Views
9 months ago

Sony HDR-PJ650E - HDR-PJ650E Consignes d’utilisation Tchèque

Sony HDR-PJ650E - HDR-PJ650E Consignes d’utilisation Tchèque

Sposób korzystania z

Sposób korzystania z niniejszej instrukcji W niniejszej instrukcji różnice w specyfikacjach poszczególnych modeli opisano razem. W przypadku napotkania opisu „Modele z ...”, podobnego do poniższego, należy sprawdzić w tym rozdziale, czy opis ten dotyczy posiadanej kamery. (Modele z funkcją GPS) (Modele z systemem kodowania kolorów NTSC) Aby sprawdzić nazwę modelu kamery Zobacz na spodzie posiadanej kamery. Nazwa modelu (HDR-xxx) Różnice w funkcjach Nazwa modelu Pojemność pamięci wewnętrznej Format sygnału Połączenie USB HDR-PJ650E 32 GB PAL Tylko wyjście HDR-PJ650V 32 GB NTSC Wejście/ wyjście HDR-PJ650VE 32 GB PAL Tylko wyjście HDR-PJ660 64 GB NTSC Wejście/ wyjście HDR-PJ660E 64 GB PAL Tylko wyjście HDR-PJ660V 64 GB NTSC Wejście/ wyjście HDR-PJ660VE 64 GB PAL Tylko wyjście GPS Uwagi W przypadku poniższych zagadnień opisy uzupełniono o nazwę modelu. Zasady bezpieczeństwa (str. 2) Części i elementy sterujące (str. 10) Listy menu (str. 50) Dane techniczne (str. 65) Czas nagrywania filmów/liczba możliwych do zarejestrowania zdjęć (str. 57) PL

Spis treści Ważne informacje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Więcej informacji o kamerze (Przewodnik użytkownika kamery „Handycam”). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Sposób korzystania z niniejszej instrukcji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Różnice w funkcjach.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Części i elementy sterujące.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Czynności wstępne Elementy zestawu.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Ładowanie akumulatora. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Ładowanie akumulatora z wykorzystaniem komputera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Ładowanie akumulatora za granicą. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Włączanie zasilania i ustawianie daty i godziny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Zmiana ustawień języka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Przygotowanie nośnika zapisu.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Wybór nośnika zapisu.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Wkładanie karty pamięci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Spis treści Nagrywanie/Odtwarzanie Nagrywanie.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Nagrywanie filmów.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Robienie zdjęć. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Praca z zoomem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Odtwarzanie.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Operacje zaawansowane Rejestrowanie obrazów przy różnych ustawieniach.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Wybór jakości obrazu filmów (Tryb nagrywania).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Automatyczne rejestrowanie uśmiechów (Zdjęcie z uśmiechem). . . . . . . . . . . . 30 Automatyczny dobór właściwego ustawienia do danych warunków nagrywania (Inteligentna automatyka).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Wybór formatu zapisu filmów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Korzystanie z funkcji ręcznej regulacji.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Rejestrowanie informacji o pozycji (Modele z funkcją GPS).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Odtwarzanie obrazów na ekranie odbiornika TV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Słuchanie 5,1-kanałowego dźwięku przestrzennego.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Korzystanie z wbudowanego projektora. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 PL