Views
7 months ago

Sony VPCZ23V9R - VPCZ23V9R Mode d'emploi Polonais

Sony VPCZ23V9R - VPCZ23V9R Mode d'emploi Polonais

Dostosowywanie ustawień

Dostosowywanie ustawień komputera VAIO > Ustawianie hasła n124 N Jak dodać hasło startowe (hasło użytkownika) ! Przed dodaniem hasła użytkownika należy ustawić hasło komputera. 1 Włącz komputer i naciśnij kilkakrotnie klawisz F2, aż logo VAIO zniknie. Zostanie wyświetlony ekran konfiguracji systemu BIOS. Jeśli ten ekran nie zostanie wyświetlony, uruchom ponownie komputer i spróbuj jeszcze raz. ! Logo VAIO nie jest wyświetlane, jeśli opcja Ustawienia szybkiego uruchamiania BIOSu (Fast BIOS Startup Settings) w programie VAIO Control Center jest włączona. Wyłącz tę opcję w programie VAIO Control Center (strona 160). 2 Wpisz aktualne hasło, a następnie naciśnij klawisz Enter. 3 Naciśnij klawisz < lub , aby wybrać opcję Security i wyświetlić kartę Security, następnie wybierz opcję Set User Password i naciśnij klawisz Enter. 4 Na ekranie wprowadzania hasła, wpisz hasło dwukrotnie i naciśnij klawisz Enter. Hasło może składać się z maksymalnie 32 znaków alfanumerycznych (w tym odstępów). 5 Naciśnij klawisz < lub ,, aby wybrać opcję Exit, następnie wybierz opcję Exit Setup i naciśnij klawisz Enter. Po wyświetleniu okna z monitem o potwierdzenie naciśnij klawisz Enter.

Dostosowywanie ustawień komputera VAIO > Ustawianie hasła n125 N Jak zmienić lub usunąć hasło startowe (hasło komputera) 1 Włącz komputer i naciśnij kilkakrotnie klawisz F2, aż logo VAIO zniknie. Zostanie wyświetlony ekran konfiguracji systemu BIOS. Jeśli ten ekran nie zostanie wyświetlony, uruchom ponownie komputer i spróbuj jeszcze raz. ! Logo VAIO nie jest wyświetlane, jeśli opcja Ustawienia szybkiego uruchamiania BIOSu (Fast BIOS Startup Settings) w programie VAIO Control Center jest włączona. Wyłącz tę opcję w programie VAIO Control Center (strona 160). 2 Wpisz aktualne hasło, a następnie naciśnij klawisz Enter. 3 Naciśnij klawisz < lub ,, aby wybrać opcję Security i wyświetlić kartę Security, następnie wybierz opcję Set Machine Password i naciśnij klawisz Enter. 4 Na ekranie wprowadzania hasła wpisz aktualne hasło (jeden raz) i nowe hasło (dwa razy), a następnie naciśnij klawisz Enter. Aby usunąć hasło, pozostaw pola Enter New Password i Confirm New Password puste, a następnie naciśnij klawisz Enter. 5 Naciśnij klawisz < lub ,, aby wybrać opcję Exit, następnie wybierz opcję Exit Setup i naciśnij klawisz Enter. Po wyświetleniu okna z monitem o potwierdzenie naciśnij klawisz Enter.