Views
6 months ago

Panduan Pelaksanaan NILAM yang ditambahbaik

Merancang dan mengurus

Merancang dan mengurus program dan aktiviti. Menguruskan perkongsian pintar dengan agensi-agensi kerajaan dan swasta. Menguruskan pemilihan Tokoh NILAM negeri. Memantau pelaksanaan. Menyediakan laporan pelaksanaan Penilaian program d. Pejabat Pelajaran Daerah Mempengerusikan jawatankuasa induk Gerakan Tabiat Membaca peringkat daerah Mengurus program dan aktiviti Menguruskan perkongsian pintar dengan agensi-agensi kerajaan dan swasta Melaksanakan pemilihan Tokoh NILAM Daerah Memantau pelaksanaan Penilaian program e. Pusat Teknologi Pendidikan Bahagian (Sabah dan Sarawak) Urus setia jawatankuasa kerja Gerakan Tabiat Membaca peringkat bahagian Merancang dan mengurus program dan aktiviti Menguruskan perkongsian pintar dengan agensi-agensi kerajaan dan swasta Melaksanakan pemilihan Tokoh NILAM bahagian Memantau pelaksanaan Menyediakan laporan pelaksanaan Penilaian program f. Pusat Kegiatan Guru Urus setia jawatankuasa kerja Gerakan Tabiat Membaca peringkat daerah Membantu mengurus program dan aktiviti Menguruskan perkongsian pintar dengan agensi-agensi kerajaan dan swasta Melaksanakan pemilihan Tokoh NILAM daerah Memantau pelaksanaan Menyediakan laporan pelaksanaan Penilaian program

NILAM YANG DITAMBAHBAIK –PANDUAN PELAKSANAAN DI SEKOLAH 1 7 3.2 Peranan di peringkat sekolah Setiap warga pendidik dan komuniti sekolah memainkan peranan penting dalam pelaksanaan program NILAM. Setiap individu mempunyai peranan tertentu. Peranan yang dimainkan adalah sepeti berikut: a. Penasihat - Pengetua / Guru Besar Pengetua/Guru Besar sebagai pentadbir sekolah bertanggungjawab memastikan kejayaan pelaksanaan dan keberkesanan program ini. b. Pengerusi - Penolong Kanan 1 Mempengerusikan setiap mesyuarat Jawatankuasa Program NILAM. Memahami dasar dan matlamat program. Memberi taklimat kepada guru dan ibu bapa. Memastikan pelaksanaan Program NILAM berjalan lancar melalui: o Penyeliaan o Perjumpaan dengan guru o Temu bual murid dan ibu bapa secara informal o Menentukan keberkesanan jadual pelaksanaan Program NILAM. o Mengambil tindakan susulan bagi mengatasi kelemahan program. o Mengenal pasti guru untuk menghadiri kursus dan seminar yang berkaitan dengan bacaan dan seumpamanya. o Menyemak dan mengesah rekod bacaan murid. o Meluluskan peruntukan kewangan dan yang berkaitan o Mengesahkan laporan yang berkaitan Program NILAM c. Timbalan Pengerusi – PK Kurikulum / PK HEM / Penyelia Petang Menjalankan tugas Pengerusi semasa ketiadaan beliau. Membantu Pengerusi merancang, melaksana, menyelaras, memantau dan menilai Program NILAM. Membantu Pengerusi untuk menjayakan Program NILAM. Membantu Pengerusi mengenal pasti kelemahan Program NILAM dan mengambil tindakan. Menyelia aktiviti-aktiviti yang menyokong Program NILAM. Memastikan Program NILAM dilaksanakan mengikut perancangan.

Garis Panduan Pelaksanaan Mesin Layan Diri (Vending Machine)
Garis Panduan 5S ICUJPM - Unit Penyelarasan Pelaksanaan ...
Panduan Pelaksanaan Peringatan HUT-RI ke 63 di Lingkungan ...
Pedoman Pelaksanaan Program
PANDUAN HIBAH
Pedoman Pelaksanaan Latihan Kesiapsiagaan ... - GITEWS
Aturan Pelaksanaan TA [Compatibility Mode]
perumusan rekomendasi bagi penyusunan peraturan pelaksanaan ...
TIK dalam Strategi dan Rencana Pelaksanaan ... - PDII – LIPI
dokumen perubahan pelaksanaan anggaran ... - diskominfo jabar
Petunjuk Pelaksanaan PNPM Mandiri - Badan Pemeriksa Keuangan
Panduan Perencanaan Evakuasi - GITEWS
PANDUAN EITI UNTUK LEGISLATOR
Buku Panduan Skuad Pengguna - 1Pengguna
Pandu Arah - Politeknik Kota Bharu
Panduan%20Penerapan%20Tata%20Kelola%20KIPPP