vuosikirja 2012

golfpiste.com

vuosikirja 2012

3. Kostnadsverifikat över vårdkostnader som

betalats till följd av skadan: Den som

ansöker om ersättning skall själv först betala

räkningarna och för dessa ansöka om

ersättning hos FPA. Ersättningsandelen

från FPA som betalas med stöd av sjukförsäkrigslagen

skall sökas inom sex månader

från det att räkningarna betalades.

Kalkylen i original och kopior av alla de

kostnadsverifikat och ordinationer som

givits till FPA sänds därefter till Pohjola.

Ansvarsförsäkring

(16-240-611-4)

Försäkringen omfattar utöver medlemmar

av medlemsföreningar även andra personer

som spelar på planerna med föreningens

tillstånd.

Gör så här vid ansvarsskador

När en skada har skett skall du omedelbart

kontakta föreningens kontor. Fyll omsorgsfullt

i blanketten för ansvarsskador och sänd

den så snabbt som möjligt med post till adress

Pohjola/företagsskador, Info 2, Referens

5010451, 00003 SVARSFÖRSÄNDELSE

eller per fax till nummer 010 253 3355.

Om en bil skadats skall ägaren kontakta

närmaste Pohjola-kontor och komma överens

om en inspektion av skadan innan ägaren

låter reparera skadan.

Skadeförsäkringsaktiebolaget Pohjola, FOnummer

1458359-3.

Adress: Labbackavägen 1, 00013 Pohjola,

hemort: Helsingfors.

Försäkringen ersätter:

• personskador 170 000 euro

• sakskador 250 000 euro

Självrisk: Den försäkrades självrisk vid varje

fall av ansvarsskada är 100 euro.

73

More magazines by this user
Similar magazines