Views
7 months ago

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Danois

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Danois

Batterinivåindikatoren

Batterinivåindikatoren viser feil. • Batteriet vil tømmes raskt og den faktiske, gjenværende strømmen på batteriet vil være lavere enn det indikatoren viser, i følgende tilfeller: – Når du bruker kameraet på ekstremt varme eller kalde steder. – Hvis du bruker blitsen eller zoomen ofte. – Hvis du slår kameraet på og av igjen mange ganger. – Når du har stilt inn høyere lysstyrke i skjermen ved hjelp av DISP (skjermvisning). • Det er et misforhold mellom batterinivåindikatoren og den faktisk gjenværende batteriladningen. Lad ut batteriet helt en gang, og lad det så opp igjen for å rette på indikatoren. • Batteriet er utladet. Sett inn det ladede batteriet (side 10). • Batteriet er oppbrukt. Skift det ut med et nytt. Kan ikke lade batteriet mens det sitter i kameraet. • Du kan ikke lade batteriet med AC-adapteren (selges separat). Bruk batteriladeren (inkludert) til å lade batteriet. Ladelampen CHARGE blinker mens batteriet lades. • Ta ut og sett inn igjen batteriet, og forviss deg om at det er satt inn på riktig måte. • Temperaturen kan gjøre det vanskelig å lade batteriet. Forsøk å lade batteriet igjen innenfor riktig temperaturområde (10°C til 30°C). Ta stillbilder/ta opp film Kan ikke ta opp bilder. • Kontroller ledig kapasitet i internminnet eller "Memory Stick Duo" (side 26, 29). Hvis det er fullt, må du gjøre ett av følgende: – Slette unødvendige bilder (side 33). – Bytte "Memory Stick Duo". • Du kan ikke ta bilder mens blitsen lades. • Når du tar et stillbilde, må du sette modusvelgeren på noe annet enn enn (Filmmodus). • Still inn modusvelgeren på (Filmmodus) når du tar opp film. • Film med en størrelse som er stilt inn på [1280×720] kan bare tas opp på en "Memory Stick PRO Duo". Når du bruker andre opptaksmedier enn "Memory Stick PRO Duo", må du stille inn filmbildestørrelsen på [VGA]. • Kameraet er i smilutløser-demonstrasjonsmodus. Still inn [Demomodus] på [Av]. Hvite, svarte, røde, fiolette eller andre streker vises på bildet, eller bildet virker rødlig. • Dette fenomenet får det til å se ut som om motivet "henger igjen". Dette er ikke feil. 52 NO

Vise bilder Kan ikke spille av bilder. • Trykk på -knappen (avspilling) (side 17). • Mappe-/filnavnet er blitt endret på datamaskinen din. • Det gis ingen garantier for avspilling på dette kameraet av filer som inneholder bilder som har vært behandlet på en datamaskin eller bilder som ble tatt med andre kameraer. • Kameraet er i USB-modus. Slett USB-tilkoblingen. • Du vil kanskje ikke kunne spille av enkelte bilder som er lagret på "Memory Stick Duo" og som er tatt med andre kameraer. Spill av slike bilder i mappevisning (side 32). • Dette skjer når du kopierer bilder fra datamaskinen din til "Memory Stick Duo" uten å bruke "PMB". Spill av slike bilder i mappevisning (side 32). Annet 53 NO