong>De</strong> leerlingen werken op hun eigen niveau met<br />

een device in combinatie met een headset.<br />

4<br />

Begrijpend lezen<br />

<strong>De</strong> leerling beantwoord verschillende typen<br />

vragen over de tekst die gelezen is. Hiermee<br />

wordt getoetst of de leerling de gelezen tekst<br />

goed begrepen heeft.


Ondersteunende software Fast ForWord<br />

<strong>De</strong> Fast ForWord® evidence-based lees- en taalsoftware maakt gebruik van een<br />

unieke 3-in-1-benadering om leerlingen op hun eigen niveau een efficiënte en<br />

blijvende leerwinst te bieden.<br />

Overzicht vaardigheden


What’s included (continued)<br />

Docentenmateriaal en rapportages<br />

Reading Assistant Plus Guided Reading Tool<br />

<strong>De</strong> docenten hebben naast <strong>het</strong> digitale werkboek<br />

The (LMS) single ook toegang best practice tot de for teacher developing manuals, reading handouts,<br />

reading. antwoordmodellen Reading Assistant & toetsen Plus database. is a one-of-a-kind digital reading resource<br />

fluency is one-to-one guided<br />

oral<br />

included Docenten with kunnen Fast ForWord. zelf toetsen Unlike samenstellen other reading en practice tools, Reading<br />

Assistant hebben toegang uses advanced tot kant-en-klare speech verification toetsen via technology to provide realtime<br />

corrective Woots. <strong>De</strong> feedback toetsen sluiten whenever aan students op thema’s struggle uit with or mispronounce a word<br />

as <strong>het</strong> they werkboek. read aloud. It’s like having a personal guided reading coach for<br />

every student available 24/7!<br />

Om de leerling goed te kunnen monitoren<br />

in de <strong>voor</strong>tgang kun je als docent van alle<br />

leerlingen diverse rapportages inzien.<br />

Op deze manier krijg je een overzicht van<br />

waar en op welke manier de leerling extra<br />

aandacht of juist meer uitdaging nodig<br />

heeft.<br />

ClearFluency biedt rapportages aan op groepsen<br />

leerlingniveau. <strong>De</strong> rapportages geven inzicht<br />

in <strong>het</strong> gebruik, de prestaties en <strong>voor</strong>tgang in<br />

vaardigheids- en leesniveau van leerlingen.<br />

Fast ForWord combineert de wetenschap met<br />

innovatieve technologie om de hersenen te<br />

trainingen en zodoende de <strong>Engels</strong>e lees- en<br />

taalvaardigheden te verbeteren.<br />

Fast ForWord Product Info Pack 5<br />

Dit evidence-based programma geeft leerlingen<br />

efficiënte en blijvende leerwinst.


ERK niveau<br />

Het Europees Referentiekader <strong>voor</strong> Talen (ERK) is een<br />

internationale norm <strong>voor</strong> de beschrijving van taalvaardigheden.<br />

Het beschrijft <strong>het</strong> taalvermogen op een schaal van<br />

zes punten. Van A1 <strong>voor</strong> beginners tot C2 <strong>voor</strong> degenen<br />

die een taal beheersen. <strong>De</strong> resultaten koppelen wij<br />

aan <strong>het</strong> ERK. Onze formatieve tool helpt <strong>het</strong> niveau van<br />

de leerling te bepalen, handig bij determinatie bij<br />

bij<strong>voor</strong>beeld een brede onderbouw.<br />

Ondersteuning Graviant Publishers<br />

✔ Helpdesk online en telefonisch bereikbaar;<br />

✔ Gratis trainingen en implementatie bij start schooljaar;<br />

✔ Gratis begeleiding en ondersteuning gedurende <strong>het</strong> schooljaar.<br />

Waarom kiezen <strong>voor</strong> STERK <strong>Engels</strong><br />

Aansprekend werkboek met eigentijdse thema’s en onderwerpen.<br />

Ondersteund met een innovatief Learning Management System (LMS).<br />

Extra oefeningen met onze softwareprogramma’s ClearFluency en Fast ForWord.<br />

Docentenportaal <strong>voor</strong> ondersteunende materialen en toetsing.<br />

Kortom; een gebruiksvriendelijke en aansprekende manier om<br />

<strong>Engels</strong> te geven aan je leerlingen in <strong>het</strong> <strong>VMBO</strong>.


‘Our mission is to create a world<br />

where all students achieve their learning potential’<br />

Explore STERK <strong>Engels</strong> Further!<br />

Request more information >><br />

www.sterkengels.nl<br />

0314 345 400<br />

STERK ENGELS<br />

powered by Graviant Publishers

Hurra! Ihre Datei wurde hochgeladen und ist bereit für die Veröffentlichung.

Erfolgreich gespeichert!

Leider ist etwas schief gelaufen!