Views
8 months ago

Sony VPCZ23V9R - VPCZ23V9R Mode d'emploi Polonais

Sony VPCZ23V9R - VPCZ23V9R Mode d'emploi Polonais

Środki ostrożności >

Środki ostrożności > Korzystanie z uwierzytelniania na podstawie linii papilarnych n150 N Korzystanie z uwierzytelniania na podstawie linii papilarnych ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Uwierzytelnianie na podstawie linii papilarnych nie zapewnia pełnego uwierzytelnienia użytkownika, ani pełnego zabezpieczenia danych czy sprzętu. Firma Sony nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy wynikłe z użycia lub niemożności użycia czytnika linii papilarnych. Szybkość rozpoznawania linii papilarnych zależy od warunków roboczych oraz zmienia się także w zależności od osoby. W przypadku konieczności zainicjalizowania wbudowanego urządzenia magazynującego, na przykład po wykonaniu naprawy szablony linii papilarnych zostaną utracone. Konieczne będzie ich ponowne zarejestrowanie. Obsługa i zarządzanie danymi związanymi z uwierzytelnianiem na podstawie linii papilarnych musi być realizowane na własne ryzyko użytkownika. Firma Sony nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek wady wynikające z obsługi i zarządzania danymi użytkownika. Czytnik linii papilarnych może działać nieprawidłowo lub może dojść do jego uszkodzenia w razie zarysowania jego powierzchni: ❑ ciężkim lub ostro zakończonym przedmiotem; ❑ drobnymi przedmiotami lub kurzem, na przykład przez przesunięcie po czytniku linii papilarnych zabrudzonym palcem. Przed skanowaniem linii papilarnych należy rozładować ładunki elektrostatyczne z palca, dotykając metalowego przedmiotu, zwłaszcza w czasie suchej pory (np. zimą). Elektryczność statyczna może powodować nieprawidłowe działanie czytnika linii papilarnych.

Środki ostrożności > Używanie modułu TPM n151 N Używanie modułu TPM ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Chociaż komputer jest wyposażony w funkcje zabezpieczeń TPM, funkcje te nie zapewniają pełnej ochrony danych i sprzętu. Firma Sony nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy i straty wynikające z korzystania z tych funkcji. Po zainstalowaniu pakietu Infineon TPM Professional Package w komputerze należy ustawić kilka haseł modułu TPM. Bez tych haseł nie będzie można przywrócić żadnych danych chronionych przez moduł TPM. Należy zapisać te hasła i przechowywać je w bezpiecznym, prywatnym miejscu. Przed przekazaniem komputera do naprawy należy wykonać kopie zapasowe ostatniego pliku archiwalnego odzyskiwania awaryjnego, pliku tokenu odzyskiwania awaryjnego, pliku tokenu resetowania haseł oraz osobistego tajnego pliku i przechowywać je w przechowywać je w bezpiecznym, prywatnym miejscu. Dane zapisane w TPM, który jest osadzony na płycie głównej komputera mogą zostać utracone lub uszkodzone w toku naprawy. Podczas wykonywania napraw może nastąpić wymiana modułu TPM, jeśli wymiany wymaga płyta główna. W takim przypadku należy użyć kopii zapasowych pliku archiwalnego odzyskiwania awaryjnego, pliku tokenu odzyskiwania awaryjnego, pliku tokenu resetowania haseł oraz osobistego tajnego pliku do przywrócenia konfiguracji TPM. Przed przekazaniem komputera do naprawy należy sporządzić kopię zapasową danych zapisanych na wbudowanym urządzeniu magazynującym. Wbudowane urządzenie magazynujące może być poddane inicjalizacji i zwrócone po wykonaniu naprawy. W takiej sytuacji nie będzie można odtworzyć danych w urządzeniu przy użyciu kopii zapasowych pliku archiwalnego odzyskiwania awaryjnego, pliku tokenu odzyskiwania awaryjnego, pliku tokenu resetowania haseł oraz osobistego tajnego pliku. Po zakończeniu pracy kreatora inicjalizacji TPM zadbać o skonfigurowanie automatycznych operacji wykonywania kopii zapasowych. Jeśli po konfiguracji jest wyświetlane okno zawierające pole wyboru Run automatic backup now, zaznacz to pole wyboru i dokonaj aktualizacji plików kopii zapasowych. Proces przywracania z wykorzystaniem plików kopii zapasowych może nie powieść się, jeśli nie skonfigurujesz automatycznych operacji tworzenia kopii zapasowych. Użytkownik zarządza modułem TPM i korzysta z chronionych przez ten moduł danych na własne ryzyko. Firma Sony nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek wady wynikające z obsługi i zarządzania danymi użytkownika.