Views
7 months ago

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Mode d'emploi Suédois

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Mode d'emploi Suédois

Försiktighetsåtgärder

Försiktighetsåtgärder > Använda batteriet n152 N Använda batteriet ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Batteriets livslängd är kortare i kalla miljöer. Detta beror på att batteriet arbetar mindre effektivt vid lägre temperaturer. Batterier ska laddas vid temperaturer mellan 10 °C och 30 °C. Lägre temperaturer kräver längre laddningstid. Ladda inte batteriet på annat sätt än enligt beskrivningen i denna bruksanvisning eller så som skriftligen auktoriserats av Sony. När batteriet används eller laddas, blir det varmt. Detta är normalt och inget att oroa sig över. Det är inte nödvändigt att ladda ur batteriet fullständigt innan det laddas upp igen. Om batteriet snabbt töms efter en full laddningscykel, kan det bero på att batteriets livslängd håller på att ta slut, och det måste då bytas.

Försiktighetsåtgärder > Hantera ”Memory Stick” n153 N Hantera ”Memory Stick” ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Rör inte vid kontakten på ”Memory Stick” med fingrarna eller metallobjekt. Använd bara den självhäftande etikett som medföljer ”Memory Stick”. ”Memory Stick” får inte böjas, tappas eller öppnas. Försök inte att ta isär eller modifiera ”Memory Stick”. Håll ”Memory Stick” torrt. ”Memory Stick” ska inte användas eller förvaras på ställen där det utsätts för: ❑ Statisk elektricitet ❑ Elektriska störningar ❑ Extremt höga temperaturer, t.ex. i en bil som parkerats i solen ❑ Direkt solljus ❑ Hög luftfuktighet ❑ Frätande ämnen Använd förvaringsasken som medföljer ”Memory Stick”. Var noggrann med att säkerhetskopiera värdefulla data. Använd inte en spetsig penna för att skriva på etiketten på ”Memory Stick Duo” när du använder ”Memory Stick Duo”. Tryck på mediet kan skada interna komponenter.