Views
8 months ago

Sony HDR-PJ650E - HDR-PJ650E Consignes d’utilisation Tchèque

Sony HDR-PJ650E - HDR-PJ650E Consignes d’utilisation Tchèque

VIDEOKAMERA- TERMÉKEK

VIDEOKAMERA- TERMÉKEK TÉRKÉPADATAIRA VONATKOZÓ VÉGFELHASZNÁLÓI LICENCSZERZŐDÉS (GPS funkcióval rendelkező típusok esetén) 66 HU A SZOFTVER HASZNÁLATA ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL AZ ALÁBBI MEGÁLLAPODÁST. FONTOS – OLVASSA EL FIGYELMESEN: A jelen végfelhasználói licencmegállapodás (a továbbiakban „LICENC”) egy érvényes megállapodás Ön és a Sony Corporation (a továbbiakban „SONY”), azaz az Ön videokamera-termékének (a továbbiakban „TERMÉK”) részét képező térképadatok licencadója között. Ezeket a térképadatokat, beleértve későbbi frissítéseiket/korszerűsítéseiket, a továbbiakban SZOFTVERNEK nevezzük. A jelen LICENC csak a SZOFTVERRE vonatkozik. Ön a SZOFTVERT kizárólag a TERMÉK használatával kapcsolatban használhatja. A TERMÉK képernyőjén a jelen LICENCCEL összefüggésben megjelenő „AGREE” (ELFOGAD) gomb megnyomásával Ön elfogadja, hogy a jelen LICENC feltételei kötelező érvényűek Önre. Amennyiben Ön nem ért egyet a jelen LICENC feltételeivel, a SONY nem adja át Önnek a SZOFTVER licencét. Ebben az esetben a SZOFTVER nem áll az Ön rendelkezésére, és Ön nem használhatja a SZOFTVERT. SZOFTVERLICENC A SZOFTVERT szerzői jogi törvények és nemzetközi szerzői jogi szerződések, valamint egyéb, szellemi tulajdonra vonatkozó jogszabályok és szerződések védik. A SZOFTVERNEK csupán a használati joga kerül kiadásra, tulajdonjoga nem kerül értékesítésre. A LICENCBEN FOGLALT ENGEDÉLYEK A jelen LICENC nem kizárólagos alapon az alábbi jogokat nyújtja Önnek: SZOFTVER Ön a SZOFTVERT a TERMÉK egy példányán használhatja. Használati feltételek. A SZOFTVERT saját használatra veheti igénybe. EGYÉB JOGOK ÉS KORLÁTOZÁSOK ISMERTETÉSE Korlátozások. Ön a jelen LICENCBEN kifejezetten engedélyezettek kivételével semmilyen formában, semmilyen céllal nem ruházhatja át vagy adhatja el a SZOFTVER egyetlen részét sem. A TERMÉKEN kívül a SZOFTVERT semmilyen más termékekkel, rendszerrel vagy alkalmazással nem használhatja együtt. Amennyiben a jelen LICENC másként nem rendelkezik, Ön a SZOFTVERT nem használhatja a TERMÉKTŐL elválasztva (egészben vagy részben, ideértve – többek között – a sokszorosításokat, eredményeket, kivonatokat vagy más, bármilyen formájú, a SZOFTVERBŐL eredő munkákat), és azt harmadik félnek sem engedélyezheti, sem bérbevétel, sem bérbeadás céljából, sem licencdíj ellenében, sem anélkül. Bizonyos jogrendszerek nem engedélyezik az ilyen jogok korlátozását; ebben az esetben előfordulhat, hogy a fenti korlátozások nem vonatkoznak Önre. A programkód visszafejtésének és alkotórészekre bontásának korlátozása. Ön (i) nem emelheti ki a SZOFTVERT a TERMÉKBŐL, (ii) sem egészben, sem részben nem reprodukálhatja, másolhatja, módosíthatja, csatlakoztathatja, fordíthatja le a SZOFTVERT vagy alkothat származtatott munkákat a SZOFTVERBŐL, továbbá (iii) sem egészben, sem részben, semmilyen okból és semmi esetre sem fejtheti vissza vagy bonthatja alkotórészeire a SZOFTVERT. Bizonyos jogrendszerek nem engedélyezik az ilyen jogok korlátozását; ebben az esetben előfordulhat, hogy a fenti korlátozások nem vonatkoznak Önre. Védjegyek és közlemények: Tilos a SZOFTVEREN lévő márkajelzéseket és szerzői jogi közleményeket eltávolítani, megváltoztatni, letakarni vagy olvashatatlanná tenni. Adatfájlok. Előfordulhat, hogy a SZOFTVER automatikusan adatfájlokat hoz létre a SZOFTVERREL való használatra. Az ilyen adatfájlok a SZOFTVER részének tekintendők. A SZOFTVER átruházása Ön a jelen LICENCBŐL fakadó valamennyi jogát véglegesen csak a TERMÉK eladásának vagy átruházásának részeként adhatja át, azzal a feltétellel, hogy a SZOFTVERBŐL nem tart magánál másolatot, a teljes SZOFTVERT átadja (ideértve az összes másolatot (amennyiben a másolás a fenti „A programkód visszafejtésének és alkotórészekre bontásának korlátozása” című bekezdés alapján megengedett), alkotórészeket, az adathordozót és nyomtatott anyagokat, továbbá a SZOFTVER és a jelen LICENC valamennyi változatát és bármely frissítését), és az átvevő egyetért a jelen LICENC feltételeivel. Megszüntetés A SONY bármely más jogának sérelme nélkül megszüntetheti a jelen LICENCET, amennyiben Ön nem tesz eleget a jelen LICENC feltételeinek. Ebben az esetben Ön köteles megszakítani a SZOFTVER és valamennyi alkotórésze használatát. A jelen LICENC „SZERZŐI JOG”, „MAGAS KOCKÁZATÚ TEVÉKENYSÉGEK”, „A SZOFTVERRE VONATKOZÓ GARANCIA KIZÁRÁSA”, „A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA”, „EXPORTTILALOM”, „SEMMISSÉG”, valamint „ALKALMAZANDÓ JOG és BÍRÓSÁGI ILLETÉKESSÉG” című részeinek, továbbá e rész

„Titokvédelem” című bekezdésének és a jelen bekezdésnek a rendelkezései a jelen LICENC lejárata vagy megszüntetése esetén is érvényben maradnak. Titoktartás Ön beleegyezik, hogy a SZOFTVERBEN található, nyilvánosan nem ismert információt bizalmasan kezeli, továbbá ilyen információt a SONY előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül másoknak nem szolgáltat ki. SZERZŐI JOG A SZOFTVERBEN megtestesülő és arra vonatkozó valamennyi tulajdonjog és szerzői jog (ideértve – többek között – bármely, a SZOFTVER részét képező térképadatot, képet, fényképet, animációt, videót, hanganyagot, zenét, szöveget és „kisalkalmazást”) és a SZOFTVER minden másolata a SONY, a SONY és leányvállalatai, illetve a SONY és leányvállalatai licencadóinak vagy beszállítóinak tulajdonát képezi (a továbbiakban ezeket a licencadókat, leányvállalatokat és beszállítókat együttesen a „SONY licencadóinak” nevezzük). A SONY és a SONY licencadói fenntartják valamennyi jogot, amelyet a jelen LICENC kifejezetten nem ruház át. MAGAS KOCKÁZATÚ TEVÉKENYSÉGEK A SZOFTVER nem hibatűrő, és nem arra tervezték, gyártották vagy szánták, hogy meghibásodásbiztos teljesítményt megkövetelő veszélyes környezetben, például nukleáris létesítmények működtetése során, repülőgépek navigációs vagy kommunikációs rendszereiben, légiforgalom-irányításban, közvetlen lélegeztetőgépeknél, vagy fegyverrendszerek esetében használják, amelyek esetében a SZOFTVER meghibásodása halált, személyi sérülést, illetve súlyos fizikai vagy környezeti kárt okozhat („magas kockázatú tevékenységek”). A SONY, leányvállalatai, azok beszállítói és a SONY licencadói semmilyen kifejezett vagy beleértett, a magas kockázatú tevékenységekre való alkalmasságra vonatkozó garanciát nem vállalnak. A SZOFTVERRE VONATKOZÓ GARANCIA KIZÁRÁSA Ön kifejezetten elismeri és egyetért azzal, hogy a SZOFTVER használatának kockázatát kizárólag Ön viseli. A SZOFTVER szolgáltatására „JELENLEGI FORMÁJÁBAN” kerül sor, bármilyen garancia nélkül, és a SONY, leányvállalatai, a SONY és leányvállalatai beszállítói és a SONY licencadói (ebben a szakaszban a SONY-t, leányvállalatait, azok beszállítóit és a SONY licencadóit együtt „SONY”-nak nevezzük) KIFEJEZETTEN ELZÁRKÓZNAK MINDEN KIFEJEZETT VAGY BELEÉRTETT GARANCIÁTÓL ÉS FELTÉTELTŐL, AMELYEK TÖRVÉNY SZERINT VAGY MÁSKÉPPEN FELMERÜLNEK, IDEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT A MINŐSÉGRE, A JOGTISZTASÁGRA, AZ ELADHATÓSÁGRA ÉS AZ EGY BIZONYOS CÉLRA VALÓ MEGFELELÉSRE VONATKOZÓ BELEÉRTETT SZAVATOSSÁGOKAT ÉS FELTÉTELEKET. A SONY NEM GARANTÁLJA, HOGY A SZOFTVER TARTALMÁT KÉPEZŐ FUNKCIÓK MEGFELELNEK AZ ÖN KÖVETELMÉNYEINEK, VAGY HOGY A SZOFTVER MŰKÖDÉSE ZAVARTALAN VAGY HIBAMENTES LESZ. A SONY NEM VÁLLAL GARANCIÁT A SZOFTVER HASZNÁLATÁVAL, A HASZNÁLAT KÉPESSÉGÉNEK HIÁNYÁVAL VAGY A SZOFTVER HASZNÁLATÁNAK EREDMÉNYEIVEL KAPCSOLATBAN, ANNAK HELYESSÉGE, PONTOSSÁGA, MEGBÍZHATÓSÁGA TEKINTETÉBEN VAGY MÁS SZEMPONTBÓL. BIZONYOS JOGRENDSZEREK NEM TESZIK LEHETŐVÉ A TÖRVÉNYI GARANCIA KIZÁRÁSÁT; EBBEN AZ ESETBEN ELŐFORDULHAT, HOGY A FENTI KIZÁRÁSOK ÖNRE NEM VONATKOZNAK. Ön kifejezetten tudomásul veszi, hogy a SZOFTVERBEN levő adatok az idő múlása, a változó körülmények, a felhasznált források és az átfogó földrajzi adatok gyűjtésének természete miatt – amelyek bármelyike helytelen eredményekhez vezethet – pontatlan vagy nem teljes információt tartalmazhatnak. A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA EBBEN A FEJEZETBEN A SONY-T, ANNAK LEÁNYVÁLLALATAIT, A SONY ÉS LEÁNYVÁLLALATAI BESZÁLLÍTÓIT ÉS A SONY LICENCADÓIT EGYÜTTESEN „SONY”-NAK NEVEZZÜK A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT MAXIMÁLIS MÉRTÉKBEN. FÜGGETLENÜL AZ ADOTT IGÉNY, KÖVETELÉS VAGY PER OKÁNAK MIBENLÉTÉTŐL, A SONY NEM FELEL SEMMILYEN IGÉNYÉRT, KÖVETELÉSÉRT VAGY PERÉRT, AMELYBEN AZT ÁLLÍTJÁK, HOGY A SZOFTVER HASZNÁLATÁBÓL VAGY BIRTOKLÁSÁBÓL EREDŐEN KÖZVETLEN VAGY KÖZVETETT KÁR KELETKEZETT; SEM BÁRMILYEN ELMARADT HASZONÉRT, BEVÉTELÉRT, SZERZŐDÉSEKÉRT VAGY MEGTAKARÍTÁSOKÉRT, TOVÁBBÁ SEMMILYEN MÁS KÖZVETLEN, KÖZVETETT, VÉLETLENÜL FELMERÜLŐ, KÜLÖNÖS VAGY KÖVETKEZMÉNYI KÁROKÉRT, AMELYEKET ANNAK KÖVETKEZTÉBEN SZENVEDTEK EL, HOGY ÖN HASZNÁLTA VAGY NEM TUDTA HASZNÁLNI A SZOFTVERT, HOGY A SZOFTVERNEK VALAMILYEN HIBÁJA VOLT, VAGY MEGSZEGTÉK A FELTÉTELEKET ÉS KIKÖTÉSEKET, SZERZŐDÉSES CSELEKEDET VAGY JOGSZABÁLYSÉRTÉS SORÁN VAGY EGY GARANCIA ALAPJÁN, MÉG AKKOR SEM, HA A SONY-T ÉRTESÍTETTÉK AZ ILYEN KÁROK LEHETŐSÉGÉRŐL, KIVÉVE A SONY TUDATOS GONDATLANSÁGÁNAK VAGY KÁROSÍTÁSI SZÁNDÉKÁNAK ESETÉT, VALAMINT A TERMÉK HIBÁJA MIATTI HALÁLESETET, SZEMÉLYI SÉRÜLÉST ÉS KÁROKAT. A MÁR EMLÍTETT KIVÉTELEKTŐL ELTEKINTVE, A JELEN LICENC 67 HU Egyebek/tárgymutató

 • Page 1 and 2:

  4-450-166-21(1) Digital HD Video Ca

 • Page 3 and 4:

  ΓΙΑ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥ

 • Page 5 and 6:

  Για πληροφορίες σχ

 • Page 7 and 8:

  Χρήση αυτού του εγχ

 • Page 9 and 10:

  Επεξεργασία Επεξερ

 • Page 11 and 12:

  Εξαρτήματα και χει

 • Page 13 and 14:

  Για να στερεώσετε τ

 • Page 15 and 16:

  Έναρξη Στοιχεία πο

 • Page 17 and 18:

  Φόρτιση της μπαταρ

 • Page 19 and 20:

  Ενεργοποίηση της β

 • Page 21 and 22:

  Όταν πραγματοποιεί

 • Page 23 and 24:

  Για εξαγωγή της κάρ

 • Page 25 and 26:

  Χρόνος εγγραφής, αρ

 • Page 27 and 28:

  Για να εγγράψετε σε

 • Page 29 and 30:

  Ένταση ήχου / Προηγ

 • Page 31 and 32:

  Προηγμένες λειτουρ

 • Page 33 and 34:

  Ποιότητα HD: Αυτή η μ

 • Page 35 and 36:

  Σημειώσεις Μπορεί

 • Page 37 and 38:

  Σχετικά με "Photo TV HD"

 • Page 39 and 40:

  Βεβαιωθείτε να μην

 • Page 41 and 42:

  Για να διαγράψετε έ

 • Page 43 and 44:

  Αποθήκευση ταινιών

 • Page 45 and 46:

  Σημειώσεις για την

 • Page 47 and 48:

  Αποθήκευση εικόνων

 • Page 49 and 50:

  Για αναπαραγωγή ει

 • Page 51 and 52:

  Προσαρμογή της βιν

 • Page 53 and 54:

  Φακός μετατροπής....

 • Page 55 and 56:

  Ρύθμιση USB LUN.......... Ρ

 • Page 57 and 58:

  Η βιντεοκάμερα απε

 • Page 59 and 60:

  Έχει τοποθετηθεί μ

 • Page 61 and 62:

  HDR-PJ660/PJ660E/PJ660V/PJ660VE Π

 • Page 63 and 64:

  MP4: Περίπου 6 Mbps (μέσ

 • Page 65 and 66:

  Σημείωση σχετικά μ

 • Page 67 and 68:

  Για καθαρισμό της θ

 • Page 69 and 70:

  Εικονοσκόπηση: Ηλε

 • Page 71 and 72:

  Οι επωνυμίες Intel, Inte

 • Page 73 and 74:

  και οι Δικαιοπάροχ

 • Page 75 and 76:

  Ενδείξεις οθόνης Ι

 • Page 77 and 78:

  Ευρετήριο E Extended Zoom.

 • Page 79 and 80:

  Ευρωπαϊκή Εγγύηση S

 • Page 81 and 82:

  οι τροποποιήσεις τ

 • Page 83 and 84:

  83 GR Λοιπά/Ευρετήριο

 • Page 85 and 86:

  KLIENCI Z EUROPY Niniejszym Sony Co

 • Page 87 and 88:

  wyjmować karty pamięci, gdy świe

 • Page 89 and 90:

  Spis treści Ważne informacje. . .

 • Page 91 and 92:

  UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃC

 • Page 93 and 94:

  Lampka dostępu do karty pamięci (

 • Page 95 and 96:

  Przyciski ////ENTER Naciśnięcie d

 • Page 97 and 98:

  Ładowanie akumulatora 1 Wyłączy

 • Page 99 and 100:

  Odłączanie akumulatora Zamknąć

 • Page 101 and 102:

  Zmiana ustawień języka Istnieje m

 • Page 103 and 104:

  Przygotowanie nośnika zapisu Na ek

 • Page 105 and 106:

  Nagrywanie/Odtwarzanie Nagrywanie I

 • Page 107 and 108:

  Wskaźniki na ekranie podczas nagry

 • Page 109 and 110:

  Odtwarzanie Informacje na temat mod

 • Page 111 and 112:

  Odtwarzanie filmów i zdjęć z poz

 • Page 113 and 114:

  [Czułość wykr. uśm.] (str. 51)

 • Page 115 and 116:

  Rejestrowanie informacji o pozycji

 • Page 117 and 118:

  W przypadku telewizora monofoniczne

 • Page 119 and 120:

  Ekran LCD i obiektyw projektora nag

 • Page 121 and 122:

  2 Za pomocą przycisków / zaznaczy

 • Page 123 and 124:

  Zapisywanie filmów i zdjęć przy

 • Page 125 and 126:

  Jeżeli na komputerze zainstalowany

 • Page 127 and 128:

  Zapisywanie obrazów na zewnętrzny

 • Page 129 and 130:

  Odtwarzanie obrazów z zewnętrzneg

 • Page 131 and 132:

  Dostosowywanie ustawień kamery Kor

 • Page 133 and 134:

  Rodzaj obiektywu.......... Ustawian

 • Page 135 and 136:

  Ustawienia ogólne Brzęczyk.......

 • Page 137 and 138:

  Obrazy nie są nagrywane mimo nacis

 • Page 139 and 140:

  Czas nagrywania filmów/liczba moż

 • Page 141 and 142:

  Standardowa rozdzielczość obrazu

 • Page 143 and 144:

  promieni słonecznych, w pobliżu n

 • Page 145 and 146:

  Wymiana baterii bezprzewodowego pil

 • Page 147 and 148:

  Dane techniczne System Format sygna

 • Page 149 and 150:

  Znaki towarowe „Handycam” i s

 • Page 151 and 152:

  niniejszą LICENCJĘ, jeżeli użyt

 • Page 153 and 154:

  Kanada This data includes informati

 • Page 155 and 156:

  U dołu Wskaźnik Opis Poziom nagry

 • Page 157 and 158:

  W Wbudowany kabel USB..............

 • Page 159 and 160:

  Upozornění pro zákazníky v zem

 • Page 161 and 162:

  vyjmutí modulu akumulátoru, odpoj

 • Page 163 and 164:

  Obsah Čtěte jako první.. . . . .

 • Page 165 and 166:

  Součásti a ovládací prvky Čís

 • Page 167 and 168:

  Upevnění sluneční clony Je-li

 • Page 169 and 170:

  Začínáme Dodané součásti Čí

 • Page 171 and 172:

  Nabíjení modulu akumulátoru pomo

 • Page 173 and 174:

  Zapnutí napájení a nastavení da

 • Page 175 and 176:

  Úprava úhlu panelu LCD Nejdříve

 • Page 177 and 178:

  Vysunutí paměťové karty Otevře

 • Page 179 and 180:

  1 Pořizování fotografií Otevře

 • Page 181 and 182:

  Nahrávání v zrcadlovém režimu

 • Page 183 and 184:

  Při opakovaném klepnutí na tlač

 • Page 185 and 186:

  Pokročilé operace Nahrávání ob

 • Page 187 and 188:

  Použití funkcí manuálního nast

 • Page 189 and 190:

  3 Přehrávejte na videokameře vid

 • Page 191 and 192:

  Použití projektoru pro počítač

 • Page 193 and 194:

  Rozdělení videoklipu Pořízení

 • Page 195 and 196:

  Ukládání videoklipů a fotografi

 • Page 197 and 198:

  Odpojení videokamery od počítač

 • Page 199 and 200:

  Ukládání obrazů na externí za

 • Page 201 and 202:

  Nastavení videokamery Použití na

 • Page 203 and 204:

  Obličej Detekce obličejů........

 • Page 205 and 206:

  Informace o baterii........ Zobraze

 • Page 207 and 208:

  Celkový počet videoklipů a fotog

 • Page 209 and 210:

  Doba nahrávání videoklipů/poče

 • Page 211 and 212:

  Poznámky Dostupná doba nahráván

 • Page 213 and 214:

  Blízko silných rádiových vln ne

 • Page 215 and 216:

  Péče o obrazovku LCD Ponechát

 • Page 217 and 218:

  Obrazové zařízení: Snímač CMO

 • Page 219 and 220:

  „ “ a „PlayStation“ jsou re

 • Page 221 and 222:

  OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI V TÉTO ČÁ

 • Page 223 and 224:

  Indikátory na obrazovce Při změn

 • Page 225 and 226:

  Rejstřík Symboly 5,1kanálový pr

 • Page 227 and 228:

  71 CZ Ostatní/rejstřík

 • Page 229 and 230:

  Megjegyzés az EU-s irányelveket k

 • Page 231 and 232:

  ne vegye ki a memóriakártyát, am

 • Page 233 and 234:

  Tartalomjegyzék A kamera használa

 • Page 235 and 236:

  A készülék részei és kezelősz

 • Page 237 and 238:

  A napellenző felhelyezése Az át

 • Page 239 and 240:

  Az első lépések Mellékelt tarto

 • Page 241 and 242: Az akkumulátor töltése számít
 • Page 243 and 244: A készülék bekapcsolása, valami
 • Page 245 and 246: Az LCD-panel döntési szögének b
 • Page 247 and 248: A memóriakártya kivétele Nyissa
 • Page 249 and 250: Felvételi idő, rögzíthető fén
 • Page 251 and 252: Felvétel tükrözés módban Nyiss
 • Page 253 and 254: A lejátszott képtől függően el
 • Page 255 and 256: Speciális műveletek Képek kész
 • Page 257 and 258: A kézi beállítási funkciók has
 • Page 259 and 260: Megjegyzések A háromszögelés me
 • Page 261 and 262: A beépített kivetítő használat
 • Page 263 and 264: Szerkesztés A videokamerán végez
 • Page 265 and 266: Tudnivalók a videóból rögzítet
 • Page 267 and 268: A számítógép előkészítése (
 • Page 269 and 270: A „PlayMemories Home” szoftver
 • Page 271 and 272: Képek mentése külső adathordoz
 • Page 273 and 274: Ha a külső adathordozó rendelkez
 • Page 275 and 276: Menüpontok listája Felvétel üze
 • Page 277 and 278: Szerkesztés/Másolás Töröl.....
 • Page 279 and 280: Egyebek/tárgymutató Hibaelhárít
 • Page 281 and 282: C:13: / C:32: Válassza le az ener
 • Page 283 and 284: MP4-formátum esetén ó (óra) és
 • Page 285 and 286: MP4: körülbelül 6 Mbps (átlagos
 • Page 287 and 288: A gyártó nem garantálja, hogy az
 • Page 289 and 290: Jellemzők A beépített újratölt
 • Page 291: Hálózati tápegység AC-L200C/AC-
 • Page 295 and 296: Nagy-Britannia Contains Ordnance Su
 • Page 297 and 298: Alsó terület Jelzés Jelentés Fe
 • Page 299: Tükrözés mód...................