Views
8 months ago

Sony TA-VE800G - TA-VE800G Consignes d’utilisation Suédois

Sony TA-VE800G - TA-VE800G Consignes d’utilisation Suédois

Utsätt inte

Utsätt inte förstärkaren för regn och fukt för att undvika riskerna för brand och/eller elektriska stötar. Placera inte förstärkaren i ett trångt utrymme, som t. ex. i en bokhylla eller i ett inbyggt skåp. Placera enheten på en plats med god ventilation. Placera den inte i bokhyllan eller i ett skåp. 2 S VARNING! Att observera Angående säkerhet • Dra ut stickkontakten ur nätuttaget, om du skulle råka tappa ett föremål eller spilla vätska i förstärkaren. Låt en fackkunnig reparatör besiktiga förstärkaren innan den tas i bruk igen. Angående strömförsörjning • Kontrollera innan förstärkaren tas i bruk att märkspänningen stämmer överens med lokal nätspänning. Märkspänningen anges på namnplåten på baksidan. • Nätströmtillförseln kopplas inte ur så länge stickkontakten sitter i ett nätuttag, inte ens när strömmen till förstärkaren slås av. • Dra ut stickkontakten ur nätuttaget, när förstärkaren inte ska användas under en längre tidsperiod. Dra i stickkontakten, aldrig i själva kabeln, för att koppla ur nätkabeln. • Nätkabeln får endast bytas ut av en verkstad som Sonys representant godkänt. Angående placering • Placera förstärkaren på en plats med tillräcklig ventilation för att undvika överhettning och för att förlänga förstärkarens livslängd. • Placera inte förstärkaren på en plats, där den utsätts för värme, solsken, damm och/eller mekaniska stötar. • Placera ingenting ovanpå förstärkaren. Det kan blockera ventilationsöppningarna, vilket resulterar i fel. Angående anslutningarna • Allra första steget före anslutningar: slå av strömmen och koppla ur nätkabeln från nätuttaget. Angående rengöring • Torka förstärkaren och reglagen med en mjuk trasa, som fuktats i mild diskmedelslösning. Använd varken slipande rengöringsmedel eller starka rengöringsvätskor, som t. ex. spritlösningar och bensin. Rådfråga affären där förstärkaren köptes, eller Sonys representant, när du råkar ut för svårigheter eller vill ställa frågor som inte besvaras i denna bruksanvisning.

Angående denna bruksanvisning Denna bruksanvisning beskriver förstärkaren TA-VE800G. Praktisk vägledning • Anvisningarna i denna bruksanvisning beskriver tillvägagångssättet när knapparna på de olika menyerna används. Knapparna och reglagen på förstärkaren, som har samma namn som de på menyerna, kan också användas vid förstärkarens styrning. • Följande vägledning används i denna bruksanvisning: Anger råd och fingervisningar som underlättar tillvägagångssättet. En inbyggd krets med förvalda ljudfält för ljudåtergivning med Dolbys akustik finns i denna förstärkare. Tillverkas under licens av Dolby Laboratories Licensing Corporation. DOLBY, dubbel D-kännetecknet a och PRO LOGIC är Dolby Laboratories Licensing Corporation:s varumärken. INNEHålL Presentation Egenskaper 4 Att förstå hur denna förstärkare arbetar 6 Förberedelser Uppackning 7 Översikt över anslutningarna 7 Anslutning av IR-överförare 8 Anslutningarna till ljudkällor 8 Högtalaranslutningarna 9 Anslutningarna till tv/videokällor 10 Nätanslutning 11 Innan förstärkaren tas i bruk 11 Hur fjärrkontrollen görs klar Batteriernas isättning i fjärrkontrollen 12 Fjärrstyrning med medföljande fjärrkontroll 12 Registrering av tv 14 Registrering av ljud/videokällor 16 Lagring i minnet av andra tillverkares fjärrstyrningskoder (menyn USER IR CODE SETTING) 20 Grundläggan de tillvägagångssätt Val av önskad källa 22 Inspelning 24 Tidsstyrt strömavslag 25 Förvalda ljudfält och deras tillämpning Inledning 26 Val av önskat, förvalt ljudfält 26 Återgivning av realistiskt Dolby bioljud 28 Skräddarsydda ljudfält 29 Avancerat tillvägagångssätt Menyn INDEX SETTING och dess tillämpning 31 Styrning av CD-växlare 33 Automatisk styrning av flera källor i följd (menyn MACRO) 35 Olika styrsätt och inställningar Övrig Fjärrstyrning av ljudkällor utan att använda tv:n (FLASHER) 36 Automatisk ljud/bildåtergivningsstart (AUTO PLAY) 37 Automatisk start vid strömpåslag (AUTO START) 37 Ändring av känslighet vid fjärrstyrning 38 Val av parametrar för menyvisning 38 Ändring av menyläge på bildskärm 39 Beskrivning på framsida 40 Beskrivning på baksidan 41 Felsökning 42 Tekniska data 44 Ordlista 45 Alfabetiskt register 46 S 3 S