Views
8 months ago

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Mode d'emploi Suédois

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Mode d'emploi Suédois

Använda kringutrustning

Använda kringutrustning > Använda funktionen för flera bildskärmar n116 N Använda funktionen för flera bildskärmar Med funktionen för flera bildskärmar går det att fördela skrivbordet över flera olika bildskärmar. Om t.ex. en extern bildskärm är ansluten till datorn kan du använda både datorns bildskärm och den externa bildskärmen som ett enda skrivbord. Du kan flytta markören från den ena bildskärmen till den andra. På så sätt kan du dra objekt, som ett öppet programfönster eller ett verktygsfält, från den ena skärmen till den andra.

Använda kringutrustning > Använda funktionen för flera bildskärmar n117 N Så här använder du funktionen för flera bildskärmar ! Bildskärmsporten på datorn är inaktiverad när datorn är kopplad till portreplikatorn. Skärmupplösningen på din externa skärm kan ändras när du ändrar prestandaläge. ✍ Det kan hända att den externa bildskärmen saknar stöd för funktionen för flera bildskärmar. Det kan hända att vissa program inte fungerar tillsammans med funktionen för flera bildskärmar. Se till att inte datorn försätts i Vila eller Viloläge medan funktionen för flera bildskärmar används, eftersom det i så fall finns risk att datorn inte kan återgå till Normalläget. Om du väljer olika antal färger på varje skärm ska du inte utöka ett fönster över två skärmar, eftersom det då kan uppstå programfel. 1 Högerklicka på skrivbordet och välj Skärmupplösning. 2 Klicka på listrutan intill Flera bildskärmar, välj Utvidga dessa bildskärmar och klicka på OK. ✍ Du kan ställa in antalet färger och upplösningen för var och en av skärmarna och anpassa funktionen för flera bildskärmar. Ställ in färre färger eller en lägre upplösning på varje skärm.