Views
5 months ago

Sony VPCZ23V9R - VPCZ23V9R Mode d'emploi Polonais

Sony VPCZ23V9R - VPCZ23V9R Mode d'emploi Polonais

Rozwiązywanie

Rozwiązywanie problemów > Działanie komputera n158 N Dlaczego w oknie Właściwości systemu wyświetlana jest częstotliwość taktowania procesora mniejsza niż maksymalna? Jest to zjawisko normalne. Ponieważ procesor komputera wykorzystuje technologię sterowania częstotliwością taktowania procesora do oszczędzania energii, w oknie Właściwości systemu może być wyświetlana częstotliwość bieżąca, a nie maksymalna. Co zrobić, jeśli komputer nie akceptuje wprowadzonego hasła i wyświetla komunikat Enter Onetime Password? Jeśli trzy kolejne razy wprowadzisz nieprawidłowe hasło startowe, pojawi się komunikat Enter Onetime Password, a system Windows nie zostanie uruchomiony. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez ponad cztery sekundy, aby sprawdzić, czy lampka wskaźnika zasilania zgaśnie. Odczekaj 10 do 15 sekund, a następnie ponownie uruchom komputer i wprowadź prawidłowe hasło. W haśle są rozróżniane wielkie i małe litery. Podczas wprowadzania hasła zwróć uwagę na wielkość liter. Co zrobić, jeśli gra nie działa lub zawiesza się? ❑ ❑ ❑ ❑ Sprawdź na stronie internetowej gry, czy dostępne są poprawki lub aktualizacje do pobrania. Upewnij się, że jest zainstalowany najnowszy sterownik karty graficznej. W niektórych modelach komputerów VAIO pamięć karty graficznej jest współdzielona z systemem. W takim przypadku producent nie gwarantuje optymalnej wydajności karty graficznej. Jeśli do komputera jest podłączona stacja dokująca, wykonaj jedną z następujących czynności: ❑ Wybierz Tryb ekranu komputera (Computer Display mode), aby obraz był wyświetlany tylko na ekranie komputera (strona 131). ❑ Wybierz Tryb ekranu zewnętrznego (External Display mode) i zmień ustawienia wyjściowego urządzenia wyświetlającego, tak aby obraz był wyświetlany tylko na monitorze lub monitorach zewnętrznych podłączonych do stacji dokującej (strona 131).

Rozwiązywanie problemów > Działanie komputera n159 N Dlaczego ekran się nie wyłącza po upływie czasu automatycznego wyłączenia? Niektóre aplikacje i wygaszacze ekranu tymczasowo dezaktywują funkcję systemu operacyjnego, która wyłącza ekran komputera lub przestawia komputer do trybu wstrzymania po określonym czasie bezczynności. Aby rozwiązać ten problem, zamknij takie aplikacje, jeśli są uruchomione, lub zmień wygaszacz ekranu. Jak zmienić kolejność urządzeń rozruchowych? Do zmiany kolejności urządzeń rozruchowych możesz wykorzystać jedną z funkcji systemu BIOS. Wykonaj następujące czynności: 1 Włącz komputer i naciśnij kilkakrotnie klawisz F2, aż logo VAIO zniknie. Zostanie wyświetlony ekran konfiguracji systemu BIOS. Jeśli ten ekran nie zostanie wyświetlony, uruchom ponownie komputer i spróbuj jeszcze raz. ! Logo VAIO nie jest wyświetlane, jeśli opcja Ustawienia szybkiego uruchamiania BIOSu (Fast BIOS Startup Settings) w programie VAIO Control Center jest włączona. Wyłącz tę opcję w programie VAIO Control Center (strona 160). 2 Naciśnij klawisz < lub ,, aby wybrać opcję Boot. 3 Naciśnij klawisz M lub m, aby wybrać napęd, którego kolejność rozruchową chcesz zmienić. 4 Naciśnij klawisz F5 lub F6, aby zmienić kolejność rozruchową urządzeń. 5 Naciśnij klawisz < lub ,, aby wybrać opcję Exit, następnie wybierz opcję Exit Setup i naciśnij klawisz Enter. Po wyświetleniu okna z monitem o potwierdzenie naciśnij klawisz Enter.