Views
8 months ago

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Mode d'emploi Suédois

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Mode d'emploi Suédois

Använda din VAIO-dator

Använda din VAIO-dator > Använda trådlöst LAN n 70 N Upplysningar om användning av trådlöst LAN Allmänna upplysningar om användning av trådlöst LAN ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ I vissa länder eller regioner begränsas användningen av WLAN genom lokala bestämmelser (t.ex. att endast ett begränsat antal kanaler är tillåtna). IEEE 802.11a-standarden och IEEE 802.11n-standarden är inte tillgänglig i ad-hoc-nätverk. Bandet 2,4 GHz, som används av trådlöst LAN, används även av olika andra enheter. Även om trådlösa LAN-enheter använder teknik för att minimera radiostörningar från andra enheter som använder samma band, kan sådana störningar minska kommunikationshastigheten och sträckningen eller orsaka kommunikationsfel. Kommunikationshastigheten och sträckningen kan variera beroende på följande omständigheter: ❑ Avstånd mellan kommunikationsenheter ❑ Om det finns hinder mellan enheterna ❑ Enheternas inställning ❑ Radioförutsättningar ❑ Omgivningar där väggar finns, och materialet i dessa väggar ❑ Vilka program som används Kommunikationen kan avbrytas beroende av radioomständigheter. Den faktiska kommunikationshastigheten är eventuellt inte så snabb som den datorn visar. Om WLAN-produkter med olika standarder används och dessa utnyttjar samma band i samma trådlösa nätverk kan kommunikationshastigheten reduceras på grund av radiostörningar. WLAN-produkter är byggda med detta i åtanke, och de minskar därför kommunikationshastigheten för att säkra kommunikationen med andra WLAN-produkter om den uppfyller en annan standard som utnyttjar samma band. Om kommunikationshastigheten är långsammare än väntat kan det hända att den ökar om du byter trådlös kanal på åtkomstpunkten.

Använda din VAIO-dator > Använda trådlöst LAN n 71 N Upplysning om datakrypteringen WLAN-standarden utnyttjar krypteringsmetoderna nedan: Wired Equivalent Privacy (WEP), som är ett säkerhetsprotokoll, Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) och Wi-Fi Protected Access (WPA). WPA2 och WPA har föreslagits av IEEE och Wi-Fi Alliance i samarbete och är specifikationer för standardbaserade kompatibla säkerhetstillbehör som höjer dataskyddsnivån och åtkomststyrningen för befintliga Wi-Fi-nätverk. WPA är konstruerat för att vara kompatibelt med IEEE 802.11i-specifikationen. Den använder förstärkt datakryptering Temporal Key Integrity Protocol (TKIP) förutom användarverifiering med 802.1X och Extensible Authentication Protocol (EAP). Krypteringen av data skyddar den sårbara trådlösa länken mellan klientdatorer och åtkomstpunkter. Dessutom används andra säkerhetsmekanismer typiska för LAN-sekretesskydd, exempelvis lösenordsskydd, end-to-end-kryptering, virtuella privata nätverk och verifiering. WPA2, den andra generationens WPA, ger starkare dataskydd och nätverksåtkomstkontroll och är dessutom skapat för att säkra 802.11-enheter av alla versioner, inklusive 802.11b, 802.11a, 802.11g, och 802.11n-standarderna, flerband och flerläge. Dessutom är WPA2 baserad på den ratificerade standarden IEEE 802.11i och ger säkerhet i myndighetsklass genom att använda AES-krypteringsalgoritmen, som följer National Institute of Standards and Technology (NIST) FIPS 140-2, och 802.1X-baserad verifiering. WPA2 är bakåtkompatibel med WPA.