Views
6 months ago

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Danois

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Danois

Sette inn batteriet/en

Sette inn batteriet/en "Memory Stick Duo" (selges separat) 1 Åpne dekselet. Komme i gang 2 Sett inn "Memory Stick Duo" (selges separat). Hold "Memory Stick Duo" slik at kontaktene vender mot objektivet, og sett den inn til den glir på plass med et klikk. 3 Sett inn batteriet. Sett inn batteriet mens du trykker på spaken i pilens retning. 4 Lukk dekselet. 12 NO

x "Memory Stick" du kan bruke "Memory Stick Duo" Du kan også bruke en "Memory Stick PRO Duo" eller "Memory Stick PRO-HG Duo" med kameraet. Nærmere informasjon om antallet bilder som kan tas og hvor lenge du kan gjøre opptak, finner du på sidene 26, 29. Andre typer "Memory Stick" eller minnekort er ikke kompatible med kameraet. "Memory Stick" Du kan ikke bruke en "Memory Stick" med kameraet. x Når "Memory Stick Duo" ikke er satt inn Bildene lagres i kameraets interne minne (ca. 11 MB). For å kopiere bilder fra internminnet til en "Memory Stick Duo" må du sette inn "Memory Stick Duo" i kameraet, og velge MENU t (Innst.) t ("Memory Stick"-verktøy) t [Kopier]. x Ta ut batteriet Batteriutkaster Komme i gang x Ta ut "Memory Stick Duo" Merk Tilgangslampe Pass på at tilgangslampen ikke lyser, og skyv så inn "Memory Stick Duo" én gang. • "Memory Stick Duo"/batteriet må aldri tas ut mens tilgangslampen lyser. Dette kan skade dataene i "Memory Stick Duo"/internminnet. x Kontrollere den gjenværende batteriladningen Det vises en batterinivåindikator øverst til venstre på skjermen. Høy Merknader Skyv batteriutkasteren til side. Pass på at du ikke mister batteriet. Lav • Det tar omtrent ett minutt før riktig batterinivå vises. • Under visse forhold kan det hende batterinivåindikatoren ikke er riktig. • Hvis NP-FG1-batteriet (selges separat) brukes, vises minuttdisplayet også etter batterinivåindikatoren. • Batterikapasiteten reduseres med tiden og med gjentatt bruk. Når driftstiden per oppladning synker markant, må batteriet skiftes ut. Kjøp et nytt batteri. • Hvis kameraet går på batteri og du ikke bruker det på ca. tre minutter, vil det slås av automatisk (auto-AV-funksjon). 13 NO