Views
8 months ago

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Mode d'emploi Suédois

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Mode d'emploi Suédois

Försiktighetsåtgärder

Försiktighetsåtgärder > Hantering av den inbyggda lagringsenheten n154 N Hantering av den inbyggda lagringsenheten Den inbyggda lagringsenheten (hårddisk eller fast disk) har stor lagringskapacitet, och läser och skriver data med hög hastighet. Den kan dock lätt skadas om den används på fel sätt. Om den inbyggda lagringsenheten skadas går det inte att återfå förlorade data. Det är viktigt att datorn hanteras med försiktighet för att undvika dataförlust. Så här undviker du skada på den inbyggda lagringsenheten ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Utsätt inte datorn för plötsliga rörelser. Håll datorn borta från magnetfält. Placera inte datorn på ställen där den kan utsättas för mekaniska vibrationer, eller där den står ostadigt. Stäng inte av och starta inte om datorn medan data läses från eller skrivs till lagringsenheten. Använd inte datorn på platser där den utsätts för kraftiga temperaturväxlingar. Ta inte bort lagringsenheten från datorn.

Försiktighetsåtgärder > Använda fingeravtrycksautentisering n155 N Använda fingeravtrycksautentisering ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Fingeravtrycksautentiseringstekniken garanterar inte fullständig användarautentisering eller skydd av data och maskinvara. Sony tar inget ansvar för problem eller skador som kan uppkomma på grund av användning av eller oförmåga att använda fingeravtryckssensorn. Fingeravtrycksigenkänningen är beroende av driftsförhållandena och varierar även mellan olika individer. Om den inbyggda lagringsenheten måste initieras, till exempel efter en reparation, kommer fingeravtrycksmallarna att gå förlorade. Du måste registrera dem på nytt. Underhåll och hantering av data beträffande fingeravtrycksautentisering utförs på din egen risk. Sony tar inget ansvar för eventuella fel som uppstår på grund av ditt dataunderhåll och din datahantering. En fingeravtryckssensor kan sluta fungera eller skadas om du repar dess yta med: ❑ ett hårt eller vasst föremål ❑ småkorniga föremål, t.ex. genom att dra ett smutsigt finger över fingeravtryckssensorn Ladda ur statisk elektricitet från fingret genom att vidröra ett föremål av metall innan du läser av fingeravtrycket – speciellt gäller detta under perioder med låg luftfuktighet (t.ex. vintern). Statisk elektricitet kan få en fingeravtryckssensor att sluta fungera.