Views
7 months ago

Sony BDP-S1E - BDP-S1E Mode d'emploi Bulgare

Sony BDP-S1E - BDP-S1E Mode d'emploi Bulgare

Упътване за

Упътване за екраните Photos (Неподвижни изображения) На екрана се появяват само файлове с неподвижни изображения (страница 40). Когато в това упътване се появи надпис ‘Select an item, and press ENTER’ (Изберете функция и потвърдете с ENTER), с бутона на дистанционното управление изберете функция и след това потвърдете с бутона ENTER. Също така можете да управлявате плейъра, използвайки екраните. Натиснете бутона SYSTEM MENU, за да отидете на горното „System menu“ (Системно меню). Появява се стартовото меню на плейъра с изходни точки към всички функции. Music (Музика) На екрана се появяват само файлове с музика (страница 36). Аудио / видео контрол (страница 28) За аудио / видео настройки. Изберете „Video Control“ (Видео контрол) или „Audio Control“ (Аудио контрол) и натиснете бутона ENTER. Основни BD / DVD функции Изберете функция и натиснете бутона ENTER. Всяка функция води към съответния функционален екран. Вижте страниците в скоби за информация по самите функции. Когато искате да се върнете към предишния екран, натиснете бутона RETURN. Title List (Списък със заглавия) За DATA DVD този екран води към Списъците със заглавия от съдържанието. Появяват се три подобни Списъка със заглавия и с тях се работи по подобен начин. Видео контрол Аудио контрол Изберете Title List (Списъка със заглавия), който искате да разгледате, от „Movies“ (Филми), Movies (Филми) На екрана се появяват само филмови файлове (страница 32). продължава Упътване за екраните

Setup (Настройки) Води към Setup екраните за промяна настройките на плейъра. Изберете съответния Setup екран и натиснете бутона ENTER (стр. 44). Video Setup (Видео настройки) (страница 45) Въвеждане на символи Когато на екрана се появи клавиатура (например, когато търсите заглавие), въведете символите, както е показано по-долу: Audio Setup (Аудио настройки) (страница 47) Могат да бъдат въведени до 20 символа. Изберете символа, който искате да въведете и натиснете бутона ENTER. Символът се появява в прозореца. Ако е необходимо, изберете някоя от следните функции и натиснете бутона ENTER. Language (Език) (страница 49) Функция Описание Превключва между главна и малка буква. Изберете преди да въведете символа. Превключва между нормален и разширен набор от символи . Въвежда интервал. Изтрива последния въведен символ. Изтрива всички въведени символи. Parental Control (Родителски контрол) (страница 50) Повторете стъпка 1, за да завършите въвеждането. Изберете „DONE“ и натиснете бутона ENTER, за да затворите изведената на екрана клавиатура. Speakers (Високоговорители) (страница 51) Options (Опции) (страница 52) Упътване за екраните