Views
7 months ago

Sony HT-XT2 - HT-XT2 Consignes d’utilisation Norvégien

Sony HT-XT2 - HT-XT2 Consignes d’utilisation Norvégien

Deaktivere knapper på

Deaktivere knapper på enheten Du kan deaktivere knappene på hovedenheten for å forhindre feilbetjening, for eksempel for å unngå at barn gjør skade (Child lock-funksjon). Endre lysstyrken på frontpanelskjermen og BLUETOOTHindikatoren (DIMMER) Du kan endre lysstyrken på frontpanelskjermen og BLUETOOTHindikatoren. DIMMER Trykk VOL –, VOL +, og VOL – i rekkefølge mens du trykker på og holder inne INPUT på enheten. LOCK vises på frontpanelskjermen, og knapper på enheten fungerer ikke. Du kan bare betjene enheten med fjernkontrollen. Avbryte Child Lockfunksjonen Trykk VOL –, VOL +, og VOL – i rekkefølge mens du trykker på og holder inne INPUT på enheten. UNLCK vises på frontpanelskjermen, og barnelåsfunksjonen er kansellert. Merk (av/på) er ikke låst med barnelåsfunksjonen. 1 Trykk DIMMER. Visningsmodusen vises på frontpanelskjermen. 2 Trykk på knappen gjentatte ganger for å velge ønsket visningsmodus. Modus ”BRIGHT” ”DARK” ”OFF” Forklaring Frontpanelskjermen og BLUETOOTHindikatorlampen lyser klart. Frontpanelskjermen og BLUETOOTHindikatorlampen lyser mørkt. Frontpanelskjermen slås av. 34 NO

Merk Frontpanelskjermen slås av når OFF er valgt. Den slås på igjen automatisk når du trykker på en knapp, men den slås av igjen hvis du ikke bruker systemet innen omtrent 10 sekunder. I noen tilfeller er det imidlertid ikke sikkert at frontpanelskjermen slås av. I slike tilfeller er lysstyrken på frontpanelskjermen den samme som DARK. Spare strøm i standbymodus Kontroller at du har valgt følgende innstillinger: – [Bluetooth Standby] er satt til [Off] (side 42). – [Quick Start/Network Standby] er satt til [Off] (side 43). – [Remote Start] er satt til [Off] (side 44). Bruke de ulike funksjonene/innstillingene 35 NO