Views
8 months ago

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Mode d'emploi Suédois

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Mode d'emploi Suédois

Felsökning > n158 N ❑

Felsökning > n158 N ❑ Högtalare (sidan 195) ❑ Pekplatta (sidan 197) ❑ Tangentbord (sidan 198) ❑ Disketter (sidan 199) ❑ Ljud/video (sidan 200) ❑ ”Memory Stick” (sidan 202) ❑ Kringutrustning (sidan 203)

Felsökning > Användning av dator n159 N Användning av dator Vad ska jag göra om datorn inte startar? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Kontrollera att datorn är ordentligt ansluten till en strömkälla, är påslagen och att strömindikatorn lyser. Kontrollera att batteriet är rätt isatt och laddat. Om ett extrabatteri är anslutet till datorn kontrollerar du att både det primära batteriet och extrabatteriet är rätt installerat och uppladdat. Koppla bort eventuella anslutna USB-enheter (om sådana finns), och starta sedan om datorn. Ta bort eventuella extra minnesmoduler som du har installerat efter inköpet, och starta sedan om datorn. Om datorn är ansluten till en sladdosa med flera uttag eller en enhet för avbrottsfri kraft (UPS), kontrollera att dessa är anslutna till en strömkälla och påslagna. Om du använder en extern bildskärm, kontrollera att den är ansluten till en strömkälla och påslagen. Kontrollera att kontrollerna för ljusstyrka och kontrast är rätt inställda. Läs bildskärmens bruksanvisning om du vill ha mer information. Koppla bort nätadaptern och ta bort batteriet. Vänta 3–5 minuter. Sätt tillbaka batteriet och anslut nätadaptern igen, och slå på datorn genom att trycka på strömbrytaren. Kondens kan få datorn att sluta fungera. Om detta inträffar, använd inte datorn på minst en timme. Kontrollera att endast den medföljande Sony-nätadaptern används. Av säkerhetsskäl ska du bara använda äkta laddningsbara batterier och nätadaptrar från Sony till din VAIO-dator.