Views
3 months ago

Sony HT-XT2 - HT-XT2 Consignes d’utilisation Norvégien

Sony HT-XT2 - HT-XT2 Consignes d’utilisation Norvégien

Bakside LAN(100)-port

Bakside LAN(100)-port HDMI OUT (TV (ARC))-kontakt TV IN (OPTICAL)-kontakt 8 NO

Fjernkontroll INPUT +/– (side 11, 17) (av/på) Brukes til å slå på systemet eller sette det i standbymodus. DISPLAY Viser avspillingsinformasjon på TV-skjermen. CLEAR AUDIO+ (side 19) SOUND FIELD (side 19) VOICE (side 20) NIGHT (side 20) DIMMER (side 34) Fargeknapper Hurtigtaster for valg av elementer på enkelte menyer. MIRRORING (side 32) PAIRING (side 23) OPTIONS (side 21, 46) BACK (side 11) /// (side 11) (enter) (side 11) HOME (side 11) (demping) Slår av lyden midlertidig. volum (volum) +/– Justerer volumet. SW (basshøyttalervolum) +/– Justerer volumnivået til basshøyttaleren. 9 NO