Views
7 months ago

Panduan Pelaksanaan NILAM yang ditambahbaik

3.1 Pemantapan budaya

3.1 Pemantapan budaya pembacaan berkualiti dalam kalangan murid meningkatkan pengetahuan, kemahiran, penguasaan literasi maklumat dan digital sepanjang hayat untuk menghadapi cabaran negara maju. Natijah kepada pemantapan budaya pembacaan ini akan melahirkan murid yang berupaya mengaplikasikan pengetahuan, kemahiran serta nilai dalam membuat penaakulan dan refleksi bagi menyelesaikan masalah, membuat keputusan, berinovasi dan berupaya mencipta sesuatu. 3.2 Peningkatan tahap kognitif, afektif dan psikomotor murid untuk terus menjana dan melahirkan idea kreatif dan inovatif melalui tabiat membaca berkualiti untuk menyedia dan mempersiapkan murid-murid dengan pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan untuk bersaing di peringkat global. 3.3 Memenuhi falsafah pendidikan kebangsaan yang mencakupi elemen jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial (JERIS) dan juga pendemokrasian pendidikan meliputi pelbagai tahap keupayaan murid seperti yang dinyatakan di dalam dokumen PPPM, Akta Pendidikan 1996, Peraturan-peraturan Pendidikan (Pendidikan Khas) 2013 dan Education For All (unesco) 3.4 Menggalakkan pelibatan semua warga sekolah dalam pelaksanaan program dan aktiviti membaca merentasi kurikulum. Semua warga sekolah bertanggungjawab dalam mewujudkan iklim yang menggalakkan budaya membaca di sekolah. 3.5 Meningkatkan pelibatan masyarakat/komuniti setempat/pertubuhan-pertubuhan kerajaan dan bukan kerajaan dalam pembinaan tabiat membaca berkualiti dalam kalangan murid. 3.6 Pencapaian Malaysia khususnya dalam literasi bacaan PISA pada tahun 2012 menunjukkan penurunan yang membimbangkan. Dalam PISA 2009, Malaysia menduduki tangga ke-55 daripada 74 buah negara yang turut serta, manakala dalam PISA 2012, kedudukan dalam bacaan merosot ke tangga 59 daripada 65 buah negara. Purata skor bacaan murid Malaysia merosot daripada 414 mata pada PISA 2009 kepada 398 mata pada PISA 2012. Berdasarkan laporan kajian PISA, 52.5% murid Malaysia gagal mencapai Tahap 2, yang menurut Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), tahap minimum untuk membolehkan seseorang menyertai kehidupan masyarakat secara berkesan dan produktif setelah tamat persekolahan 3.7 Selaras dengan hasrat “Pendidikan Untuk Semua” dan konsep kesamarataan akses terhadap peluang pendidikan yang berkualiti seperti yang dinyatakan dalam anjakan 1 Transformasi Sistem Pendidikan, terdapat keperluan untuk menstruktur semula pendekatan, pelaksanaan dan penilaian program NILAM yang

NILAM YANG DITAMBAHBAIK –PANDUAN PELAKSANAAN DI SEKOLAH 3 ditambah baik dengan peluasan kepada kepelbagaian jenis sekolah seperti Sekolah Pendidikan Khas, Sekolah Integriti, Sekolah Dalam Hospital, Sekolah Titian Kasih dan Kolej Vokasional. 4. PENDEKATAN Berdasarkan pertimbangan di atas, pendekatan yang wajar diambil dalam pembinaan tabiat membaca mesti berupa paksaan yang berterusan. Perkara-perkara utama adalah sebagaimana gambarajah berikut : PUSAT SUMBER SEKOLAH AKTIVITI KUMPULAN SASAR MASA BAHAN PENGLIBATAN IBU BAPA Rajah 1 : Pendekatan Program 4.1 Kumpulan sasar (merujuk kepada objektif dan asas pertimbangan) Usaha membentuk budaya suka membaca dalam kalangan generasi kini perlu dimulakan dari peringkat kanak-kanak lagi. Dalam konteks institusi pendidikan, kanak-kanak di peringkat sekolah rendah diberi tumpuan utama. Pada masa yang sama

Garis Panduan 5S ICUJPM - Unit Penyelarasan Pelaksanaan ...
Garis Panduan Pelaksanaan Mesin Layan Diri (Vending Machine)
Panduan Pelaksanaan Peringatan HUT-RI ke 63 di Lingkungan ...
Petunjuk Tata Laksana Inkontinensia Urine
PANDUAN%20HKS%202013_oke
isu-isu strategis dalam pelaksanaan pnpm mandiri ... - P2KP
Suskes-Pelaksanaan-PKM-2014-Imam-Santoso
Panduan-Pendaftaran-PSB-2015-2016
NOTA PANDUAN e-FILING - LHDN
Panduan Informasi Peringatan Dini Tsunami bagi ... - GITEWS
Buku Panduan Kewangan - UTM SPACE
Panduan investigasi dan penuntutan dengan pendekatan hukum ...
Panduan Pendokumentasian Masa Lalu.pdf - Elsam
Slide Taklimat Perlaksanaan Buku Log Latihan - Laman Web Rasmi ...
bab 8 pemantauan dan evaluasi pelaksanaan ran-prb ... - GITEWS
rencana pelaksanaan pembelajaran mata pelajaran - smk negeri 30 ...
PANDUAN KASTAM UNTUK PELAWAT - Singapore Customs
Panduan Pelajar Bagi Sidang Akademik 2011/2012 - Jabatan ...
PANDUAN CAPAIAN APLIKASI MyGDI EXPLORER - Malaysia ...
Garis Panduan AI-PBT 2011.indd - Youblisher.com
Garis Panduan Untuk Anggota Farmasi KKM Berurusan Dengan ...
Muat turun buku panduan ini - Banking Info