Views
8 months ago

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Mode d'emploi Suédois

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Mode d'emploi Suédois

Felsökning >

Felsökning > Användning av dator n160 N Vad ska jag göra om den gröna strömindikatorn tänds men ingenting visas på bildskärmen? ❑ ❑ Tryck på knappkombinationen Alt+F4 upprepade gånger för att stänga programfönstret. Ett programfel kan ha inträffat. Om tangentkombinationen Alt+F4 inte fungerar, klicka på Start, pilen invid Stäng av-knappen och på Starta om för att starta om datorn. ❑ Om datorn inte startar om trycker du samtidigt på tangenterna Ctrl+Alt+Delete och klickar på pilen invid knappen ❑ Stäng av och Starta om. Om fönstret Windows-säkerhet visas klickar du på Starta om. Om den här proceduren inte fungerar, håll ned strömbrytaren i mer än fyra sekunder för att stänga av datorn. Koppla bort nätadaptern, och låt datorn vara i ungefär fem minuter. Återanslut sedan nätadaptern och sätt på datorn igen. ! Om du stänger av datorn med tangenterna Ctrl+Alt+Delete eller med strömbrytaren, kan data gå förlorade.

Felsökning > Användning av dator n161 N Vad ska jag göra om datorn eller programmen slutar svara? ❑ ❑ ❑ ❑ Om datorn slutar svara medan du kör ett program trycker du på Alt+F4 samtidigt för att stänga programfönstret. Om tangentkombinationen Alt+F4 inte fungerar, klicka på Start och Stäng av-knappen för att stänga av datorn. Om datorn inte stängs av trycker du samtidigt på tangenterna Ctrl+Alt+Delete och klickar på knappen Stäng av. Om fönstret Windows-säkerhet visas klickar du på Stäng av. Om proceduren inte fungerar, håller du strömbrytaren intryckt tills datorn stängs av. ❑ ❑ ❑ ! Om du stänger av datorn med tangenterna Ctrl+Alt+Delete eller med strömbrytaren, kan data gå förlorade. Koppla bort nätadaptern och ta bort batteriet. Vänta 3–5 minuter. Sätt tillbaka batteriet och anslut nätadaptern igen, och slå på datorn genom att trycka på strömbrytaren. Försök installera om programmet. Kontakta programmets utgivare eller leverantör av teknisk support.