Views
11 months ago

Giáo án Hóa học - Lớp 10 Cơ bản - HỌC KỲ I - Bùi Xuân Đông - THPT Tân Lâm (2017)

LINK BOX: https://app.box.com/s/ioxcikpjs8zqh18v581oom9oqykkgmj1 LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/1v48--LXeCECLlQPk-JBlhWRNywi5MD28/view?usp=sharing

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định SỞ GD&ĐT QUẢNG TRỊ KIỂM TRA 45’ TRƯỜNG THPT TÂN LÂM Môn: Hóa Học – Lớp 10 Thời gian làm bài: 45 phút ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ SỐ 1 Câu 1 (1 điểm): Cho nguyên tố X ở chu kỳ 4, nhóm IIA trong bảng HTTH. a) Viết cấu hình e của X; b) Dự đoán tính chất hóa học của X Câu 2 (1 điểm): Cho nguyên tử của nguyên tố Y có cấu hình e ngoài cùng: 3s 2 3p 3 . a) Xác định vị trí của Y trong bảng HTTH; b) Dự đoán tính chất hóa học của Y. Câu 3 (1 điểm): Cho cation R 2+ có cấu hình e ngoài cùng là 2s 2 2p 6 . a) Viết cấu hình e đầy đủ của R; b) Xác định vị trí của R trong bảng HTTH. Câu 4 (1 điểm): Sắp xếp các nguyên tố theo chiều: a) Tăng dần của tính phi kim: F, K, Na, P, O; b) Giảm dần của tính kim loại: Cl, S, Mg, K, C. Câu 5 (1 điểm): Hợp chất với hiđro của nguyên tố X có công thức XH 3 . Biết % về khối lượng của oxi trong oxit cao nhất của X là 56,34%. Xác định X. Câu 6 (1 điểm): Viết quá trình hình thành các ion Na + , Al 3+ , S 2- , O 2- từ các nguyên tử của chúng. Câu 7 (1,5 điểm): Viết CTCT của các chất sau: N 2 , SO 2 , HNO 3 , H 3 PO 4 , P 2 O 5 , CO 2 . Câu 8 (1 điểm): Xác định loại liên kết hóa học có trong các chất sau: a) O 2 ; b) CO 2 ; c) MgBr 2 ; d) K 2 O (Độ âm điện của O là 3,4; của C là 2,5; của Mg là 1,3; của Br là 2,96; của K là 0,82) Câu 9 (1,5 điểm): Hoà tan hoàn toàn 18,4 gam hỗn hợp hai muối cacbonat của hai kim loại X, Y thuộc nhóm II A và thuộc hai chu kì liên tiếp bằng 100g dung dịch HCl 18,25% thu được 4,48 lít CO 2 (đktc). a) Xác định X và Y. b) Tính C% các chất trong dung dịch sau phản ứng. ------------Hết-------------- DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Skype : live:daykemquynhonfanpage https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú Giáo án môn Hóa Học – Lớp 10 – Ban cơ bản www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định SỞ GD&ĐT QUẢNG TRỊ KIỂM TRA 45’ TRƯỜNG THPT TÂN LÂM Môn: Hóa Học – Lớp 10 Thời gian làm bài: 45 phút ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ SỐ 2 Câu 1 (1 điểm): Cho nguyên tố X ở chu kỳ 3, nhóm VA trong bảng HTTH. a) Viết cấu hình e của X; b) Dự đoán tính chất hóa học của X Câu 2 (1 điểm): Cho nguyên tử của nguyên tố Y có cấu hình e ngoài cùng: 3s 2 3p 1 . a) Xác định vị trí của Y trong bảng HTTH; b) Dự đoán tính chất hóa học của Y. Câu 3 (1 điểm): Cho cation R 2- có cấu hình e ngoài cùng là 2s 2 2p 6 . a) Viết cấu hình e đầy đủ của R; b) Xác định vị trí của R trong bảng HTTH. Câu 4 (1 điểm): Sắp xếp các nguyên tố theo chiều: a) Giảm dần của tính phi kim: F, K, Na, P, O; b) Tăng dần của tính kim loại: Cl, S, Mg, K, C. Câu 5 (1 điểm): Hợp chất với hiđro của nguyên tố X có công thức XH 3 . Biết % về khối lượng của oxi trong oxit cao nhất của X là 74,07%. Xác định X. Câu 6 (1 điểm): Viết quá trình hình thành các ion K + , Ca 2+ , Cl - , N 3- từ các nguyên tử của chúng. Câu 7 (1,5 điểm): Viết CTCT của các chất sau: O 2 , SO 3 , HNO 3 , H 2 SO 4 , N 2 O 5 , Al 2 O 3 . Câu 8 (1 điểm): Xác định loại liên kết hóa học có trong các chất sau: a) O 2 ; b) CO 2 ; c) MgBr 2 ; d) K 2 O (Độ âm điện của O là 3,4; của C là 2,5; của Mg là 1,3; của Br là 2,96; của K là 0,82) Câu 9 (1,5 điểm): Hoà tan hoàn toàn 22,8 gam hỗn hợp hai muối cacbonat của hai kim loại X, Y thuộc nhóm IA và thuộc hai chu kì liên tiếp bằng 100g dung dịch HCl 18,25% thu được 4,48 lít CO 2 (đktc). a) Xác định X và Y. b) Tính C% các chất trong dung dịch sau phản ứng. ------------Hết-------------- DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Skype : live:daykemquynhonfanpage https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú Giáo án môn Hóa Học – Lớp 10 – Ban cơ bản www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN NGUYEN NGOC TUAN PhD.
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
Kỹ thuật bào chế thuốc bột & viên tròn
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
LECTURE ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP HÓA DƯỢC PHẠM THỊ THÙY LINH
[Handwriting] Giáo trình Toeic - GMTOEIC (V1)
Hóa dược tập 1 Trần Đức Hậu Nxb Y học 2007
Sản Phẩm Dầu Mỏ Thương Phẩm TS. Trương Hữu Trì
Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh Nguyễn Anh Đức (Cb) (B&W) #TủSáchVàng
Ôn thi vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên môn sinh học
Thủ thuật giải nhanh đề thi trắc nghiệm môn toán 12 luyện thi thpt Nguyễn Phú Khánh
Tuyển tập đề thi trắc nghiệm và tự luận toán THPT Ngô Long Hậu
Seminar Những tiến bộ trong hóa học xanh CO2 siêu tới hạn (Supercritical CO2)
Giáo trình toán cao cấp A1