Views
8 months ago

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Danois

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Danois

Fokusere på ansiktet

Fokusere på ansiktet til motivet (Ansiktsregistrering) Trykk på MENU-knappen. 1 Velg (Ansiktsregistrering) 2 med v/V/b/B på kontrollknappen t ønsket modus t z. (Av): Bruker ikke ansiktsregistrering. (Auto): Velger automatisk et prioritert gjentatte ganger på z, inntil den oransje rammen ( 22 NO Kameraet registrerer ansiktet til motivet og fokuserer på det. Du kan velge hvilken av personene i motivet som skal prioriteres når du fokuserer. MENU-knapp ansikt og fokuserer på dette. (Barneprioritet): Registrerer og fotograferer med prioritet på et barns ansikt. (Voksenprioritet): Registrerer og fotograferer med prioritet på en voksens ansikt. zRegistrerer prioritert ansikt (valgt ansikt-minne) 1 Trykk på z på kontrollknappen i løpet av Ansiktsregistrering. Det ytterste ansiktet til venstre lagres som det prioriterte ansiktet, og rammen skifter til oransje . 2 Hver gang du trykker på z, flyttes ansiktsprioriteringen et ansikt til høyre. Trykk ) hviler på det ansiktet du vil lagre. 3 For å avslutte ansiktslagringen (Av), må du flytte den oransje rammen til det ansiktet som er lengst til høyre, og deretter trykke på z igjen.

Ta nærbilder (Makro) Du kan ta ta nydelige nærbilder av små motiver, som insekter eller blomster. 1 Trykk på (Makro) på kontrollknappen, velg deretter den ønskede modusen med b/B t z. (Auto): Kameraet justerer automatisk fokus fra motiver på lang avstand til motiver på kort avstand. Vanligvis må du stille inn kameraet på denne modusen. (Makro på): Kameraet justerer fokus slik at nære motiver prioriteres. Still inn Makro på ved opptak av nære motiver. Merk • Makromodus er låst på [Auto] når kameraet er i intelligent autojusteringsmodus eller i filmmodus. Bruke selvutløseren 1 2 Trykk på (Selvutl.) på kontrollknappen, velg deretter den ønskede modusen med v/V t z. (Selvutløser av): Uten bruk av selvutløser. (Selvutløser 10 sek.): Opptak begynner etter en forsinkelse på 10 sekunder. Bruk denne innstillingen hvis du selv vil være med på bildet. For å avbryte må du trykke på igjen. (Selvutløser 2 sek.): Opptak begynner etter en forsinkelse på to sekunder. Dette er for å unngå uskarphet fordi kameraet ikke ble holdt støtt da lukkerknappen ble trykket. Trykk på lukkerknappen. Selvutløserlampen blinker og en pipelyd høres helt til lukkeren aktiveres. Bruke opptaksfunksjoner 23 NO