Views
8 months ago

Sony NWZ-A816 - NWZ-A816 Istruzioni per l'uso Rumeno

Sony NWZ-A816 - NWZ-A816 Istruzioni per l'uso Rumeno

28 Note • Comenzile

28 Note • Comenzile playerului nu pot fi operate în perioada în care se selectează un an. • Dacă nici una din melodiile înmagazinate de către player nu are înregistrat un an de lansare, la rularea aleatoare sunt selectate toate. • Dacă toate melodiile de pe player cu an de lansare au acelaşi an de lansare, sau dacă unele au acelaşi an de lansare iar restul nu au nici un an de lansare înregistrat, animaţia rulată în timpul alegerii unui an nu se mai afişează şi rularea începe direct. • Melodiile fără an de lansare înregistrat nu sunt selectate pentru “Time Machine Shuffle” şi nu sunt rulate . Continuare

29 Rularea tuturor melodiilor în ordine aleatoare Această funcţiune permite rularea în mod aleator a tuturor melodiilor stocate în memoria playerului. Ţineţi apăsat butonul BACK/HOME până la apariţia meniului Home. A păsaţi butonul pentru a selecta (Intelligent Shuffle), şi apoi apăsaţi butonul pentru confirmare. Se afişează ecranul pentru selectarea unui shuffle mode. Apăsaţi butonul pentru a selecta “Shuffle All,” şi apoi apăsaţi butonul pentru confirmare. Toate melodiile sunt amestecate şi începe rularea. Sfaturi utile • La activarea “Intelligent Shuffle”, modul de rulare se schimbă în “Shuffle” sau “ Shuffle&Repeat” ( pag. 33). Chiar dacă anulaţi “Intelligent Shuffle,” setarea “Shuffle” sau “Shuffle&Repeat” este memorată. • “Intelligent Shuffle” este anulat autom at de una din următoarele operaţiuni: • Pornirea rulării unei melodii s electate din “Music Library,” etc. • Schimbarea modului de rulare. • Schimbarea plajei de rulare. • Rularea unui fişier video.