Views
3 months ago

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Mode d'emploi Suédois

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Mode d'emploi Suédois

Använda din VAIO-dator

Använda din VAIO-dator > Använda den optiska skivenheten n 48 N Använda den optiska skivenheten Datorn är utrustad med en inbyggd optisk skivenhet. Vissa funktioner och alternativ i det här avsnittet är kanske inte tillgängliga på din dator. Information om konfigurationen av din dator finns i dokumentationen med teknisk information. Så här sätter du i en skiva 1 Slå på datorn. 2 Tryck på utmatningsknappen (1) för att öppna enheten. Skivfacket glider då ut.

Använda din VAIO-dator > Använda den optiska skivenheten n 49 N 3 Placera en skiva i mitten på skivfacket, med etiketten vänd uppåt och tryck försiktigt nedåt tills skivan kommer på plats med ett klick. ! Utsätt inte skivfacket för tryck. Håll i skivfackets undersida när du sätter i eller tar bort en skiva i/från facket. 4 För in och stäng skivfacket med ett lätt tryck. ! Ta inte ut den optiska skivan medan datorn körs i energisparläge (Vila eller Viloläge). Se till att återföra datorn till Normalläge innan du tar bort skivan. Du kan inte använda optiska skivor om du inaktiverar den optiska skivenheten i BIOS-inställningsskärmen. Aktivera enheten genom att följa stegen i Inaktivera inbyggda enheter (sidan 131).