vuosikirja 2012

golfpiste.com

vuosikirja 2012

Suomen Golfliiton jäsenseurojen jäsenten

vakuutusturva 2011

Jäsenten vakuutusturva

• Tapahtumavakuutus, joka kattaa vamman

hoitokulut.

• Vastuuvakuutus, joka korvaa toiselle aiheutetun

henkilö- ja esinevahingon.

• Hole in one (HIO), joka korvaa kilpailussa

onnistuneelle, holarin tehneelle juomatarjoilukustannukset

Suomessa.

Hole in one (HIO)- pelisäännöt:

• HIO korvaa kilpailussa onnistuneelle,

holarin tehneelle pelaajalle juomatarjoilukustannukset

Suomessa. Enimmäiskorvaus

on 135 euroa/holari.

• Kilpailuksi katsotaan liiton ja seuran kilpailukalentereissa

olevat kilpailut, joissa on

arvottu lähtöjärjestys. Seuran viikkokilpailut

jäävät HIO- turvan ulkopuolelle.

• Juoma tarjotaan kilpailupäivänä klubin/

seuran ravintolassa. Kun teet holarin, niin

pyydä ravintolaa lähettämään lasku suoraan

Pohjolaan. Täytä laskun liitteeksi

holaritiedot-lomake, jonka saat ravintolasta

tai caddiemasterilta.

Tapaturma vakuutus

(06-21648)

Vakuutuksesta suoritettavat korvaukset:

Hoitokorvaus:

Tapaturman aiheuttamat vamman hoitokulut

korvataan 8 500 euroon asti siltä osin,

kun niitä ei korvata jonkin lain perusteella.

Vamman hoitokuluista ei korvata ortopedisia

sidoksia tai tukia.

Haittakorvaus:

Pysyvän haitan korvaus kertakorvauksena

haitta luokan mukaan. Enimmäiskorvaus

30 000 euroa.

Kuolinkorvaus:

Kuolemantapauskorvaus kertakorvauksena

8 500 euroa.

Fysikaalinen hoito:

Hoitolaitoksessa annetun, lääkärin määräämän

fysikaalisen hoidon kustannukset korvataan

leikkaus- tai kipsaushoidon jälkeen

enintään 10 hoitokerralta tapaturmaa kohti.

Toimintaohjeet tapaturmavahingoissa

1. Urheiluvahinkoilmoitus. Saat sen klikkaamalla

sanaa. Täytä vahinkoilmoituksen

kaikki kohdat.

2. Lääkärinlausunto sekä hammasvammoista

lausunto alle 20-vuotialta, jossa on kustannusarvio

myöhemmin mahdollisesti

tehtävästä hammashoidosta.

3. Kulutositteet maksetuista vamman hoitokuluista:

Korvauksenhakija maksaa itse

laskut ja hakee niistä Kela-korvaukset.

Tämä sairausvakuutuslain mukainen korvaus-osuus

on haettava kuuden kuukauden

kuluessa siitä, kun laskut on maksettu.

Alkuperäinen laskema ja kopiot kaikista

Kelalle annetuista kulutositteista ja

hoitomääräyksistä toimitetaan sen jälkeen

Pohjalaan.

Vastuuvakuutus

(16-240-611-4)

Vakuutuksessa ovat jäsenseurojen jäsenien

ohella jäsenseurojen kentillä seuran luvalla

pelaavat muut henkilöt.

Vakuutuksesta suoritettavat korvaukset

• henkilövahingot 170 000 euroa

• esinevahingot 250 000 euroa

Omavastuu: Vakuutetun omavastuu jokaisessa

vahinkotapauksessa on 100 euroa.

70

More magazines by this user
Similar magazines