Views
8 months ago

Sony TA-VE800G - TA-VE800G Consignes d’utilisation Suédois

Sony TA-VE800G - TA-VE800G Consignes d’utilisation Suédois

Förvalda ljudfält och

Förvalda ljudfält och deras tillämpning Inledning TA-VE800G har ett flertal egenskaper som möjliggör ljudåtergivning med akustik enligt önskat, förvalt ljudfält. Utöver det kan vissa styrbara ljudparametrar användas för att ändra önskade förvalda ljudfält och lagra dem i egna ljudfält. Val av önskat, förvalt ljudfält Vi hänvisar till Val av önskat, förvalt ljudfält på denna sida. Där beskrivs hur ljudfält en återkallas ur minnet och ges en beskrivning av varje enskilt ljudfält. Fördelar med ljudåtergivning med Dolbys akustik Vi hänvisar till Återgivning av realistiskt Dolby bioljud på sidan 28. Där beskrivs hur högtalarnas nivåer och ljudfälten ändras på önskat sätt. Videokassetter och laserskivor, vilkas ljud kodats med Dolbys akustik, har märkts med DOLBY SURROUND Men det finns också videokassetter och laserskivor, vilkas ljud kodats med Dolbys akustik, trots att de inte märkts med Dolbys varumärke. Skapandet av egna ljudfält Vi hänvisar till Skräddarsydda ljudfält på sidan 29 för detaljer om styrning av styrbara ljudparametrar. Ytterligare information om ljudfält Vi hänvisar till Ordlista på sidorna 45 till 46. 26 S Val av önskat, förvalt ljudfält Ljudåtergivning med önskad, simulerad akustik kopplas helt enkelt in genom att välja önskat, förvalt ljudfält enligt ljudåtergivningens typ. 1 Klicka på SOUND på huvudmenyn under pågående ljudåtergivning: S O U N D 2 Klicka på namnet på önskad musiktyp för att kunna välja önskat ljudfält inom den musiktypen. Menyn för musiktypen, som valdes senast, slocknar automatiskt: 3 Klicka gång på gång på MODE för att välja önskat ljudfält. Vi hänvisar till följande tabell över ljudfält och musiktyper: MODE Basförstärkning Klicka på BASS BOOST ON. Återgång till huvudmeny Klicka på EXIT. SOUND FIELD SELECT PRO LOGIC MOVIE MUSIC 1 SOUND FIELD BASS BOOST SOUND FIELD SELECT PRO LOGIC MOVIE MUSIC 1 FUNCTION SOUND FIELD BASS BOOST ON ON MUSIC 2 SPORTS GAME MUSIC 2 SPORTS GAME OFF OFF ALL OFF VOL + – SUB USER 0 ( ) p P = + VOL + – EXIT VOL + – EXIT

Förvalda ljudfält och deras tillämpning Ljudåtergivning utan simulerad akustik Välj läget ACOUSTIC på menyn MUSIC 2. Ljudet passerar nu förbi kretsarna för akustikbehandling. Det är dock fortfarande möjligt att styra frekvensgången och/eller nivåerna i bas och diskant (sid. 29). Hur ljudåtergivning enligt valt ljudfält kopplas ur Tryck på SOUND FIELD ON/OFF. Ljudfält Musiktyp Ljudfält Ljudåtergivningssätt PRO LOGIC PRO LOGIC Avkodning av källjud som kodats med Dolbys akustik. ENHANCED Extra uteffekt via bakre högtalare vid avkodning av program som kodats med Dolbys akustik. MOVIE SMALL THEATER Tillägg av samma efterklang och eko som återges i bioljudet. LARGE THEATER MONO MOVIE Simulering av stereo vid återgivning av ljud från filmer med enkanaligt ljuds. MUSIC 1 SMALL HALL Simulering av akustiken i en liten rektangulär konsertsal, vilket passar bra för lugna, akustiska toner. Lugn, akustisk musik. LARGE HALL MUSIC 2 KARAOKE Undertryckning av vokala toner i melodier med stereoljud. ACOUSTIC Simulering av normalt tvåkanals stereoljud. SPORTS ARENA Simulering av känslan av att vara på en stor inomhusarena, vilket passar bra för rockmusik. STADIUM Simulering av känslan av att vara på ett stort utomhusstadion, vilket passar bra t.ex. vid återgivning av elektrisk gitarrmusik. GAME GAME Återgivning av ljudet i videospel med maximala ljudeffekter. 27 S