Views
5 months ago

Panduan Pelaksanaan NILAM yang ditambahbaik

Merancang dan mengurus

Merancang dan mengurus program dan aktiviti. Menguruskan perkongsian pintar dengan agensi-agensi kerajaan dan swasta. Menguruskan pemilihan Tokoh NILAM negeri. Memantau pelaksanaan. Menyediakan laporan pelaksanaan Penilaian program d. Pejabat Pelajaran Daerah Mempengerusikan jawatankuasa induk Gerakan Tabiat Membaca peringkat daerah Mengurus program dan aktiviti Menguruskan perkongsian pintar dengan agensi-agensi kerajaan dan swasta Melaksanakan pemilihan Tokoh NILAM Daerah Memantau pelaksanaan Penilaian program e. Pusat Teknologi Pendidikan Bahagian (Sabah dan Sarawak) Urus setia jawatankuasa kerja Gerakan Tabiat Membaca peringkat bahagian Merancang dan mengurus program dan aktiviti Menguruskan perkongsian pintar dengan agensi-agensi kerajaan dan swasta Melaksanakan pemilihan Tokoh NILAM bahagian Memantau pelaksanaan Menyediakan laporan pelaksanaan Penilaian program f. Pusat Kegiatan Guru Urus setia jawatankuasa kerja Gerakan Tabiat Membaca peringkat daerah Membantu mengurus program dan aktiviti Menguruskan perkongsian pintar dengan agensi-agensi kerajaan dan swasta Melaksanakan pemilihan Tokoh NILAM daerah Memantau pelaksanaan Menyediakan laporan pelaksanaan Penilaian program

NILAM YANG DITAMBAHBAIK –PANDUAN PELAKSANAAN DI SEKOLAH 1 7 3.2 Peranan di peringkat sekolah Setiap warga pendidik dan komuniti sekolah memainkan peranan penting dalam pelaksanaan program NILAM. Setiap individu mempunyai peranan tertentu. Peranan yang dimainkan adalah sepeti berikut: a. Penasihat - Pengetua / Guru Besar Pengetua/Guru Besar sebagai pentadbir sekolah bertanggungjawab memastikan kejayaan pelaksanaan dan keberkesanan program ini. b. Pengerusi - Penolong Kanan 1 Mempengerusikan setiap mesyuarat Jawatankuasa Program NILAM. Memahami dasar dan matlamat program. Memberi taklimat kepada guru dan ibu bapa. Memastikan pelaksanaan Program NILAM berjalan lancar melalui: o Penyeliaan o Perjumpaan dengan guru o Temu bual murid dan ibu bapa secara informal o Menentukan keberkesanan jadual pelaksanaan Program NILAM. o Mengambil tindakan susulan bagi mengatasi kelemahan program. o Mengenal pasti guru untuk menghadiri kursus dan seminar yang berkaitan dengan bacaan dan seumpamanya. o Menyemak dan mengesah rekod bacaan murid. o Meluluskan peruntukan kewangan dan yang berkaitan o Mengesahkan laporan yang berkaitan Program NILAM c. Timbalan Pengerusi – PK Kurikulum / PK HEM / Penyelia Petang Menjalankan tugas Pengerusi semasa ketiadaan beliau. Membantu Pengerusi merancang, melaksana, menyelaras, memantau dan menilai Program NILAM. Membantu Pengerusi untuk menjayakan Program NILAM. Membantu Pengerusi mengenal pasti kelemahan Program NILAM dan mengambil tindakan. Menyelia aktiviti-aktiviti yang menyokong Program NILAM. Memastikan Program NILAM dilaksanakan mengikut perancangan.

Panduan Pelaksanaan Peringatan HUT-RI ke 63 di Lingkungan ...
Garis Panduan 5S ICUJPM - Unit Penyelarasan Pelaksanaan ...
Garis Panduan Pelaksanaan Mesin Layan Diri (Vending Machine)
status pelaksanaan dasar kepelbagaian biologi kebangsaan - NRE
Panduan Mahasiswa Internasional - Fontbonne University
Buku Panduan Kewangan - space - UTM
Panduan Berkomunikasi melalui media massa - psflibrary.org
BUKU PANDUAN PERPUSTAKAAN - UTHM Library
Nota Taklimat Panduan Pengurusan Pejabat
GARIS PANDUAN PERANCANGAN - JPBD Selangor
Panduan Amalan 5S Sektor Awam - Mampu
Komik Buku Panduan Paralegal.pdf - psflibrary.org
Panduan Pembuatan Dokumen SPM UNPAB - Universitas ...
Garis Panduan Untuk Anggota Farmasi Berurusan Dengan Wakil ...
panduan lapangan praktisi perjanjian konservasi laut - Marine ...
Muat turun buku panduan membuat aduan - InsuranceInfo