Views
8 months ago

Sony HDR-PJ650E - HDR-PJ650E Consignes d’utilisation Tchèque

Sony HDR-PJ650E - HDR-PJ650E Consignes d’utilisation Tchèque

Napájecí adaptér

Napájecí adaptér AC-L200C/AC-L200D Požadavky na napájení: 100 V - 240 V AC, 50 Hz/60 Hz Spotřeba proudu: 0,35 A - 0,18 A Příkon: 18 W Výstupní napětí: 8,4 V DC* Provozní teplota: 0 C až 40 C Skladovací teplota: ‒20 C až +60 C Rozměry (přibližné): 48 mm 29 mm 81 mm (š/v/h) bez vyčnívajících částí Hmotnost (přibližná): 150 g kromě napájecího kabelu * Další technické údaje viz etiketa na napájecím adaptéru. Dobíjecí modul akumulátoru NP-FV50 Nejvyšší výstupní napětí: 8,4 V DC Výstupní napětí: 6,8 V DC Maximální nabíjecí napětí: 8,4 V DC Maximální nabíjecí proud: 2,1 A Kapacita Typická: 7,0 Wh (1 030 mAh) Minimální: 6,6 Wh (980 mAh) Typ: Li-ion Konstrukce a technické údaje videokamery a doplňků se mohou změnit bez předchozího upozornění. 62 CZ Informace o ochranných známkách „Handycam“ a jsou registrované ochranné známky společnosti Sony Corporation. „AVCHD“, „AVCHD Progressive“, logotyp „AVCHD“ a logotyp „AVCHD Progressive“ jsou ochranné známky společností Panasonic Corporation a Sony Corporation. „Memory Stick“, „ “, „Memory Stick Duo“, „ “, „Memory Stick PRO Duo“, „ “, „Memory Stick PRO-HG Duo“, „ “, „Memory Stick XC-HG Duo“, „ “, „MagicGate“, „ “, „MagicGate Memory Stick“ a „MagicGate Memory Stick Duo“ jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Sony Corporation. „InfoLITHIUM“ je ochrannou známkou společnosti Sony Corporation. „x.v.Color“ a „x.v.Colour“ jsou ochranné známky společnosti Sony Corporation. „BIONZ“ je ochrannou známkou společnosti Sony Corporation. je registrovanou ochrannou známkou společnosti Sony Corporation. „BRAVIA“ je ochrannou známkou společnosti Sony Corporation. Blu-ray Disc a Blu-ray jsou ochranné známky Blu-ray Disc Association. Dolby a symbol double-D jsou ochranné známky Dolby Laboratories. Slovní označení HDMI a HDMI High- Definition Multimedia Interface a logo HDMI jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing LLC ve Spojených státech amerických a dalších zemích. Microsoft, Windows, Windows Vista a DirectX jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech amerických a v dalších zemích. Mac a Mac OS jsou registrované ochranné známky společnosti Apple Inc. ve Spojených státech amerických a v dalších zemích. Intel, Intel Core a Pentium jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Intel Corporation nebo jejích dceřiných společností ve Spojených státech amerických a v dalších zemích.

„ “ a „PlayStation“ jsou registrované ochranné známky společnosti Sony Computer Entertainment Inc. NAVTEQ a logo NAVTEQ Maps jsou ochranné známky společnosti NAVTEQ ve Spojených státech amerických a v dalších zemích. Logo SDXC je ochrannou známkou společnosti SD-3C, LLC. MultiMediaCard je ochrannou známkou společnosti MultiMediaCard Association. Facebook a logo „f “ jsou ochranné známky společnosti Facebook, Inc. YouTube a logo YouTube jsou známky společnosti a ochranné známky společnosti Google Inc. Ostatní zde zmíněné názvy produktů mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných společností. Navíc v této příručce nejsou používány symboly a ve všech případech. Užijte si více zábavy s herní konzolí PlayStation 3 a stáhněte si aplikaci pro PlayStation 3 z obchodu PlayStation Store (je-li k dispozici). Aplikace pro PlayStation 3 vyžaduje účet PlayStation Network a stažení aplikace. Přístupné v oblastech, kde je k dispozici obchod PlayStation Store. LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM MAPOVÝCH DAT VE VIDEOKAMERÁCH (Modely s GPS) PŘED POUŽITÍM SOFTWARU SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ LICENČNÍ SMLOUVU. DŮLEŽITÉ - ČTĚTE POZORNĚ: Tato licenční smlouva s koncovým uživatelem (dále „LICENCE“) je právně závaznou dohodou mezi vámi a společností Sony Corporation („SONY“), poskytovatelem licence na mapová data, která jsou součástí videokamery (dále „VÝROBEK“). Tato mapová data včetně jejich aktualizací a nových verzí se zde označují termínem SOFTWARE. Tato LICENCE se týká pouze SOFTWARU. SOFTWARE smíte používat výhradně ve spojitosti s VÝROBKEM. Klepnutím na tlačítko SOUHLASÍM na obrazovce VÝROBKU ve spojitosti s touto Licencí souhlasíte s tím, že budete vázáni podmínkami této LICENCE. Pokud s podmínkami této LICENCE nesouhlasíte, společnost SONY vám licenci na používání SOFTWARU neuděluje. V takovém případě vám SOFTWARE nebude k dispozici a nesmíte jej používat. LICENCE K SOFTWARU SOFTWARE je chráněn zákony o ochraně autorských práv, ustanoveními mezinárodních dohod o autorských právech a jinými zákony a dohodami na ochranu duševního vlastnictví. SOFTWARE je licencován a nikoli prodáván. UDĚLENÍ LICENCE Touto LICENCÍ jsou vám udělena následující neexkluzivní práva: SOFTWARE. SOFTWARE můžete používat na jednom kusu VÝROBKU. Použití. SOFTWARE smíte používat k jeho vlastnímu účelu. Ostatní/rejstřík POPIS DALŠÍCH PRÁV A OMEZENÍ Omezení. Žádnou část SOFTWARU nesmíte přenášet ani šířit v libovolné formě a za libovolným účelem kromě případů, kdy je tak výslovně povoleno v této LICENCI. SOFTWARE nesmíte používat s jinými výrobky, systémy nebo aplikacemi, než je VÝROBEK. Kromě případů, kdy je v této LICENCI uvedeno jinak, nesmíte používat ani umožnit libovolné třetí straně používat SOFTWARE odděleně od VÝROBKU (jako celek nebo částečně včetně, ale bez omezení, reprodukcí, výstupů nebo výtahů či jiných odvozených prací v libovolné formě) pro účely zapůjčení či pronájmu, ať už s licenčním poplatkem 63 CZ