Views
7 months ago

Giáo án Hóa học - Lớp 10 Cơ bản - HỌC KỲ I - Bùi Xuân Đông - THPT Tân Lâm (2017)

LINK BOX: https://app.box.com/s/ioxcikpjs8zqh18v581oom9oqykkgmj1 LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/1v48--LXeCECLlQPk-JBlhWRNywi5MD28/view?usp=sharing

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com TRƯỜNG THPT TÂN LÂM ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT – LẦN 1 TỔ LÝ – HÓA – SINH – C.NGHỆ Môn: Hóa Học – Lớp 10B1 Thời gian: 45 phút http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định ĐỀ SỐ 2 Câu 1 (1 điểm): Cho nguyên tử có ký hiệu: . Tính số n trong nguyên tử đó. Câu 2 (1 điểm): Nêu các đặc điểm của lớp e ngoài cùng. Câu 3 (1 điểm): Trong thiên nhiên Ag có hai đồng vị (3%) và . Tính số khối của đồng vị thứ hai. Biết nguyên tử khối trung bình của Ag là 107,88u. Câu 4 (0,5 điểm): Trong tự nhiên Oxi có 3 đồng vị 16 O (84%), 17 O (8%) và 18 O. Tính nguyên tử khối trung bình của O. Câu 5 (0,75 điểm): Cho nguyên tử X có Z = 19. a. Viết cấu hình e của X; b. Viết cấu hình e của X khi nó mất đi 1e (biết rằng, nguyên tử sẽ mất e từ lớp ngoài cùng). Khi đó, điện tích của nó là bao nhiêu? Câu 6 (0,75 điểm): Cho nguyên tử Y có Z = 7. a. Viết cấu hình e của X; b. Viết cấu hình e của X khi nó nhận thêm 3e. Khi đó, điện tích của nó là bao nhiêu? Câu 7 (3 điểm): Nguyên tử X có tổng số hạt p, n, e là 52 và số khối là 35. a. Tính số p, n, e và số khối của nguyên tử đó. b. Viết cấu hình e của B c. Xác định số lớp e, số e lớp ngoài cùng của B. d. Nguyên tố B thuộc nguyên tố nào? Vì sao? e. Dự đoán tính chất hóa học của B? Vì sao? Câu 8 (2 điểm): Cho 10,6g M 2 CO 3 tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 2,24 lít CO 2 (đktc). a. Xác định M. b. Tính C% các chất trong dung dịch thu được khi cho 17,25g M tan trong 94g nước và nồng độ C% của chất trong dung dịch thu được. ------------Hết-------------- DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Skype : live:daykemquynhonfanpage https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú Giáo án môn Hóa Học – Lớp 10 – Ban cơ bản www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định TRƯỜNG THPT TÂN LÂM TỔ LÝ – HÓA – SINH – C.NGHỆ ĐỀ SỐ 1 HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA 1 TIẾT – LẦN 1 Môn: Hóa Học – Lớp 10B1 Thời gian: 45 phút Điểm Câu 1: N = A – Z = 17 – 6 = 11 1 điểm Câu 2 - Số e ngoài cùng của mỗi nguyên tử tối đa là 8e (trừ He chỉ có 2e); - Nguyên tử có 8e ngoài cùng (2e đối với He) là những nguyên tố khí hiếm, có cấu hình bền vững; - Nguyên tử có 1, 2, 3e ở lớp ngoài cùng có xu hướng nhường e là những nguyên tố kim loại; - Nguyên tử có 5, 6, 7e ở lớp ngoài cùng có xu hướng nhận e là những nguyên tố phi kim; - Nguyên tử có 4e ở lớp ngoài cùng có xu hướng nhường hoặc nhận e là những nguyên tố á kim. ⎧x1 + x2 = 100 ⎪ ⎧x1 = 80 Câu 3: Ta có: ⎨ 11x1 + 10x ⇒ 2 ⎨ 1 điểm ⎪A = = 10,8 ⎩x2 = 20 ⎩ 100 Câu 4 (0,5 điểm): 16x1 + 17x2 + 18x3 16.90 + 17.6 + 18.4 Ta có: x3 = 100 − x1 − x2 = 4% A= = = 16,14 0,5 điểm 100 100 Câu 5 (0,75 điểm): X (Z = 13) a. Cấu hình e của X: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 1 0,5 điểm b. Cấu hình e của X khi mất đi 3e: 1s 2 2s 2 2p 6 . Điện tích: 3+ 0,25 điểm Câu 6 (0,75 điểm): Y (Z = 16) a. Cấu hình e của Y: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 4 0,5 điểm b. Cấu hình e của Y khi nhận thêm 2e: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 Điện tích: 2- 0,25 điểm Câu 7 (3 điểm): ⎧S = 2 p + n = 115 ⎧ p = 35 ⎧ p = e = 35 Ta có: ⎨ ⇒ ⎨ ⇒ ⎨ 1 điểm ⎩H = 2 p − n = 25 ⎩n = 45 ⎩A = p + n = 80 Cấu hình e của B: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s 2 4p 5 1 điểm B có 4 lớp e và có 7e ở lớp ngoài cùng B thuộc nguyên tố p, vì có e 0,5 điểm cuối cùng phân bố vào phân lớp p B có 7e lớp ngoài cùng nên có xu hướng nhận thêm 1e B có tính phi kim. 0,5 điểm Câu 8 (2 điểm): a) 100 22, 4 Ta có: nMCO = mol; n 1 3 CO = = mol 2 M + 60 22, 4 DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 0,2 điểm/ý Skype : live:daykemquynhonfanpage https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú Giáo án môn Hóa Học – Lớp 10 – Ban cơ bản www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN NGUYEN NGOC TUAN PhD.
Kỹ thuật bào chế thuốc bột & viên tròn
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
[Handwriting] Giáo trình Toeic - GMTOEIC (V1)
Hóa dược tập 1 Trần Đức Hậu Nxb Y học 2007
Sản Phẩm Dầu Mỏ Thương Phẩm TS. Trương Hữu Trì
Ôn thi vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên môn sinh học
Seminar Những tiến bộ trong hóa học xanh CO2 siêu tới hạn (Supercritical CO2)
Tuyển tập đề thi trắc nghiệm và tự luận toán THPT Ngô Long Hậu
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
Ôn tập vào 10 THPT chuyên môn Sinh Học (2015)
Cơ sở công nghệ sinh học tập 2 -công nghệ hóa sinh
Kỹ thuật sản xuất thuốc Viên nén Nguyễn Phúc Nghĩa
Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh Nguyễn Anh Đức (Cb) (B&W) #TủSáchVàng
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT XI MĂNG LÒ QUAY KHÔ