Views
8 months ago

Sony HDR-PJ650E - HDR-PJ650E Consignes d’utilisation Tchèque

Sony HDR-PJ650E - HDR-PJ650E Consignes d’utilisation Tchèque

Odstranění snímků z

Odstranění snímků z externího zařízení médií 1 V kroku 2 klepněte na [Přehrát bez kopírování.]. 2 Klepněte na [Editace/ Kopírování] [Vymazat] a odstraňte snímky podle pokynů zobrazovaných na obrazovce LCD. Uložení požadovaných obrazů z videokamery na externí zařízení médií 1 V kroku 2 klepněte na [Přehrát bez kopírování.]. 2 Klepněte na [Editace/ Kopírování] [Kopírovat] a uložte snímky podle pokynů zobrazovaných na obrazovce LCD. Chcete-li zkopírovat snímky, které dosud nebyly zkopírovány, klepněte na [Editace/ Kopírování] [Přímé kopírování], když je videokamera připojena k externímu zařízení médií. Přehrávání videoklipů ve vysokém rozlišení (HD) na počítači V softwaru „PlayMemories Home“ (s. 41) vyberte jednotku, která reprezentuje připojené externí zařízení médií, a poté přehrávejte videoklipy. Poznámky Jako externí zařízení médií nelze používat následující zařízení: zařízení médií s kapacitou překračující 2 TB běžná disková jednotka, např. jednotka CD nebo DVD zařízení médií připojená prostřednictvím 44 CZ rozbočovače USB zařízení médií s vestavěným rozbočovačem USB čtečka karet Externí zařízení médií nemusí být možné používat s funkcí kódu. Videokamera může pracovat se souborovým systémem FAT. Je-li paměťové médium externího zařízení naformátováno na souborový systém NTFS atd., je nutno externí médium před použitím naformátovat pomocí videokamery. Po připojení externího zařízení médií k videokameře se otevře obrazovka formátování. Před formátováním ověřte, že na externím zařízení médií nejsou uložena žádná důležitá data, protože formátování smaže všechna data. Správná funkce není zaručena u všech zařízení, která splňují provozní požadavky. Podrobné informace o dostupných externích zařízeních médií naleznete na webu podpory Sony pro vaši zemi/oblast. Počet scén, které lze uložit na externí zařízení médií, je následující. Přestože externí zařízení médií obsahuje volný prostor, nelze uložit scény, jejichž počet překračuje následující hodnotu. Videoklipy ve vysokém rozlišení (HD): Max. 3 999 Videoklipy ve standardním rozlišení (STD): Max. 9 999 Videoklipy MP4 a fotografie: Max. 40 000 (videoklipy MP4 a fotografie) Pokud videokamera nerozpozná externí zařízení médií, pokuste se provést následující operace. Znovu připojte adaptérový kabel USB k videokameře. Je-li externí zařízení médií vybaveno napájecím kabelem, připojte jej do síťové zásuvky. Počet scén může být menší v závislosti na typu nahraných obrazů. Obrazy nelze kopírovat z externího zařízení médií do vnitřní paměti videokamery.

Nastavení videokamery Použití nabídek Videokamera nabízí v každé z 6 kategorií nabídky různé položky. Režim snímání Kamera/Mikrofon Kvalita obr./Velikost Funkce přehrávání Editace/Kopírování Nastavení Rychlé vyhledání položky nabídky Nabídky [Kamera/Mikrofon] a [Nastavení] mají podkategorie. Po klepnutí na ikonu podkategorie se na obrazovce LCD zobrazí seznam nabídek, které jsou k dispozici ve vybrané podkategorii. 1 Vyberte . Ikony podkategorií Pokud nelze vybrat položku nabídky 2 3 Vyberte kategorii. Vyberte požadovanou položku nabídky. Šedě zobrazené položky nabídky nebo nastavení nejsou dostupné. Pokud klepnete na položku zobrazenou šedě, videokamera zobrazí důvod, proč nelze zobrazit položku nabídky nebo podmínku, při jejímž splnění bude možné provést úpravu nastavení položky nabídky. Nastavení videokamery Slouží k procházení položek nabídky nahoru nebo dolů Poznámky Klepnutím na dokončete nastavení nabídky nebo se vraťte na předchozí obrazovku nabídky. 45 CZ