18.10.2016 Views

Solisti 02/2014

SOLin asiakas- ja henkilöstölehti www.solisti.fi www.sol.fi

SOLin asiakas- ja henkilöstölehti
www.solisti.fi
www.sol.fi

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

SOLIN ASIAKAS- JA HENKILÖSTÖLEHTI | Syksy 2014 |

www.sol.fi

Ruotsin

suurlähetystön

arvokiinteistöä

vaalitaan huolella

SIVU 8

SOL Eesti kasvaa

vauhdilla

SIVU 34

VALTAKUNNALLINEN

HÄLYTYSKESKUS

PALVELEE

HÄMEENLINNASSA

SIVU 20

Kerralla oikein

-malli toimii

Myllykeskuksen

S-marketissa

SIVU 16

SOL Moniosaajat

tulevat

AURINKOKUNTAA

RAKENTAMASSA

Jaana Kalevo taitaa kiinteistönhoidon ja siivouksen SIVU 38

Henkilöstöpalvelut

Takuuelementin

kumppanina

SIVU 30


Sisältö | Syksy 2014 |

13

VR Groupin kanssa

solmittiin uusi valtakunnallinen

pesulasopimus.

– Tärkeää on toiminnan

valtakunnallinen

tasalaatuisuus. Lisäksi

kustannusten seuranta

on nykyään todella

helppoa, VR Groupin

Hankintayksikön kategoriapäällikkö

Jaana

Arvo-Kuparinen sanoo.

4

Pääkirjoitus:

Keskity olennaiseen

6

Puhdasta asiaa

Ruotsin suurlähetystöä

8

hoidetaan huolella

13 VR solmi valtakunnallisen

pesulapalvelusopimuksen

14 SOL Pesuloilla on paljon

yritysasiakkaita

15 Vahinkosaneeraaja Polygon

on pitkäaikainen kumppani

16

S-market Lappeenrannassa

hiottiin uusi tehokas

toimintamalli

20 Valtakunnallinen hälytyskeskus

palvelee Hämeenlinnassa

2 www.sol.fi

25

27

30

34

38

45

46

49

51

SOL Henkilöstöpalvelut rekrytoi

asiakkaiden puolesta

Elintarvikealan erikoissiivousta

Poutun tehtaalla

SOLilaiset ovat olennainen

resurssi Takuuelementin tehtailla

SOL Eesti kasvaa vauhdilla

Aurinkokuntaa rakentamassa:

Moniosaajat tulevat

Auringon alla: Peppi Kaira

Uusi työhyvinvointihanke

Onnen reppu lähti käyntiin

Tutorit tukevat työpaikalla

Hymyn valokeilassa:

Tarja Rissanen

Päätoimittaja

Taija Paavola:

”Lähde

mukaan

seikkailuun.”

Aurinkokunta

rakentuu

Sivu 38


Tutor opastaa ja innostaa työpaikalla.

49

SOLin tutorit

Heidi Kivinen

(oik.) ja Reet Rebane

(kesk.) sekä

palvelujohtaja

Anne-Maarit Pusa-

Heittola tapasivat

koulutustilaisuudessa

Kalevan

Prismassa.

46

Onnen

reppuun

pakataan

uusia työhyvinvointia

kehittäviä

malleja.

27

Laaturuokaa kuluttajan

pöytään. SOL toimii

Poutun tehtaalla osana

laadunvalvontaketjua.

– Koulutuksella ja tiiviillä

yhteistyöllä on

saatu rajapinnat hyvin

haltuun, Poutun laatuosaston

esimies Kati

Kaarlejärvi (vas.) ja

SOLin palvelupäällikkö

Mari Mäki-Korvela

sanovat.

SOLISTI ON SOLIN ASIAKAS- JA HENKILÖSTÖLEHTI Päätoimittaja Taija Paavola, SOL Palvelut Oy, taija.paavola@sol.fi Toimitusneuvosto

Anu Eronen, Peppi Kaira, Juhapekka Joronen, Jussi Ylinen, Jaana Ryynänen, Merja Oljakka, Timo Sairanen, Elina Jalonen, Kimmo Kallonen

Toimitus Omnipress Oy, Mäkelänkatu 56, 00510 Helsinki, www.omnipress.fi Toimituspäällikkö Vaula Aunola, puhelin 050 596 5426,

vaula.aunola@omnipress.fi Ulkoasu HANK, www.hank.fi Kannen kuva Timo Hartikainen Painopaikka PunaMusta Oy, 2014 Painos 20 000 kpl.

441 619

Painotuote

www.sol.fi

3


PÄÄKIRJOITUS

Keskity olennaiseen

NYKYÄÄN ELÄMÄ on kiireistä, maailma on

täynnä erilaisia ärsykkeitä ja lukemattomia

ajan käytön mahdollisuuksia. Vaihtoehtoja on

paljon enemmän, kuin mitä on mahdollista

valita. Tämä saattaa tuottaa monelle tarpeetonta

stressiä ja ahdistusta. Meidän on yhä

vaikeampi keskittyä olennaiseen ja olla aidosti

läsnä hetkessä.

Näin on myös työelämässä. Muutos on

nopeaa, tietoa on tarjolla paljon ja pitää

tehdä valintoja äärettömän monista vaihtoehdoista.

On valittava mitä tehdään, ja mitä

jätetään tekemättä, sekä mitä voidaan antaa

muiden tehtäväksi. Kaikkea ei tarvitse eikä

voi tehdä itse, jotta voi keskittyä olennaiseen.

Toiminta-ajatuksemme ja kaiken perusta

on jo kauan ollut se, että haluamme vapauttaa

asiakkaamme toteuttamaan omaa toimintaansa.

Annamme näin omalta

osaltamme asiakkaillemme

’’

mahdollisuuden keskittyä olennaiseen.

Vuosien saatossa olemme

kehittyneet siivousyrityksestä

monipalveluosaajaksi. Käytännössä

meillä on valmiudet

tarjota asiakkaillemme palvelua

lähes kaikissa mahdollisissa toimitiloihin

liittyvissä tehtävissä

sekä pesulapalveluissa ja henkilöstöpalveluissa.

Kasvaminen

moniosaajaksi on tapahtunut

yhteistyössä asiakkaidemme

kanssa. Olemme kehittäneet ja laajentaneet

palvelujamme heidän toiveidensa mukaisesti.

Asiakkaidemme toiveista lähti liikkeelle

myös uudenlaisen toimintamallimme kehittäminen,

joka tulee muuttamaan palvelualoilla

vallitsevia käytäntöjä. Kaadamme perinteisiä

raja-aitoja eri palvelusektorien välillä, ja

asiakkaamme saavat yhdellä sopimuksella,

oman tutun yhteyshenkilönsä kautta, kaiken

osaamisemme käyttöönsä. Myös kustannusseuranta

ja laadunvalvonta yksinkertaistuvat.

Kustannussäästöjä tulee siitä, että moniosaajamme

voivat huolehtia asiakkaan luona eri

4 www.sol.fi

Asiakkaamme

saavat yhdellä

sopimuksella

kaiken

osaamisemme

käyttöönsä.

alojen tehtävistä. Samalla voimme tarjota

osaavalle henkilöstöllemme uudenlaisia,

monipuolisia työtehtäviä ja entistä useammin

myös mahdollisuuden kokopäiväiseen

työhön. Toimintamallia on nyt kokeiltu joidenkin

asiakkaidemme kanssa, ja palaute on

ollut kiittävää. Moniosaaminen on nykyaikaa

ja joustavuutta arvostetaan. Ensimmäiset

moniosaajiksi opiskelleet työntekijämme ovat

myös tyytyväisiä uusiin tehtäviinsä. Olemme

antaneet uudelle toimintamallille nimen

Aurinkokunta, ja rakennamme sitä innolla.

Olemme jo vuosia pitäneet kerralla oikein

-periaatetta tärkeänä ja viime vuosina siitä

on tullut eräänlainen työelämän muoti-ilmiö.

Samasta periaatteesta on kyse myös silloin,

kun puhutaan LEAN-johtamisesta. Mitä

kerralla oikein tai LEAN sitten tarkoittaa?

Tarkoituksena on poistaa

kaikki turha ja tuottamaton

toiminta hyvän suunnittelun

avulla. Näin toimimalla

parannamme palvelun laatua,

vähennämme kustannuksia

ja nopeutamme prosesseja.

Lopputuloksena on

parempi asiakastyytyväisyys

ja turvallisempi työskentelyympäristö.

Tavoitteenamme

on siis myös omassa toiminnassamme

keskittyä olennaiseen.

Jokaisen SOLilaisen on

hyvä pitää tämä oman toiminnan tavoitteena

joka päivä.

Tulevan vuoden suunnitelmia tehtäessä

on hyvä keskittyä olennaiseen ja pitää mielessä

kerralla oikein -periaate. Näin meillä on

mahdollisuus tuottaa pieniä ja suuria arkisia

ihmeitä. Ihmeitä ei synny itsestään, niitä tehdään.

Aurinkoista arkisten ihmeiden rikastuttamaa

syksyä,

JUHAPEKKA JORONEN

TOIMITUSJOHTAJA, SOL PALVELUT OY


– Asiakkaillemme

monipalveluiden

tarjoaminen tuo

selkeitä etuja,

SOL Palveluiden

toimitusjohtaja

Juhapekka

Joronen sanoo.

TIMO PORTHAN

www.sol.fi

5


Puhdasta

asiaa

HEIDI KOSSI

Boliden Harjavalta palkitsi SOLin

BOLIDEN HARJAVALTA myönsi SOLille parhaan

kumppaniyrityksen palkinnon syyskuussa.

Palkitsemista perusteltiin muun muassa

panostamisella työturvallisuuteen ja sen kehittämiseen,

kustannustehokkaalla toiminnalla,

tasalaatuisuudella ja joustavuudella, henkilöstön

koulutukseen panostamisella, henkilöstön

positiivisella palvelualttiudella sekä jatkuvalla

toiminnan kehittämisellä ja uudistamisella.

– Kiitos tästä kuuluu koko Harjavallan henkilöstöllemme,

palvelujohtaja Anne-Maarit Pusa-

Heittola toteaa.

Palkinnon vastaanotti SOL Palveluiden toimitusjohtaja

Juhapekka Joronen.

Boliden on toiminut jo vuodesta 1936 ja

sulattaa kupari- ja nikkelirikasteita ja jalostaa

kuparia. Päätuotteet ovat kuparikatodi, kulta

ja hopea. Lisäksi yhtiö valmistaa sivutuotteena

rikkihappoa. Yrityksellä on tuotantolaitokset

Harjavallassa ja Porissa.

Boliden Harjavallan tekninen

johtaja Timo Lehtinen luovutti

palkinnon SOL Palveluiden

toimitusjohtajalle Juhapekka

Joroselle. Taustalla palkinnon

ansainneet SOLilaiset Nea Kaski,

Mira Parkkali, Teija Klankki,

Jaana Kauppi, Jenna Männistö,

Anne Juntunen, Sirkku Misukka,

Sirpa Seppälä, Heta Kuisma,

Karoliina Heinonen, Anne-

Maarit Pusa-Heittola ja eturivissä

vasemmalta oikealle Tiina

Korpela, Kaisa Kuosmanen,

Tatiana Pere, Ritva Nieminen,

Jenni Ruis, Asta Järvensivu.

Uudenlaista viihtyisyyttä

Puuvillan asiakkaille

Hymyilevää vartiointia ja

uusi pesula Goodmaniin

JOHANNA SJÖVALL

SOL ja Porin Kauppakeskus Puuvilla

ovat yhdessä suunnitelleet joustavan

ja innovatiivisen palveluratkaisun,

jonka tavoitteena on tuottaa kaupunkikorttelin

asiakkaille viihtyisyyttä,

asioinnin helppoutta ja elämyksiä.

Kokonaisuus sisältää turvallisuus-,

kiiinteistö-, ja aulapalvelut.

Puuvillan Infolasta löytyvät kaupunkikorttelin

lisäpalvelut. Infolan

työntekijät auttavat niin asiakkaita

kuin kauppakeskuksen vuokralaisia.

Neuvojen lisäksi he antavat asiakkaille

ostosvinkkejä ja avustavat asiakkaita

ostosten tekemisessä.

Infolan palveluihin kuuluvat myös

narikka, löytötavarapiste sekä pesula-,

ompelu- ja suutaripisteet.

– Asioinnin sujuvuus ja viihtyvyys

ovat kauppakeskuksessa asioiville

tärkeää. Puuvilla voi toimia koko maakunnan

yhteisenä olohuoneena, kertoo

myyntineuvottelija Kati Santala

SOL Palveluista.

Puuvillan Kauppakeskus sijaitsee

Porissa historiallisessa tehdasmiljöössä.

Kaupunkikortteli muodostaa

aivan uudenlaisen kaupan, julkisten

palveluiden, koulutuksen, kulttuurin,

hallinnon ja vapaa-ajan keskuksen.

HÄMEENLINNAKESKUS KOY solmi SOLin kanssa yhteistyösopimuksen

Kauppakeskus Goodmanin vartiointipalveluista.

Tavoitteena on tarjota lokakuussa avatun

kauppakeskus Goodmanin asiakkaille ja henkilöstölle

turvallinen ja miellyttävä tila, jossa asioida, oleskella

sekä työskennellä. SOL tuottaa palvelut kauppakeskuksen

arvojen mukaisesti. Arvot näkyvät kaikille positiivisessa

ja asiakaspalvelevassa asenteessa työtehtävästä

riippumatta. Käytännössä se tarkoittaa näkyvää vartijaa

tai järjestyksenvalvojaa, joka on tekemisissä kaikkien

asiakkaiden kanssa opastaen, neuvoen ja asiakkaita

palvellen.

– Kauppakeskus Goodman muuttaa merkittävästi

koko Hämeenlinnan keskustaa. Olemme kiitollisia ja

innoissamme siitä että saamme olla mukana näin merkittävässä

toiminnassa, kertoo palvelupäällikkö Arto

Mäkinen SOLista.

Goodmanista löytyy myös uusi SOL pesulamyymälä.

Pesulan palveluihin kuuluvat kemiallinen pesu, erikoisvesipesut

sekä tekstiilien suojauskäsittelyt ja erikoismateriaalien,

kuten nahan pesut.

6 www.sol.fi


Lapin

oppisopimuskeskus

valitsi parhaat

LAPIN OPPISOPIMUSKESKUS valitsi vuoden

2013 oppisopimusyritykseksi pitkäaikaisen

yhteistyökumppaninsa SOLin, jonka kanssa

on solmittu vuosien varrella oppisopimuksia

perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin.

Perusteluissa mainittiin, että SOLin johto

on koulutusmyönteinen ja näkee oppisopimuskoulutuksen

hyvänä henkilöstön kehittämismuotona.

Yrityksen koulutusyksikkö ja

esimiestaso osallistuvat aktiivisesti koulutuksen

toteuttamiseen ja uusien toimintatapojen

kehittämiseen.

Vuoden oppisopimusopiskelijaksi valittiin

SOL Palveluiden Henna Tervaniemi Rovaniemeltä.

Hän on suorittanut oppisopimuksen

kautta ensin laitoshuoltajan ammattitutkinnon

ja sen jälkeen siivoustyönohjaajan erikoisammattitutkinnon.

Ahkeruus ja korkea motivaatiotaso

kuvaavat hyvin Hennan työskentelyä

ja opiskelua. Vuoden oppisopimus opiskelija

toimii myös itse työpaikkakouluttajana.

Vuoden työpaikkakouluttajaksi valittiin Petteri

Laiti Inarista ja oppisopimuskouluttajaksi

Leila Karjalainen Lapin ammattiopistosta.

Klikkaa

solisti.fi

TUTUSTU SOLISTI-

LEHTEEN VERKOSSA

SOLISTI ON ilmestynyt viime

keväästä alkaen myös

osoitteessa www.solisti.fi.

Kaikilla päätelaitteilla luettavissa

olevalta sivustolta

löytyvät myös lehden edellisissä

numeroissa ilmestyneet

jutut.

Kätevillä jakotoiminnoilla

voi lähettää juttulinkin

ja oman persoonallisen

viestin eteenpäin tai jakaa

jutun somessa.

skannaa koodi

älypuhelimellasi!

SOLista tuli

Nordic Sourcen

kumppani

SOL ON solminut puitesopimuksen

Nordic Source osuuskunnan kanssa.

Nordic Sourcen kautta sen jäsenyritykset

voivat halutessaan keskitetysti

kilpailuttaa palveluhankintojaan.

Puitesopimus antaa oikeuden olla

mukana näissä kilpailutuksissa. Tällä

hetkellä osuuskunnan jäseniä ovat

Saarioinen, Valio, Paulig Group, Fazer,

Onninen, L&T, Atria, Olvi ja Tamro.

– Olemme saavuttaneet jo

ensimmäisen tarjouskilpailun voiton

ja aloitamme Onnisen toimipaikkojen

siivoamisen 1.2.2015 alkaen,

johtaja Camilla Ottosson kertoo

tyytyväisenä.

SOL osallistuu Euroopan

jätteen vähentämisviikkoon

SOL JÄRJESTÄÄ 24.–26.11.2014

Toisen romu on toisen aarre

-tapahtuman, jossa kerätään

hyväkuntoisia, ehjiä, ajanmukaisia

tavaroita, liikuntavälineitä, pelejä,

leluja, kirjoja, vaatteita, kodin tarvikkeita

ja tekstiilejä. Pääkaupunkiseudulla

yhteistyötä tehdään Vailla

vakituista asuntoa ry:n ja vähävaraisia

lapsiperheitä tukevan Hope

ry:n kanssa.

SOLin 65 palvelupesulaa osallistuvat

kampanjaan viettämällä

Muovitonta viikkoa. Muovin käyttöä

vähennetään pakkaamalla puhtaat

vaatteet kuitukankaiseen Hymykassiin.

Kasseja jaetaan veloituksetta

pesuloissa.

www.sol.fi

7


- Yhteistyö SOLin

kanssa on lähtenyt

mainiosti

käyntiin, Ruotsin

suurlähetystön

ensimmäinen

lähetystösihteeri

Cecilia Köhler

Sandgren toteaa.

8 www.sol.fi


KIINTEISTÖPALVELUT

Lähetystön tiloissa

jokainen huone

edustaa omaa

tyylisuuntaa.

Ruotsin suurlähetystöä

hoidetaan huolella

Helsingin Kauppatorilta on vain harppaus henkeäsalpaavan kauniiseen

ja aistikkaaseen lähetystörakennukseen. SFV Statens Fastighetsverk valitsi

viime kesänä kiinteistöhuoltoyhtiökseen SOLin. Arvorakennus saa yhteistyössä

laaditun kunnossapitosuunnitelman. TEKSTI JA KUVAT HANNELE KOSKINEN

Ensimmäinen lähetystösihteeri Cecilia

Köhler Sandgren kuvailee hymyillen

Ruotsin suurlähetystön ja SOLin

välisen yhteistyön alkutaivalta.

– On kuin aurinko olisi tullut

taloon.

Huumorin sävytteinen kommentti yhteistyökumppanin

yrityslogosta ei vähennä eikä väheksy

kiinteistön entisten huoltotoimien arvostusta.

Vanhan ja arvokkaan kiinteistön kunnosta huolehti

aiemmin ansiokkaasti useimmiten vain yksi

henkilö. Ajan ja kasvaneiden vaatimusten myötä

tarpeet ovat nyt kuitenkin toiset.

Suuressa arvokiinteistössä tekemistä riittää

ja yksi tekijä ei riitä kaikkeen. Viime kesänä

käynnistynyt yhteistyö SOLin kanssa oli lähetystörakennukselle

ensi askel ammattimaiseen

kiinteistöhuoltoon.

Aikatauluissa on pysyttävä

Suurlähetystön päivittäinen ohjelma on tiukka

ja aikatauluihin voi tulla yllättäviä, äkillisiä muutoksia.

Kaikki vieraat, myös mahdolliset yllätysvieraat

on kyettävä ottamaan vastaan joustavasti

ja ilman suuria mullistuksia.

Köhler Sandgren korostaa, että talo vaatii

huolenpitoa ympäri vuorokauden. Hän käy

tuttavallisen napakan keskustelun SOLin palveluesimiehen

Todi Lindhin sekä päivittäisistä

huoltotoimista vastaavien palveluohjaaja Harri

Lantan ja palveluohjaaja Otto Ljungbergin

kanssa. Ikkunoita on tiivistettävä ja alakerran

ovien lukituksia tarkastettava.

- Asiat ovat hoidossa. Lukituksen tsekkasin jo

eilen. Se on nyt kunnossa, Harri Lantta sanoo.

Hän lienee toiminnan mies ja jättää enimmät

puheet työtovereilleen.

– Hyvä paikka tämä on. Jokainen työpäivä on

erilainen, mies kuittaa utelut tekemisistä.

- On palkitsevaa työskennellä ympäristössä,

’’

Suuressa

arvokiinteistössä

riittää

tekemistä.

www.sol.fi

9


jossa huolellisuutta ja täsmällisyyttä arvostetaan

vastavuoroisesti, Todi Lindh sanoo.

Otto Ljungberg nyökkää hyväksyvästi ja

toteaa, että lähetystössä vallitsee oma, erityinen

ilmapiiri, jonka aistii tietynlaisena arvokkuutena.

– Ei niin, ettenkö osaisi olla kohtelias mihin

tahansa menenkin, mutta täällä omaan käytökseen

kiinnittää erityistä huomiota.

Hän naurahtaa hyväntuulisesti ja korostaa,

että töihin on aina kiva tulla.

– Kaikki huikkaavat iloisen ‘hejn’ toisilleen.

Joka aamu.

Arvokkaat puitteet tuovat haastetta

Lindh, Ljungberg ja Lantta toteavat, että vanhassa

talossa on luonnollisesti omat haasteensa.

Huolellisuutta ja

täsmällisyyttä

’’arvostetaan.

10 www.sol.fi VINJETTI

– Teemme tiivistä

yhteistyötä

ja työstämme

kiinteistölle pitkän

tähtäimen

kunnossapitosuunnitelman,

ensimmäinen

lähetystösihteeri

Cecilia Köhler

Sandgren kertoo.

Vierellä kohteesta

vastaava SOLin

palveluesimies

Todi Lindh.

He kaikki kuitenkin sanovat nauttivansa ainutlaatuisesta

arkkitehtuurista, joka antaa oman

mausteensa arkipäivän työhön. Otto Ljungberg

on aiemmin työskennellyt Valtioneuvoston linnassa

sekä eri ministeriöissä ja sanoo olevansa

erityisen viehättynyt vanhoista, hienostuneista

rakennuksista.

– Jonkun mielestä vanhat talot ovat toivottomia

hoitaa, mutta minusta asia on juuri

päinvastoin. Vanhalla talolla on historia ja oma,

ainutlaatuinen tarinansa.

Kolmikko on yhtä mieltä, että diplomatiasta

ja kansainvälisestä ilmapiiristä huolimatta tai

ehkäpä juuri niiden takia suurlähetystössä vallitsee

välitön tunnelma. Suomalaiset kaiketi käyttäisivät

sanaa lupsakas.

Monissa asemamaissa työskennellyt Köhler

Sandgren toteaa, että suomalaisten kanssa on

helppo toimia.

– Ruotsalaisena on tietysti miellyttävä olla

maassa, jossa Ruotsi tunnetaan niin hyvin, hän

sanoo mutta huomauttaa, että yllätyksiäkin on

ollut.

– Luulin, että olisimme enemmän samanlaisia.

Olemme ulkoisesti aika samankaltaisia, mutta

mentaliteettimme ovat erilaisia, hän jatkaa ja

- Vanhan

rakennuksen

kunnossapito on

mielenkiintoista.

Lähetystön

ilmapiiri on

aivan erityinen,

samaan aikaan

arvokas ja miellyttävän

rento,

palveluohjaaja

Otto Ljungberg

sanoo.


VINJETTI

sanoo huomanneensa, että suomalaisilla on paljon

sääntöjä, joita he tunnollisesti noudattavat.

– Ruotsalaisillakin on määräyksensä, mutta

niihin tehdään mielellään ja helposti poikkeuksia,

Köhler Sandgren nauraa ja muistuttaa, että

kiinteistöhuollon tehtäviin heijastuu myös, että

rakennus on myös monen suurlähetystössä työskentelevän

koti.

- Asun itsekin täällä.

Lähetystön sisustuksen on suunnitellut ruotsalainen arkkitehti

Torben Grut, joka on sisustanut myös Öölannin saarella

sijaitsevan Solliden, kuninkaallisten kesänviettopaikan.

Kunnossapitosuunnitelma

tehdään yhdessä

- Teemme tiivistä yhteistyötä, jonka avulla rakennamme

kiinteistölle pitkän tähtäimen kunnossapitosuunnitelman.

Sen pohjalta tulevaisuuden

remontit, niiden budjetoinnit ja aikataulutukset

saadaan selkeytettyä.

Joka toinen viikko on yhteinen palaveri, jossa

käymme läpi tarvittavat toimenpiteet. Ja, tietysti,

tärkeintä on päivittäinen kommunikaatio. Asiat

hoituvat nopeasti ja mahdolliset pikkuviat voi

korjata heti, Todi Lindh sanoo.

Ja, tietysti, Ruotsin maaperällä kun ollaan;

virallisena puhuttelumuotona kanssakäymisissä

on sinuttelu.

– Absolut, Cecilia Köhler Sandgren sanoo.

www.sol.fi

11


Arvorakennus seisoo paraatipaikalla

RUOTSIN SUURLÄHETYSTÖ seisoo paraatipaikalla Helsingin

kauppatorin laidalla. Naapureina ovat presidentin

linna ja muut arvokkaat, paljon elämää ja historiaa

nähneet vanhat rakennukset. Kauppaneuvos

Johan Henrik Heidenstrauchin kodiksi vuonna 1843

valmistuneen jyhkeän rakennuksen suunnittelijaa

ei varmuudella tiedetä, mutta doorilaiset pylväät ja

muut yksityiskohdat viittaavat suomalaiseen arkkitehtiin

Anders Fredrik Granstedtiin.

Talon julkisivu on matkan varrella alkuperäisestä

muuttunut, sillä Heidenstrauchin kuoltua rakennuksen

osti venäläissyntyinen kauppaneuvos, joka oli

ihastunut Venäjällä tuolloin suosittuun barokin tyylisuuntaan.

Hän halusi, että talon julkisivu muokattiin

muodin mukaiseksi; jotkut vähän ilkeämieliset kuuluvat

puhuneen jopa pöyhkeilevästä, arkkitehtonisesta

koreilun halusta.

Muutostöiden yhteydessä rakennus muuttui yksityispalatsista

vuokrataloksi, ja vuosien varrella se oli

monien tunnettujen kauppias- ja virkamiesperheiden

asuntona.

Rakennuksen keskeinen sijainti viehätti myös

ruotsalaisia, jotka Suomen itsenäistymisen jälkeen

etsivät sopivaa paikkaa suurlähetystölleen. Talo kauppatorin

kupeessa siirtyi Ruotsin valtion omistukseen

vuonna 1921.

Uutta käyttötarkoitusta varten rakennus oli

saneerattava, ja työhön palkattiin ruotsalainen arkkitehti

Torben Grut, jonka ansiolistalla on muiden

muassa Öölannin saarella sijaitseva Solliden, kuninkaallisten

kesäviettopaikka.

Tavoitteena oli, että lähetystörakennus veisi ajatukset

Pohjanlahden toiselle puolelle, ja siksi ei ole

yllätys, että Tukholmassa vieraileva suomalainen

saattaa huomata omasta pääkaupungistaan tuttuja

piirteitä Tukholman kuninkaallisen linnan julkisivussa,

kun sitä katselee Lejonbackenin suunnalta.

Grutin näkemystä edustustilojen sisustuksesta on

tyyliarvioissa määritelty sanoilla arvokkuus ja koruttomuus.

Huoneet on hahmoteltu siten, että jokainen

niistä edustaa tiettyä historiallista tyylisuuntausta.

1980-luvun alussa suurlähetystörakennus peruskorjattiin

suomalaisen professorin Erik Kråkströmin

johdolla.

Talo valmistui

vuonna 1843 ja

siirtyi Ruotsin

valtion omistukseen

vuonna 1921.

’’

Ainutlaatuinen

arkkitehtuuri

komistaa arjen.

12 www.sol.fi


PESULAPALVELUT

– Kustannusseuranta

on nykyään

todella helppoa,

saamme aina ajantasaisen

tiedon

pesulapalvelujen

käytöstä, VR

Groupin kategoriapäällikkö

Jaana

Arvo-Kuparinen

kertoo.

VR pitää brändin

puhtaana

SOLin yhteistyö VR:n kanssa laajeni entisestään tänä vuonna

valtakunnallisen pesulapalvelusopimuksen myötä.

TEKSTI JA KUVAT VAULA AUNOLA

VR

Groupin Hankintayksiköstä

kategoriapäällikkö

Jaana

Arvo-Kuparinen

kertoo, että konserni kaipasi valtakunnallista

kumppania pesulapalveluihin.

– Aiemmin meillä on ollut paikkakuntakohtaisia

sopimuksia ja esimerkiksi

konduktöörit ovat käyttäneet eri

toimijoita työasujensa pesettämiseen ja

toiminta ei ollut koordinoitua.

SOL on jo pidemmän aikaa tehnyt

VR Groupin kanssa yhteistyötä siivouspalveluiden

osalta ja huolehtii tälläkin

hetkellä VR:n kaukojunien, lähijunien

ja yöjunien siivouksesta ja suurpesuista.

Myös konsernin Kaakkois-, Länsi-, Itäja

Pohjois-Suomen kiinteistöjen siivous

kuuluu sopimukseen.

Kaikkiaan kohteita on yli 250 ja toimintaa

on yli 50 paikkakunnalla. Nyt

yhteistyö laajeni entisestään, kun VR

Group ja SOL solmivat valtakunnallisesti

kattavan pesulapalvelusopimuksen,

johon sisältyy työvaatteiden, mattojen,

verhojen ja muiden tekstiilien puhdistus.

’’

Tärkeää on palvelun

ammattimaisuus ja

valtakunnallisuus.

www.sol.fi

13


Puhdasta

tulee

’’

Tasaista laatua

joka paikkakunnalla.

Konduktööri Markus Helenius on jo kokeillut

SOLin pesulapalveluita. – Homma toimii

mainiosti.

Yrityksien tekstiilejä ja työasuja pestään

pesulamyyymälöissä ja erikoispesulassa.

– Haluamme, että laatutaso on

sama, joka paikkakunnalla. Tekstiilien

puhtaus on osa yritysilmettämme ja

henkilökuntamme kulkee aina siisteissä

työasuissa.

– Junien tekstiilit ovat myös kovan

kulutuksen kohteena ja kankaiksi on

valittu laadukkaita, kestäviä, palosuojattuja

materiaaleja ja oikein hoidettuna

niiden käyttöikä pitenee.

SOL huolehtii myös asemarakennusten

ja muiden toimitilojen tekstiileistä

ja matoista.

– Itse asiassa sopimus on vielä laajempi,

koska konsernisopimuksemme

kattavat aina myös tytäryhtiömme.

Pohjolan liikenne ja Avecra voivat

myös halutessaan käyttää sopimuksen

mukaisia palveluja, samoin kuin kaikki

projektityöntekijämme, jotka tekevät

liikkuvaa työtä eri puolella Suomea.

Kustannusseuranta helpottui

Jaana Arvo-Kuparinen kertoo, että nyt

myös junahenkilöstö saa pesulalappuja,

joiden kanssa he voivat viedä työvaatteensa

SOLin pesulaan puhdistettavaksi.

– Kustannusseuranta on paljon helpompaa

kuin ennen. Olemme aina ajan

tasalla ja näemme pesulapalveluiden

todellisen käytön.

VR Group arvostaa myös kumppaninsa

ympäristöystävällisyyttä.

– Ympäristöarvot ovat meille tärkeitä

kaikessa toiminnassa niin kuin tässäkin.

Ennen haastattelua hän oli ottanut

puhelun varikolle ja saanut lyhyen, ytimekkään

vastauksen kysymykseen siitä,

miten uusi yhteistyö SOLin pesulapalveluiden

kanssa on lähtenyt käyntiin.

– Sieltä vastattiin, että homma toimii.

Vastaus olisi varmaan ollut aika

lailla pitempi, jos ongelmia olisi, Jaana

Arvo-Kuparinen toteaa hymyillen.

SOL PESEE monen yrityksen pyykit.

– Huolehdimme työvaatteista haalareista

virkapukuihin ja erilaisista muista

tekstiileistä kuten liinavaatteista, pöytäliinoista,

verhoista, matoista, istuinpäällisistä,

turvavöistä ja niskaliinoista, SOLin

palveluesimies Henna Panula kertoo.

SOL Pesulamyymälät palvelevat muun

muassa hotelleja, kuljetusliikkeitä, ravintoloita

ja teollisuutta

– Meillä on asiakkaina isoja ja pieniä

yrityksiä laidasta laitaan, SOLin palveluesimies

Henna Panula kertoo.

Pestäväksi riittää siis monenlaista ja

kokoista tekstiiliä.

– Otamme innoissamme vastaan

erikoisemmatkin pyykit. Se on vahvuutemme

ja erityinen kilpailutekijä. Olemme

saaneet usein puhdistettua siistiin

kuntoon ja jälleen käyttökelpoiseksi

tuotteita, jotka olisi muuten jouduttu

uusimaan kokonaan. Meiltä kannattaa

siis aina kysyä tarjous, ennen kuin tekee

päätöksen uuden ostamisesta.

Yrityksiä palvellaan heidän tarpeidensa

mukaisesti.

– Noudamme pyykit asiakkaalta sovittuna

päivänä ja toimitamme puhtaat

tekstiilit tilalle.

– Tarvittaessa meiltä saa palvelua

hyvinkin nopealla varoitusajalla, Panula

lisää.

Hän painottaa, että tasainen laatu ja

toimintavarmuus ovat tärkeimpiä tekijöitä

pesulatoiminnassa.

– Ne ovat meidän asiakkaidemme

vaatimuksia, ja niistä me pidämme kiinni

ruuhkankin keskellä. Panula lisää hymyillen.

Osaamista paikan päällä

– Sekä home- että palopyykin pesu

onnistuu hyvin SOL Pesulamyymälöissä.

Asiakkaalle tämä tietenkin merkitsee

mukavan lyhyttä toimitusaikaa, Henna

Panula kehuu.

SOLin erikoispesulassa

pestään

yritysten isokokoiset

tekstiilit.

– Otamme mielellämme

haasteita

vastaan.

Meiltä kannattaa

aina pyytää

tarjous, SOLin

erikoispesulan

palveluesimies

Henna Panula

kertoo.

14 www.sol.fi


Yhtenäisellä ohjeistuksella pidetään

samaa laatua yllä kaikkialla.

– Pesulahenkilökuntamme saa

myös jatkuvaa koulutusta eri tekniikoista.

Viimeisin tekninen uudistus oli

siirtyminen entistä ympäristöystävällisemmän

liuottimen käyttöön kemiallisessa

pesussa.

Suuret tekstiilit, kuten verhot, vuodevaatteet

ja matot kuljetetaan SOLin

erikoistekstiilien pesulaan pestäviksi.

– Täällä pestään ne tekstiilit, jotka

eivät mahdu myymälöiden koneisiin.

Meillä on myös erittäin hyvät pyykin

viimeistelylaitteet. Uusimmalla mankelillammekin

on leveyttä peräti neljä

metriä.

Erikoispesulassa tehdään myös

asiakaskohtaista laadunvalvontaa.

– Meillä on esimerkiksi Finnairin

lentokonetekstiilien jälkikäsittelyä varten

oma yksikkö, joka on suoraan yhteydessä

heidän laadunvalvontaansa.

Korjauspalvelua ja

raikastusta

Samalla kuin tekstiilit pestään, ne voidaan

huoltaa muillakin tavoin.

– SOL Pesulamyymälöistä saa myös

korjausompelupalvelua, Henna Panula

kertoo.

Kampin ja Makasiinikadun ompelupisteissä

on sovitusmahdollisuus.

– Voimme hoitaa esimerkiksi lahkeiden

lyhentämisen, vetoketjujen

vaihtamisen tai ratkenneiden saumojen

korjaukset. Tällä palvelulla on ollut

koko ajan enemmän kysyntää.

Raikastus- ja desinfektiokäsittelyllä

taas saadaan puhdistettua muutakin

kuin tekstiilejä.

– Se sopii erinomaisesti esimerkiksi

laukuille, ja muille esineille. Näin saadaan

myös ajan saatossa haurastuneet

kirpputorilöydöt puhtaaksi.

SOL Pesulapalvelut tarjoaa pesupalveluiden

lisäksi myös tekstiilien

suojakäsittelyjä likaa ja kosteutta

vastaan.

– Vaikuttuva aine muodostaa

kuivauksen aikana kuitujen ympärille

suojaavan kalvon. Se estää lian ja kosteuden

imeytymisen kuituun, joten

tuote pysyy pitempään siistinä ja

samalla käsittely estää pysyvien tahrojen

syntymisen.

Palopyykki

käsitellään

ripeästi

Polygon on hyvin tunnettu vahinkoalan saneeraaja,

jonka vahinkopyykin pesee SOL.

POLYGON ON vesi- ja palovahinkosaneerauksiin

erikoistunut valtakunnallisesti toimiva

vahinkoalan saneeraaja. Yritys on toiminut

jo 38 vuoden ajan ja palvelee sekä yritysasiakkaita

että yksityisiä henkilöitä. SOL on

ollut yrityksen kumppani jo vuosia ja huolehtii

palopyykin pesusta.

Polygon Finland Oy:n aluepäällikkö

Tapani Mannikainen kertoo, että päinvastoin,

kuin yleensä luullaan, tulipalon jälkeen

tekstiilit voidaan usein puhdistaa, eikä

kaikkea tarvitse suinkaan ostaa kaupasta

uutena tilalle.

– Nykyisillä tekniikoilla saamme kaikki

savu- ja vesivahinkojen jäljet pois, ja asiakas

saa esimerkiksi palopyykin jälkeen vaatteensa

samassa kunnossa takaisin kuin ne

olivat ennen vahinkoa. Tekstiileillä on usein

tunnearvoa asiakkaillemme ja lisäksi näin

toimien säästämme vahingon aiheuttamissa

kustannuksissa.

Jo vahinkopaikalla vahingoittunut omaisuus

lajitellaan karkeasti ja tehdään päätös

siitä, mitä kannattaa ehkä puhdistaa ja

mitä ei.

– Yritysten vaihto-omaisuutta ei käsitellä

mutta henkilöasiakkaiden tavaroista

monet voidaan pelastaa. Olemme puhdistaneet

muun muassa mattoja, sohvia,

verhoja, erilaisia harrastusvälineitä ja

moottoripyöräilyvarusteita. Tekstiilien

puhdistaminen on pieni, mutta tärkeä osa

palovahinkojen korjaustyössä.

Mannikainen toteaa, että tasainen laatu

ja toimitusvarmuus ovat tärkeimmät ominaisuudet,

mitä kumppanilta vaaditaan,

kun puhutaan vesi- ja palovahinkosaneerauksista.

– Usein tilanne on sellainen, että jo

seuraavaksi aamuksi pitää voida toimittaa

asiakkaalle osa vaatteista pestyinä, että

hän pääsee vaikka lähtemään töihin ja lapset

kouluun. Loput vaatteet voidaan sitten

toimittaa myöhemmin.

Vahinkotapauksissa mukana on aina

myös inhimillinen näkökulma.

– Tulipalon sattuminen on jo sinänsä

järkyttävä kokemus asiakkaillemme ja

silloin ihminen on herkässä mielentilassa.

Me emme halua aiheuttaa lisää harmia eli

meidän palveluidemme pitää toimia erinomaisesti

aina.

Mannikainen kehuu, että SOL on hoitanut

hyvin oman hommansa ketjussa eikä

valituksia ole tullut.

– Aiemmin meillä oli useita pesulapalveluiden

toimittajia eri paikkakunnilla ja jälki

oli välillä hyvinkin epätasaista eli saimme

valituksia asiakkailtamme. Nyt aikataulut

pitävät ja pesupalveluiden laatu on tasaisen

hyvää kaikkialla Suomessa eli investointi

pesulapalveluihin on siis kannattanut. l

– Meidän

toimintamme

pitää olla

tasalaatuista

ja hyvää

kaikkialla

Suomessa,

Polygon Finland

Oy:n

aluepäällikkö

Tapani Mannikainen

kertoo.

www.sol.fi

15


’’

Sovellamme

projektissa

Lean-filosofiaa

toimintatapojen

kehittämiseen.

Etelä-Karjalan Osuuskauppa

Eekoo on alueensa suurin

palvelualan yritys. Se toimii

11 kunnan alueella, työllistää

yli 1 000 työntekijää, ja peräti

2/3 eteläkarjalaisista on ketjun

asiakasomistajia.

16 www.sol.fi


SIIVOUSPALVELUT

Lappeenrannassa toimivassa Myllykeskuksen S-marketissa

testattiin uutta Kerralla oikein -mallia. Tuloksiin ovat

tyytyväisiä niin asiakas kuin tekijätkin. Konsepti on nyt

valmis ja otetaan käyttöön muissakin kohteissa.

TEKSTI JA KUVAT KARI MARTIALA

Tavoitteena

tyytyväisempi

asiakas

S-market Myllykeskus on pirteä,

syksyllä 2010 ovensa avannut

kauppapaikka, jonka sijainti

aivan 6-tien tuntumassa takaa

jatkuvat asiakasvirrat. SOLin ja

S-marketin nelivuotinen yhteistyö on sujunut

mainiosti.

– Nämä ovat olleet mielenkiintoisia,

mukavia ja vaihtelevia vuosia. Kaupan pystyttäminen

ja toimintaan saattaminen olivat

suuren työn takana, mutta nyt kaikki toimii

niin kuin pitääkin, S-marketin pt-myyntipäällikkö

Petteri Nurminen kertoo.

S-markettien valikoima on kaikkialla

hyvin samanlainen, mutta joitakin eroavaisuuksiakin

löytyy.

– Karjalanpiirakka ja karjalanpaisti tekevät

täällä hyvin kauppansa. En usko, että

niitä myydään esimerkiksi Turussa sellaisia

määriä, kuin meillä täällä Etelä-Karjalassa.

Itärajan pinnassa myös venäläiset asiakkaat

tuovat oman värinsä kaupankäyntiin.

– Silmiinpistävin ero muualla Suomessa

sijaitseviin S-marketteihin on kassojen

yhteydessä toimiva taxfree-linjasto, joka

nopeuttaa niin venäläisten kuin suomalais-

www.sol.fi

17


– Uusi järjestelmä toimii hyvin. Siinä on hyvin selkeä ohjeistus ja sen mukaan, kun edetään, niin kaikki toimii hienosti, S-marketin

pt-myyntipäällikkö Petteri Nurminen kehuu.

tenkin kuluttajien asiointia.

– Lisäksi työntekijöistämme lähes

jokainen puhuu englantia ja aika moni

myös venäjää. On mukavaa saada palvelua

omalla kielellä, vaikka en usko

sen olevan kenellekään kynnyskysymys.

Suuri osa venäläisistä asiakkaistamme

käy meillä niin usein, että he tuntevat

kaupan ja valikoimamme.

Venäläiset puskuroivat

kaupan vähenemistä

Lappeenrannan seudulla toimii seitsemän

S-markettia, ja yhteispeli ketjun

kauppojen kesken toimii Nurmisen

mukaan hienosti. Tieto kulkee ja osaaminen

lisääntyy.

Etelä-Karjalan Osuuskauppa Eekoo

on alueensa suurin palvelualan yritys.

Se toimii 11 kunnan alueella, työllistää

yli 1 000 työntekijää, ja peräti 2/3 eteläkarjalaisista

on ketjun asiakasomistajia.

Päivittäistavarakaupassa on ollut

tänä vuonna omat haasteensa, sillä

ruokakaupan myynnin on ennustettu

vähenevän. Sama suunta näkyy myös

Lappeenrannassa.

– Meillä venäläiset asiakkaat ovat

ehkä puskuroineet tätä kaupan laskua

viimeiset vuodet, mutta nyt se alkaa

tuntua täälläkin. Alkuvuoteen verrattuna

meillä on ollut pientä kasvua tämän

syksyn aikana, mutta erot ovat hyvin

pieniä, Nurminen laskee.

Kesän grillikausi osoitti, että kuluttajien

ruokailutottumukset ovat muuttumassa.

Asiakkaat valitsevat tuoteryhmissä

edullisempia vaihtoehtoja, mikä

ilmenee esimerkiksi halvan makkaran

ja kalliimman sisäfileen välisessä mittelössä.

– Meidän pitää olla hereillä ja kehittää

tarjontaamme. Hyllyssä ei voi olla

enää aivan samoja tuotteita kuin vaikkapa

kaksi vuotta sitten.

Asiakas otettiin heti

mukaan projektiin

SOL aloitti työnsä heti S-marketin

avatessa ovensa 2010, tai oikeastaan jo

aikaisemmin. SOL oli mukana siivoamassa

tiloja edellisen talossa toimineen

yrityksen jäljiltä.

– Yhteispeli SOLin kanssa sujuu

mielestäni hyvin. Jos meillä on ideoita

ja toiveita, haluamme muuttaa jotakin,

niin asiat tapahtuvat nopeasti, Nurminen

kiittää.

SOLin Etelä-Karjalan alueen palvelujohtajan

Noora Wessmanin mukaan

oli tärkeää ottaa asiakas mukaan

uuteen projektiin heti alusta alkaen,

sillä toiminnan kehittäminen on aina

yhteistyötä.

Kerralla oikein -mallin tuomat muutokset

saavat Nurmiselta kiitosta.

– Uusi järjestelmä toimii hyvin.

Siinä on hyvin selkeä ohjeistus ja sen

mukaan, kun edetään, niin kaikki toimii

varmasti. Mukana kulkee myös tieto

siitä, mitä meillä tapahtuu kunakin

päivänä.

Kerralla oikein projektin myötä

monia asioita tehdään nyt toisin.

18 www.sol.fi


– Tämä Kerralla oikein

-malli otetaan käyttöön

jokaisessa piirimme kohteessa,

palvelujohtaja Noora

Wessman sanoo.

S-market Myllykeskus on

monikulttuurinen työmaa.

Kuvassa vasemmalta palveluvastaava

Keminde Bolaji,

palvelujohtaja Noora Wessman,

ohjaaja Lotta Pellinen

ja palveluvastaava Adedeji

Ojo.

Käytännöllisiä muutoksia

moniin työtapoihin

– Siivousvaunun täyttöä ja varustelua

on tarkennettu, jotta kaikki oleellinen

on aina mukana. Näin pystytään välttämään

turhia siirtymisiä. Olemme myös

miettineet yhdistelmäkoneen ajolinjat

tarkasti. Palveluohjeen jaksottaiset työt

on tarkasti aikataulutettu eri viikonpäiville,

Wessman listaa.

Palveluohjaaja Lotta Pellisen

mukaan Myllykeskuksessa tehtiin aikaisemmin

suuri osa työtehtävistä aamuisin,

mutta projektin mukana yksi aamualue

siirrettiin kokonaan ilta- ja yötyöksi.

– Asiakas on tyytyväisempi, kun hän

tietää, mitä kukin vuoro meillä tekee.

Selkeiden työohjeiden mukaan on myös

helppo varmistua, että asiat on hoidettu

niin kuin pitää ja - työntekijöillä on

aikaa keskittyä olennaisiin työtehtäviin,

kun aikaa ei kulu turhiin siirtymisiin.

Palvelujohtaja Wessman kehuu.

– Myös uusien henkilöiden perehdytys

on helpompaa, kun on käytössä

selkeä kaava, minkä mukaan työskennellään,

Pellinen kertoo.

Konsepti on nyt

valmis jaettavaksi

Wessman kertoo, että Kerralla oikein

-projekti on muuttunut Myllykeskuksessa

pilotoinnin jälkeen pysyväksi käytännöksi,

ja tämän vuoden loppuun mennessä se

on käytössä kaikissa alueen kohteissa.

– Tämä on nyt konseptoitu, joten

sitä on helppo viedä muualle. Sekä

työntekijät että asiakkaat ympäri Suomen

pääsevät pian nauttimaan Kerralla

oikein -projektin tuloksista.

Parhaillaan Myllykeskuksessa on

käynnissä projektin viimeinen vaihe,

toiminnan ylläpito.

– Esimerkiksi siivouskomerossa lähtötilanne

ei ollut optimaalinen, mutta

nyt kaikki tavarat ovat paikoillaan eikä

siellä ole mitään turhaa. Jokainen työntekijä

ylläpitää tilannetta, ja palveluohjaaja

valvoo, että kaikki sujuu niin kuin

pitääkin, Wessman kertoo.

Taustalta löytyy

Lean-filosofia

SOLin kehityspäällikkö Kari Haahtela

oli viime tammikuussa mukana

tuomassa Kerralla oikein -pilotointia

S-market Myllykeskukseen.

– Sovellamme siinä Lean-filosofiaa.

Kyseessä on ajatusmalli, jolla pyritään

optimoimaan ja kehittämään käytännön

toimintaa. Samaa ajatusmallia voidaan

soveltaa kaikissa SOLin palveluissa, ei

pelkästään siivouksessa, Haahtela sanoo.

– Ajatusmallia jalkautetaan vähitellen

koko Suomeen. Tavoitteena on

parantaa asiakkaan saamaa palvelun

laatua ja arvoa. l

’’

Asiakas tietää aina,

mitä kukin vuoro

tekee.

www.sol.fi

19


– Vartijan työ on nykyään

vahvasti teknistynyttä.

Työssä tarvitaan

osaavaa asiakaspalveluasennetta

ja samalla

hyvää psyykkistä ja

fyysistä kuntoa, SOLin

myyntipäällikkö Pasi

Perkiömäki sanoo.

20 www.sol.fi


TURVALLISUUSPALVELUT

Kehityksen

kärjessä

Vartiointitoiminnan teknistyminen ja monipuolistuminen tarjoavat

monia etuja asiakkaalle. SOL on tiiviisti mukana alan kehitystyössä.

Finanssialan Keskusliiton hyväksymä valtakunnallinen

hälytyskeskus sijaitsee Hämeenlinnassa.

TEKSTI ANNAMARI IRANTO KUVAT MIKAELA LÖFGREN

SOL on kasvanut Suomen viidenneksi

suurimmaksi vartiointiliikkeeksi.

– Voimme tuottaa valtakunnallisesti

kaikki asiakkaiden

tarvitsemat turvallisuuspalvelut aulapalveluista

kaukovalvontaan. Lisäksi

konsultointi- ja asiantuntijapalvelumme

avustavat asiakasyrityksiämme turvallisuustyön

ja -strategian suunnittelussa

ja toteuttamisessa, SOLin asiakkuus- ja

kehitysjohtaja Tapani Tuohimaa kertoo.

Vartiointitekniikka kehittyy nopeasti,

ja ala elää muutenkin jatkuvassa muutoksessa.

– Kehitämme koko ajan uusia toimintamalleja

ja tekniikoita. Palvelun

jalostaminen lähtee usein liikkeelle

asiakasyritystemme yksilöllisistä tarpeista,

joita kuuntelemme tarkkaan.

Esimerkiksi aulapalveluihin voi helposti

yhdistää myös useita muita tehtäviä.

SOL osallistuu myös alan yritysten

yhteisiin kehitysponnisteluihin. Tuohimaa

on SOLin edustaja Finnsecurity

ry:n yritysjaostossa.

– Pidän tätä toimintaa hyvin tärkeänä.

Haluamme olla mukana viemässä

eteenpäin alan koulutusta, säädöksiä ja

Suomen olosuhteisiin sopivia ratkaisumalleja.

SOL osti viime vuodenvaihteessa Linnan

Vartijat Oy:n. Turvallisuuspalveluiden

tuorein tulokas sijaitsee Hämeenlinnassa,

ja työntekijöitä siellä on noin sata.

Yksikkö tarjoaa turvallisuuspalveluja

Hämeenlinnan, Riihimäen, Hyvinkään,

Forssan ja Vantaan alueilla.

Palvelun sydän

– Hälytyskeskus muodostaa turvallisuuspalveluiden

toiminnan sydämen. Kaikki

toiminnot yhdistyvät hälytyskeskukseen

ja se toimii myös meidän sisäisen turvallisuutemme

selkänojana, SOLin myyntipäällikkö

Pasi Perkiömäki kertoo.

’’

Osallistumme

alan koulutuksen,

toimintamallien

ja säädösten

kehittämiseen.

www.sol.fi

21


VAULA AUNOLA

– Etävalvonnan kehittyminen tarjoaa monenlaisia

etuja asiakkaillemme, SOLin asiakkuusja

kehitysjohtaja Tapani Tuohimaa sanoo.

Hämeenlinnan alueella asiakkaita palvelevat

vuoroesimies Jari Lindsten (vas), kohde-esimies

Aki Eloranta ja vartija Markus Saario.

Päivisin hälytyskeskuksessa on vilskettä,

kun normaalin tietoliikenteen

lisäksi tehdään erilaisia testejä ja ohjelmointitöitä.

Yöaikaan on yleensä rauhallista,

vaikka keskuksen valvova silmä

katsoo kauas.

– Palvelemme muun muassa valtakunnallista

polttoainejakelijaa, ja toimintamme

ulottuu aina pohjoisimpaan

Lappiin asti.

Hälytyskeskuksen palvelut jakautuvat

viiteen eri osa-alueeseen, jotka osin

limittyvät toisiinsa. Perinteinen hälytysten

vastaanotto ja valvonta on sitä,

että asiakkaalta tulee murto-, LVI- tai

palohälytys taikka vartijakutsu, ja sitten

toimitaan sovitusti eli ilmoitetaan asiakkaalle

tai mennään itse paikalle.

Call center palvelua

Hälytyskeskus toimii myös call centerinä,

suorittaa kameravalvontaa, huolehtii

kulunvalvonnasta ja turvaa kontrollisoitoilla

yksintyöskentelyä.

Call center -toiminta tarkoittaa sitä,

että keskus ottaa vastaan päivystyspuheluita,

jotka jokin toinen yritys on

ulkoistanut SOLille.

– Esimerkiksi hissihuoltoyritys voi

ohjata vikapuhelunsa meille. Meidän

päivystäjämme ottaa tiedot vastaan ja

välittää ne asiakkaalle, Pasi Perkiömäki

selventää.

Etävalvonta säästää

Kameravalvontapalvelu mahdollistaa

kaukanakin sijaitsevan alueen valvonnan

Hämeenlinnassa istuvan päivystäjän

toimesta.

– Jos vaikkapa tehtaan pihamaalla

kulkee hirvi, tilanne ei vaadi reagointia,

mutta hirvi tulee nähdyksi. Jos paikalla

liikkuu epämääräinen ihmishahmo, on

piirivartijan syytä lähteä tarkistamaan

tilanne. Rutiinikierroksia tai jatkuvaa

’’

Palveluja kehitetään

asiakkaiden

yksilöllisten

tarpeiden mukaan.

paikalla oloa tarvitaan siis vähemmän,

mikä on sekä asiakkaan että vartiointiliikkeen

etu, Pasi Perkiömäki selventää.

Kulunvalvontapalvelu puolestaan on

suljetulle alueelle tapahtuvan liikenteen

hallinnointia, eli esimerkiksi asiakkaiden

ja vieraiden vastaanottamista tai

kuljetuskaluston liikkeiden valvontaa

tai yrityksen henkilökunnan kulunvalvonnan

hallintaa.

– Esimerkiksi työntekijän kadotettua

kulkutunnisteensa voi hälytyskeskuksen

työntekijä poistaa sen järjestelmästä ja

koodata nopeasti uuden tilalle.

Monipuolista työtä

Yksinään työskentelevien tukena hälytyskeskus

toimii eri tavoin ja eri vuorokaudenaikoina.

Pienen liikkeen myyjä

voi hälytysnapilla kutsua apua vaaratilanteessa,

tai hälytyskeskuksesta soitetaan

kontrollisoitto, jolla varmistetaan,

että yksintyöskentelijällä on kaikki hyvin.

Monipuoliset työtehtävät hälytyskeskuksessa

ovat taanneet sen, että porukka

viihtyy työssään, Pasi Perkiömäki kertoo.

– Vaihtuvuus on hyvin vähäistä, mitä

myös asiakkaamme arvostavat.

22 www.sol.fi


Hämeen sairaahoitopiirin kumppanina

VARTIJA ON sairaalassa paikalla nimenomaan

henkilökunnan, toisten potilaiden

ja heidän saattajiensa turvana, ja kovien

otteiden sijasta tarvitaan taitoja ennen

kaikkea kommunikoinnissa. Vartijan työ

on hyvin monimuotoista.

Työn tilaajalle keskeistä on vartiointipalvelujen

laatu, joka syntyy pienistä

asioista, kokonaisuudesta, joka on hiottu

toimivaksi yhteistyöllä, jota on tehty vuosikausia

sairaalavartioinnin erityistarpeet

tuntevan kumppanin kanssa.

– Yhteistyö SOLin kanssa sujuu aivan

samoin kuin, mihin olimme tottuneet

Linnan Vartijoiden kanssa, Kanta-

Hämeen sairaanhoitopiirin turvallisuuspäällikkö

Henri Olander kiittelee.

SOL huolehtii turvallisuudesta sekä

keskussairaalassa Hämeenlinnassa että

pienemmässä Riihimäen sairaalassa.

Keskussairaalassa on vähintään yksi

vartija paikalla kaikkina viikonpäivinä

kellon ympäri. Käytössä on tietysti myös

kameravalvonta, ja automaattihälytykset

ohjautuvat SOLin hälytyskeskukseen.

Sairaalavartijoiksi on ollut paljon tulijoita,

mutta työ vaatii erityisosaamista,

eikä kaikista ole siihen.

Joku voi hätkähtää esimerkiksi työnkuvaan

kuuluvaa vainajien kuljettamista

obduktio-osastolle, siis ruumiinavaukseen.

– Etenkin, koska työ tapahtuu hiljaiseen

aikaan, silloin, kun sairaala on autioimmillaan.

Sairaalavartijoilla täytyy olla sekä

työturvallisuuskortti että voimassa oleva

tulityökortti. Tulipaloriskin havainnointi

ja oikea toiminta palojen ehkäisemiseksi

on hyvin tärkeää. Muutenkin sairaalan

vartijoiden täytyy osata tarkkailla

ympäristöään. Epäkohdista pitää heti

raportoida eteenpäin, jos asiaa ei itse

Sairaalavartijan

työ on hyvin

’’monimuotoista.

pysty hoitamaan. Vaikkapa pihamaalle

jääneestä rakennusjätteestä on tarvittaessa

tehtävä ilmoitus, jotta jäte saadaan

pihalta pois.

– Täällä täytyy kulkea silmät auki, tiivistää

turvallisuuspäällikkö Olander.

Sairaalavartijat tekevät 12-tuntisia

työvuoroja. Jokainen vartija laatii työvuorostaan

raportin, joka lähetetään myös

asiakkaalle. Raporteista työnjohto saa

tärkeää tietoa, ja tiedonkulusta täytyy

huolehtia muutenkin.

– Olen aina sanonut, että yhteyttä

pitää reilusti ottaa, jos jokin asia mietityttää.

Harvoin ne asiat itsekseen pähkäilemällä

selviää, Henri Olander muistuttaa.

Palaute vartijoiden toiminnasta on

ollut hyvää: niin henkilöstö, potilaat kuin

joskus paikalle tarvittava poliisikin ovat

kiitelleet asiantuntevaa sairaalavartiointia.

– Olemme saaneet

positiivista palautetta

sairaalavartioinnin

hoidosta

myös viranomaisilta,

Kanta-Hämeen

sairaanhoitopiirin

turvallisuuspäällikkö

Henri Olander

toteaa.

www.sol.fi

23


– Yksin työskentelevien

kuljettajien

turvallisuudesta

huolehditaan kaikissa

olosuhteissa,

AGAn johtava

site manager Olli

Haapanen sanoo.

TIMO PORTHAN

AGAlla työntekijöiden turvallisuutta valvotaan 24/7

KAASUYHTIÖ AGA:N liikemerkki yhdistyy

monen mielessä pihamailla toteemien lailla

kohoaviin jättiläismäisiin säiliöihin. Yhtiö

operoi kaikenlaisten kaasujen kanssa, ja esimerkiksi

yhtiön Riihimäen-laitoksella astiat

täyttyvät muun muassa hapella, typellä ja

argonilla.

SOL hoitaa kiinteistön valvontajärjestelmistä

tulevia hälytyksiä, tekee kameravalvontaa ja

hallinnoi laitosalueen portteja.

– Kysymys on meidän kannaltamme erittäin

kriittisistä toiminnoista, sanoo laitosta

osaltaan johtava site manager Olli Haapanen.

– Merkittävä alaamme liittyvä erityinen

palvelu on yksin työskentelevien kuljettajien

turvallisuudesta huolehtiminen kameravalvonnan

avulla. Toimialan luonteeseen kuuluu

vaarallisten kemikaalien käsittely, ja on ensiarvoisen

tärkeää, että joku pystyy seuraamaan

tilannetta mahdollisten liukastumisten, muiden

onnettomuuksien tai sairauskohtauksien

varalta, Haapanen kertoo.

SOL hoitaa myös tiettyjen päivystyspuheluiden

ohjaamisen oikeaan osoitteeseen.

Esimerkiksi viranomaiset saattavat onnettomuustilanteessa

kaivata apua kaasuyhtiöltä

ja silloin yhteydenpidon täytyy sujua varmasti

ja nopeasti.

Vartiointiliikkeen operoimasta kattavasta

kameravalvonnasta voi olla hyötyä myös

tapahtuneiden onnettomuuksien selvitystyössä.

Yhteistyö on ulottunut aina prosessien ja

laitteiden valvontaan.

SOLin Hämeenlinnan hälytyskeskus seuraa

myös AGA:n Oulun-laitosta. Kamerat tarkkailevat

tilanteita, ajo- ja henkilöportit avataan ja

suljetaan sekä vierailijat tunnistetaan.

SOLin alkuvuodesta ostama Linnan Vartijat

on AGA:n pitkäaikainen yhteistyökumppani,

ja Olli Haapanen suhtautuu luottavaisesti

yhteistyöhön myös SOLin kanssa.

– Tässä on tehty paljon koulutustyötä, jotta

hommat toimivat. Eivätköhän asiat suju hyvin

jatkossakin, Haapanen uskoo. l

’’

Valvontajärjestelmän

luotettavuus ja

etävalvonta ovat

meidän kannaltamme

kriittisiä toimintoja.

24 www.sol.fi


HENKILÖSTÖPALVELUT

Keski-Suomen Vahinkopalvelujen toimitusjohtaja Tapani Kauppinen (vas.) antoi positiivista palautetta SOLin myyntipäällikölle Antti Pohjolalle

rekrytoinnin sujumisesta. – Kokemus oli niin hyvää, että annamme lähiaikoina SOLille uuden rekrytointitehtävän. Myös toimistosihteerin tehtävään

rekrytoitu Leena Korhonen on tyytyväinen.

Valinta osui nappiin

SOL tarjoaa aurinkoista

palvelua myös

henkilöstönvälityksessä.

Jyväskyläläisellä

Keski-Suomen

Vahinkopalveluilla

on hyvät kokemukset

rekrytointipalveluista.

TEKSTI KARI MARTIALA

KUVA PENTTI KIVIRANTA

Keski-Suomen Vahinkopalvelut

Oy on vuonna 2008

perustettu, kiinteistövahinkojen

hoitoon erikoistunut

yritys. Tärkeimpänä

tavoitteena on vahingon sattuessa säilyttää

kiinteistöjen kunto ja arvo asianmukaisella

vahinkojen hoidolla.

– Kun asiakkaallemme sattuu vahinko,

riennämme apuun 1-2 tunnissa.

Vahinko on asiakkaalle luonnollisesti

suuri järkytys, koska kysymyksessä on

usein hänen asuntonsa, eli suurin ja

tärkein omaisuus, Vahinkopalveluiden

toimitusjohtaja Tapani Kauppinen

kertoo.

– Meiltä vaaditaankin hienovaraista

ja luotettavaa toimintaa, sillä monesti

työskentelemme asutuissa asunnoissa.

– Estämme lisävahingot ja saneeraamme

kiinteistön entistäkin ehompaan

kuntoon: purkutöistä korjausrakentamiseen

ja loppusiivoukseen asti.

Palveluihimme kuuluvat myös rakennuttamis-

ja valvontatyöt sekä sähköasennukset.

www.sol.fi

25


’’

Saimme omaan

haastatteluumme

kolme parasta

ehdokasta.

Yrityksen palveluksessa työskentelee

25 alan ammattilaista, ja toimialue

kattaa Jyväskylän ympäristön noin 100-

150 km säteellä.

Hyviä kokemuksia

Vahinkopalvelut halusi palkata keväällä

palvelukseensa toimistosihteerin.

Rakennuspuolen työntekijöiden rekrytoinnista

yritykseen oli kertynyt jo

kokemusta, mutta toimistotyöhön sopivan

työntekijän etsiminen oli uudenlainen

hanke.

– Päätimme antaa rekrytointitehtävän

SOLin tehtäväksi, Kauppinen

kertoo.

– SOL huolehti työnhakijoiden

ensimmäisistä haastattelukierroksista,

mikä helpotti meidän työtämme.

Saimme omaan haastatteluumme

kolme parasta ehdokasta, joista sitten

itse valitsimme tehtävään sopivimman

henkilön.

Rekrytointiprosessin tulos osui kohdalleen:,

sillä sekä työnantaja että uusi

työntekijä ovat valmiita suosittelemaan

tätä toimintatapaa muillekin.

– Hyvä kokemus toimistosihteerin

palkkauksesta sai meidät antamaan

myös seuraavan rakennusmiehen rekrytoinnin

SOLille, Kauppinen sanoo.

– Nyt olemme keskustelleet SOLin

kanssa jo ensi vuonna valittavasta,

uuden työnjohtotehtäviin valittavan

henkilön rekrytoinnista.

Ammattitaitoinen kumppani

SOL on luotettava ja joustava ammattitaitoisen

työvoiman rekrytoija työmarkkinoiden

ja talouden muuttuvissa

olosuhteissa.

– Kokemukset vuokratyövoiman

välittämisestä ja rekrytointitehtävistä

ovat olleet positiivisia, myyntipäällikkö

Antti Pohjola SOL Henkilöstöpalveluista

kertoo.

– Meillä kaikki työntekijät laittavat

oikeasti itsensä likoon palvellakseen

asiakkaita parhaalla mahdollisella tavalla,

hän sanoo.

Henkilöstönvälityspalvelusta on hyötyä

monilla eri aloille toimiville julkisen

ja yksityisen sektorin yrityksille.

– Puhtaanapito-, siivous- ja pesulapalveluiden

lisäksi välitämme työvoimaa

muillekin aloille. Olemme toimineet

Jyväskylässä vuodesta 2009 lähtien

ja koko ajan välittäneet työvoimaa

myös esimerkiksi rakennusalalle, teollisuuteen

ja erilaisiin toimistotehtäviin,

Pohjola lisää.

Ne oikeat kysymykset

SOLin palvelupäällikön Stiina Kilpikosken

mukaan Vahinkopalvelujen

toimistosihteerin valintaprosessi oli

erityisen mielenkiintoinen, koska valittavalle

henkilölle määriteltiin myös uusi

toimenkuva.

On tärkeää, että rekrytointia suorittava

yritys tuntee hyvin hakijayrityksen

ja sen tarpeet.

– Vain siten rekrytoija pystyy valikoimaan

hakijoista haastatteluun kutsuttavat

ja esittämään oikeat kysymykset,

Kilpikoski kuvailee.

SOL Henkilöstöpalveluiden rekrytoija

perehtyi yrityksen tilanteeseen ja suunnitteli

keinot sopivan työntekijän etsimiseen.

Tavoitteena oli löytää mahdollisimman

laaja-alaisen koulutuksen ja kokemuksen

omaava työntekijä, joka pystyisi suunnittelemaan

itse omia työtehtäviään.

Keski-Suomen Vahinkopalvelut

Oy:n toimistosihteeriksi valittiin lopulta

Leena Korhonen, joka kertoo työn

vastanneen haastattelutilanteessa syntyneitä

odotuksia. Myös työtehtävien

määrä on kasvanut mukavasti.

– Minulla on kokemusta muistakin

ulkopuolisista rekrytoinneista, joskin

tämä oli ensimmäinen, jossa haettiin

henkilöä vakituiseen työsuhteeseen.

Minua haastatellut Stina Kilpikoski

osasi tehdä asianmukaisia kysymyksiä,

Korhonen kehuu. l

26 www.sol.fi


ERIKOISSIIVOUS

– Poutulla eletään tuotannon vaihteluiden mukaan. Säännölliset palaverit varmistavat, että osapuolet pystyvät reagoimaan nopeasti

haasteisiin, laatuosaston esimies Kati Kaarlejärvi Pouttu Oy:ltä (vas) ja SOLin palvelupäällikkö Anne Korkeamäki kertovat.

Laaturuokaa

kuluttajan pöytään

SOL toimii Poutun

tehtaalla osana

laadunhallintaketjua.

– Koulutuksella ja tiiviillä

yhteistyöllä on saatu

rajapinnat hyvin haltuun,

Poutun tuotekehitys- ja

laatuosaston esimies

Kati Kaarlejärvi kertoo

tyytyväisenä.

TEKSTI JA KUVAT ANNE YRJÄNÄ

Lokakuussa tuli vuosi siitä,

kun SOL alkoi vastata

Pouttu Oy:n siivouksesta.

Siivouksen siirtäminen

toiselle toimijalle on suuri

muutos erityisesti elintarvikealan

yrityksessä. SOLin työntekijät saivat

sisäisen koulutuksen lisäksi perehdytystä

Kiillolta sekä Poutulta, joka

opasti SOLilaiset talon tapoihin.

– Vaihtoa edeltäneellä monipuolisella

yhteistyöllä, yhteyshenkilön

valinnalla ja koulutuksella varmistimme

sen, että hygieniataso säilyy

hyvänä koko muutoksen ajan, korostaa

tuotekehitys- ja laatuosaston

esimies Kati Kaarlejärvi Pouttu

Oy:ltä.

– Kävimme läpi rajapintoja ja jopa

kellonaikoja. Tarkensimme vastuita

ja valtuuksia; mitkä tehtävät kuuluvat

Poutun työntekijöille ja mistä puolestaan

SOL vastaa. Vertailimme omia ja

SOLin karttoja muistelee Kaarlejärvi

yhdessä SOLin palvelupäällikkö Anne

Korkeamäen kanssa.

Hygienia- ja siivousaluerajat täsmentyivät

kahtena viikonloppuna

tehdyissä harjoituspesuissa.

– Se oli hyvä kokemus puolin ja

toisin ja olemme tunteneet onnistuvamme,

Kaarlejärvi jatkaa.

www.sol.fi

27


Suomalaista

osaamista

SOL työskentelee Poutulla pääosin yövuorossa, päivävuorossa tehdään tiskauksia ja välipesuja. Poutun

laatuosaston esimies Kati Kaarlejärvi (vas.) ja SOLin palveluohjaaja Mari Mäki-Korvela laatukierroksella.

POUTTU OY on vuonna 1938

perustettu raakalihaa ja

jalostetuotteita valmistava

liha-alan osaaja. Yrityksen

tehdas ja pääkonttori sijaitsevat

vieläkin perustamispaikkakunnallaan

Kannuksessa

Keski-Pohjanmaalla.

Poutulla on aina arvostettu

pohjalaista ammattitaitoa

ja korostettu suomalaisen

työn ja paikallisen tekemisen

merkitystä. 200 henkilöä

työllistävässä tehtaassa

työskennellään kahdessa

vuorossa. Kannuswurstista

tunnetun tehtaan valikoimiin

kuuluu noin 250

tuotetta. Tuotteita on lähes

kaikissa liha- ja lihavalmisteiden

tuoteryhmissä. Poutun

lihavalmisteista erittäin

suosittuja ovat ryynimakkarat,

rouheet ja suikaleet

sekä leikkeleet. Lihatuotteisiin

kuuluvat niin maustetut

kuin perinteiset, täysin

naturel lihatuotteet.

Viestintä on avainasemassa

Sopimusvaiheessa listattiin Poutun

korostamia asioita.

– Viestinnän sujuvuus molempiin

suuntiin on meille tärkeää, samoin kuin

osastokohtainen korkea hygieniataso.

Siivousten valvonnan vastuissa käytämme

kattavaksi osoittautunutta SOLin

keltaista kansiota.

Kaarlejärvi pitää yhteistyön sujuvuutta

ja yhteistyössä kehittymistä

ratkaisevana asiana ja päivittäisiä sähköposteja

ja puheluita parhaina välineinä

yhteydenpitoon. Niitä täydentävät

viikoittaiset palaverit esimiesten tai palveluohjaajan

kanssa, kuukausipalaverit

sekä vuosittaiset kehityspalaverit, joissa

käsitellään laajempia asioita.

– Voimme reagoida nopeasti, jos

jotakin tapahtuu. Olemme esimerkiksi

kehittäneet eräälle terätyökalulle hygieniaa

ja työturvallisuutta edistävän pesutelineen.

Siivouksessa ei ole vielä edes

onnistuttu rikkomaan mitään, Kaarlejärvi

lisää saaden kaikki haastateltavat

nauramaan.

Ulkopuolisesta tuntuu siltä, ettei

teollisuuden työkaluja saisi edes vahingossa

rikottua, mutta käytännössä ne

ovat herkkiä muun muassa lommoutumiselle.

Säännölliset puhtausnäytteet

Kun toimitaan helposti pilaantuvien

tuotteiden kanssa, hygienia on avainasia.

– Olemme tehneet paljon muutoksia

siihen liittyen muun muassa supista-

Pouttu Oy sijaitsee Kannuksessa

Keski-Pohjanmaalla. Tehtaassa on

neliöitä 20 000.

’’

Viestinnän sujuvuus

on erittäin tärkeää.

28 www.sol.fi


malla puulava-aluetta, kertoo Kaarlejärvi.

Laadunvalvonta on Poutulla

monipuolista.

– Aamuneljältä ennen töihin

ryhtymistä, tuotanto tekee aistinvaraisen

puhtaustarkkailun. Tärkeä

kommunikaatioväline on ohjaava

lomake, jolla työntekijät antavat

tarkkaa palautetta yöllä työskenteleville

SOLilaisille.

– Pintapuhtausnäytteitä otetaan

koko tuotannosta kattavasti ja säännöllisesti.

Kuukausittain teemme

yhteisen hygienia- ja puhtauskierroksen

SOL:in kanssa, Kati Kaarlejärvi

kertoo.

Palvelua vuorokauden ympäri

Pouttu kuuluu alueen suurimpiin

työnantajiin ja työllistää 15 SOLin

työntekijää. Neliömetrejä tehtaassa

on peräti 20 000.

– Siivouskohteena elintarviketeollisuus

poikkeaa muista, ja työ on

hyvin monivaiheista. Eri koneisiin

liittyy niiden vaatimia erityisiä puhdistusmenetelmiä,

Anne Korkeamäki

kertoo.

Elintarviketeollisuudessa siivousta

tehdään vuorokauden ympäri,

Poutulla viitenä päivänä viikossa.

– Päivävuorossa teemme muun

muassa tiskauksia ja välipesuja.

Isompiin töihin tartumme yöllä sen

jälkeen, kun Poutun oma henkilökunta

poistuu iltavuorosta, lisää

Korkeamäki.

Elintarvikealan työntekijöillä on

haastateltavien mukaan joitakin

yhteisiä piirteitä.

– Kun työskennellään elintarvikealalla,

on oltava tarkka ja perusteellinen.

Samalla on oltava sosiaalinen ja

tultava kaikkien kanssa toimeen.

Sesonkiajat sijoittuvat Poutun

tehtaalla kesään ja joulunaikaan.

– Mekin elämme jouhevasti tuotannon

mukana emmekä ikinä sano

ei, hymyilevät Anne Korkeamäki

ja päivittäisistä rutiineista vastaava

SOLn palveluohjaaja Mari Mäki-

Korvela. l

– Keltaisesta

kansiostamme

löytyvät työohjeet

osastoittain,

SOLin palvelupäällikkö

Anne

Korkeamäki

kertoo.

www.sol.fi

29


HENKILÖSTÖPALVELUT

Hektisiä hetkiä

Humppilassa

Takuuelementillä paiskitaan töitä pääsääntöisesti kahdessa

vuorossa. Elementtejä valmistava, kausiluonteisella alalla toimiva

tehdas pyörii osittain SOLilaisin voimin. – Tämä järjestely toimii

mainiosti, toimitusjohtaja Teemu Tuuli toteaa.

TEKSTI JA KUVAT VAULA AUNOLA

’’

Rekrytoinnit

eivät enää vie

resursseja.

Rakennusalalla puhutaan

lamasta mutta Takuuelementin

tehtaalla siitä ei

näy jälkeäkään. Yritys valmistaa

elementtejä rakennusteollisuudelle

– Viimeiset kolme vuotta ovat

olleet reippaan kasvun aikaa. Liikevaihtomme

on kolminkertaistunut,

eikä mitään merkkiä päinvastaisesta

kehityksestä ole näkyvissä, yrityksen

toimitusjohtaja Teemu Tuuli kertoo

tyytyväisenä.

Yritys kuuluu Päätoimija-konserniin,

joka muodostuu erilaisten kohteiden

rakentamiseen erikoistuneista

rakennusliikkeistä.

– Työn alla on monenlaisia kohteita

kuten hoivataloja, asuntoalueita, kerrostaloja,

toimitiloja, logistiikkaterminaaleja

ja myymälöitä.

Takuuelementti palvelee kaikkia

konsernin rakennusyhtiöitä.

– Toki, meillä on myös muita asiakkaita.

Heidän osuutensa on nyt noin

kymmenen prosenttia liikevaihdosta.

Talousohjattu

rakentaminen toimii

Liiketoiminnan voimakas kasvu johtuu

Tuulen mielestä konsernin hyvin suunnitelluista

konsepteista.

– Päätoimija konserni myy, sitä mitä

asiakkaat tarvitsevat eli kokonaisvaltaista

palvelua. Meiltä voi ostaa esimerkiksi

teollisuushallin avaimet käteen – periaatteella.

Hoidamme tarvittaessa tilaajan

puolesta kaiken tonttihankinnasta alkaen

ja koko rakennusprosessi on alusta loppuun

yhden toimijan hallinnassa. Tarvittaessa

etsimme jopa sopivat investoijat

rahoittamaan vuokratiloja. Puhummekin

talousohjatusta rakentamisesta.

Toinen kilpailussa pärjäämisen syy

on Tuulen mukaan toimitusnopeus.

– Yhden toimijan projektissa kaikki

pysyy paremmin kasassa. Esimerkiksi

Rakennusliike Lehto Oy rakensi

Uuteenkaupunkiin viime vuonna yli

6 000 neliötä logistiikkatiloja. Vaikka

lopullinen päätös urakasta saatiin vasta

toukokuun alussa, syyskuun lopussa

kaikki oli jo valmista ja käyttäjä pääsi

muuttamaan sisään.

Tuuli kertoo, että myös ympäristöarvot

voidaan yhden toimijan mallissa

ottaa paremmin huomioon.

– Toimimme ekologisesti sekä tehtaalla

että työmailla, eli kierrätämme

kaiken ylijäämämateriaalin.

Takuuelementin oma tuotekehitys

pyrkii osaltaan lisäämään rakentamisen

kustannustehokkuutta.

– Säästöä syntyy siitä, kun komponenteista

voidaan tehdä yksinkertaisempia

mutta silti yhtä toimivia. Toisaalta

lisäämme tuotteeseemme myös jalostusarvoa.

Arjen helppous

Pääsääntöisesti konsernin omiin tarpeisiin

toimivan tuotantoyksikön johtaminen

on välillä hyvinkin hektistä

toimintaa.

– Yksi puhelinsoitto iltapäivällä

saattaa yhtäkkiä tuplata työntekijöiden

tarpeen, kun siirrymme loppuvuodeksi

30 www.sol.fi


Takuuelementien

toimitusjohtaja Teemu

Tuuli on tehnyt tiivistä

yhteistyötä SOLin

kanssa jo vuodesta

2009. Vierellään palvelujohtaja

Minna Tuira

(oik) ja palveluohjaaja

Minna Kivi.

www.sol.fi

31


– Enää minulla ei ole

mitään ennakkoluuloja

vuokratyöntekijöitä

kohtaan, Takuuelementin

toimitusjohtaja

Teemu Tuuli kertoo.

– Kun asiakkaan

tuntee hyvin, oikeanlaisten

työntekijöiden

rekrytointi on helppoa,

palvelujohtaja

Minna Tuira lisää.

yhdestä vuorosta kahteen pikavauhtia,

Teemu Tuuli kertoo.

Tuuli kehuu, että näissä tilanteissa

SOLin Henkilöstöpalveluista on ollut

aivan suunnaton hyöty.

– Aikaisemmin rekrytoinnit sitoivat

aivan liian paljon resursseja. Nyt otan

vain yhteytä SOLiin ja jään odottamaan

uusien työntekijöiden esittelyjä.

SOLin palvelujohtaja Minna Tuira

kertoo, että Takuuelementin kanssa on

tehty yhteistyötä yli viiden vuoden ajan.

Tutulle asiakkaalle on mukava toimittaa

työntekijöitä.

– Pitkällä historialla on merkitystä.

Se helpottaa oikeiden henkilöiden

valintaa. Me tiedämme hyvin minkälaiseen

työhön ja minkälaisia henkilöitä

täällä tarvitaan, hän kertoo.

SOLilainen palveluohjaaja Minna

Kivi on rekrytoinut tekijöitä tehtaalle

nyt muutaman vuoden ajan.

– Tänne on aina kiva lähettää uusia

ihmisiä töihin, kun tietää miten rento

ja mukava ilmapiiri tehtaalla on, Minna

Kivi sanoo.

Teemu Tuuli kehuu SOLin kautta

tulleita työntekijöitä.

– Myönnän, että olin aiemmin

vähän ennakkoluuloinen vuokratyöntekijöitä

kohtaan, mutta enpä ole enää,

hän toteaa nauraen.

– Olemme saaneet mainioita

ammattitaitoisia ihmisiä hommiin,

enkä löydä valittamisen aihetta, hän

jatkaa.

Tiivistä yhteistyötä

Takuuelementin tehtaalla on toisinaan

töissä jopa enemmän SOLilaisia kuin

omia työntekijöitä.

– Mitään ongelmia siitä ei ole synty-

32 www.sol.fi


VINJETTI

’’

Olemme

saaneet mainioita

ammattilaisia

töihin.

nyt. Meillä kaikki ovat samanarvoisia,

ja päällepäin ei todellakaan näy, kuka

palkan maksaa, Teemu Tuuli toteaa.

Minna Tuira korostaa, että normaalien

laadunvalvontarutiinien ja

asiakastyytyväisyyskyselyiden lisäksi on

tärkeää olla läsnä asiakkaan arjessa.

– Näin varmistuu se, että kaikki on

kohdillaan joka päivä.

Minna Kivi kertoo, että yhteyttä

pidetään tiiviisti sähköpostitse ja puhelimen

välityksellä.

– Ja olen myös tuttu vieras täällä

paikan päällä, hän lisää. l

Täällä kaikki

ovat tasa-arvoisia

SOLILAINEN palveluvastaava Jere Lipsonen

on tehnyt töitä Takuuelementillä

nyt noin vuoden verran.

– Sellaista päivää ei ole, ettei täällä

naurettaisi, hän kehuu tehtaan työilmapiiiriä.

Jere on suorittanut rakennusalan

ammattitutkinnon vuonna 2010 ja

halusi alan töihin.

– Opiskelujen jälkeen tein sekalaisia

rakennushommia ja vähän aikaa olin

Espanjassa puhelinmyyjänä. Ennen tänne

tuloani olin kiinteistönhuoltohommissa.

Oli kivaa päästä takaisin oman

alan töihin.

Vuokratyöntekemistä Jere ei koe

ongelmaksi.

– Meillä on täällä tosi mukava porukka

ja samassa asemassa me olemme

kaikki riippumatta siitä, kenen palveluksessa

ollaan.

Jerellä on vakituinen työsuhde SOLiin

ja mies on tyytyväinen tilanteeseen.

– Tunnit kirjaan helposti ylös netissä

ja muutenkin hommat hoituvat.

Esimerkiksi uudet työvaatteet on aina

saanut heti, kun on tarvinnut.

Tällä hetkellä nuori isä asuu Humppilassa

viikot ja matkustaa viikonloppuisin

perheensä luo Lohjalle. Kotona

odottavat avovaimon lisäksi 2-vuotias

tytär Helmi sekä 2 kuukautta vanha

tytär Henni.

– Talven aikana on tarkoitus, että perhe

muuttaa myös tänne Humppilaan.

Työuran seuraava askelkin on jo

suunnitelmissa.

– Jossain vaiheessa haluaisin jatkaa

oman alani opintoja, Jere toteaa lopuksi.

www.sol.fi

33


SOL EESTI

– Kiitos asiakkaillemme. Kolme

viimeisintä toimintavuotta ovat

olleet meidän parhaitamme,

SOL Eestin maajohtaja Allan

Ronimois sanoo tyytyväisenä.

SOL Eesti

kasvaa vauhdilla

TEKSTI VAULA AUNOLA KUVAT EGERT KAMENIK

SOL tarjoaa kiinteistöjen

kunnossapito- ja pesulapalveluja

koko Viron

alueella. SOL Eestin maajohtaja

Allan Ronimois

korostaa, että kun haluaa saavuttaa

hyvän asiakassuhteen, on tehtävä

kaikki alusta asti oikein ja hyvin.

– Toimintamme ehdoton kulmakivi

löytyy SOLin arvoista.

Haluamme vapauttaa asiakkaan keskittymään

päätoimialaansa. Eli jos

asiakas ”unohtaa” meidät eikä edes

huomaa lisäpalveluidemme tarjoamista,

hän on varmasti tyytyväinen.

– Meidän on kuunneltava asiakkaidemme

toiveita ja ymmärrettävä

heidän tarpeitaan, mutta se ei yksin

riitä. Me olemme ammattilaisia ja

tarjoamme asiakkaillemme niitä palveluja,

joita he tarvitsevat, vaikka he

eivät olisi huomanneet niitä edes itse

kysyä. Monet asiakkaistamme ovat

todenneet, että tämä ammattimainen

lähestymistapa on juuri sitä, mitä he

haluavat.

– Kumppanimme haluavat meidän

pitävän huolta heidän tiloistaan

isännän otteella, aloitteellisesti ja

ammattimaisesti. Esimerkiksi, jos

linolattian vahakerros on kulunut

pois, se on vahattava pian uudelleen.

Muutoin lattian korjaaminen voi

tulla kalliiksi.

Hän korostaa myös vuorovaikutustaitojen

arvoa.

– Asiakkaamme haluavat vaihtaa

ajatuksia kanssamme ja meidän on

pistettävä keskusteluissa kaikki asiantuntemuksemme

peliin. Vielä parempi

on, jos olemme selvittäneet itsellemme

kyseisen toimialan hienoudet.

34 www.sol.fi


SEB pankin

kumppanina

SEB pankin kiinteistönosaston

johtaja Vello

Ojamäe (oik.) ja SOLin

palveluesimies Hiye Kuuli

tapaavat säännöllisesti.

Palveluvastaava Natalia

Danilova huolehtii pankin

pääkonttorin aulatiloista.

SOL HOITAA SEB pankin siivous-

ja kiinteistönhoitopalvelut

Virossa ja Latviassa.

– Perinteisten tehtävien

lisäksi huolehdimme monista

muista tehtävistä aina asiakirjojen

tuhoamisesta muuttopalveluihin,

Pohjois-Viron palvelujohtaja

Priit Sipelgas kertoo.

– Tallinnassa on tehty töitä

remontin keskellä jo puoli vuotta,

koska SEB pankin pääkonttorissa

on parhaillaan meneillään

laajat entisöintityöt.

Yhteistyötä on nyt tehty liki

viisi vuotta ja yhteistyö on sujunut

hyvin.

– Olemme saaneet asiakkaalta

erinomaista palautetta.

Tietenkin joskus tulee pieniä

ongelmia eteen, mutta pyrimme

siihen, että saamme ne

hoidettua jo ennen kuin asiakas

on niitä edes huomannut.

SEB pankin hallintoyksikön

kanssa pidetään yhteyttä päivittäin.

– Päivittäisen toiminnan tärkein

apuväline on sisäinen verkko,

Extranet. Lisäksi tapaamme

viikoittaisissa palavereissa,

joissa keskustellaan koko Viron

alueen toimintaan liittyvistä

käytännön asioista.

Koko Baltian alueen yhteyshenkilöt

kokoontuvat neljä

kertaa vuodessa.

– Näihin kokouksiin osallistuvat

SEB pankin ja SOLin edustajat

sekä Viron että Latvian

alueelta ja SEB pankin ruotsalaisen

emoyhtiön edustaja.

Näissä tilaisuuksissa käydään

läpi palautetta ja suunnitellaan

seuraavan neljännesvuoden

toimintaa.

– Tavoitteena on toteuttaa

tarvittavia palveluja aina

paremmin ja kustannustehokkaammin,

Sipelgas toteaa.

www.sol.fi

35


SOL Eesti 2014

• Liikevaihto tulee olemaan

noin 16 miljoonaa euroa.

• Työntekijöitä on noin 1 600.

• Asiakassopimuksia on 750.

• Toimipisteitä on yhdeksän

ja pesuloita viisi.

- Tavoitteemme ovat

hyvin kirkkaat ja tämän

vuoden osalta ne on

jo melkein saavutettu,

Eestin maajohtaja Allan

Ronimois kertoo.

Kun asiakas huomaa, että tunnemme

myös hänen toimialaansa, luottamus ja

kunnioitus syntyvät nopeasti.

– Asiakkaitamme ilahduttaa tietenkin

myös se, että heidän tiloissaan palvelevat

iloiset työntekijät, jotka kantavat

vastuunsa ja ovat saaneet työhönsä

hyvän koulutuksen.

Kohti markkinajohtajuutta

SOL aloitti toimintansa Virossa vuonna

2001, ja kasvua on tullut joka vuosi

talouden suhdanteiden heittelyistä

huolimatta.

– Kolme viimeisintä toimintavuotta

ovat olleet meidän parhaitamme, Allan

Ronimois kertoo tyytyväisenä.

Tämän vuoden myyntitavoite on jo

melkein saavutettu ja todennäköisesti

ylittyy vuoden vaihteeseen mennessä.

Pitkän tähtäimen tavoitteena on päästä

markkinajohtajan asemaan.

– Asiakkaita on siis tullut lisää ja vielä

enemmän on tulossa, hän jatkaa.

Tällä hetkellä liikevaihdosta noin 90

prosenttia tulee siivouspalveluista, mutta

muidenkin palvelujen osuus kasvaa

koko ajan.

– Tulevaisuudessa aiomme keskittyä

entistä enemmän kiinteistöhuoltoon

liittyvien palvelujen ja monipalveluiden

osuuden kasvattamiseen.

– Moniosaaminen on ehdottomasti

tulevaisuuden trendi. Tälläkin hetkellä

meillä on jo toki muutamia moniosaajia,

jotka hoitavat esimerkiksi sekä kiinteistönhoitoa

että vartiointia. Siitä hyötyvät

sekä asiakkaat että työntekijät, joille

voimme tarjota silloin parempaa palkkaa

ja mahdollisesti kokopäiväistä työtä.

Uudet johtamistavat tuottavat

Viimeisen kolmen vuoden aikana SOL

Eestissä on hiottu erityisesti johtamistapoja

ja vastuualueita.

– Merkittävää on ollut osallistuminen

Lead One SOL -koulutukseen.

Tavoitteemme ovat nyt hyvin kirkkaat,

ja jokaisella aluejohtajalla on selkeästi

määritelty rooli strategian edelleen

kehittämisessä, Allan Ronimois kertoo.

SOL Eestin Itä-Viron

alueen palvelupäällikkö

Virge Agejeva (vas.) ja

palveluohjaaja Natalja

Latt tekevät tiivistä

yhteistyötä.

Poliisi- ja rajavartijalaitos palkitsee

ITÄ-VIRON PÄÄKAUPUNKI Jöhvi sijaitsee vain 50 kilometrin päässä Venäjän

rajalta. Keskiaikaisen kaupungin kautta kulki aikanaan kaikki länsimaiden

ja Pietarin välinen liikenne. Paikkakunta mainitaan ensimmäisen kerran

saksalaisissa asiakirjoissa jo vuonna 1241. Nykyajan mittasuhteissa pienen

kaupungin keskustaan rakennettiin vuonna 2012 uusi moderni Poliisin ja

rajavartiolaitoksen toimipiste.

– Olemme pitäneet huolta kiinteistön siivouksesta sisätiloissa ja ulkoalueilla

rakennuksen valmistumisesta asti, Itä-Viron palvelujohtaja Hannes

Niinepuu kertoo.

Niinepuu tarkentaa, että vaikka talossa toimivat poliisi- ja rajavartiolaitos

sekä Itä-Viron hälytyskeskus niin SOLin varsinainen asiakas on Riigi Kinnisvara

AS (Valtion Kiinteistön Oy), joka rakennutti talon.

– Heidän kanssaan yhteistyö on sujunut mainiosti. Ja olemme saaneet

myös laittaa ammattitaitomme peliin ja neuvoa heitä muun muassa hygieniatuotteiden

hankinnoissa.

Yhteistyö viranomaisten kanssa ei ole myöskään kangerrellut.

– Palveluvastaavamme Lilia Stepannikova palkitaan marraskuussa hyvästä

työpanoksesta Poliisi- ja rajavartiolaitoksen myöntämällä kiitoskirjeellä,

Niinepuu paljastaa.

36 www.sol.fi


– Aluejakomme myös yksinkertaistui,

kun viidestä alueesta siirryttiin

kolmeen. Jokaisen alueen toiminnassa

on lisäksi otettu huomioon sen erikoispiirteet.

Nämä muutokset ovat jo nyt

tuottaneet tulosta.

Sisäistä viestintää on kehitetty johtamisen

rinnalla.

– Nykyään kokoonnumme joka

kuukausi isolla joukolla keskustelemaan

sen hetkisestä tilanteesta ja

tuloksista. Vaikutuksien arvioinnin

lisäksi tärkeässä roolissa on silloin yksi

kysymys: miksi?

Saint-Gobain Glass Estonian hallintojohtaja

Heiki Mäesalu (vas) ja SOLin palveluesimies

Kersti Mäepalo tuotantotiloissa.

Taustalla SOLin tehokas tiimi.

Haasteellista rekrytointia

Virossa uusien tekijöiden palkkaaminen

ei ole aivan yksinkertaista. Lokakuussa

2014 Tallinnan työttömyysluku

oli noin 4 prosenttia ja Harjumaan

noin 3 prosenttia.

– Lisäksi tuntuu, että osa työttömistä

ei ole oikeasti lainkaan kiinnostunut

töihin menemisestä. Monet ovat myös

muuttaneet työn perässä Suomeen,

Allan Ronimois kertoo.

– Onneksi SOLilla on hyvä maine

työnantajana, eli pärjäämme tässäkin

kilpailussa. Meillä on jatkuvasti haussa

noin kymmenen työpaikkaa, kun kilpailijoillamme

saattaa samaan aikaan

olla monikymmenkertainen määrä

työpaikkoja avoinna.

Työntekijöitä houkutellaan joustavilla

työajoilla ja muilla eduilla.

– Tarvittaessa voimme jakaa työn

useammankin työntekijän kesken.

Työntekijät arvostavat myös vakavaraista

työnantajaa sekä tarjoamiamme

hyviä koulutus- ja täydennyskoulutusmahdollisuuksia.

Työntekijöiden vaihtuvuus sen

sijaan ei ole ongelmana.

– Työtyytyväisyysmittauksissa olemme

saaneet hyviä tuloksia, ja meillä

on monia pitkään – jopa 10–15 vuotta

– SOLin palveluksessa olleita työntekijöitä.

Ammattitaitoa vaalitaan

Allan Ronimois kertoo, että he tarjoavat

suomalaisen emoyhtiönsä tapaan

palveluvastaaville koulutuksia työpaikalla

sekä mahdollisuuden ammattikoulussa

opiskelemiseen ja ammattitutkintojen

suorittamiseen.

– Erityisen tiiviisti teemme yhteistyötä

Järvamaan ammattikoulutuskeskuksen

kanssa, joka on muodostanut

erityiset SOL-opiskeluryhmät. Niissä

opiskelujen ja työn yhdistäminen

sujuu parhaalla mahdollisella tavalla.

Palveluvastaavien lisäksi koulun

penkillä käy muukin henkilökunta.

– Melkein kaikki työntekijämme

käyvät asiakaspalvelu- ja vuorovaikutuskoulutuksissa,

ja alansa asiantuntijat

osallistuvat vuosittain täydennyskoulutuksiin.

Lisäksi on tarjolla

ammattitaitoa lisääviä, lyhyempiä

menetelmäkursseja ja koulutuksia.

SOL Eestin asiakkaat arvostavat

näitä järjestelmällisiä koulutuksia.

– Tottahan se on, että meidän työntekijöidemme

lisäksi, asiakkaamme

hyötyvät suoraan näistä opinnoista.

Palveleehan heitä ammattitaitoinen

henkilökunta, joka pitää tietonsa ja

taitonsa aina ajan tasalla, Ronimois

toteaa lopuksi. l

”Saint-Gobain

luottaa meihin”

SOL ON jo vuodesta 2008 lähtien

huolehtinut teollisuusjätti Saint-

Gobainin Elvan, Tarton ja Mäon

tehtailla monenlaisista kunnossapitotehtävistä.

– Hoidamme muun muassa sisäja

ulkoalueiden siivouksen, pienkorjaukset,

lakaisemisen, lumenpoiston

ja nurmikon leikkaamisen, Etelä-

Viron palvelupäällikkö Urve Välimäe

kertoo.

Saint-Gobain toimii 59 maassa ja

kuuluu maailmanlaajuisessa mittakaavassa

sadan johtavan teollisuuskonsernin

joukkoon. Yritys valmistaa

huipputeknologiaa edustavia

tasolaseja sekä rakennusmateriaaleja

ja on alansa markkinajohtaja

Euroopassa. Välimäe kertoo, että

yhteistyö jättiläisen kanssa toimii

erinomaisesti.

– Yrityksillämme on hyvin

samanlaiset arvot ja kehitämme

koko ajan toimintoja yhdessä. Asiakaskäyntien

yhteydessä me tarjoamme

uusia erilaisia ratkaisuja arkipäivän

tilanteisiin ja olemme saaneet

myös asiakkaaltamme monia

hyviä yhteistyöehdotuksia. Pyrimme

siis yhdessä ennakoimaan ongelmien

syntymisen. Tämä tiivis yhteistyö

varmistaa nopean reagoinnin.

Palvelun laatua valvotaan

samaan tapaan kuin Suomen

SOLissa.

– Palveluesimies käy kohteissa

päivittäin ja palvelupäällikkö vierailee

tehtailla noin kerran kuukaudessa.

Noin kahden kuukauden välein tehdään

perusteellisempi laadunvalvontakierros

yhdessä asiakkaan kanssa.

Välimäe kertoo, että SOLilaiset

ovat viihtyneet hyvin tehdasympäristössä.

– Palveluvastaavat eivät ole kohteissa

vaihtuneet, mikä on hienoa.

Heidät opastettiin työhön aikanaan

SOLin oman perehdytysohjelman

avulla ja lisäkoulutuksia järjestetään

aina, kun on tarvetta, Välimäe

kertoo.

www.sol.fi

37


VINJETTI

Aurinkokuntaa

rakentamassa

Moniosaajat tulevat. SOL

päivittää toimintamallinsa

uudeksi. – Aurinkokunta

on vastaus asiakkaidemme

toiveisiin, myynnin johtaja

Pekka Lindeman kertoo.

TEKSTI JA KUVAT VAULA AUNOLA

38 www.sol.fi


MONIPALVELUT

Vuosien mittaan SOLin

palveluvalikoima on

laajentunut hyvin

monipuoliseksi.

Perinteisten siivousja

pesulapalvelujen rinnalle ovat

nousseet valtakunnalliset kiinteistönhoito-,

vartiointi-, toimitila- ja

henkilöstöpalvelut.

– Olemme aito monipalveluyritys

ja pystymme jo nyt tarjoamaan

eri toimialoilla toimiville erilaisille

asiakkaillemme juuri heidän tarvitsemansa

palvelut, myynnin johtaja

Pekka Lindeman kertoo.

Tämä ei kuitenkaan vielä riitä,

vaan SOL haluaa olla palvelualan

– Meistä

löytyy uusiutuvaa

aurinkoenergiaa

ja haluamme

viedä sitä asiakkaidemme

luo pilvisenäkin

päivänä,

myynnin

johtaja

Pekka Lindeman

toteaa

hymyillen.

www.sol.fi

39


edelläkävijä ja palvella asiakkaita vielä

paremmin ja tehokkaammin.

– Perinteisesti näitä palveluja on hoidettu

eri yksiköissä, mutta me rakennamme

nyt toimintamallin jonka avulla

asiakkaamme saavat tehokkaasti ja

joustavasti käyttöönsä kaikki osaamiset

ja taidot, jotka SOL Aurinkokunnasta

löytyvät.

Lindeman kertoo, että asiakkaat

hyötyvät uudesta Aurinkokunta -toimintamallista

monin tavoin. Kaiken

tarvittavan voi tilata samalta tutulta

yhteyshenkilöltä, joka tuntee SOLin

palvelutarjooman mahdollisuudet.

Yhteistyön perustaksi riittää yksi sopimus

ja kustannusten seuranta on helpompaa.

– Kustannustehokkuus myös paranee,

kun moniosaajamme hoitavat

erilaisia tehtäviä asiakasyrityksessä eikä

kukaan tule kohteeseen vain yhtä työtehtävää

suorittamaan. Töiden käynnistämiseen

ja lopettamiseen kuluva aika

pienenee silloin olennaisesti.

SOL kehittää myös palveluratkaisujen

tuottamisen malleja.

– Siivousalalla on perinteisesti osattu

– Mukaan kannattaa lähteä, vaikka muutos

vie monet meistä mukavuusalueidemme

ulkopuolelle, myynnin johtaja Pekka Lindeman

sanoo.

”Otan asiakkaasta kokonaisvastuun”

Vartiointi

+ siivouspalvelut

PALVELUESIMIES Arttu Huittisen tie monipalvelujen

esimieheksi on edennyt askel

askeleelta. Liiketalouden tradenomiksi valmistunut

Arttu aloitti vuonna 2010 SOLin

yritysmyynnissä, mutta siirtyi pian vartijan

töihin ja eteni palveluesimieheksi. Hieman

myöhemmin Artusta tuli monipalvelujen

esimies Helsingin alueelle.

Nykyisin Arttu tuottaa asiakkailleen

moniosaavaan tyyliin sekä vartiointi- että

siivouspalveluja. Ei riitä, että alaiset hallitsevat

molempien alojen työt, vaan esimiehen

on näytettävä esimerkkiä.

– Olen käynyt SOLin koulutuksissa ja

opiskellut myös itsenäisesti. Minun on hallittava

molemmat työt, sillä olen viime kädessä

vastuussa siitä, että hommat hoituvat.

Esimerkiksi HOK Elannon pääkonttorissa

sekä siivous- että postituspalvelut

ovat molemmat Artun tiimin vastuulla.

Toisinaan vastuuta jaetaan niin, että Arttu

vastaa turvallisuuspalveluista, ja SOLin

toinen palveluesimies pitää huolta saman

kohteen kiinteistö- ja siivouspalveluista.

– Tällainen järjestely on käytössä esimerkiksi

Helsingin SPR Veripalveluissa.

Artun työkuvaan kuuluu monenlaisia

tehtäviä muun muassa rekrytointia, laskutusta,

palkanmaksua, työvuorojen järjestämistä,

kehityskeskusteluja ja ne kaikki on

myös hallittava. Oppimista ei saa unohtaa

hetkeksikään, sillä jo pelkissä työehtosopimuksissa

on paljon päntättävää.

– SOLilaisille yrittäjyys on tärkeä arvo.

Töitä saa tehdä itsenäisesti, kunhan työ

luistaa, Arttu selittää.

Idea monipalveluista on lähtöisin SOLin

asiakkailta, jotka esittivät toiveen palveluntarjoajasta,

jolta voisi hankkia kaikki

kiinteistöpalvelut yhdellä kertaa. Artun

mukaan asiakkaat ovatkin ottaneet organisaatiomuutoksen

iloisin mielin vastaan.

– Monen SOLilaisen toimenkuva on laajentunut

ja työntekijät ovat saaneet siihen

valmennusta.

Haasteita riittää myös monipalvelujen

esimiehellä.

– Omaa osaamista pitää kehittää jatkuvasti.

Itse olen saanut paljon tukea ja apua

vanhemmilta kollegoilta, Arttu kehuu.

Jokapäiväisen esimiestyön ytimessä

ovat teknisen osaamisen lisäksi sosiaaliset

taidot.

– Työssäni on tärkeää ymmärtää ihmisten

ja kulttuurien erilaisuutta. Esimerkiksi

siivoustehtävissä työskentelee palveluvastaavia,

jotka ovat kotoisin hyvin erilaisesta

kulttuurista. Silloin täytyy olla tarkkana,

että molemmat osapuolet tulevat varmasti

ymmärretyiksi.

Vaikka yhteinen kieli löytyisikin helposti,

kulttuurit eivät välttämättä kohtaa.

– Työntekijä voi esimerkiksi olla kotoisin

maasta, jossa hyviin tapoihin ei kuulu

sanoa esimiehelle ”ei” tai ”en tiedä”. Silloin

esimiehen pitää herkistyä kuuntelemaan

MAARET LAUNIS

Esimerkiksi HOK Elannon pääkonttorissa

sekä siivous- että postituspalvelut

ovat molemmat meidän tiimin vastuulla,

palveluesimies Arttu Huittinen kertoo.

sitä, miten työntekijä on tottunut kommunikoimaan.

Arttu Huittisen mielestä oppia voi vaikka

kuinka paljon, jos halua vain riittää.

– Oma aktiivisuus ja asenne ratkaisevat!

MAARET LAUNIS

40 www.sol.fi


työskennellä hyvin suunnitelmallisesti

ja systemaattisesti. Tulemme laajentamaan

tätä tuottavuuden parantamista

mahdollistavaa toimintatapaa muihinkin

työtehtäviin.

Tavoitteena on olla asiakkaan ylivoimainen

kumppani.

– Otamme kokonaisvastuun asiakkaidemme

palvelutarpeisiin vastaamisesta.

Tulevaisuudessa yrityksen oven

pielestä voi hyvin löytyä ”Aurinkokunta

palvelee täällä” –tarra, merkkinä

siitä, että kaikki palvelut on niin hyvin

hoidettu, että asiakkaamme voi keskittyä

täysipainoisesti omaan ydintoimintaansa.

Vastaus asiakkaiden toiveisiin

Pekka Lindeman kertoo, että SOLin

viimeisimmässä asiakastyytyväisyystutkimuksessa

toivottiin kokonaisvaltaista

palvelumallia ja eri alueiden palveluja

haluttiin ostaa Yhden luukun – periaatteella.

– Viemme nyt tätä toivetta käytäntöön.

Olennaisessa roolissa ovat palveluvastaavamme,

jotka ovat päivittäin

läsnä asiakkaan arjessa ja tuntevat kaikkein

parhaiten asiakkaidemme tarpeet.

Päivitämme nyt palveluvastaavien ja

heidän esimiestensä osaamisen Aurinkokunnan

toimintamallin mukaiseksi.

– Moniosaaminen on ehdottomasti

nykyaikaa ja tarkoittaa sitä, että asiakas

ei saa meiltä koskaan vastausta: ”Ei

kuulu minulle”.

Lindeman kertoo, että esimiesten

rooli muuttuu rutiinien hoitajasta

tiimin innostajaksi ja toiminnan kehittäjäksi

tiiviissä yhteistyössä muiden

SOLilaisten kanssa.

– Aikaisemmin on ollut tapana, että

Laatu tehdään joka päivä uudelleen

– Tuotamme siivous- ja ateriapalveluita

muun muassa Varkauden kaupungille ja

sen oppilaitoksille, palveluesimies Jaana

Kalevo kertoo.

kiinteistönhoito

+ ateriapalvelut

+ siivouspalvelut

TIMO HARTIKAINEN

PALVELUESIMIES Jaana Kalevo tuli SOLille

töihin suoraan koulun penkiltä. Merkonomi-opintojen

lomassa suoritettu työssäoppimisjakso

muuttui palveluesimiehen

vakituiseksi työpaikaksi koulun päätyttyä.

Jaana tuottaa siivous- ja ateriapalveluita

muun muassa Varkauden kaupungille ja

sen oppilaitoksille. Myös moni muu kunnan

kiinteistö on niin ikään Jaanan vastuulla.

Asiakkaana ovat myös Teboil-huoltamot,

joissa pidetään huolta sekä kiinteistöpalveluista,

että siivouksesta.

Jaana on suorittanut jo aiemmin siivousteknikon

erikoisammattitutkinnon ja,

kun monipalveluohjelma käynnistyi vuosi

sitten Varkaudessa, Jaana täydensi osaamistaan

SOLin kiinteistökoulutuksella.

– Kiinteistöpalvelut eivät olleet minulle

tuttuja ennestään ja opiskelen niitä koko

ajan lisää. Esimerkiksi tietokonejärjestelmien

sisäistäminen otti oman aikansa.

Palvelualalla kaikkein tärkein resurssi

on Jaanan mielestä osaava ja hyvinvoiva

henkilöstöä.

– Kiinteistönhoito ja siivous ovat sellaisia

töitä, joissa jokainen päivä aloitetaan

alusta. Vaikka joku käytävä olisi siivottu

kuinka hyvin eilen, tai pihoista poistettu

roskat, pitää työ tehdä taas tänään ja huomenna

uudelleen yhtä hyvin.

– Esimiehen työnkuvaan kuuluvat moninaiset

tehtävät, kuten henkilöstöhallinto,

asiakkuuksien kokonaisvaltainen hoito,

henkilöstön perehdyttäminen ja kouluttaminen,

toiminnan suunnittelu ja budjetointi.

Parasta työssä Jaanan mukaan on

se, että hän tapaa päivittäin paljon erilaisia

ihmisiä.

– Työpäivät ovat aina erilaisia, joten pitkästymään

ei ehdi.

Jaanan elämänpiiriin kuuluu SOLilaisuuden

lisäksi perhe: puoliso ja neljä teiniikäistä

lasta. Elämän eri osa-alueiden välillä

pallottelu on välillä haasteellista, mutta

Jaanan reseptillä kaikesta on selvitty:

– Positiivinen asenne kantaa pitkälle.

MAARET LAUNIS

’’

Parasta työpäivässä

on se, että tapaa

päivittäin erilaisia

ihmisiä.

www.sol.fi

41


esimieheksi valitaan se, joka on tehtävän

työn paras osaaja ja jolta voi tarvittaessa

pyytää ohjeita. Tulevaisuudessa

eri tehtäviin voidaan saada asiantuntijaosaamista

muualta SOL -osaajaverkostosta

ja esimiehen tärkeiksi tehtäviksi

muodostuvat asiakkaan tarpeiden

ymmärtäminen ja osaajista koostuvan

SOL-työyhteisön hyvän ja innostuneen

asiakaspalveluasenteen varmistaminen.

– Meistä löytyy uusiutuvaa aurinkoenergiaa,

ja haluamme viedä sitä asiakkaidemme

luo pilvisenäkin päivänä,

hän toteaa hymyillen.

Haastamme itsemme

ja asiakkaat

Lindeman toteaa, että yhteiskunta

muuttuu hurjaa vauhtia muutenkin ja

palvelualan on pysyttävä mukana kehityksessä.

– Muutos ei ole tietenkään helppo.

Sen eteen pitää nähdä paljon vaivaa,

ja monet meistä joutuvat menemään

mukavuusalueidensa ulkopuolelle

ottaessaan haltuun uusia asioita. Se

on haaste sekä esimiehillemme että

palveluvastaaville, ja myös asiakkaillemme.

’’

Moniosaaminen on

nykyaikaa.

Nyt syntyy täysin

uudenlaisia

työpaikkoja.

Olen opiskellut moniosaajaksi

siivouspalvelut

+ kiinteistöpalvelut

+ ateriapalvelut

+ aulapalvelut

PALVELUESIMIES Marja Toikka on pitkän linjan

siivousammattilainen. Hän on toiminut

siivousalalla yli 30 vuotta, joista viimeiset

kahdeksan SOLilla. Palveluesimiehenä hän

vastaa oman alueensa kiinteistöjen siivouspalvelujen,

kiinteistöpalvelujen lisäksi aulaja

ateriapalvelujen sujumisesta. Kyseessä

on siis todellinen moniosaaja.

– Olen koulutukseltani siivousteknikko.

Nämä muut palvelualueet on pitänyt vaan

opetella yksi kerrallaan.

Marja ei ole huolissaan vastuualueensa

laajuudesta.

– Tulevaisuudessa häämöttävät uudet

koulutukset. Seuraavaksi perehdyn kiinteistöhuoltoon.

Vaikka alaisten työnkuva on tunnettava

hyvin, on oltava perillä myös oman työnkuvan,

eli johtamisen yksityiskohdista. Siksi

Marja on suorittanut SOLissa johtamisen

erikoisammattitutkinnon.

– Olen innoissani kaiken uuden oppimisesta.

Jos aika riittäisi, niin kouluttautuisin

aina vaan lisää ja lisää.

Päivät täyttyvät vuorolistojen suunnittelusta,

koulutuksista ja tietysti asiakaskäynneistä.

– Vastuualueeni on maantieteellisesti

laaja, ja alaisiakin on melkein 90, joten työ

ei tekemällä lopu.

Marjan vastuulla on hotellien, markettien

sekä logistiikkakeskusten lisäksi myös

poikkeuksellisten kohteiden, kuten Iittalan

lasitehtaan ja VR:n lähijunien siivouspalvelut.

Kiinteistöpalveluja Marja hoitaa esimerkiksi

Riihimäen ostoskeskuksissa ja tuotantolaitoksissa.

Kohteita on paljon, mutta

onneksi Marjan vasempina ja oikeina käsinä

toimii joukko osaavia palveluohjaajia.

– He opastavat palveluvastaavia ja tekevät

sijaisuuksia.

Parasta SOLilaisuudessa on Marjan

mielestä se, että saa olla tekemisissä

monenlaisten ihmisten kanssa. Marja on

ensimmäiseltä koulutukseltaan monivaiheompelija,

mutta työ Valtion pukutehtaalla

ei enää kiinnostanut, kun automatiikka

korvasi ihmisen.

– Kun piti alkaa jutella tietokoneille, niin

ajattelin, että tämä riittää minulle. Puhun

mieluummin elävän ihmisen kanssa!

Ihmisten kanssa työskentelyssä on tietysti

myös haasteensa. Kun alaisia tulee eri

kulttuureista, ei yhteisiä pelisääntöjä voi

ottaa itsestäänselvyytenä. Monelle alaiselle

saattaa tulla yllätyksenä, että esimies onkin

nainen. Samaten selkeät työajat ovat joskus

aiheuttaneet päänvaivaa.

–Joskus joku saattaa ihmetellä, että

mitä väliä, milloin tullaan töihin, kunhan

työ tulee tehdyksi. Silloin pitää muistuttaa,

että työajat ovat tämän talon tapa.

Kulttuurieroja ei kuitenkaan tarvitse

pelästyä. Marja on ratkaissut epäselvyydet

kirjoittamalla järjestyssäännöt selkeästi

kaikkien näkyville, myös englanniksi. Silloin

ei kummankaan osapuolen tarvitse arvailla,

– Olen innoissani kaiken uuden oppimisesta,

palveluesimies Marja Toikka kertoo.

miten homma hoidetaan.

Marjan vapaa-aika kuluu neljän lapsen,

11 lapsenlapsen ja yhden lapsenlapsenlapsen

kanssa peuhatessa.

– Pikkuisista saa pian muodostettua

oman jalkapallojoukkueen, hän vitsailee.

Omalla mökillä puuhaaminen ja luonnossa

liikkuminen yhdessä puolison kanssa

ovat Marjalle rakkaita harrastuksia. Marjaämpärin

tai kalastusvavan kanssa arjen

huolet unohtuvat mukavasti.

MAARET LAUNIS

42 www.sol.fi


Lindeman arvelee, että monien asiakkaiden

kalentereista löytyy ainakin

kymmenen kohdan tehtävälista niin

isommista kuin pienemmistäkin asioista,

joita kukaan yrityksessä ei ehdi

hoitamaan.

– Me haluamme olla avuksi ja hoitaa

asiat kuntoon niin, että asiakkaamme

voivat rauhassa keskittyä omaan työhönsä.

Moniosaajina pystymme siihen.

Muutamissa kohteissa on jo kokeiltu

uutta toimintatapaa ja asiakkailta tullut

palaute on ollut hyvin myönteistä.

– Olemme saaneet kiitosta siitä, että

palvelumme on joustavampaa kuin

aiemmin.

Moniosaajista tulee huippuja

Palvelualalla monet työpaikat ovat

perinteisesti olleet osa-aikaisia ja kukin

työntekijä on huolehtinut oman alansa

tehtävistä. Lindeman kertoo, että tähän

ongelmaan on etsitty alalla ratkaisua jo

vuosia.

– Aurinkokuntaan tulee nyt täysin

uudenlaisia työpaikkoja. Moniosaajamme

osaavat useita erilaisia palvelualan

tehtäviä, ja voimme tarjota yhä useammalle

työntekijällemme kokopäiväistä

työtä ja mahdollisuuden parempiin

ansioihin.

– Näitä tehtäviä ei voi edes nimetä

perinteisesti, hän lisää.

Lindeman korostaa, että ammattiosaaminen

pysyy monialaisuudesta

huolimatta vahvana.

– Meillä aina arvostettu perusosaamista,

ja SOLilaiset saavat koulutuksen

uusiin tehtäviinsä. Haluamme, että

moniosaajat ovat alansa huippuja.

– Kaikkien työtehtävät eivät tietenkään

muutu, vaan aina tulee olemaan

Diplomi-insinööriltä hoituu myös vartijan työt

Aamuisin käyn läpi kiinteistön sekä huoltomiehen

että vartijan näkökulmasta,

palveluvastaava Olek Laamonen kertoo.

kiinteistönhoito

+ vartiointi

MAARET LAUNIS

PALVELUVASTAAVA Olek Laamonen päivitti

itsensä SOLilaiseksi moniosaajaksi vuosi

sitten. 60-vuotias LVI-alan diplomi-insinööri

kouluttautui vartijaksi laajentaakseen

ammatinkuvaansa. Tätä nykyä Olekin työtehtäviin

kuuluvat konalalaisten kiinteistöjen

huoltotehtävien lisäksi vartijan työt.

– Työpäiväni koostuvat enimmäkseen

huoltotöistä, mutta tässä talossa tarvitaan

myös pätevää vartijaa, joka pitää huolta

turvallisuudesta.

Olekin työpäivä alkaa aamukierroksella,

jonka aikana hän käy kiinteistön läpi sekä

huoltomiehen että vartijan näkökulmasta.

Herkästi saattaisi ajatella, että kuka

tahansa huoltoalan ammattilainen pystyisi

oman työn ohessa tarkkailemaan talon

tapahtumia, mutta Olek kertoo vartijankoulutuksen

tulleen tarpeeseen.

– Vartijan pitää tuntea oman alan lainsäädäntöä,

osata ensiapua, hallita itsepuolustusta

ja kiinniottotilanteita, Olek listaa.

Vartijan läsnäololla on merkittävä vaikutus

kiinteistön rauhallisuuteen. Olekin

huoltamassa rakennuksessa palvelevat

lähikauppa ja lääkärikeskus, joten ihmisiä

tulee ja menee, ja välillä ilmenee järjestyshäiriöitä.

– Kun hoitaa huoltohommia vartijantakki

päällä, ihmiset ymmärtävät, että kiinteistössä

liikkuu joku, joka pitää silmällä. Se

karsii tihutöiden tekijöitä.

Korkeasti koulutetulle Olekille vartijantutkinnon

suorittaminen ei ollut mikään

läpihuutojuttu. Latvian polyteknisestä

yliopistosta vuonna 1981 valmistunut Olek

sanoo, että jos nuorempana saattoikin

läpäistä tentit vilkaisemalla kirjaa edellisenä

iltana, tällä kertaa opiskeluun piti

suhtautua toisin.

– Pänttäsin joka ilta töiden jälkeen lainsäädännön

yksityiskohtia. Aika rankka urakka

kuusikymppiselle, Olek nauraa.

Olek on tehnyt uransa kiinteistöhuoltoalalla,

josta viimeiset kuusi vuotta SOLin

palveluksessa. Tulevaisuushorisontissa

paistaa niin ikään tuttu punakeltainen

aurinko, sillä työvuosia on vielä edessä

vähintään kolmisen vuotta. Olek viettää

vapaa-aikaa vaimonsa sekä kahden aikuisen

lapsensa seurassa, keskittyen silloin tällöin

seuraamaan lempilajiaan jalkapalloa.

MAARET LAUNIS

’’

Tässä talossa

tarvitaan myös

pätevää vartijaa.

www.sol.fi

43


myös paljon SOLilaisia, jotka hoitavat

vain yhtä työtehtävää ja joiden työtehtävissä

pitkälle kehittynyt erityisammattitaito

korostuu.

Luokkahuoneista maailmalle

Lindeman kertoo, että muutoksessa

hyödynnetään jo olemassa olevaa

SOLin vahvaa koulutusosaamista.

– Tälläkin hetkellä meiltä voi valmistua

peräti 27 ammattiin, eli monelle

alalle on jo olemassa valmis koulutusohjelma.

Päivitämme jatkuvasti

koulutuksien sisältöjä, ja parhaillaan

rakennamme omaa laajaa verkko-oppimisympäristöä.

Lindeman uskoo, että tulevaisuudessa

opiskeluja suoritetaan entistä enemmän

työpaikoilla, asiakkaiden luona.

– Perinteisen luokkaopetuksen rinnalle

tulee enemmän etäopintoja sekä

parhaiden käytäntöjen etsimistä ja jakamista

edelleen.

– Tekninen kehitys on tällä hetkellä

niin vauhdikasta, että voimme vain

arvailla minkälaisia uuden tietotekniikan

sovelluksia meillä on käytössä neljän

vuoden päästä ja kuinka monin eri

tavoin voimme hyödyntää niitä. Haluamme

olla kehityksen kärjessä.

Haaste seikkailuun

– Nyt etsimme joukostamme niitä,

jotka haluavat lähteä heti aktiivisesti

mukaan tähän kehitykseen.

Pekka Lindeman vertaa meneillään

olevaa muutosta löytöretkeilyyn ja toteaa,

että tärkeintä on liikkeelle lähtö.

– Me ihmiset olemme erilaisia ja

aina on ollut niitä, jotka ovat uskaltaneet

lähteä ensimmäisinä matkaan,

tietämättä siitä, mitä edestänsä löytävät.

Kokonaiset valtiot ovat rikastuneet

näin - löytöretkeilemällä.

– Kotonahan me kaikki olemme jo

moniosaajia. Hoidamme sujuvasti yhtä

lailla niin ateriahuoltoa, pyykinkäsittelyä,

siivousta kuin pihatöitäkin. Meidän

pitää vain viedä tämä sama ajattelu

työpaikalle.

– Jokaisen tulee miettiä, mitä me

voimme tehdä paremmin huomenna

tai ensi viikolla.

– Haluamme kannustaa mukaan

kaikkia SOLilaisia, jotka eivät pelkää

epämukavuusalueille siirtymistä. Varma

palkinto on ainakin monialainen

osaaminen, jolle on varmasti käyttöä

tulevaisuuden työelämässä, Lindeman

toteaa lopuksi. l

’’

Asiakas hyötyy

monin eri tavoin.

PALVELUVASTAAVA Silva Kuusmann on työskennellyt

moniosaajana viime toukokuusta

lähtien, jolloin hän ryhtyi opiskelemaan

siivoustyön lisäksi kylmäkön tehtäviä. Nykyisin

Silvan työpäivät alkavat perusteellisella

siivouksella Hyvinkään hotelli Cumuluksen

tiloissa, josta hän siirtyy vähän ennen lounasaikaa

Hyvinkään Lämpövoiman toimipisteeseen

tarjoilemaan lounaan Lämpövoiman

työntekijöille.

– Lounas lähetetään meille keskuskeittiöstä,

joten vastuullani on laittaa kaikki

kauniisti esille ruokailijoita varten, ja lopuksi

siivota pöydät ja keittiö, Silva kertoo laajentuneesta

työnkuvastaan.

Iltapäivällä hän siirtyy takaisin Cumulukseen

tarkistamaan, onko hotellissa vielä

jotakin tehtävää. Silvan vastuulla on yhden

kokonaisen kerroksen huoneiden siistiminen.

Kerroshoitajan työ on hyvin itsenäistä

ja lounaan tarjoilu on tuonut siihen mukavaa

vaihtelua.

– Kun työt vaihtuvat päivän mittaan, ei

yhteen hommaan ehdi kyllästyä. Vaihtelu

virkistää!

Silva muutti Virosta Suomeen kolme

vuotta sitten. Virossa hän työskenteli kansallisessa

käräjäoikeudessa toimistotyöntekijänä,

mutta lasten itsenäistyttyä Silva

päätti kokeilla onneaan paremmin palkatuilla

suomalaisilla työmarkkinoilla.

Silvan alkuperäinen koulutus liittyy aivan

muihin asioihin kuin hotellihuoneen puhtaanapitoon

tai lounaskattauksen hienouksiin:

hän on koulutukseltaan ammattikoulupohjainen

koti-ja maatalouseläinteknikko.

Jatkokouluttautuminen keittiötöihin tuli

siis tarpeeseen. SOLilla moniosaajaksi kouluttautumisessa

käytäntö ja teoria kulkevat

käsi kädessä.

– Opin samalla kun teen töitä. Kouluttautumiseni

päätyy osatutkintosuoritukseen,

joka on joulun alla, Silva kertoo.

Ja vaikka työtehtävät taas tulevaisuudessa

muuttuisivat, koulutus ei varmasti

valu hukkaan, vaan suurkeittiössä opittuja

tietoja ja taitoja voi varmasti hyödyntää

monessa yhteydessä.

– Kaikki osaaminen on aina kotiin päin.

Työpäivän jälkeen Silva viettää aikaa

miesystävänsä kanssa, käy uimassa ja vierailee

silloin tällöin Virossa tervehtimässä

lapsiaan ja lapsenlapsiaan.

MAARET LAUNIS

MAARET LAUNIS

siivouspalvelut

+ ruokahuolto

Lounaan tarjoilu tuo kerroshoitajan työhön

mukavaa vaihtelua, palveluvastaava Silva

Kuusman kertoo.

44 www.sol.fi


Auringon

alla

Arvot kantavat meitä

SOL ei olisi noussut yksittäisestä

siivousliikkeestä arvostetuksi monipalveluyritykseksi

ilman käytännön

arvojen antamaa tukevaa pohjaa.

SOLin asiakastyytyväisyys ja henkilöstön

tyytyväisyys ovat huippuluokkaa.

Arvomme ovat aurinkoisen tyytyväinen

asiakas, iloinen työntekeminen,

luotettavuus, arkiluovuus ja yrittäjyys.

Nämä arvot ovat olleet samat koko

SOLin historian ajan.

AURINKOISEN TYYTYVÄINEN ASIAKAS

on kaiken toimintamme tavoitteena.

Hyvä palvelu tuo hyvänolon tunnetta

asiakkaalle ja työntekijälle. Se tarkoittaa

hyvää laatua.

ILOINEN TYÖNTEKEMINEN syntyy siitä,

että työntekijä kokee itsensä tärkeäksi

osaksi työyhteisöä, ja hän saa koulutusta,

kannustusta, palautetta ja

työuran kehitysmahdollisuuksia niin,

että voi tuntea onnistumisen iloa.

LUOTETTAVUUS merkitsee sitä, että

lupaukset pidetään. Asiakas voi luottaa

meihin, työntekijämme voivat

luottaa esimiehiinsä ja me luotamme

palveluvastaaviimme.

ARKILUOVUUS tarkoittaa sitä, että

jokainen meistä on aloitteellinen ja

luova. Kannustamme luovuuteen

tavoite- ja kehityskeskusteluissa,

kehitysryhmissä ja erilaisissa aloitekampanjoissa.

JOHTAMISFILOSOFIAMME perustuu

positiiviseen, aurinkoiseen ihmiskuvaan.

Jokainen meistä haluaa

kehittää itseään ja työtään ja olla siinä

hyvä. Henkilöstön kehittäminen,

tavoitteiden asettaminen ja palkitseminen

ovat suunniteltu näiden periaatteiden

mukaisesti. Avaintekijöitä

ovat vastuun ja päätöksenteon siirtäminen

mahdollisimman alas, turhan

byrokratian välttäminen, johtaminen

tavoitteiden avulla, avainalueiden

seuranta, palkitseminen sekä luovuuteen

ja positiivisuuteen kannustaminen.

Ihminen on onnellisimmillaan

silloin, kun hän on onnistunut

jossain, pystynyt sellaiseen, mihin ei

olisi ensin uskonut pystyvänsä.

Aurinkoisin palveluterveisin,

PEPPI KAIRA

Peppi Kaira on SOLin

palveluyritysten emoyhtiö

SOLEMO Oy:n ja SOL

Pesulapalvelut Oy:n

toimitusjohtaja.

’’

Tyytyväisyys

työpaikalla heijastuu

koko elämään.

YRITTÄJYYS on tärkeää. Olemme

onnistuneet silloin, kun jokainen

meistä palvelee asiakasta parhaalla

mahdollisella tavalla aivan kuin hoitaisi

omaa yritystään.

www.sol.fi 45


VINJETTI

(Ylh.) SOL vastaa Neste Oilin Kilpilahden jalostamolla siivous- ja

postituspalveluista. Jalostamo on yksi hankkeeseen valituista esimiesalueista.

– Olemme tehneet yhteistyötä kolme vuotta, ja kaikki

on pelannut hyvin. Asiakkaana me hyödymme siitä, että työntekijät

ovat tyytyväisiä, Neste Oilin kehityspäällikkö Esko Koho

(oik.) kertoo. Vierellä SOLin palvelujohtaja Tuomo Toropainen.

(Oik.) – Onnen reppuun on tarkoitus löytää uusia, työhyvinvointia

tukevia toimintamalleja ja käytäntöjä, konsultit Päivi Frantsi

(vas.) ja Satu Kaski kertovat.

(Alh.) Neste Oilin Kilpilahden esimiehet ensimmäisessä Onnen

reppu -hankkeen tapaamisessa.

46 www.sol.fi


TYÖHYVINVOINTI

’’

Vuoden aikana

järjestetään

neljä työpajaa.

Nosta Onnen

reppu selkään

Onnen reppu -hanke starttasi syyskuun alussa

lupaavasti. Vuoden aikana hiotaan työhyvinvoinnin

kehittämismalleja kahden piirin alueella ja tavoitteena

on löytää hyviä työkaluja kaikkien käyttöön.

TEKSTI VEERA SALOHEIMO KUVAT TIMO PORTHAN

Syksy alkoi SOLissa Onnen

repun nostamisella selkään,

kun samanniminen työhyvinvointihanke

käynnistyi

infotilaisuuksilla. Hankkeeseen

on valittu SOLin Uudenmaan ja

Kaakkois-Suomen piirit ja niistä kummastakin

neljä esimiesaluetta.

Suunnittelutyössä ovat olleet mukana

esimiehet, työhyvinvointipäällikkö ja

työsuojeluvaltuutettu. Asiantuntijoina

ja vetäjinä toimivat konsultit Satu

Kaski ja Päivi Frantsi.

– Hankkeessa pyritään vahvistamaan

henkisiä, sosiaalisia ja fyysisiä voimavaroja

lisääviä tekijöitä ja toisaalta puuttumaan

niihin tekijöihin, jotka ovat

haitaksi terveydelle ja hyvinvoinnille,

psykologian tohtori Satu Kaski kertoo.

Vuoden aikana järjestetään neljä

työpajaa pioneereina toimiville työtiimeille.

Esimiehet sekä tiimeistä työhyvinvointimentoreiksi

valitut palveluvastaavat

saavat valmennusta tehtäviinsä.

Hanketta suunnitellessa on koottu

tietoa sairauspoissaoloista, vaihtuvuudesta,

tapaturmista ja työilmapiiristä.

Hankkeen alussa työntekijöille tehdään

työuupumus-, työnimu- ja hyvinvointimittauksia

ja nämä mittaukset toistetaan

hankkeen päättyessä.

– SOLin hyvinvointiohjelman SOL

Lifen tavoitteena on auttaa esimiehiä

ja työntekijöitä voimaan hyvin ja jaksamaan

turvallisessa työssä. Nyt käynnistetyn

Onnen reppu -hankkeen avulla

pyritään tukemaan työhyvinvointia,

työn imua ja pitkäaikaisterveyttä sekä

vähentämään henkilöstön vaihtuvuutta.

Onnen reppuun on tarkoitus löytää

uusia toimintamalleja ja käytäntöjä,

SOLin henkilöstö-ja lakiasianjohtaja

Timo Sairanen kertoo.

Asiakkaat hyötyvät

Neste Oilin Kilpilahden jalostamo on

yksi hankkeeseen valituista esimiesalueista.

Neste Oilin kehityspäällikkö

Esko Koho kertoo, että SOL vastaa

jalostamolla siivouksesta ja postituspalveluista.

Pilotissa on myös kaasuvuotoja

havaitsevan ja turvallisuutta lisäävän

kaasuilmaisinhaistelijan huolto.

– Olemme tehneet yhteistyötä kolme

vuotta, ja kaikki on pelannut hyvin. Toimintaa

on arvioitu ja kehitetty yhdessä.

Kohon mukaan Neste Oil on hyvillään

siitä, että Kilpilahden SOLilaiset

ovat mukana työhyvinvointihankkeessa.

– Hyödymme siitä, että työntekijät

ovat tyytyväisiä. Vaihtuvuuden väheneminen

on myös erinomainen tavoite, se

helpottaa toimintaamme.

Arvosta muita ja työtäsi

Onnen repun tavoitteena on työhyvinvoinnin

tukeminen, pitkäaikaisterveyden

vahvistaminen ja työurien pidentäminen.

– Haluamme tuottaa uusia toimintamalleja

ja luoda uusia välineitä hyvinvoinnin

ylläpitämiseen, esimiesten ja

www.sol.fi

47


Ensimmäinen koulutuspäivä on takana. Kuvassa SOLilaiset (vasemmalta oikealle) Jouni Eskelinen, Jouni Tanninen, Johanna Flinkman, Mohamed

Sheikh, Timo Turunen, Jari Mattila ja Katarina Nelimarkka.

työyhteisön väliseen yhteistyöhön sekä

työntekijän arkeen, Kaski kertoo.

– Toimintamallit ja -menetelmät voivat

liittyä johtamisessa esimerkiksi työn

vaatimusten ja voimavarojen tasapainottamiseen

tai vuorovaikutustaitoihin.

Työyhteisötasolla ne vaikuttavat keskinäiseen

arvostukseen tai yhteistyön

tekemisen tapoihin.

Hankkeen aloitustilaisuus järjestettiin

syyskuun alussa Neste Oilin Kilpilahden

jalostamolla, jonne kokoontuivat

ensin Kilpilahden SOLilaisten

porukka ja myöhemmin YLE Pasilan

tiimi.

– Tunnelma on ollut kevyt ja kiva,

kuvailee Kaski hankkeen vastaanottoa.

Tiimipeli jatkuu sählykentällä

Palveluesimies Johanna Flinkman

johtaa Kilpilahdessa työskentelevää

reilun 50 SOLilaisen porukkaa. Hänen

tiiminsä valikoitui mukaan esimerkkinä

hyvästä työhyvinvoinnista, josta muut

voivat ottaa mallia.

– Innolla ja mielenkiinnolla olemme

mukana hankkeessa. Jo avauspäivä oli

tosi hyvä. Aloimme heti ideoimaan,

mitä voisimme tehdä yhteisöllisyyden

kehittämiseksi. Keksimme, että voisimme

pelata yhdessä vaikka sählyä tai

harrastaa jotain muuta kaikille sopivaa

liikuntamuotoa.

Flinkman on työskennellyt SOLilla

neljä vuotta. Helsinkiläisnainen aloitti

Messukeskuksen palveluesimiehenä ja

siirtyi vajaan vuoden jälkeen töihin Kilpilahteen

Porvoon lähelle. Hän kertoo

viihtyvänsä hyvin.

– Työ on tosi vaihtelevaa ja mielenkiintoista,

täällä ei pääse tylsistymään.

Tykkään paljon yhteistyöstä nesteläisten

kanssa. Uusia ideoita tutkitaan ja

niihin tartutaan yhdessä. Työmme on

tärkeää heille.

Flinkman kiittää hyvästä tuesta esimiestään

palvelujohtaja Tuomo Toropaista,

joka niin ikään pitää Onnen

reppua erinomaisena hankkeena.

– Työhyvinvoinnin edistäminen on

hyödyksi kaikille. Toivomme, että hanke

poikii uusia oivalluksia ja hyviä työkaluja

kaikkien käyttöön. Kaikki työntekijät

voivat osallistua ideointiin.

Olemme kaikki vastuussa

Katarina Nelimarkka on ollut

SOLilla töissä yli 10 vuotta. Hän toimii

Uudenmaan piirin työsuojeluvaltuutettuna.

Onnen reppu -hankkeessa

työntekijöiden edustajana toiminut

Nelimarkka muistuttaa, että jokainen

on vastuussa oman työyhteisönsä

hyvinvoinnista.

– Haluan korostaa sitä, että kaikilla,

niin työntekijöillä kuin esimiehillä,

on vastuu omasta käyttäytymisestään.

Jokaisen tulisi levittää ja kartuttaa

hyvää mieltä omassa työyhteisössään.

Myötätunto ja kuuntelu ovat tärkeitä

asioita arjen vuorovaikutuksessa.

– Työhyvinvointi on omien päätösten

tulosta. Pitää muistaa huolehtia omasta

fyysisestä ja psyykkisestä kunnostaan.

Elämä ei ole vain työtä. Hyvinvoivalla

ihmisellä työ ja vapaa-aika ovat tasapainossa.

– Itse viihdyn taideharrastusten

parissa. Teatterissa tai konserteissa

poistuvat murheet. Harrastukset tarjoavat

virikkeitä sekä paikan uuden oppimiseen

ja intohimoon. l

48 www.sol.fi


HENKILÖSTÖ

SOLin palveluohjaaja-tutorit

Heidi Kivinen

(oik.) ja Reet

Rebane sekä

palvelujohtaja

Anne-Maarit

Pusa-Heittola

tapasivat koulutustilaisuudessa

Prismassa.

– Opimme

paljon myös

toisiltamme

näissä tapaamisissa,

he

kehuvat.

Tutor opastaa

ja innostaa

Suurin osa oppimisesta tapahtuu työtä tekemällä ja palautetta kuuntelemalla.

Koulutetut tutorit opastavat SOLissa työtehtäviä uusille palveluvastaaville.

TEKSTI JAANA RYYNÄNEN KUVA MIKA MÄKI

Tutor on vertaiskouluttaja,

joka yhdessä ohjaajan ja

esimiehen kanssa huolehtii

osaamisen kehittämisestä

asiakaskohteissa. Tutoreilta

edellytetään oman ammatin hyvää hallintaa

ja tarpeeksi teoreettista osaamista,

esimerkiksi oman alan ammattitutkintoa.

He osaavat kertoa, miten työ

tehdään turvallisesti ja terveellisesti.

SOL on käyttänyt tutoreita työnopastajina

jo vuodesta 1998.

Tutorit toimivat myös lähikouluttajina.

Asiakaskohtaisilla koulutuksilla

varmistetaan ammatillisen osaamisen

kehittyminen.

Monelle palveluvastaavalle tutorin

työ on ensimmäinen askel uralla

’’

Uutta tietoa pitää

annostella oikein.

www.sol.fi

49


eteenpäin. Palveluohjaajat puolestaan

saavat tutorkoulutuksissa lisää eväitä

työnsä hoitamiseen.

Tamperelainen palveluohjaaja Heidi

Kivinen halusi kehittää taitojaan.

– Ohjaajan tehtäviin kuuluu myös

työnopastus. Ryhdyin miettimään,

voisinko vaikuttaa esimerkiksi henkilökunnan

vaihtuvuuteen omaa toimintaani

kehittämällä. En ollut varma,

perehdytänkö oikein, hän sanoo.

Ennen tehtävään ryhtymistä tutorit

suorittavat koulutuksen, jossa harjoitellaan

opastamista ja perehdytään siihen,

miten aikuiset oppivat. Kivinen

kertoo koulutuksesta olleen paljon

hyötyä.

– Koulutuksessa huomasin, miten

tärkeää on jäsennellä ja annostella tietoa.

Sain koulutuksessa selkeän kuvan,

miten työntekijöitä perehdytetään.

Aikaisemmin saatoin itse innostua

asiasta niin kovasti, että opastettava ei

pysynyt mukana. Nyt osaan arvioida

paremmin omaa toimintaani perehdyttäjänä.

Tampereen seudulla tutoreihin

satsataan. Keväällä valmistui parikymmentä

tutoria, ja loppuvuodesta heitä

koulutetaan lisää. SOLin tutorkoulutus

on pituudeltaan viisi päivää, joihin

sisältyy neljä lähipäivää ja yksi etäopiskelupäivä.

Tulokset puhuvat puolestaan

Vaikka tutorkoulutus onkin suuri

rahallinen satsaus, palvelujohtaja

Anne Maarit Pusa-Heittola vakuuttaa

tulosten puhuvan puolestaan.

– Saamme tyytyväisiä asiakkaita ja

työhönsä sitoutuneita palveluvastaavia.

Tutorit ovat valtavan tärkeitä meille.

Toivon, että tulevaisuudessa he yhä

enemmän hoitavat uusien työntekijöiden

opastusta. Ohjaajat varmistavat,

että perehdytys on hoidettu kunnolla

ja osallistuvat siihen omalta osaltaan.

Esimies toki kantaa kokonaisvastuun

perehdytyksestä, mutta kun työ delegoidaan

oikein, hänelle jää enemmän

aikaa asiakaskohteiden kehittämiseen

ja asiakkuuden hoitamiseen. Pidän

erittäin tärkeänä myös sitä, että

pystymme kasvattamaan ihmisten

ammatillista osaamista. He kasvavat

vähitellen uusiin, entistä vaativampiin

tehtäviin. Tässä olemme mielestäni

onnistuneet hyvin.

Tutoreiden ammatillista osaamista

kehitetään säännöllisesti. Kerran vuodessa

heille järjestetään kehityspäivät,

jossa uusin tieto ja menetelmät saadaan

nopeasti käytäntöön. Tänä vuonna

opiskeltiin, mistä sisäinen motivaatio

ja innostus työhön syntyvät.

Työelämä muuttuu koko ajan yhä

kansainvälisemmäksi. Monet tutorit

ovat kielitaitureita, jotka suomen lisäksi

puhuvat esimerkiksi viroa ja venäjää.

Työntekijä saa tarvittaessa opastusta

ja apua omalla kielellään. Sekin on

välittämistä ja luo osaltaan hyvinvointia

työyhteisöön. Niukallakin suomen kielen

taidolla pääsee usein hyvin alkuun,

koska apua löytyy tarvittaessa omalla

kielellä. Yksi kielitaitureista on palveluohjaaja

Reet Rebane, joka on suorittanut

myös SOLin tutorkoulutuksen.

– Käytän viroa tai englantia lähes

päivittäin työssäni. Yleensä virolaiset

osaavat suomea, mutta ammattisanasto

tuottaa aluksi vaikeuksia. Työsuhteen

alussa on muutenkin omaksuttava

paljon uusia asioita, ja voin viroksi

tai englanniksi varmistaa oppimisen.

Tutortoimintaa on myös SOLin

Pietarin ja Viron yrityksissä. l

’’

Tutorkoulutus tuo

selkeyttä omaan

työskentelyyn.

50 www.sol.fi


HYMYN VALOKEILASSA

Tarja tietää, tuntee ja tekee

TEKSTI ANNAMARI IRANTO KUVA KARI MARTIALA

– Asiakkaamme

Hotelli

Vuokatti on

juuri avaamassa

Vuokatti

Suites1:en ja

yhteistyömme

laajenee entisestään,

palvelupäällikkö

Tarja Rissanen

kertoo.

AAMU ON poutainen, mittari näyttää

seitsemää pakkasastetta. Lunta ei vielä

ole, mutta maisema on kuurainen ja

kaunis.

Tarja Rissanen on aloittanut varsin

tyypillisen työpäivänsä. Edessä on ajomatka

asiakkaan luo Hotelli Vuokattiin.

Kainuun alueen palvelupäälliköllä tulee

matkaa kaukaisimpiin kohteisiin suunnilleen

150 kilometriä suuntaansa, joskin

valtaosa asiakkaista on Kajaanissa,

missä SOLin toimistokin sijaitsee.

Tarjan aurinkoinen olemus, naurua

soliseva puhe ja mutkaton iloisuus

levittävät hyvää mieltä ympärilleen.

Tarja on ollut SOLin palveluksessa

nyt 10 vuotta. Aiemmin hän toimi yksityisyrittäjänä

pyörittäen rinneravintolaa

ja hotellia. Molempien yrityksiensä siivouspalvelut

hän hankki SOLilta.

Matkailuala on Tarjan intohimo, ja

laadukkaat siivouspalvelut ovat keskeinen

tekijä kilpailussa.

– Moni ei ehkä tule edes ajatelleeksi,

kuinka käsi kädessä nämä asiat kulkevat.

Yhden ihmisen pieni virhe voi

vaikuttaa koko alueen maineeseen. Jos

matkailija pettyy yksittäisen hotellihuoneensa

siisteystasoon, juttu leviää pian

siinä muodossa, että olipa siellä ja siellä

muuten kivaa, mutta hotellihuoneet

olivat siivottomia, Rissanen muistuttaa.

Rissanen uskoo Vuokatin imuun.

– Vetovoimainen perhekohde pärjää

monipuolisuudellaan, luottaa Rissanen.

Sotkamossa Nuasjärven rannalla

kohoava matkailukeidas täydentyy ensi

keväänä, kun upouusien tornisaunojen

rinnalle rakennetaan toinen huoneistokohde.

Hotelli Vuokattiin hiljattain tehty

laajennus on jo lisännyt hotellin ja

SOLin yhteistyötä. Pian aukeava uusi

’’

Matkailuala on

intohimoni.

huoneistokohde tarvitsee SOLilaisia

tekemään rakennustöiden loppusiivouksen

ja tuo töitä myös varauskirjan

täyttymisen myötä.

– Hienoa, että uusia investointeja

tehdään! Toivotan täydestä sydämestäni

menestystä Hotelli Vuokatin laajentumiselle.

Kun joku menee rohkeasti

eteenpäin, siitä hyötyvät kaikki, alueen

hyvin tunteva Rissanen iloitsee.

– Omassa työssäni parasta ovat

ihmisten kanssa tekeminen ja päivien

erilaisuus.

Syntyperäinen sotkamolainen pääsee

työssään toteuttamaan itseään

monipuolisesti, sillä hän hoitaa osin

myös myyntityötä. ”Tavallisen ehtiväinen

ihminen”, kuten hän itseään

kuvaa, rentoutuu joogan lisäksi sauvakävellen,

hiihtäen ja kalastellen. Oma

koti järven rannalla tarjoaa hienot puitteet

ulkoilulle. Yksi Rissasen rakkaista

harrastuksista on myös toiminta Lions

Clubissa, jonka presidenttinäkin hän

on toiminut – ensimmäisenä naisena,

tietenkin. l

www.sol.fi

51


SOL

Monipalvelut

yhdistää saumattomasti

jokaiselle asiakkaalle sopivan

palvelukokonaisuuden.

Osaava ja innovatiivinen palvelualan

perheyritys tuottaa

yrityksille monipuolisia

siivous-, toimitila-, kiinteistönhoito-,

pesula-, turvallisuus-

ja henkilöstöpalveluja.

Kuluttaja-asiakkaita palvelevat

aurinkoiset SOL pesulat.

Kansainvälinen SOL toimii

Suomessa, Ruotsissa, Baltiassa

ja Venäjällä.

Puhelin 020 5705

myynti@sol.fi, www.sol.fi

Siivouspalvelut

Toimitilapalvelut

Kiinteistöpalvelut

Turvallisuuspalvelut

Henkilöstöpalvelut

Pesulapalvelut

www.solisti.fi

Facebook: www.facebook.com/solpalvelut

Twitter: @SOLPalvelut, @SOLPesula, @solhepa

Instagram: instagram.com/solpalvelut

Linkedin: www.linkedin.com/company/sol-group

Youtube: www.youtube.com/solpalvelut

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!